JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Her er de viktigste sakene fra Jernbaneforbundets landsmøte

Kontingent, forsikring, sosial boligpolitikk og EØS. Her er en oversikt over de viktigste sakene som Norsk Jernbanefobunds landsmøte har vedtatt.
115 DELEGATER: Etter fire dager i landsmøtesalen på Folkets Hus i Oslo, har Jernbaneforbundets 115 delegater lagt føringene for hva forbundet skal mene og gjøre de neste tre årene.

115 DELEGATER: Etter fire dager i landsmøtesalen på Folkets Hus i Oslo, har Jernbaneforbundets 115 delegater lagt føringene for hva forbundet skal mene og gjøre de neste tre årene.

Ole Palmstrøm

morten@lomedia.no

I løpet av det siste året har Jernbaneforbundet vært involvert i to streiker. Og streik koster. Nå har forbundet vedtatt økt kontingent for de best betalte.

Dagens kontingent er 0,85 prosent av lønna, opp til lønnstrinn 40. Det vil si at medlemmer i lønnstrinn 40 og høyere betaler samme kontingent. I det vedtatte forslaget er høyeste sats endret til 5 G, og dermed vil alle over lønnstrinn 40 få økning i kontingentene. G er det samme som grunnbeløpet i trygdeoppgjøret og er per 2021 på 106 399 kroner. Det betyr for eksempel at NJF-medlemmer som per i dag tjener snaut 531 000 kroner eller mer får en kontingentøkning på 1148 kroner i året. Grunnbeløpet reguleres hvert år.

Fortsetter: Jane B. Sæthre er gjenvalgt som leder av Norsk Jernbaneforbund

Innfører kollektiv innboforsikring

Den tidligere forsikringen i NJF blir nå utvidet med en kollektiv innboforsikring. Den nye forsikringsordningen, gjennom JBF bank og forsikring, kommer i to utgaver – en for ungdomsmedlemmene opp til 36 år, og en ordinær for de resterende medlemmene. Ordningene koster det samme, og de under 36 år kan selv velge om de vil ha ungdomsforsikringen eller den ordinære.

Den kollektive forsikringen koster 100 kroner i måneden, og kommer i tillegg til den nåværende forsikringsordningen på 75 kroner i måneden.

Nye landsforeninger

Konduktørforeningen SJ Nord og Sørlandsbanens konduktørforening blir nye landsforeninger i NJF. RGT Togservice får ikke bli en egen landsforening. Grunnen er at de ikke har tariffavtale direkte med NJF, men en hengeavtale med Fellesforbundet.

Bilpersonalets Landsråd får anledning til å endre navnet. Landsrådet vil ha mulighet til å endre til et navn som er mer relatert til bussbransjen.

Streik og Folkehjelpa

Landsmøtet til Norsk Jernbaneforbund ga full støtte til de streikende LO-medlemmene i kultursektoren. Sammen med støtteerklæringen fulgte en bevilgning på 50 000 kroner i streikestøtte.

Også Norsk Folkehjelp fikk økonomisk støtte. Siden 2016 har NJF gitt Folkehjelpa 100 000 kroner i året til demokratibygging i Colombia. På landsmøtet vedtok delegatene å fortsette og støtte arbeidet med den samme summen. I tillegg vedtok landsmøte å gi 62 500 kroner årlig i frie midler som Norsk Folkehjelp kan benytte der det trengs.

Pensjonister og korps

I tillegg ble det bevilget: 18 750 kroner per år til Amnesty International, 5000 kroner per år til Norsk Jernbanes Idrettsforbund, 10000 kroner per år til Jernbanepensjonistenes Forbund, 5000 kroner per år til Norsk Jernbanemusikks Forbund og 10 000 kroner per år til Palestinakomiteen i Norge.

Jernbanemusikkorpsene i Drammen, Bergen, Trondheim, Stavanger og Narvik fikk 3000 kroner hver for hele landsmøteperioden. Jernbanemusikkorpset i Oslo får 6000 kroner for hele perioden, i tillegg til et honorar på 14000 kroner for spilling på Landsmøtet.

EØS-spenning

Under behandlingen av prinsipprogram var det kommet et forslag fra Entur Landsforening, hvor de ba landsmøtet si nei til EØS-avtalen: «Om det ikke er praktisk gjennomførbart å rydde opp jernbanen innenfor EØS sine rammer, må NJF si nei til EØS.»

Dette forslaget ble stemt ned med åtte stemmer.

Sosial boligpolitikk

Sosial boligbygging og opprettelsen av en såkalt tredje sektor i boligmarkedet, var sist oppe som tema på LO-kongressen i 2013. Tirsdag stemte et nesten enstemmig NJF-landsmøte for økt sosial boligbygging og gjeninnføring av en prisregulert utleiesektor.

– Ungdommen har kjempeproblemer med å skaffe seg husvære, særlig i de større byene, sa avtroppende nestleder i NJF, Kjell Næss.

Flere lærlinger

Vedtekter, Samferdselspolitisk dokument, Program for opplysningsvirksomheten og Ungdomspolitisk program ble også vedtatt av landsmøtet. I forbindelse med sistnevnte program ble det vedtatt en uttalelse om økning i antall læreplasser. I denne står det blant annet: «Det bør legges et krav på offentlige bedrifter å ha et lærlingeantall som tilsvarer 5 prosent av arbeidsstyrken i en bedrift.».

Politisk ledelse

Forbundsleder Jane B. Sæthre, nestleder Torfinn Håverstad, og forbundssekretærene Tor Egil Pålerud og Audun Sør-Reime ble gjenvalgt. Petter Trønnes og Bianca Fedje ble valgt inn som nye forbundssekretærer.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i alle deler av jernbanen og busstransport.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse