JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
FRAMTIDSTRO: Henriette Thorsen er elektriker i verftsindustrien på Stord. – Vi trenger investeringer for å kunne ha tro på framtida, sier hun. Her er hun sammen med Kværner-tillitsvalgt Sigurd Sævareid under en EL og IT-konferanse i fjor.

FRAMTIDSTRO: Henriette Thorsen er elektriker i verftsindustrien på Stord. – Vi trenger investeringer for å kunne ha tro på framtida, sier hun. Her er hun sammen med Kværner-tillitsvalgt Sigurd Sævareid under en EL og IT-konferanse i fjor.

Leif Martin Kirknes

Sterk appell til politikerne:

Henriette kjemper for jobben som elektriker i oljebransjen: – Om to år har jeg kanskje ikke jobb

Elektriker Henriette Thorsen frykter for jobben sin og framtida for leverandørindustrien, hvis ikke politikerne på Stortinget tar nødvendige grep.21.05.2020
08:00
20.05.2020 16:10

knut.viggen@lomedia.no

Thorsen er blant mange verftsarbeidere langs kysten som frykter for framtida i forbindelse med den pågående krisen i olje- og leverandørnæringen.

– Vi er redde for jobbene våre, utsiktene våre er ikke lyseblå, sier Henriette Thorsen, som jobber som elektriker i industrien på Stord.

Hun holdt appell da Stord Næringsråd onsdag samlet sentrale aktører til et miniseminar for å belyse den vanskelige situasjonen for næringen hun jobber i.

Henriette jobber som elektriker på Njård på Kværner. For henne var det en drømmejobb å starte som elektrikerlærling i 2009 og det var industrien som lokket.

– Industrien i Sunnhordland ligger mitt hjerte nærmest. Jeg får bruke kroppen min og kunnskapen min og jeg får være med og skape bygg for framtida og ikke minst bidra til finansiering av velferdsstaten, sier Thorsen.

På fritida er hun engasjert i fagbevegelsen og med rekruttering til bransjen. Hun er aktiv i Montørjentene i Elektroarbeidernes Fagforening Vestland, som særlig jobber for at kvinner skal søke seg til utradisjonelle fag.

– Jeg formidler med stolthet og engasjement. I mine øyne er dette den beste og mest spennende bransjen i hele verden, mener tobarnsmoren.

p

Skjebnetid for industrien

Det kraftige oljeprisfallet kombinert med korona-situasjonen har satt næringen i en alvorlig knipe. Det er store kutt i planlagte investeringer på norsk sokkel. Leverandørindustrien karakteriserer det hele som en skjebnetid. Det haster med å få fram nye prosjekt som kan sikre verftene arbeid i årene som kommer.

Regjeringen foreslo midlertidige justeringer i petroleumsskatten i revidert statsbudsjett tidligere i mai, men dette forslaget er ikke blitt godt mottatt av industrien.

De har derfor fremmet forslag til en skatteendring som skal gjøre at nye prosjekt blir satt i gang. Forslaget får støtte også fra NHO og LO.

Det innebærer blant annet skatteutsettelser på 100 milliarder kroner for 2021 og 2022.

12. juni skal Stortinget avgjøre skjebnen til forslaget, som per i dag støttes av partiene Sp og Frp. Arbeiderpartiet har ennå ikke bestemt seg om de vil støtte forslaget.

– Om to år har jeg kanskje ikke en jobb å rekruttere jenter til. Jeg har kanskje selv ikke en jobb en gang. En jobb som var så trygg og sikker, er nå muligens over. Alt dette på grunn av at flertallet per dags dato mener at arbeidsplassen min ikke er grønn nok, sier hun.

p

Trenger nye investeringer

Thorsen forteller at når hun og kollegene hennes diskuterer framtida blir diskusjonene dystrere ettersom tida går.

Hun mener de både har motivasjon og omstillingsevne nok til å finne fram til en mer bærekraftig utvikling av industrien.

– Men vi trenger investeringer for å kunne ha tro på framtida. Hjørnesteinsbedriftene i Sunnhordland har vært gjennom omstilling før. Vi vil bidra til det grønne skiftet, vi vil være med på utviklinga og det som skal skje i framtida. Men da trenger vi hjelp til å holde oppe sysselsettingen for å bevare denne kompetansen, sier Henriette Thorsen.

Fra miniseminaret på Stord onsdag.

Fra miniseminaret på Stord onsdag.

Knut Viggen

Her er Henriette Thorsens appell:

Mitt namn er Henriette Thorsen. Eg er mamma til to gutar, sambuar, har pusekatt og robotstøvsugar. Vi er jamt øve ein heilt vanlig familie.

Eg er ansatt i Teknisk Bureau og jobbar for tida på Njord på Kværner.

Fpr 14 år sidan bestemte eg meg for å bli elektrikar. I løpet av skulegongen så var det industrien som lokka og i 2009 byrja eg som elektrikarlærling. Eg har vore med på mykje desse åra og industrien i Sunnhordland ligg mitt hjarta nærast. Eg får bruka kroppen min og kunnskapen min, eg får vere med å skapa bygg for framtida og ikkje minst bidratt til finansiering av velferdsstaten.

Når eg ikkje er på jobb som elektrikar så er eg engasjert i fagbevegelsen sitt bidrag med rekruttering. Gjennom EL og IT og eit utval kalla montørjentene i Elektroarbeidernes Fagforening Vestland så ynskjer vi at ungdom, og spesielt jenter, søkjer seg til utradisjonelle fag. Eg besøkjer ungdomsskular og vidaregåande skular. Eg fortel om yrket mitt og mulighetane vi har innan leverandørsamfunnet i lokalsamfunnet vårt. Eg formidlar med stolthet og engasjement for i mine auger er dette den beste og mest spennande bransjen i verda.

Men nett no ser det ikkje ut til å vara. Om to år har eg kanskje ikkje noko å rekruttera til. Eg har kanskje ikkje jobb ein gong. Ein jobb som var så trygg og sikker og no er da kanskje over. Alt dette for at fleirtalet per dags dato meinar at arbeidsplassen min ikkje er grøn nok.

Når eg snakkar med mine kollega om framtida så blir diskusjonane dystrare etter kvart som tida går. Vi er redde for framtida og utsiktene er ikkje lyseblå.

Det ligg mykje identitet i da å vera ein sveisar eller kabeltrekkjar i verftsindustrien. Vi kan finna nye verdiar i oss sjølv i da å utføra jobben vår på ein ny og bærekraftig måte. La oss utvikla oss, ikkje ta frå oss levebrødet.

Men dette gjer oss og motiverte. Vi har motivasjonen på plass og vi har omstillingsevna, vi har ein enorm kompetanse og vi kan vere eit førebilete for resten av verda. Men vi treng investeringar for å kunne ha trua på framtida. Er det verkeleg ingen som vil investere i oss?!

Hjørnesteinsbedriftane i Sunnhorldand har vore gjennom omstilling før. Vi vil bidra til det grøne skiftet. Vi vil vær med på utviklinga og alt som skal skje i framtida. Men då treng vi hjelp til å halde oppe sysselsetjinga for å bevare all den kompetansen vi innehar.

Om ti år er det ikkje utenkjeleg at eg sjølv skal sende mine eigne små ut i arbeidslivet. Sjølv om dei denne veka vil bli dyrepassar og forballproff så vil nok dette endrast mange gonger over tid. Uansett kva dei vel så håpar eg at vi alle kan ha ein arbeidskvardag som er prega av den verdiskapinga satsinga på norsk, grøn industri vil gje og at vi med stolhet kan seie at vi klarte det. Denne gongen og!

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
21.05.2020
08:00
20.05.2020 16:10Mest lest

TØFFERE KONKURRANSE: Fra 1. november blir reglene for å få drosjeløyve endret. Tom Svendsen mener regjeringen med det legger ytterlige sten til byrden.

TØFFERE KONKURRANSE: Fra 1. november blir reglene for å få drosjeløyve endret. Tom Svendsen mener regjeringen med det legger ytterlige sten til byrden.

Martin Guttormsen Slørdal

Tom (62) kan ikke lenger leve av å være drosjesjåfør: – Blir sosialklient eller minstepensjonist

FIKK IKKE PENSJONSINNBETALING PÅ SJU ÅR: Endre Waage ble aldri meldt inn til «obligatorisk tjenestepensjon» slik loven krever. Nå får han og kollegaene erstatning.

FIKK IKKE PENSJONSINNBETALING PÅ SJU ÅR: Endre Waage ble aldri meldt inn til «obligatorisk tjenestepensjon» slik loven krever. Nå får han og kollegaene erstatning.

Privat

Endre ble nektet pensjonen han hadde rett på. Nå får han og kollegaene millionerstatning

NY PRAKSIS: Hovedverneombud ved Yara Porsgrunn, Roger Hansen, er glad for at videomøtene ikke lenger tas opp.

NY PRAKSIS: Hovedverneombud ved Yara Porsgrunn, Roger Hansen, er glad for at videomøtene ikke lenger tas opp.

Privat

Verneombud fikk stoppet opptak av videomøter: – Kan være en felle, sier advokat

– Ved å fjerne denne regelen kan en permittert jobbe så mye som mulig opp mot full stilling. Nav kan dekke det resterende. Dette vil bli billigere for Nav, sier klubbleder ved Scandic Parken i Ålesund. (Illustrasjonsfoto)

– Ved å fjerne denne regelen kan en permittert jobbe så mye som mulig opp mot full stilling. Nav kan dekke det resterende. Dette vil bli billigere for Nav, sier klubbleder ved Scandic Parken i Ålesund. (Illustrasjonsfoto)

Eirik Dahl Viggen

Permitterte må takke nei til jobb – taper dagpenger

MEKLING: LO Stat-leder Egil André Aas (t.h.) startet onsdag meklingen i statsoppgjøret, der riksmekler Mats Wilhelm RUland (t.v.) og mekler Richard Saue skal prøve å hjelpe partene til å finne en løsning.

MEKLING: LO Stat-leder Egil André Aas (t.h.) startet onsdag meklingen i statsoppgjøret, der riksmekler Mats Wilhelm RUland (t.v.) og mekler Richard Saue skal prøve å hjelpe partene til å finne en løsning.

Eirik Dahl Viggen

Lønna til statsansatte: Nå er meklinga i gang

UVISS FRAMTID: Maria Gazul har søkt mange nye stillinger og har også sett på mulighetene for å ta mer utdanning. Familiens økonomi bekymrer henne.

UVISS FRAMTID: Maria Gazul har søkt mange nye stillinger og har også sett på mulighetene for å ta mer utdanning. Familiens økonomi bekymrer henne.

Lars Åke Andersen

Maria (41) blir arbeidsledig: – Jeg vet ikke helt hvordan vi skal klare oss

Lønnsoppgjøret:

STREIK FRA SØNDAG MORGEN: Fire arbeidstakerorganisasjoner tar ut alle sine bussjåfører i Oslo og Viken i streik fra søndag morgen klokka 6. I første omgang går 3800 sjåfører ut i streik, men en ytterligere opptrapping til andre deler av landet kan komme raskt.

STREIK FRA SØNDAG MORGEN: Fire arbeidstakerorganisasjoner tar ut alle sine bussjåfører i Oslo og Viken i streik fra søndag morgen klokka 6. I første omgang går 3800 sjåfører ut i streik, men en ytterligere opptrapping til andre deler av landet kan komme raskt.

Roy Ervin Solstad

3800 bussjåfører går ut i streik

26.000 HK-medlemmer skal stemme over meklingsresultatet mellom Handel og Kontor og Virke – her ved HK-leder Christopher Beckham (t.v.) og Bård Westbye, forhandlingsansvarlig i Virke.

26.000 HK-medlemmer skal stemme over meklingsresultatet mellom Handel og Kontor og Virke – her ved HK-leder Christopher Beckham (t.v.) og Bård Westbye, forhandlingsansvarlig i Virke.

Erlend Angelo

Lønnsoppgjøret: Dette skjer om medlemmene stemmer nei

Å få seg ny jobb i koronatid kan bety en digital arbeidshverdag. Nyutdannede Lisa Sofie Ericsson ble sendt rett hjem med PC og mobil.

Å få seg ny jobb i koronatid kan bety en digital arbeidshverdag. Nyutdannede Lisa Sofie Ericsson ble sendt rett hjem med PC og mobil.

Nadia Frantsen

Tusen søkte på jobben i Nav. Lisa fikk den

Tommelen opp hos Tom Jacobsen, hovedtillitsvalgt, hos Norcem i Brevik.

Tommelen opp hos Tom Jacobsen, hovedtillitsvalgt, hos Norcem i Brevik.

Trond Elstad

Tom (63) kunne blitt pensjonist, men så kom gladmeldingen fra Erna. Nå tar han fire nye år

Forbundet har også fått ja på en viktig endring som særlig kommer likestillingen til gode. (Illustrasjonsfoto)

Forbundet har også fått ja på en viktig endring som særlig kommer likestillingen til gode. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox.com

Elektrikere får ny lønn – og innleiereglene strammes inn

Lønnsoppgjøret:

Bussjåførene ved Norgesbuss Ekspress på Rommen i er kampklare fra første streikedag. Der er det full oppslutning om kravet om høyere lønn. Fra venstre Carlos Nunez, Ole-Arnstein Røang, Rune Hanssen, John Arild Hole, Isam Wabi Bakir, Per ole Melgård og Habte Kebreab.

Bussjåførene ved Norgesbuss Ekspress på Rommen i er kampklare fra første streikedag. Der er det full oppslutning om kravet om høyere lønn. Fra venstre Carlos Nunez, Ole-Arnstein Røang, Rune Hanssen, John Arild Hole, Isam Wabi Bakir, Per ole Melgård og Habte Kebreab.

Håvard Sæbø

Busstreiken trappes opp med over 4.500 nye sjåfører: Se lista

Resultatet i kommuneoppgjøret innebærer et tillegg på 1.400 kroner for sykepleierne.

Resultatet i kommuneoppgjøret innebærer et tillegg på 1.400 kroner for sykepleierne.

Tri Nguyen Dinh

– 1.400 kroner ekstra er ikke nok for å rekruttere eller beholde sykepleiere

Leder for bransjerådet for bussbransjen i Felles forbundet, Per Ole Melgård, informerer sine kolleger om grunnlaget for streiken første streikedag.

Leder for bransjerådet for bussbransjen i Felles forbundet, Per Ole Melgård, informerer sine kolleger om grunnlaget for streiken første streikedag.

Håvard Sæbø

Dette kan stoppe busstreiken: Slik vurderer de tvungen lønnsnemnd

Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

Nav må betale saksomkostninger til LO-medlemmer, slår Høyesterett fast

STÅR FRAM: Målfrid J. Frahm Jensen ble utsatt for omfattende gjengjeldelser da hun varslet. Nå håper hun flere får bedre kompetanse og kunnskap om varsling og varslingens krefter.

STÅR FRAM: Målfrid J. Frahm Jensen ble utsatt for omfattende gjengjeldelser da hun varslet. Nå håper hun flere får bedre kompetanse og kunnskap om varsling og varslingens krefter.

Marie von Krogh

Målfrid varslet om forhold på jobben. Så vurderte sjefen å få henne innlagt

Bjørn A. Grimstad

Anleggsarbeidere får ny lønn: Minstelønna økes med 9,50 kroner per time

Lønnsoppgjøret:

Freddy Kulblik og de 140 streikende bussjåførene i Sarpsborg er lei av å vente på den lønna som ble avtalt for 13 år siden. Nå er de villige til å streike lenge for å sette makt bak kravene.

Freddy Kulblik og de 140 streikende bussjåførene i Sarpsborg er lei av å vente på den lønna som ble avtalt for 13 år siden. Nå er de villige til å streike lenge for å sette makt bak kravene.

Arash A. Nejad/Nyebilder

Bussjåførene er lei: – Det får ta den tiden det trenger

Kommentar

Det finnes noe som er enda kjipere enn busser som står, skriver Mímir Kristjánsson.

Det finnes noe som er enda kjipere enn busser som står, skriver Mímir Kristjánsson.

Ihne Pedersen

«Det finnes noe som er enda kjipere enn busser som står»

Hans Ole Rian er skuffet over at stønadsordningen for selvstendige, frilansere og lærlinger fjernes 1. november.

Hans Ole Rian er skuffet over at stønadsordningen for selvstendige, frilansere og lærlinger fjernes 1. november.

Helge Rønning Birkelund

Regjeringen vil kutte 2,2 milliarder i krisestøtten til selvstendige og frilansere: – Veldig skuffende, sier forbundsleder


Flere saker