JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

EL og IT Forbundets forslag til LO-kongressen 2017:

Rettferdig pensjon, kamp mot sosial dumping og EØS-farvel

Det handler mye om pensjon, kamp mot sosial dumping og forholdet til EØS-avtalen blant de 125 innsendte forslagene fra EL og IT Forbundet til LO-kongressen i mai neste år.
Forbundsleder i EL og IT Forbundet, Jan Olav Andersen,m er godt fornøyd med forslagene EL og IT har sendt inn til neste års LO-kongress. Pensjon, sosial dumping og EØS står sentralt.

Forbundsleder i EL og IT Forbundet, Jan Olav Andersen,m er godt fornøyd med forslagene EL og IT har sendt inn til neste års LO-kongress. Pensjon, sosial dumping og EØS står sentralt.

Knut Viggen

Knut.viggen@lomedia.no

EL og IT Forbundet har fått inn 454 forslag fra klubber, fagforeninger og distrikter. Etter behandlingen i forbundsstyret sist i oktober er tallet skåret ned til 125 forslag, som ble sendt inn til sekretariatet i god tid før fristen 1. november. Årsaken til kuttene skyldes i all hovedsak at mange av forslagene hadde nærmest likelydende ordlyd eller lot seg kombinere med andre forslag.

Jobber med pensjon

Veldig mange av de innsendte forslagene handler om pensjon, sosial dumping og EØS. Pensjon var et hovedkrav både da innstallasjon (LOK), energi og IKT avholdt sine landsdelstariffkonferanser i fjor høst, og ønsket om å bedre pensjonsordningene i privat sektor står sterkt blant medlemmene i EL og IT. Det er stort spekter i forslagene, det gjelder både folketrygden, tjenestepensjon og AFP. Det er forslag helt fra å gjøre endringer i levealdersjusteringen til innspill til forestående evaluering av AFP.

– Det forslaget vi har endt opp med er nesten helt identisk med fjorårets landsmøtevedtak og er det vi har valgt å sende inn som forslag til kongressen, sier Jan Olav Andersen.

Avklarer LO-krav

Men selv om forslaget er sendt fra forbundets side vil de jobbe med pensjonsspørsmålet helt frem til kongressen starter.

– Kongressen har to viktige formål. Den skal fastsette LOs politikk de neste fire årene og avklare hvilke konkrete krav man skal stille til de politiske partiene, sier Andersen.

– Det er sentrale element i hele pensjonsspørsmålet som krever myndighetsmedvirkning. Pensjon var helt sentralt i 2005 og fikk da LO sin tilslutning. EL og IT tilhørte den gang mindretallet. Nå ser vi virkningene av pensjonsreformen. Det er sider som må rettes opp og som har gitt utslag som truer fremtidige pensjonisters velferd, sier Andersen.

Bred gjennomgang

Han mener alle de tre pensjonselementene, både folketrygden, tjenestepensjon og AFP må sees nærmere på.

– I alle disse er det behov for å gjøre grep som som sikrer en mer rettferdig pensjon. Vi klarer ikke å løse det innenfor én pensjonsdel, det er nødvendig med en helheltlig tilnærming, sier forbundslederen.

Sosial dumping.

Kampen mot sosial dumping står også EL og ITs hjerte nært.

– EL og ITs hovedgrep er å kraftig begrense bemanningsbyråenes rolle i norsk arbeidsliv. Det er ikke de utenlandske arbeiderne som er problemet, men måten de kommer inn på. Skal vi få bukt med sosial dumping må utenlandske arbeidere i langt større grad ha fast ansettelse i de norske bedriftene, sier Andersen. Han og EL og IT Forbundet mener utviklingen de siste årene har gått i gal retning.

Nytt EØS-nei

Og dermed er overgangen til EØS-spørsmålet snublende nær. Andersen mener vi må bli bedre til å lete etter muligheter i stedet for begrensninger. Så istedet for å lete etter måter å begrense EØS-avtalen på, er det kanskje like bra å si den opp og istedet inngå andre former for handelsavtaler med EU, er EL og ITs standpunkt.

– Det er ingen tvil om at EØS-avtalen begrenser muligheten til å bekjempe sosial dumping. Derfor har vi også sendt inn forslag om å si opp EØS-avtalen, i tråd med vårt eget landsmøtevedtak, sier Andersen.

Han innrømmer at det foreløpig er mindre trykk rundt EØS-spørsmålet foran neste års LO-kongress enn tilfellet var ved forrige korsvei i 2012/13, men Andersen tror ikke minst den bebudede ESA-saken vil få betydning for hvordan EØS-spørsmålet vil bli behandlet på LO-kongressen i mai.

Varig Lofoten-vern

Et enstemmig forbundsstyre går inn for varig vern mot oljeutvinning i Lofoten og Vesterålen, det er også i tråd med handlingsplanen til EL og IT. Et mindretall av medlemmene i forbundet, særlig knyttet til arbeidsplasser innen olje og gass, er uenig i dette, men det endrer ikke det totale bildet; EL og IT er i all hovedsak et "fornybarforbund".

EL og IT viderefører krav om at sentralennettet skal eies av Statnett. Dette er det bred enighet om i LO, konstaterer Andersen. Men han vil ikke pushe på for å få flere utenlandsforbindelser enn dem vi har i dag, eller som dem som allerede er vedtatt bygget.

– Vi ser heller ikke noen grunn til å bygge flere utenlandsforbindelser enn det vi har nå, sier forbundslederen.

Han peker på at vi har hatt lave strømpriser i en relativt lang periode.

– Norske forbrukere har interesse av fortsatt å ha stabile og forutsigbare strømpriser, sier Andersen. På den andre siden er EL og IT, i likhet med store deler av vannkraftbransjen, bekymret for endringene i skatteregimet som gjør det mindre lønnsomt å investere og modernisere norske vannkraftverk.

– Økt grunnrentebeskatning er problematisk, mange av produksjonsanleggene vi har i dag er svært gamle, sier Andersen.

Bedre IKT-strategi

EL og IT har også sendt inn forslag som etterlyser en bedre strategi for å utvkle norske IKT-miljøer. EL og IT mener at særlig offentlig sektor og offentlig eide selskaper har et særlig ansvar for å utvkle en norsk IKT-industri.

– Eksemplene vi ser på outsourcing av IKT innen blant annet Sykehuspartner og Statoil er skremmende, sier Andersen.

– Regjeringen må legge til rette for flere IKT-arbeidsplasser i Norge, sier Andersen.

Ungdomskapittel

EL og IT foreslår også endringer på andre områder. En av sakene EL og IT håper å få støtte for blant de andre LO-forbundene på kongressen er å lage et eget kapittel om ungdomsarbeid i LOs handlingsplan.

– Dette forslaget er utarbeidet av vårt eget ungdomsutvalg og sendt inn av Distrikt Møre og Romsdal. Etter vår mening er dette et meget godt forslag, som bør få bred støtte, sier Andersen. I tillegg foreslår EL og IT at én av LO-sekretærene skal være ansvarlig for LOs ungdomsarbeid og velges av kongressen på fritt grunnlag. Dette er i såfall snakk om en vedtektsendring.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte innen elektro, energi, telekom og IT.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse