JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
PLAN FOR PSYKISK HELSE LO jobber nå med psykisk helse i arbeidslivet på flere områder, forteller Tone Faugli. Hun leder forhandlings- og HMS-avdelingen i LO.

PLAN FOR PSYKISK HELSE LO jobber nå med psykisk helse i arbeidslivet på flere områder, forteller Tone Faugli. Hun leder forhandlings- og HMS-avdelingen i LO.

Ole Palmstrøm

Arbeid og psykisk helse

LO vil løfte psykisk helse i arbeidslivet: – Viktig for å forebygge sykdom

Uføretrygd for psykiske lidelser har økt de siste tiårene. LO jobber nå med ny plan for psykisk helse i arbeidslivet.


07.09.2022
11:05
07.09.2022 11:24

oystein@lomedia.no

Ungdommen i EL og IT Forbundet vil at landsmøtet neste år legger inn et nytt avsnitt om psykisk helse i handlingsprogrammet. Det er ikke nevnt tidligere, skrev Nettverk i juni.

Nå forteller Tone Faugli, leder for HMS og forhandling i LO, at også LO har satt psykisk helse på dagsordenen. Bakgrunnen er blant annet at dette ble tatt opp på LO-kongressen før ferien.

– Vi vil nå se på hvilke grep vi bør ta for å løfte psykisk helse i arbeidslivet enda mer enn vi har gjort, sier Faugli.

– Hva er LOs plan for psykisk helse i arbeidslivet framover?

– Vi jobber nå med psykisk helse i arbeidslivet på flere områder. Vi skal for det første løfte det inn i arbeidet med psykososialt arbeidsmiljø. Vi jobber for å forenkle og tydeliggjøre lovbestemmelsene om dette, så det skal bli mer pedagogisk og tilgjengelig for folk, svarer Faugli.

Dette bør derfor reguleres i en egen forskrift til arbeidsmiljøloven, mener LO.

Psykisk uhelse vanlig

Omtrent halvparten av den voksne norske befolkningen vil rammes av en psykisk lidelse i løpet av livet, og rundt en tredjedel i løpet av et år. Forekomsten av psykiske lidelser i Norge er omtrent på nivå med det vi finner i andre vestlige land, ifølge Folkehelseinstituttet.

Angstlidelser, depressive lidelser og alkoholmisbruk er de tre vanligste gruppene psykiske lidelser i den norske befolkningen.

Norge har verdens høyeste sykefravær.

Uføretrygd for psykiske lidelser har økt de siste tiårene. Siden 2010 har det ifølge Nav vært en kraftig økning i andelen uføretrygdede med psykiske lidelser.

Siste statistikk over uføretrygdede etter diagnose er fra desember 2016. Da var det 117.175 personer med psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser. Dette utgjør 36,8 prosent av alle uføretrygdede.

I 2016 hadde nesten 64 prosent av de uføretrygdede enten en psykisk lidelse (36,2 prosent) eller sykdom i muskel-skjelettsystemet og bindevev (27,3 prosent).

Psykiske lidelser har alvorlige konsekvenser, som økt sykefravær, arbeidsuførhet og dødelighet. 

Sterk økning: Unge uføre

Det har vært en sterk økning i antall unge med uføretrygd, ifølge en fersk forskningsartikkel av samfunnsøkonomene Ragnhild Haugli Bråten og Susanna Sten-Gahmberg.

Andelen uføretrygdede i aldersgruppen 18 til 29 år har økt fra 0,8 prosent i år 2000 til 2,5 prosent i 2020.

Bråten og Sten-Gahmberg skriver at Navs oversikt over diagnoser som har gitt grunnlag for uføretrygd, viser at «økningen i uføretrygd blant unge kan tilskrives en større innstrømning av unge med alvorlige psykiske lidelser.»

– Det er stadig flere unge som får psykiske diagnoser, altså diagnoser for psykiske lidelser. Man vet ikke hva som er den underliggende driveren for at flere får slike diagnoser. Det er ikke gitt at det er flere som er psykisk syke, det kan være at helsetjenesten plukker opp flere, understreker Bråten.

Forskerne er bekymret for økningen av unge uføre med angst- og depresjonslidelser. Men Bråten påpeker at denne diagnosen ikke er hele bildet.

– Økningen i uføre som er psykisk utviklingshemmede, som er en del av gruppen uføre med psykiske lidelser, kan skyldes stadig færre arbeidsplasser tilrettelagt for denne gruppen. Og psykisk utviklingshemmede får også lite bistand fra Nav for å komme ut i arbeidslivet, mener Bråten.

Mye lest: Daniel fikk lønn basert på prestasjon: – Som å gå med en 20 kilos ryggsekk

Ny forskning

Hvordan jobber norske bedrifter med det psykososiale arbeidsmiljøet? Svaret på det er like om hjørnet.

– Vi skal finne ut hvordan norske virksomheter jobber med å kartlegge og utvikle et godt psykososialt arbeidsmiljø, inkludert om dette arbeidet prioriteres og gjøres på en systematisk måte, forteller Sylvi Thun, hun har doktorgrad i organisasjonspsykologi og jobber i Sintef.

Kunnskapen fra prosjektet skal danne grunnlaget for det videre strategiarbeidet for å sette psykososialt arbeidsmiljøarbeid på dagsordenen blant norske bedrifter.

LO sitter i referansegruppen for prosjektet.

Følger opp vedtak

Tone Faugli i LO sier at de vil følge opp et vedtak på LO-kongressen, om å gjøre psykisk helse til en del av det systematiske HMS-arbeidet.

– Det vil vi følge opp særskilt, og vi vil ta kontakt med forbundene og finne ut hvordan vi kan løfte dette på best mulig måte ut fra det som er forbundenes behov, opplyser Faugli.

– Hvorfor er LO opptatt av psykisk helse i arbeidslivet?

– Alle har en fysisk helse, og alle har en mental helse. Vi må jobbe med dette som med alt annet HMS- og arbeidsmiljøarbeid. Det er viktig for å forebygge sykdom. Arbeidslivet skal være inkluderende og legge til rette for dem som har ulike utfordringer med mental helse.

– Er vekt på psykisk helse i arbeidslivet helt nytt i LO-sammenheng?

– Nei, det er ikke helt nytt. Det har vært jobbet med psykisk helse innenfor psykososialt arbeidsmiljø, men også som en del av IA-avtalen. Men nå vil vi se på hvilke grep vi kan ta for å løfte det enda mer ut fra føringene som kom på kongressen, svarer Faugli.

Inkluderende arbeidsliv (IA) er et bredt avtalesamarbeid som jobber for å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, i tillegg til å hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

– Sats på tillitsvalgte

Det er i Bodø flest unge får en psykisk diagnose. Der får 34 prosent av ungdom mellom 12 og 18 år en eller annen psykisk diagnose. Tallet for hele landet er 29 prosent, viser forskning fra Frischsenteret.

Psykolog Bernt Ole Hansen leder poliklinikken HelseIArbeid ved Nordlandssykehuset i Bodø, som jobber for å få sykmeldte tilbake i jobb.

– Det er nærmest et umettelig behov der ute, sier Hansen.

Han opplyser at det har vært en jevn stigning av pasientkonsultasjoner siden klinikken i Bodø startet opp 1. april 2019.

I fjor hadde de 1260 konsultasjoner, i år er de allerede oppe på omtrent samme antall allerede.

– Jeg vil tro at mesteparten av dem som har vært innom oss, kommer helt eller delvis tilbake i jobb.

Det skal pågående forskningsprosjekter finne ut av.

Hansen mener LO bør satse bredt, blant annet på forebygging.

– Og LO må satse på de tillitsvalgte. Disse må løfte psykisk helse som tema på arbeidsplassen. Vi vet at forhold på arbeidsplassen kan være belastende for folk.

Klinikklederen påpeker at det i Norge har vært prøvd en rekke tiltak for å få sykmeldte tilbake i jobb.

– Likevel ser det ikke ut til at det er nok. Jeg tror ikke én enkelt instans eller ett enkelt tiltak er i stand til å dekke det. Utfordringene som gjelder psykisk helse i arbeidslivet krever samarbeid. LO og arbeidsgiversiden må gå sammen for å finne tiltak som hjelper, oppfordrer Hansen.

Journalist Øystein Helmikstøl hadde i vår et frilansoppdrag for Nordlandssykehuset.

Arbeid med en faglig veileder for ansatte i HelseIArbeid i Helse Nord RHF var en del av dette oppdraget.

Mye lest: Trebarnsmor Maria (46) har fire jobber: - Jeg blir dødssliten

07.09.2022
11:05
07.09.2022 11:24Mest lest

PENSJON: Går du av med pensjon tidlig, vil du få et nytt tillegg. (Illustrasjonsfoto).

PENSJON: Går du av med pensjon tidlig, vil du få et nytt tillegg. (Illustrasjonsfoto).

Anna Granqvist

Ny pensjon: Økes med nesten 30.000 kroner

De to 1969-modellene Tor Rønning og Roger Olsen kan ikke gå av når de blir 62 år. De må vente et halvt år til, mens yngstemann på lageret må vente til han er 65,5 år.

De to 1969-modellene Tor Rønning og Roger Olsen kan ikke gå av når de blir 62 år. De må vente et halvt år til, mens yngstemann på lageret må vente til han er 65,5 år.

Roy Ervin Solstad

Lagerarbeidere advarer: – Mange kommer til å få pensjonssjokk

Etter pandemien hadde ikke tillitsvalgt Gro Enger og kollegene noe kontor å komme tilbake til.

Etter pandemien hadde ikke tillitsvalgt Gro Enger og kollegene noe kontor å komme tilbake til.

Herman Bjørnson Hagen

Nå har Gro og 49 kolleger jobbet hjemmefra i nesten fire år

Hjelpepleier May Brit Bang (f.v.), helsefagarbeider Silje Eike og lærling Madelen Mæland henter ut medisin. Det er tre ansatte på vakt på natta. I dag får de hjelp av en lærling i tillegg.

Hjelpepleier May Brit Bang (f.v.), helsefagarbeider Silje Eike og lærling Madelen Mæland henter ut medisin. Det er tre ansatte på vakt på natta. I dag får de hjelp av en lærling i tillegg.

Jan Kåre Næss

På dette sykehjemmet må alle ansatte jobbe nattevakt

– Jeg møter mange unge som er redde for å om de har råd til å bli gamle, sier NTL Ung-leder John Magne Pedersen Tangen.

– Jeg møter mange unge som er redde for å om de har råd til å bli gamle, sier NTL Ung-leder John Magne Pedersen Tangen.

Guro Gulstuen Nordhagen

– Mange blir utbrent før de passerer 35. Det skremmer vettet av meg

Industriarbeidarane Kjell Kvalen (til venstre) og Joachim Aspelund Linde vil ha betre løn. Det er viktig å få mest mogleg sentralt, for dei lokale forhandlingane gir ofte ikkje så mykje.

Industriarbeidarane Kjell Kvalen (til venstre) og Joachim Aspelund Linde vil ha betre løn. Det er viktig å få mest mogleg sentralt, for dei lokale forhandlingane gir ofte ikkje så mykje.

Erlend Tro Klette

Bedrifta går så det susar, men det vises ikkje på løna til Kjell og Joachim

To oljearbeidere jobbet store deler av arbeidstiden sin som innleid på et flerbruksfartøy, men fikk ikke like vilkår som de fast ansatte. Nå har de fått medhold i retten om at de skulle fått det. Bildet er av flerbruksfartøyet «North Sea Gigant» og er kun ment som illustrasjon.

To oljearbeidere jobbet store deler av arbeidstiden sin som innleid på et flerbruksfartøy, men fikk ikke like vilkår som de fast ansatte. Nå har de fått medhold i retten om at de skulle fått det. Bildet er av flerbruksfartøyet «North Sea Gigant» og er kun ment som illustrasjon.

Arkivfoto: Vigdis Askjem (Illustrasjon)

To oljearbeidere fikk lavere lønn enn kollegaene. Nå får de flere hundre tusen i erstatning

– Sosialarbeidere kan godt være en litt stoltere profesjon, sier Hilma Nikolaisen.

– Sosialarbeidere kan godt være en litt stoltere profesjon, sier Hilma Nikolaisen.

Fartein Rudjord

«Systemet» har ikke gjort det lett for alenemor Hilma

En butikk i Lillestrøm holdt ulovlig søndagsåpent, men skal nå ha rettet opp i forholdet. Illustrasjonsbilde.

En butikk i Lillestrøm holdt ulovlig søndagsåpent, men skal nå ha rettet opp i forholdet. Illustrasjonsbilde.

Erlend Angelo

Politiet stoppet ulovlig søndagshandel

KREVER MER LØNN: Nå er det vår tur, sier NTL-erne Jorid Ness (f.v.), Nina Nygård, Therese Aune Nøtnes og Gard Grande på Ørland flystasjon.

KREVER MER LØNN: Nå er det vår tur, sier NTL-erne Jorid Ness (f.v.), Nina Nygård, Therese Aune Nøtnes og Gard Grande på Ørland flystasjon.

Nina Hanssen

Ansatte i Forsvaret: – Det er vår tur nå. Lønna må opp

Debatt

Mange av LOs medlemmer klarer så vidt å være i arbeid til fylte 62 år. Disse medlemmene står nå i fare for å bli presset over på den lange og tunge vegen til uføretrygd, skriver Steinar Rasmussen. (Illustrasjonsfoto)

Mange av LOs medlemmer klarer så vidt å være i arbeid til fylte 62 år. Disse medlemmene står nå i fare for å bli presset over på den lange og tunge vegen til uføretrygd, skriver Steinar Rasmussen. (Illustrasjonsfoto)

Tormod Ytrehus

Uforståelig at ledelsen i LO godtar en økning av pensjonsalderen

Drytech er best kjent gjennom produktet Real Turmat: Frysetørkede middagsmåltider til å ha i tursekken. Nå varsler bedriften permitteringer. – Surt, sier tillitsvalgt i den lokale NNN-klubben, Patrik Solberg.

Drytech er best kjent gjennom produktet Real Turmat: Frysetørkede middagsmåltider til å ha i tursekken. Nå varsler bedriften permitteringer. – Surt, sier tillitsvalgt i den lokale NNN-klubben, Patrik Solberg.

Erlend Angelo

Turmat-produsent må permittere når Forsvaret ikke fornyer kontrakten

ORGANISERT: Philip Rein er tillitsvalgt i Foodora, og ønsker at også Wolt skal få tariffavtale. Her i samtale med et bud som jobber både for Wolt og Foodora.

ORGANISERT: Philip Rein er tillitsvalgt i Foodora, og ønsker at også Wolt skal få tariffavtale. Her i samtale med et bud som jobber både for Wolt og Foodora.

Håvard Sæbø

– Frustrasjonen hos budene er stor, så vi blir godt mottatt

Kommentar

Her er vi vitne til en prosess hvor det er svært vanskelig å reversere arven etter Erna Solberg, skriver Kjell Werner.

Her er vi vitne til en prosess hvor det er svært vanskelig å reversere arven etter Erna Solberg, skriver Kjell Werner.

Leif Martin Kirknes

Erna splittet fagbevegelsen. Nå må staten ta ansvar

Hamid Norouzi slet med norsken, og sier han ikke skjønte digitale systemer eller forsto hvordan næringslivet fungerte. Han har anmeldt sin tidligere sjef for svindel. Saken ble henlagt

Hamid Norouzi slet med norsken, og sier han ikke skjønte digitale systemer eller forsto hvordan næringslivet fungerte. Han har anmeldt sin tidligere sjef for svindel. Saken ble henlagt

Ronja Sagstuen Larsen

Hamid ble lurt av sjefen. Nå skylder han staten 200.000 kroner

– Takk til dere ni som tok denne kampen - med store personlige belastninger, sier forbundsleder Frode Alfheim.

– Takk til dere ni som tok denne kampen - med store personlige belastninger, sier forbundsleder Frode Alfheim.

Jan-Erik Østlie

Oljearbeidere vant fram i historisk streik

Kristiansund snur om kravet til bedrifter med skjenkebevilling.

Kristiansund snur om kravet til bedrifter med skjenkebevilling.

Sissel M. Rasmussen

Ansatte i utelivet skulle få bedre kår. Nå snur kommunen

Hovedtillitsvalgt i Store Norske, Rune Mjelde (t.v.), og Svein Jonny Albrigtsen har kjempet for å bevare kullarbeidsplasser på Svalbard i årevis. Mjelde etterlyser en plan for hva som vil skje når Gruve 7 etter planen skal stenges neste år. (Arkivfoto)

Hovedtillitsvalgt i Store Norske, Rune Mjelde (t.v.), og Svein Jonny Albrigtsen har kjempet for å bevare kullarbeidsplasser på Svalbard i årevis. Mjelde etterlyser en plan for hva som vil skje når Gruve 7 etter planen skal stenges neste år. (Arkivfoto)

Katharina Dale Håkonsen

– Regjeringen tar bort livsgrunnlaget til 70 ansatte

Colourbox

Hjemmekontor på heltid ga symptomer på depresjon og angst

LO vil ha en forbedring av alderspensjonen for uføre i årskullene 1954-63, sier nestleder i LO Steinar Krogstad (t.v).

LO vil ha en forbedring av alderspensjonen for uføre i årskullene 1954-63, sier nestleder i LO Steinar Krogstad (t.v).

Brian Cliff Olguin / Sissel M. Rasmussen

LO støtter pensjonistenes uføre-krav. Regjeringa vil ikke svare


Flere saker