JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
PLAN FOR PSYKISK HELSE LO jobber nå med psykisk helse i arbeidslivet på flere områder, forteller Tone Faugli. Hun leder forhandlings- og HMS-avdelingen i LO.

PLAN FOR PSYKISK HELSE LO jobber nå med psykisk helse i arbeidslivet på flere områder, forteller Tone Faugli. Hun leder forhandlings- og HMS-avdelingen i LO.

Ole Palmstrøm

Arbeid og psykisk helse

LO vil løfte psykisk helse i arbeidslivet: – Viktig for å forebygge sykdom

Uføretrygd for psykiske lidelser har økt de siste tiårene. LO jobber nå med ny plan for psykisk helse i arbeidslivet.07.09.2022
11:05
07.09.2022 11:24

oystein@lomedia.no

Ungdommen i EL og IT Forbundet vil at landsmøtet neste år legger inn et nytt avsnitt om psykisk helse i handlingsprogrammet. Det er ikke nevnt tidligere, skrev Nettverk i juni.

Nå forteller Tone Faugli, leder for HMS og forhandling i LO, at også LO har satt psykisk helse på dagsordenen. Bakgrunnen er blant annet at dette ble tatt opp på LO-kongressen før ferien.

– Vi vil nå se på hvilke grep vi bør ta for å løfte psykisk helse i arbeidslivet enda mer enn vi har gjort, sier Faugli.

– Hva er LOs plan for psykisk helse i arbeidslivet framover?

– Vi jobber nå med psykisk helse i arbeidslivet på flere områder. Vi skal for det første løfte det inn i arbeidet med psykososialt arbeidsmiljø. Vi jobber for å forenkle og tydeliggjøre lovbestemmelsene om dette, så det skal bli mer pedagogisk og tilgjengelig for folk, svarer Faugli.

Dette bør derfor reguleres i en egen forskrift til arbeidsmiljøloven, mener LO.

Psykisk uhelse vanlig

Omtrent halvparten av den voksne norske befolkningen vil rammes av en psykisk lidelse i løpet av livet, og rundt en tredjedel i løpet av et år. Forekomsten av psykiske lidelser i Norge er omtrent på nivå med det vi finner i andre vestlige land, ifølge Folkehelseinstituttet.

Angstlidelser, depressive lidelser og alkoholmisbruk er de tre vanligste gruppene psykiske lidelser i den norske befolkningen.

Norge har verdens høyeste sykefravær.

Uføretrygd for psykiske lidelser har økt de siste tiårene. Siden 2010 har det ifølge Nav vært en kraftig økning i andelen uføretrygdede med psykiske lidelser.

Siste statistikk over uføretrygdede etter diagnose er fra desember 2016. Da var det 117.175 personer med psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser. Dette utgjør 36,8 prosent av alle uføretrygdede.

I 2016 hadde nesten 64 prosent av de uføretrygdede enten en psykisk lidelse (36,2 prosent) eller sykdom i muskel-skjelettsystemet og bindevev (27,3 prosent).

Psykiske lidelser har alvorlige konsekvenser, som økt sykefravær, arbeidsuførhet og dødelighet. 

Sterk økning: Unge uføre

Det har vært en sterk økning i antall unge med uføretrygd, ifølge en fersk forskningsartikkel av samfunnsøkonomene Ragnhild Haugli Bråten og Susanna Sten-Gahmberg.

Andelen uføretrygdede i aldersgruppen 18 til 29 år har økt fra 0,8 prosent i år 2000 til 2,5 prosent i 2020.

Bråten og Sten-Gahmberg skriver at Navs oversikt over diagnoser som har gitt grunnlag for uføretrygd, viser at «økningen i uføretrygd blant unge kan tilskrives en større innstrømning av unge med alvorlige psykiske lidelser.»

– Det er stadig flere unge som får psykiske diagnoser, altså diagnoser for psykiske lidelser. Man vet ikke hva som er den underliggende driveren for at flere får slike diagnoser. Det er ikke gitt at det er flere som er psykisk syke, det kan være at helsetjenesten plukker opp flere, understreker Bråten.

Forskerne er bekymret for økningen av unge uføre med angst- og depresjonslidelser. Men Bråten påpeker at denne diagnosen ikke er hele bildet.

– Økningen i uføre som er psykisk utviklingshemmede, som er en del av gruppen uføre med psykiske lidelser, kan skyldes stadig færre arbeidsplasser tilrettelagt for denne gruppen. Og psykisk utviklingshemmede får også lite bistand fra Nav for å komme ut i arbeidslivet, mener Bråten.

Mye lest: Daniel fikk lønn basert på prestasjon: – Som å gå med en 20 kilos ryggsekk

Ny forskning

Hvordan jobber norske bedrifter med det psykososiale arbeidsmiljøet? Svaret på det er like om hjørnet.

– Vi skal finne ut hvordan norske virksomheter jobber med å kartlegge og utvikle et godt psykososialt arbeidsmiljø, inkludert om dette arbeidet prioriteres og gjøres på en systematisk måte, forteller Sylvi Thun, hun har doktorgrad i organisasjonspsykologi og jobber i Sintef.

Kunnskapen fra prosjektet skal danne grunnlaget for det videre strategiarbeidet for å sette psykososialt arbeidsmiljøarbeid på dagsordenen blant norske bedrifter.

LO sitter i referansegruppen for prosjektet.

Følger opp vedtak

Tone Faugli i LO sier at de vil følge opp et vedtak på LO-kongressen, om å gjøre psykisk helse til en del av det systematiske HMS-arbeidet.

– Det vil vi følge opp særskilt, og vi vil ta kontakt med forbundene og finne ut hvordan vi kan løfte dette på best mulig måte ut fra det som er forbundenes behov, opplyser Faugli.

– Hvorfor er LO opptatt av psykisk helse i arbeidslivet?

– Alle har en fysisk helse, og alle har en mental helse. Vi må jobbe med dette som med alt annet HMS- og arbeidsmiljøarbeid. Det er viktig for å forebygge sykdom. Arbeidslivet skal være inkluderende og legge til rette for dem som har ulike utfordringer med mental helse.

– Er vekt på psykisk helse i arbeidslivet helt nytt i LO-sammenheng?

– Nei, det er ikke helt nytt. Det har vært jobbet med psykisk helse innenfor psykososialt arbeidsmiljø, men også som en del av IA-avtalen. Men nå vil vi se på hvilke grep vi kan ta for å løfte det enda mer ut fra føringene som kom på kongressen, svarer Faugli.

Inkluderende arbeidsliv (IA) er et bredt avtalesamarbeid som jobber for å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, i tillegg til å hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

– Sats på tillitsvalgte

Det er i Bodø flest unge får en psykisk diagnose. Der får 34 prosent av ungdom mellom 12 og 18 år en eller annen psykisk diagnose. Tallet for hele landet er 29 prosent, viser forskning fra Frischsenteret.

Psykolog Bernt Ole Hansen leder poliklinikken HelseIArbeid ved Nordlandssykehuset i Bodø, som jobber for å få sykmeldte tilbake i jobb.

– Det er nærmest et umettelig behov der ute, sier Hansen.

Han opplyser at det har vært en jevn stigning av pasientkonsultasjoner siden klinikken i Bodø startet opp 1. april 2019.

I fjor hadde de 1260 konsultasjoner, i år er de allerede oppe på omtrent samme antall allerede.

– Jeg vil tro at mesteparten av dem som har vært innom oss, kommer helt eller delvis tilbake i jobb.

Det skal pågående forskningsprosjekter finne ut av.

Hansen mener LO bør satse bredt, blant annet på forebygging.

– Og LO må satse på de tillitsvalgte. Disse må løfte psykisk helse som tema på arbeidsplassen. Vi vet at forhold på arbeidsplassen kan være belastende for folk.

Klinikklederen påpeker at det i Norge har vært prøvd en rekke tiltak for å få sykmeldte tilbake i jobb.

– Likevel ser det ikke ut til at det er nok. Jeg tror ikke én enkelt instans eller ett enkelt tiltak er i stand til å dekke det. Utfordringene som gjelder psykisk helse i arbeidslivet krever samarbeid. LO og arbeidsgiversiden må gå sammen for å finne tiltak som hjelper, oppfordrer Hansen.

Journalist Øystein Helmikstøl hadde i vår et frilansoppdrag for Nordlandssykehuset.

Arbeid med en faglig veileder for ansatte i HelseIArbeid i Helse Nord RHF var en del av dette oppdraget.

Mye lest: Trebarnsmor Maria (46) har fire jobber: - Jeg blir dødssliten

07.09.2022
11:05
07.09.2022 11:24Mest lest

Flere trygder øker i neste års statsbudsjett.

Flere trygder øker i neste års statsbudsjett.

Anna Granqvist/Hanna Skotheim (Innfelt)

Snart øker trygdene. Se hele lista her

Fagbrev og maks uttelling på ansiennitetstilleggene har gitt Bjørn Søgnen et solid lønnsløft.

Fagbrev og maks uttelling på ansiennitetstilleggene har gitt Bjørn Søgnen et solid lønnsløft.

Martin Guttormsen Slørdal

Bjørn (64) har aldri fått en så stor lønnsøkning

– Jeg fikk noen aha-opplevelser om hvor lett det er å gå i en fella, sier Morten Fjølstad.

– Jeg fikk noen aha-opplevelser om hvor lett det er å gå i en fella, sier Morten Fjølstad.

Martin Guttormsen Slørdal

Da Skatteetaten ringte, ble Morten positivt overrasket

BØR LEGGE UT: Ann Kristin Sletvold meiner alle bedrifter bør legge ut for sjukepengane frå Nav.

BØR LEGGE UT: Ann Kristin Sletvold meiner alle bedrifter bør legge ut for sjukepengane frå Nav.

Tormod Ytrehus

Ann Kristin må vente på sjukepengar frå Nav: – Eg har ikkje råd

IKKE BITTER: Gudmund Monsen lever med kols og har under halv lungekapasitet. I tillegg har han kjempet for å få kolsen godkjent som yrkessykdom. - Jeg har et godt humør, det har jeg alltid hatt. Det har berga meg, sier den tidligere gruvearbeideren.

IKKE BITTER: Gudmund Monsen lever med kols og har under halv lungekapasitet. I tillegg har han kjempet for å få kolsen godkjent som yrkessykdom. - Jeg har et godt humør, det har jeg alltid hatt. Det har berga meg, sier den tidligere gruvearbeideren.

Bjørn Leirvik

Gudmund kjempet alene og vant over Nav

SPARING PÅ HJUL: Sykkelen gjør at driftstekniker Jamal Bajja sparer mange hundrelapper i måneden. Det trengs nå som lønnsøkningen spises opp av høyere priser.

SPARING PÅ HJUL: Sykkelen gjør at driftstekniker Jamal Bajja sparer mange hundrelapper i måneden. Det trengs nå som lønnsøkningen spises opp av høyere priser.

Sissel M. Rasmussen

Jamals lønnsøkning på 15.000 blir spist opp av høye priser

colourbox.com

Her er de nye satsene for kjøregodtgjørelse

SL-medlemmer mobbes på arbeidsplassen, ifølge Alex Tarkan Sen Evanger.

SL-medlemmer mobbes på arbeidsplassen, ifølge Alex Tarkan Sen Evanger.

Jan-Erik Østlie

Lærere skal ha blitt trakassert av kolleger på jobb. LO-lederen er rystet

Hanna Skotheim

Tusenvis risikerte dagpengekutt. Nå kan de puste lettet ut

20 år gamle Rehana jobber deltid på Espresso House Oslo S ved siden av skolegangen.

20 år gamle Rehana jobber deltid på Espresso House Oslo S ved siden av skolegangen.

Tormod Ytrehus

Rehana (20) jobber på landets travleste kaffebar. Nå har hun fått til noe ingen har klart

EFFEKTIVT: Jan Lange sørger for at de beholderne som skal fraktes fra søppelrommet til bilen på gateplan er fulle av sekker, for å unngå ekstra arbeid.

EFFEKTIVT: Jan Lange sørger for at de beholderne som skal fraktes fra søppelrommet til bilen på gateplan er fulle av sekker, for å unngå ekstra arbeid.

Håvard Sæbø

Jan vil helst bli kalt søppelmann

Przemek Dawiczewski er en av sju arbeidstakere i ulike yrker, som har blitt intervjuet om hvordan lønnsøkningen står seg i forhold til prisveksten.

Przemek Dawiczewski er en av sju arbeidstakere i ulike yrker, som har blitt intervjuet om hvordan lønnsøkningen står seg i forhold til prisveksten.

Aslak Bodahl

Renholder Przemek må holde igjen på alt. Hvert kjøp blir nøye planlagt

Leder for AAP-aksjonen, Elisabeth Thoresen er svært skuffet over svaret fra departementet. Her under redegjøringen i Stortinget i 2019, i forbindelse med trygdeskandalen som har sendt uskyldige i fengsel.

Leder for AAP-aksjonen, Elisabeth Thoresen er svært skuffet over svaret fra departementet. Her under redegjøringen i Stortinget i 2019, i forbindelse med trygdeskandalen som har sendt uskyldige i fengsel.

Stian Lysberg Solum / NTB

Frykter at engangsutbetalingen til uføre kan forsvinne

SLUTTPAKKER: Folkehelseinstituttet skal nedbemanne, og prøver først med frivillige sluttpakker. Tillitsvalgt Marc Gayorfar tror det fortsatt kan bli behov for å si opp rundt 100 ansatte.

SLUTTPAKKER: Folkehelseinstituttet skal nedbemanne, og prøver først med frivillige sluttpakker. Tillitsvalgt Marc Gayorfar tror det fortsatt kan bli behov for å si opp rundt 100 ansatte.

Sissel M. Rasmussen

FHI-ansatte må si ja eller nei til sluttpakke innen lille julaften

SV, med leder Audun Lysbakken i spissen, har fått gjennomslag for flere forslag i sitt alternative statsbudsjett.

SV, med leder Audun Lysbakken i spissen, har fått gjennomslag for flere forslag i sitt alternative statsbudsjett.

Herman Bjørnson Hagen

Oljestans er uansvarlig, mener LO. – Et riktig skritt på veien, mener Fagforbundet

Brian Cliff Olguin

Lærerne tapte trolig 10.000 hver på streiken

Jan Arve frykter han har betalt 17.800 kroner for mye i strøm. Nå har han mistet tilliten til Fjordkraft.

Jan Arve frykter han har betalt 17.800 kroner for mye i strøm. Nå har han mistet tilliten til Fjordkraft.

NTB og privat

Kunder langer ut mot strømselskap: Jan Arve krever penger tilbake

Produksjonen på Troll C platfformen ville ha stoppet opp hvis Ledernes streik hadde blitt satt i verk. I stedet grep regjeringen inn med tvungen lønnsnemnd etter press fra Tyskland og Storbritannia.

Produksjonen på Troll C platfformen ville ha stoppet opp hvis Ledernes streik hadde blitt satt i verk. I stedet grep regjeringen inn med tvungen lønnsnemnd etter press fra Tyskland og Storbritannia.

Erlend Angelo

Olje-lederne streiket. Nå har de fått ny lønn

Påtalemyndigheten ber om at politimannen blir dømt til ni måneders ubetinget fengsel.

Påtalemyndigheten ber om at politimannen blir dømt til ni måneders ubetinget fengsel.

Colourbox

Politimann kan havne i fengsel etter at han stjal fra jobben

– Vi skulle jo ønske at NRK ikke hadde kommet i denne situasjonen i det hele tatt, sier Trine Steen i NTL NRK.

– Vi skulle jo ønske at NRK ikke hadde kommet i denne situasjonen i det hele tatt, sier Trine Steen i NTL NRK.

Ole Palmstrøm

NRK varsler store kutt. Slik reagerer de tillitsvalgte


Flere saker