JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Arbeid og psykisk helse

LO vil løfte psykisk helse i arbeidslivet: – Viktig for å forebygge sykdom

Uføretrygd for psykiske lidelser har økt de siste tiårene. LO jobber nå med ny plan for psykisk helse i arbeidslivet.
PLAN FOR PSYKISK HELSE LO jobber nå med psykisk helse i arbeidslivet på flere områder, forteller Tone Faugli. Hun leder forhandlings- og HMS-avdelingen i LO.

PLAN FOR PSYKISK HELSE LO jobber nå med psykisk helse i arbeidslivet på flere områder, forteller Tone Faugli. Hun leder forhandlings- og HMS-avdelingen i LO.

Ole Palmstrøm

oystein@lomedia.no

Ungdommen i EL og IT Forbundet vil at landsmøtet neste år legger inn et nytt avsnitt om psykisk helse i handlingsprogrammet. Det er ikke nevnt tidligere, skrev Nettverk i juni.

Nå forteller Tone Faugli, leder for HMS og forhandling i LO, at også LO har satt psykisk helse på dagsordenen. Bakgrunnen er blant annet at dette ble tatt opp på LO-kongressen før ferien.

– Vi vil nå se på hvilke grep vi bør ta for å løfte psykisk helse i arbeidslivet enda mer enn vi har gjort, sier Faugli.

– Hva er LOs plan for psykisk helse i arbeidslivet framover?

– Vi jobber nå med psykisk helse i arbeidslivet på flere områder. Vi skal for det første løfte det inn i arbeidet med psykososialt arbeidsmiljø. Vi jobber for å forenkle og tydeliggjøre lovbestemmelsene om dette, så det skal bli mer pedagogisk og tilgjengelig for folk, svarer Faugli.

Dette bør derfor reguleres i en egen forskrift til arbeidsmiljøloven, mener LO.

Psykisk uhelse vanlig

Omtrent halvparten av den voksne norske befolkningen vil rammes av en psykisk lidelse i løpet av livet, og rundt en tredjedel i løpet av et år. Forekomsten av psykiske lidelser i Norge er omtrent på nivå med det vi finner i andre vestlige land, ifølge Folkehelseinstituttet.

Angstlidelser, depressive lidelser og alkoholmisbruk er de tre vanligste gruppene psykiske lidelser i den norske befolkningen.

Norge har verdens høyeste sykefravær.

Uføretrygd for psykiske lidelser har økt de siste tiårene. Siden 2010 har det ifølge Nav vært en kraftig økning i andelen uføretrygdede med psykiske lidelser.

Siste statistikk over uføretrygdede etter diagnose er fra desember 2016. Da var det 117.175 personer med psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser. Dette utgjør 36,8 prosent av alle uføretrygdede.

I 2016 hadde nesten 64 prosent av de uføretrygdede enten en psykisk lidelse (36,2 prosent) eller sykdom i muskel-skjelettsystemet og bindevev (27,3 prosent).

Psykiske lidelser har alvorlige konsekvenser, som økt sykefravær, arbeidsuførhet og dødelighet. 

Sterk økning: Unge uføre

Det har vært en sterk økning i antall unge med uføretrygd, ifølge en fersk forskningsartikkel av samfunnsøkonomene Ragnhild Haugli Bråten og Susanna Sten-Gahmberg.

Andelen uføretrygdede i aldersgruppen 18 til 29 år har økt fra 0,8 prosent i år 2000 til 2,5 prosent i 2020.

Bråten og Sten-Gahmberg skriver at Navs oversikt over diagnoser som har gitt grunnlag for uføretrygd, viser at «økningen i uføretrygd blant unge kan tilskrives en større innstrømning av unge med alvorlige psykiske lidelser.»

– Det er stadig flere unge som får psykiske diagnoser, altså diagnoser for psykiske lidelser. Man vet ikke hva som er den underliggende driveren for at flere får slike diagnoser. Det er ikke gitt at det er flere som er psykisk syke, det kan være at helsetjenesten plukker opp flere, understreker Bråten.

Forskerne er bekymret for økningen av unge uføre med angst- og depresjonslidelser. Men Bråten påpeker at denne diagnosen ikke er hele bildet.

– Økningen i uføre som er psykisk utviklingshemmede, som er en del av gruppen uføre med psykiske lidelser, kan skyldes stadig færre arbeidsplasser tilrettelagt for denne gruppen. Og psykisk utviklingshemmede får også lite bistand fra Nav for å komme ut i arbeidslivet, mener Bråten.

Mye lest: Daniel fikk lønn basert på prestasjon: – Som å gå med en 20 kilos ryggsekk

Ny forskning

Hvordan jobber norske bedrifter med det psykososiale arbeidsmiljøet? Svaret på det er like om hjørnet.

– Vi skal finne ut hvordan norske virksomheter jobber med å kartlegge og utvikle et godt psykososialt arbeidsmiljø, inkludert om dette arbeidet prioriteres og gjøres på en systematisk måte, forteller Sylvi Thun, hun har doktorgrad i organisasjonspsykologi og jobber i Sintef.

Kunnskapen fra prosjektet skal danne grunnlaget for det videre strategiarbeidet for å sette psykososialt arbeidsmiljøarbeid på dagsordenen blant norske bedrifter.

LO sitter i referansegruppen for prosjektet.

Følger opp vedtak

Tone Faugli i LO sier at de vil følge opp et vedtak på LO-kongressen, om å gjøre psykisk helse til en del av det systematiske HMS-arbeidet.

– Det vil vi følge opp særskilt, og vi vil ta kontakt med forbundene og finne ut hvordan vi kan løfte dette på best mulig måte ut fra det som er forbundenes behov, opplyser Faugli.

– Hvorfor er LO opptatt av psykisk helse i arbeidslivet?

– Alle har en fysisk helse, og alle har en mental helse. Vi må jobbe med dette som med alt annet HMS- og arbeidsmiljøarbeid. Det er viktig for å forebygge sykdom. Arbeidslivet skal være inkluderende og legge til rette for dem som har ulike utfordringer med mental helse.

– Er vekt på psykisk helse i arbeidslivet helt nytt i LO-sammenheng?

– Nei, det er ikke helt nytt. Det har vært jobbet med psykisk helse innenfor psykososialt arbeidsmiljø, men også som en del av IA-avtalen. Men nå vil vi se på hvilke grep vi kan ta for å løfte det enda mer ut fra føringene som kom på kongressen, svarer Faugli.

Inkluderende arbeidsliv (IA) er et bredt avtalesamarbeid som jobber for å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, i tillegg til å hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

– Sats på tillitsvalgte

Det er i Bodø flest unge får en psykisk diagnose. Der får 34 prosent av ungdom mellom 12 og 18 år en eller annen psykisk diagnose. Tallet for hele landet er 29 prosent, viser forskning fra Frischsenteret.

Psykolog Bernt Ole Hansen leder poliklinikken HelseIArbeid ved Nordlandssykehuset i Bodø, som jobber for å få sykmeldte tilbake i jobb.

– Det er nærmest et umettelig behov der ute, sier Hansen.

Han opplyser at det har vært en jevn stigning av pasientkonsultasjoner siden klinikken i Bodø startet opp 1. april 2019.

I fjor hadde de 1260 konsultasjoner, i år er de allerede oppe på omtrent samme antall allerede.

– Jeg vil tro at mesteparten av dem som har vært innom oss, kommer helt eller delvis tilbake i jobb.

Det skal pågående forskningsprosjekter finne ut av.

Hansen mener LO bør satse bredt, blant annet på forebygging.

– Og LO må satse på de tillitsvalgte. Disse må løfte psykisk helse som tema på arbeidsplassen. Vi vet at forhold på arbeidsplassen kan være belastende for folk.

Klinikklederen påpeker at det i Norge har vært prøvd en rekke tiltak for å få sykmeldte tilbake i jobb.

– Likevel ser det ikke ut til at det er nok. Jeg tror ikke én enkelt instans eller ett enkelt tiltak er i stand til å dekke det. Utfordringene som gjelder psykisk helse i arbeidslivet krever samarbeid. LO og arbeidsgiversiden må gå sammen for å finne tiltak som hjelper, oppfordrer Hansen.

Journalist Øystein Helmikstøl hadde i vår et frilansoppdrag for Nordlandssykehuset.

Arbeid med en faglig veileder for ansatte i HelseIArbeid i Helse Nord RHF var en del av dette oppdraget.

Mye lest: Trebarnsmor Maria (46) har fire jobber: - Jeg blir dødssliten

Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte innen elektro, energi, telekom og IT.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse