JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Arbeidsmiljø

Lars Olav vant over Tine meierier i retten: – Jeg er glad for å ha blitt trodd på

Arbeidsgiver har brutt arbeidsmiljøloven i forbindelse med en varslingssak.
Lars Olav Iversen er lettet over Trøndelag tingrett er enig i at arbeidsgiveren Tine har brutt loven i forbindelse med en varslingssak i 2020.

Lars Olav Iversen er lettet over Trøndelag tingrett er enig i at arbeidsgiveren Tine har brutt loven i forbindelse med en varslingssak i 2020.

Erlend Angelo

erlend@lomedia.no

(Saken er oppdatert 30.03 med opplysningen om at Lars Olav Iversen ikke anker saken.)

Langt over tid er dommen nå klar: Lars Olav Iversen, klubbleder på Tine-anlegget på Verdal i Trøndelag, ble utsatt for utilbørlig atferd av arbeidsgiver Tine SA i forbindelse med varslingssaken i 2020.

Iversen sier han er lettet over å ha blitt trodd av retten, i dommen som blir rettskraftig først om en måned.

– Jeg er fornøyd med at jeg vant på det som for meg uten tvil var det viktigste punktet, nemlig at belastninga Tine påførte meg var utilbørlig og lovstridig, sier Iversen til NNN-arbeideren / FriFagbevegelse.

Les mer om Tines reaksjoner til dommen nederst i saken.

Godt å bli trodd

Kort oppsummert handlet saken Tines håndtering av et varsel mot Iversen i 2020 – et varsel som kom fra Iversens egen HR-direktør og gikk på arbeidsmiljøet til ledergruppa i anlegget i Verdal.

Iversen mente at Tine håndterte varselet på en måte som gjorde ham syk, mens arbeidsgiveren mente det var selve varselet som påførte Iversen belastningen.

Les mer om bakgrunnen her: Lars Olav saksøkte Tine etter varslingssak: – Føles som et angrep på meg som tillitsvalgt

Retten trodde altså på Iversen i dette spørsmålet.

– Det er godt å kjenne på at man blir trodd og at det en selv har følt på faktisk er rett, sier Iversen – og tar forbehold om at dommen ikke er rettskraftig ennå.

Kraftig kritikk

I dommen kommer retten med kraftig kritikk mot arbeidsgiveren Tine, da særlig deres valg av å benytte seg av eksterne granskning og en såkalt faktaundersøkelse.

Valget av ekstern granskning var riktignok ikke utilbørlig i seg selv, men i en samlet vurdering mener Trøndelag tingrett at «arbeidsgiver kan kritiseres for den manglende åpenhet overfor Iversen som preger saken». Og om valget av ekstern granskning skriver de «i etterpåklokskapens lys er det etter rettens syn liten tvil om at dette fremsto som et svært uheldig valg av arbeidsgiver.»

Retten henviser til et forskningsprosjekt som viser at faktaundersøkelser gir store personlige konsekvenser for de involvert, og er i det hele tatt klar på at saken burde vært behandlet på en annen måte, særlig med tanke på at det var HR-sjefen som varslet om en arbeidsmiljøsak. Og i klar tale skrives det i dommen at saken heller burde vært håndtert etter Hovedavtalens regler, og kaller det en «mere hensiktsmessig og løsningsorientert prosess og medført betydelig mindre belastninger for alle involverte.»

– Hvis dommen blir rettskraftig så synes jeg absolutt partene i arbeidslivet bør se nærmere på dette med faktaundersøkelser og hva slags arbeidsliv vi skal ha i Norge. Vi må styrke konkurransefortrinnet med partssamarbeid, vi kan ikke komme dit at faktaundersøkelser blir normalen i norsk arbeidsliv, mener Iversen.

Lokal fagbevegelse arrangerte fanemarkering for Iversen under rettssaken.

Lokal fagbevegelse arrangerte fanemarkering for Iversen under rettssaken.

