JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vindmøller ved Storheia vindpark.

Vindmøller ved Storheia vindpark.

Fosen Vind

Vindmøller

Reineiere ønsker å demontere vindparkene på Fosen

Reindriftssamene ønsker vindkraftverk i Fosen revet etter høyesterettsdom. Olje- og energidepartementet vil først lytte og besøke.04.11.2021
08:54
04.11.2021 09:47

leif.kirknes@lomedia.no

Dommen fra Høyesterett er rimelig klar, mener advokatene til reindriftseierne på Fosen. Deres klienter mener vindmøllene ved Storheia vindpark og Roan vindpark i Trøndelag må rives.

Mens Olje- og energidepartementet mener jussen fortsatt er komplisert og vil ikke kreve noe fra Fosen Vind før de har tatt en grundig prat med alle parter i saken.

Fosen Vind ønsker å finne en løsning for videre drift som ikke er i strid med reineiernes rettigheter.

Ugyldige vedtak

Det var 11. oktober dommen som fastslo at «vedtak om konsesjon til vindkraftutbygging på Fosen (er) kjent ugyldig fordi utbyggingen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse» ble hamret gjennom.

Vedtakene om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse er derfor ugyldige, ifølge Høyesterett.

Men det har vært lite konkret som har skjedd etter dommen falt.

Denne uken kalte den nye olje- og energiministeren Marte Mjøs Persen (Ap) inn reindriftseiernes advokater til møte «for å lytte dem ut».

Kommentar: «Det må lønne seg å ha jevnere strømforbruk»

Lytte ut

På en pressekonferanse etter møtet omtalte hun møtet som konstruktivt og sa at hun framover er opptatt av «å ha en god prosess» og at hun ganske snart ønsker å besøke representanter for reindriften på Fosen «for å se med selvsyn» hvordan vindparken påvirker reindriften.

– Men hva skjer med vindmøllene?

– Det er det store spørsmålet. Jeg er opptatt av at vi er nødt til å ha en god prosess på dette og lytte til synspunkter fra begge sider. Det er en ganske komplisert sak, både juridisk og politisk, sier Mjøs.

(Saken fortsetter under bildet)

Marte Mjøs Persen i møte. Foruten statsråden (t.h). ser vi også statssekretær Amund Vik (i ferd med å sette seg), samt advokater og observatører og departementsfolk og presse. F.v. advokatene Eirik Brønner, Knut Helge Hurum og Jon A Lange, og så observatør Torvald Falch fra Sametinget.

Marte Mjøs Persen i møte. Foruten statsråden (t.h). ser vi også statssekretær Amund Vik (i ferd med å sette seg), samt advokater og observatører og departementsfolk og presse. F.v. advokatene Eirik Brønner, Knut Helge Hurum og Jon A Lange, og så observatør Torvald Falch fra Sametinget.

Leif Martin Kirknes

Hun forteller at hun som fersk statsråd har en ydmyk tilnærming til å «lytte ut» de samiske interessene «med hovedvekt på å finne gode løsninger», samtidig som hun på vegne av regjeringen ønsker å presisere at de har et stort ansvar overfor folkerettslige forpliktelser overfor samiske interesser.

Hun legger til at Fosen Vind har tatt kontakt med departementet og varslet at det kommer en ny konsesjonssøknad.

Mye lest: Elektrikerne vil ha betalt for reisetid: – Kanskje på tide å ta en streik

Vil ha vekk vindturbiner

Advokat Jon-Andreas Lange, som representerer reindriftsandelslaget Nord-Fosen Siida, synes møtet var greit, men er ikke helt fornøyd.

– Statsråden viser vilje til å gå inn i saken. Hun er ganske fersk i jobben og vi forstår at det kan ta litt tid. Men vi hadde håpet på, og forventet, mer tydelighet rundt at det er et pågående folkerettsbrudd hver dag på Fosen. Der etterlyste vi noe mer konkret om hva de gjør, og det fikk vi ikke. Det er vi skuffet over.

– Hva er ønsket fra deres klienter?

– Det er helt klart at de ulovlige vindkraftverkene må tas ned. De er en skade for reindriften, og vi kan ikke lese dommen fra Høyesterett på noen annen måte enn at de må tas ned.

(Saken fortsetter under bildet)

NORD: Advokatene Jon-Andreas Lier og Knut Helge Hurum representerer Nord-Fosen Siida reindriftslag.

NORD: Advokatene Jon-Andreas Lier og Knut Helge Hurum representerer Nord-Fosen Siida reindriftslag.

Leif Martin Kirknes

– Dommen er klar

– Men statsråden vil «lytte ut». Hva tenker du om det når det foreligger en dom?

– Vi synes det er litt vagt når dommen er klar. Man kan lytte til så mange man vil, men at reindriftseierne forventer at anlegget tas ned er helt klart, sier Lange.

Advokat Eirik Brønner, som representerer Sør-Fosen Siida, er også mellomfornøyd. Hans klienter ønsker i likhet med sine kollegaer i nord at naturen tilbakestilles så godt det lar seg gjøre.

– Vi hadde bedt om et møte for å få et klart svar på hva de vil gjøre med vindkraftverkene som står der, og som Høyesterett har sagt er ulovlige. Der er vi litt skuffet over svarene vi har fått, sier han.

Mye delt: Hva er minstelønna i Norge? Her er oversikten

Ansikt til ansikt

Mjøs understreker at hun mener departementet ikke har noen part i den konkrete saken og derfor heller ikke har tatt stilling til noen side i saken. Det er juridisk komplisert sak det det har kommet til veie ny informasjon etter at konsesjon er gitt og anlegget bygget, framhever hun. Dommen i Høyesterett er privatrettslig, påpeker hun også.

– Men advokatene mener dommen er klar og at vindmøllene må rives?

– Jeg forstår utgangspunktet til advokatene jeg har hatt møte med. Mitt utgangspunkt for møtet har vært å lytte til synspunktene for representanter for samene på Fosen, så ønsker jeg å starte en prosess der vi forhåpentlig kan finne fram til gode løsninger. Derfor har jeg også orientert advokatene om at jeg vil reise til Fosen og håper jeg kan få møtte samene og reindriften personlig, så jeg får lyttet de ut på en god måte.

– Men det er rimelig klart ifølge deres advokater at reinsamenes synspunkt er at vindmøllene må rives?

– Jeg tror uansett på å møte mennesker ansikt til ansikt. Jeg kan også høre og få gjenfortalt, men vil likevel møte de menneskene som er direkte berørt, av både dommen i Høyesterett og av vindkraftverket på Roan og Storheia.

Denne skaper debatt: Skatteetaten retter millionkrav mot ni fiskebruk etter ulovlig bruk av innleie

Må vurdere konsesjonen

– Og i mellomtiden spinner vindmøllene videre, det er de kanskje ikke så glade for?

– Det er nå engang slik at konsesjonsvedtaket er der. Så det er ingen som per dags dato gjør noe galt, sier Mjøs

– Advokatene du hadde møtet med mener du er litt vag?

– Det er fordi vi er nødt til å ha en prosess. Som statsråd er jeg nødt til å ta på alvor alle sider av saken og vurdere det grundig. Jeg er nødt til å lytte ut begge sider av saken.

– Men jeg trodde retten hadde avgjort hva som er rett og galt i denne saken?

– De har avgjort erstatningsspørsmålet og ekspropriasjonsspørsmålet, og så må vi vurdere om det få følger for konsesjonen som er gitt, sier Mjøs.

(Saken fortsetter under bildet)

SAMETINGET: Statsråd Marte Mjøs Persen og statssekretær Amund Vik i samtale med observatør Torvald Falch fra sametinget.

SAMETINGET: Statsråd Marte Mjøs Persen og statssekretær Amund Vik i samtale med observatør Torvald Falch fra sametinget.

Leif Martin Kirknes

– Tar dommen svært alvorlig

Kommunikasjonssjef i Fosen Vind, Torbjørn Steen, sier til Nettverk at de tar Høyesteretts konklusjon, om at konsesjonsvedtaket og ekspropriasjonstillatelsen bryter med menneskerettighetene, svært alvorlig og at det vil rettes opp i.

– Vi har som mål å ha en åpen dialog med reindriftsgruppene om dette, og venter nå på departementets beslutning om veien videre, sier han.

– Hvilke alternativer finnes til å rive anlegget, slik reindriftseierne har uttrykt klart ønske om?

– Vi anerkjenner olje- og energidepartementets klargjøring fra forrige uke, og forstår den slik at driften av vindparken kan fortsette, sier Steen.

Fått med deg denne? Julie (18) er i rute mot fast jobb

Dialog

I forrige uke skrev departementet at «Høyesteretts avgjørelse gjaldt ekspropriasjonssaken mellom Fosen Vind og reindriften, og griper ikke direkte inn i de forholdene ved vindkraftverket som er regulert av energiloven. Det gjøres derfor ingen umiddelbare konsesjonsrettslige inngrep overfor konsesjonærene på Fosen før det er gjort en grundig vurdering av saken.»

Steen legger til:

– Vi mener det betyr at vi som er involverte parter i dette kan gjøre det som er viktigst, som er å finne ut av hvordan vindparkene kan driftes uten å bryte reineiernes rettigheter eller true grunnlaget for reindriften på lengre sikt. Det håper vi man kan komme fram til i en dialog mellom partene som er berørt, og at vi på et vis kan få etablert nye konsesjonsvilkår som ikke bryter disse rettighetene eller truer reindriften.

Grundig forprosess

Fosen Vind, ved Roan og Storheia, er de to største vindparkene i Norge. Førstnevnte sto ferdig 2019, sistnevnte i 2020, og de produserer som forventet. Det er snakk om store mengder fornybar energi, ifølge Steen, 1 TWh i et normalår. De fikk konsesjon i 2013, detaljplan ble godkjent i 2017. NVE har uttalt under saksgangen at fordelen er større enn ulempene.

– Fosen Vind har ikke kunnet gjøre noe annet enn å forholde oss til at vi hadde en endelig rettskraftig konsesjon fra departementet, som ble gitt oss etter en langt og grundig demokratisk konsesjonsprosess der alle berørte parter ble hørt og forholde til reindriften ble spesielt vektlagt i behandlingen. Men nå når Høyesterett har konkludert med at det bryter menneskerettigheter tar vi selvfølgelig det på alvor og vil bidra til at det rettes opp, sier Steen om forhistorien til vindparken.

Fosen Vind

• Omlag 11 milliarder kroner er investert i seks vindparker på til sammen 1057 MW. Anleggsarbeidene startet i april 2016 og den siste turbinen ble montert i Geitfjellet vindpark i august 2020.

• Vindparkene er bygget på Fosenhalvøya, Hitra og i Orkland, i et kystnært område med mye vind

• Fosen Vind DA er et joint samarbeidsselskap eid av Statkraft (52,1 prosent), TrønderEnergi (7,9) og Nordic Wind Power DA (40) - sistnevnte er et europeisk investorkonsortium eid av EIP (Energy Infrastructure Partners) og det sveitsiske kraftselskapet BKW.

• Fosen Vind-utbyggingen omfattet vindparkene Harbaksfjellet, Roan, Storheia og Kvenndalsfjellet på nordsiden av Trondheimsfjorden (ca. 780 MW), samt vindparkene Geitfjellet og Hitra 2 sør for Trondheimsfjorden (ca. 275 MW).

• Roan vindpark ble i februar 2021 skilt ut i et eget selskap, Roan Vind DA. Total produksjonskapasitet i Fosen Vind DA sine fem vindparker er nå på 801 MW som driftes av Statkraft. Det er Statkraft som har stått for utbyggingen på vegne av Fosen Vind DA.

Kilde Fosen Vind

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
04.11.2021
08:54
04.11.2021 09:47Mest lest

PRESSET UT: Wivian Pettersen er glad hun hadde fagforeningen i ryggen da sjefen ville si henne opp.

PRESSET UT: Wivian Pettersen er glad hun hadde fagforeningen i ryggen da sjefen ville si henne opp.

Privat

Wivian (59) trodde møtet skulle handle om lønn, men sjefen ville snakke om oppsigelse

May Lill Kristiansen vet ikke helt hvordan hun skal oppføre seg i jobbintervjuer heretter: - Skal jeg fremstille meg som den jeg er med meninger eller skal jeg være den lojale som bare er snill og grei? 

May Lill Kristiansen vet ikke helt hvordan hun skal oppføre seg i jobbintervjuer heretter: - Skal jeg fremstille meg som den jeg er med meninger eller skal jeg være den lojale som bare er snill og grei? 

Hanna Skotheim

May Lill fortalte om dårlig ledelse på jobben. Det har fått konsekvenser

SLUTT PÅ PENDLINGEN: Inspektøren pendler ikke lenger til Bodø for å jobbe i Luftfartstilsynet. Han varslet flere ganger om feil han mente overordnede hadde gjort, og følte seg trakassert på grunn av dette.

SLUTT PÅ PENDLINGEN: Inspektøren pendler ikke lenger til Bodø for å jobbe i Luftfartstilsynet. Han varslet flere ganger om feil han mente overordnede hadde gjort, og følte seg trakassert på grunn av dette.

Merete Jansen

Trakassering på jobb: – Jeg har opplevd et jævla press fra lederne, det har gått på helsa løs

Håvard Sæbø

Mona (19) fortalte ingen at hun søkte på bygg og anlegg

PRESEDENS: Stendi-saken vil få betydning for norsk arbeidsliv, mener advokat Kjetil Edvardsen, som har ført saken for Fagforbundets medlemmer.

PRESEDENS: Stendi-saken vil få betydning for norsk arbeidsliv, mener advokat Kjetil Edvardsen, som har ført saken for Fagforbundets medlemmer.

Werner Juvik

Nå kan Gry juble for millionutbetaling: – Jeg har nesten ikke ord

PENSJON: Hva skal du leve av når du blir gammel? Det synes mange det er overveldende å sette seg inn i.

PENSJON: Hva skal du leve av når du blir gammel? Det synes mange det er overveldende å sette seg inn i.

colourbox.com

Orker du ikke forholde deg til pensjon? Her er en enkel oversikt

Nav Klageinstans opplyser nå at de tar kjennelsen til etterretning.

Nav Klageinstans opplyser nå at de tar kjennelsen til etterretning.

Leif Martin Kirknes

Elektriker ødela armen under strekking av kabel - måtte kjempe om Nav-erstatning

TV-profil Harald Eia er blitt verdsatt for sitt engasjement for fagbevegelsen.

TV-profil Harald Eia er blitt verdsatt for sitt engasjement for fagbevegelsen.

Ida Bing

Harald Eia ba seerne innstendig om å fagorganisere seg. Nå får han Nitos hederspris

Omar Jørgensen

SV, Ap og Sp enige om nytt statsbudsjett: Her er noe av det de ble enige om

Silje Kirknes Delgado

Det krangles om feriepenger på dagpenger, men hva betyr egentlig dette tillegget?

Slik møttes ledelsene i LO og Arbeiderpartiet til møte i samarbeidskomitéen 20. september i år. Fra venstre. Jonas Gahr Støre, Kjersti Stenseng, Bjørnar Skjæran, Hadia Tajik, Kristine Kallset, Amund Vik, Roger Heimli, Christopher Beckham, Wegard Harsvik, Roger Bjørnstad, Terje Olsson, Egil André Aas, Julie Lødrup, Mette Nord og Peggy Hessen Følsvik

Slik møttes ledelsene i LO og Arbeiderpartiet til møte i samarbeidskomitéen 20. september i år. Fra venstre. Jonas Gahr Støre, Kjersti Stenseng, Bjørnar Skjæran, Hadia Tajik, Kristine Kallset, Amund Vik, Roger Heimli, Christopher Beckham, Wegard Harsvik, Roger Bjørnstad, Terje Olsson, Egil André Aas, Julie Lødrup, Mette Nord og Peggy Hessen Følsvik

Martin Guttormsen Slørdal

Støre informerte ikke LO om løftebrudd på feriepenger

Styrer i Læringsverkstedets Folkeparken barnehage hevder kuttet i pensjonstilskudd vil gå utover det beste for barna. Samtidig har barnehagen hatt et samlet overskudd på 18,7 millioner kroner i årene 2015-2019. Illustrasjon: Vidar Eriksen

Styrer i Læringsverkstedets Folkeparken barnehage hevder kuttet i pensjonstilskudd vil gå utover det beste for barna. Samtidig har barnehagen hatt et samlet overskudd på 18,7 millioner kroner i årene 2015-2019. Illustrasjon: Vidar Eriksen

Barnehagen hadde overskudd på mange millioner hvert år. Nå truer de med at barna ikke får nye leker

Colourbox.com

Det blir likevel feriepenger på dagpenger for arbeidsløse og permitterte

SKAL LEVERE: Statsminister Jonas Gahr Støre har store forventninger fra LO-fellesskapet, og han sier de skal levere – men ber om mer tid.

SKAL LEVERE: Statsminister Jonas Gahr Støre har store forventninger fra LO-fellesskapet, og han sier de skal levere – men ber om mer tid.

Ole Palmstrøm

Støre trenger mer tid for å innfri på feriepenger og ABE-kutt: – Vi fikser ikke alt på seks uker

Jan-Erik Østlie

Sjekk hvem som skal sitte i ledelsen til Industri Energi de neste tre årene

PENGER UT AV LANDET: Økonomiprofessor ved UiO Karen Helene Ulltveit-Moe reagerer på at utenlandske eiere tar millioner i utbytte etter å ha fått støtte under pandemien.

PENGER UT AV LANDET: Økonomiprofessor ved UiO Karen Helene Ulltveit-Moe reagerer på at utenlandske eiere tar millioner i utbytte etter å ha fått støtte under pandemien.

Tri Nguyen Dinh

Utenlandske eiere tok ut 722 millioner kroner i utbytte fra krisestøttede bedrifter

Gry Espeland og de ansatte ved Figgjo AS får nå likevel feriepenger på dagpengene de mottok i 2021.

Gry Espeland og de ansatte ved Figgjo AS får nå likevel feriepenger på dagpengene de mottok i 2021.

Jan Inge Haga

Klubbleder Gry jubler for feriepenger på dagpenger: – Vi har ikke så mye fra før av

STRØM: – Oljeselskapene har penger til å betale for elektrifisering av sokkelen selv. De har hatt og har enorm inntjening. De bør ta regninga for elektrifiseringen, mener Kenneth Idsø som er tillitsvalgt i Industri Energi-klubben i et selskap som driver med oljeservice offshore.

STRØM: – Oljeselskapene har penger til å betale for elektrifisering av sokkelen selv. De har hatt og har enorm inntjening. De bør ta regninga for elektrifiseringen, mener Kenneth Idsø som er tillitsvalgt i Industri Energi-klubben i et selskap som driver med oljeservice offshore.

Jan-Erik Østlie

Folk flest skal ikke betale for strømkabler til oljeplattformene. Oljebransjen må ta regninga, mener tillitsvalgt

Visepresident Sverre Myrli (Ap) ble ikke valgt som ny presidentkandidat av partiet, men ønsket å fortsette i presidentskapet. (Arkivfoto)

Visepresident Sverre Myrli (Ap) ble ikke valgt som ny presidentkandidat av partiet, men ønsket å fortsette i presidentskapet. (Arkivfoto)

Martin Guttormsen Slørdal

Bitter splid i Ap om valget av ny stortingspresident

Ole Palmstrøm

Vilkårene til tusenvis av postansatte er truet


Flere saker