Ronny Aunan

– Det er et kjempeviktig prinsipp som slås fast, at hvis en HR-leder varsler mot en tillitsvalgt så skal det behandles etter Hovedavtalen – det skal ikke granskes eksternt. Retten slår også fast at hvis arbeidsgiver vil ha ekstern granskning, så må arbeidsgiver dekke advokatutgifter til arbeidstakeren, fastslår LO-advokat Rune Lium, som bisto Iversen i saken.

Ikke oppreisning – og ikke innsyn

Tine måtte betale omkostninger knyttet til varslingssaken, men ikke rettssaken. Iversen vant heller ikke fram med sine krav om innsyn i dokumentene knyttet til selve granskningssaken.

Arbeidsgiverens uaktsomhet i saken ble heller ikke vurdert så grov at Iversen får utbetalt noen oppreisningserstatning.

– Det viktigste var å bli trodd, jeg har aldri hatt noen økonomiske motiv her. Jeg synes fortsatt det er merkelig at en som får en varslingssak mot seg ikke skal få noe slags innsyn i det, men jeg kan ikke si annet enn at jeg føler meg som en vinner ut fra dommen. Det var utilbørligheten som var klart viktigst, sier Iversen.

Denne skaper debatt: Tine meierier hemmeligholder lederlønninger. Det provoserer

Konserntillitsvalgt: Stolt av Lars Olav

Konserntillitsvalgt Tor Arne Johansen har ikke rukket å lese dommen, men skriver i en sms til NNN-arbeideren at han er glad for at Iversen vant fram.

– Det er en viktig seier for tillitsvalgte i fagbevegelsen i hele Norge, ikke bare for oss i TINE. Og ikke minst er det et viktig signal til både ledelsen i TINE og i andre bedrifter, skriver Johansen.

Han sier det dessverre ikke er overraskende at Tine nå havner i retten.

– Det er veldig trist at TINE, som tidligere var en foregangsbedrift hva gjelder samarbeid og gjensidig respekt og tillit mellom ledelse og tillitsvalgte, nå opptrer på en slik måte at de blir dømt for brudd på AML. Vi har opplevd og sett flere uheldige endringer i arbeidslivspolitikken i TINE og for øvrig i andre bedrifter de senere år, endringer som ikke lengre minner om den norske (nordiske) arbeidslivsmodellen, mener Johansen – som også er stolt over at en tillitsvalgt i Tine har turt å ta kampen.

– Jeg er veldig stolt av Lars Olav og at han valgte å stå i det!! Jeg veit at det har vært veldig tøft, både for han og familien! skriver Johansen.

Mye delt: Julie Anne ble mobbet av lederen sin. Dette skjedde da hun slo alarm

Tine: Trenger litt tid

Iversen mener fortsatt han burde fått fullt innsyn i granskningrapporten, men sier at han har bestemt seg for ikke å anke saken.

– Jeg håper Tine erkjenner de faktiske forhold og dropper en eventuell anke, sier Iversen.

Tine skriver på sin side i en epost til NNN-arbeideren at de trenger litt mer tid på å gå gjennom dommen før de tar stilling til en eventuell anke.

«Foreløpig tar vi det til etterretning og registrerer at TINE har blitt frifunnet for de fleste krav som er fremmet i saken. Retten viser at de valgene vi gjorde ble gjennomført for å belyse alle sider av saken og at de fleste av de påståtte kritikkverdige forholdene som ble trukket frem i saken, ikke ble funnet kritikkverdige av domstolen.

Så er det slik at selv om vi hele tiden har vært tydelige på at vi hele tiden må jobbe for å bli bedre og styrke prosessene våre, er vi ikke enige i rettens konklusjon om at TINE har opptrådt i strid med arbeidsmiljøloven» skriver kommunikasjonsdirektør Ole Martin Buene.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i mat- og drikkevareindustrien.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse