JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Arbeidsmiljø

Lars Olav saksøkte Tine etter varslingssak: – Føles som et angrep på meg som tillitsvalgt

Tine-tillitsvalgt Lars Olav Iversen ble varslet på av den lokale HR-sjefen. I tida etterpå føler han seg sterkt motarbeidet av egen arbeidsgiver. Nå håper han Tine blir dømt i retten for utilbørlig oppførsel.
UTILBØRLIG?: Brøt Tine arbeidsmiljøloven i måten de behandlet hovedtillitsvalgt Lars Olav Iversen etter et varsel? Det skal Trøndelag tingrett nå avgjøre.

UTILBØRLIG?: Brøt Tine arbeidsmiljøloven i måten de behandlet hovedtillitsvalgt Lars Olav Iversen etter et varsel? Det skal Trøndelag tingrett nå avgjøre.

Erlend Angelo

erlend@lomedia.no

Fredag 22. mai 2020. En inneklemt fredag, etter «himmelspretten». Det er planleggingsdag på skolen, Lars Olav Iversen er på fjellet alene med sine to barn. Etter mye ekstrajobb i forbindelse med korona er det barna som skal følges opp. Litt alenetid med pappa.

Men så ringer telefonen. Ukjent nummer? Iversen svarer – noe han angrer på den dag i dag. Telefonsamtalen er nokså kort, men hovedbudskapet kan oppsummeres enda kortere: «Lars Olav, du har blitt varsla på».

Havna på sykehus

Iversen reagerte med vantro. Han fikk ikke vite noe om hvem som hadde varslet. Ei heller hva varselet gikk på, utover «uforsvarlig arbeidsmiljø i ledergruppa». Altså at han som tillitsvalgt hadde forsuret arbeidsmiljøet til sjefen på meieriet.

Med en gang begynte tankene å spinne. Han måtte prate med noen, ungene ble satt i spikerteltet til campingvogna mens han rådførte seg med flere. Det ble starten på en periode der Lars Olav ikke var den pappaen han ønsker å være. I fire timer orienterte han seg med andre mens barna måtte klare seg selv.

I dagene etter gikk han rundt på jobb og ble direkte paranoid: Var det han som hadde varslet? Eller kanskje hun?

Tankene roet seg aldri: Ikke etter at fikk vite at det var den lokale HR-lederen som hadde varslet på ham. Ikke etter beskjeden om at advokatfirmaet Hjort ble hyra som eksterne granskere. «Frikjennelsen» fra varselet har heller ikke stilna uroen helt.

For under hele prosessen har han følt seg motarbeidet og ikke tatt vare på av arbeidsgiveren. Varselet i seg selv var ikke det verste, mener Iversen – det var måten han ble behandlet på som gjorde ham fjern, mistenksom – og til slutt så syk at han ble akuttinnlagt på sykehus, en måned etter at han ble informert om varselet.

Jeg hadde over 40 i feber. Hadde det ikke vært for kona så hadde jeg ikke kommet meg ned fra fjellet. Kroppen var helt utkjørt, sier Iversen.

I slutten av januar, nesten to år etter varselet, møttes Iversen og Tine i en tre dager lang rettssak.

Bakgrunn: Lars Olav saksøker matkonsernet Tine etter varslingssak: – Oppfølginga gjorde meg syk

Ekstern granskning

Det var etter en vanskelig vår på meieribruket at han ble varslet på. Av sin egen HR-sjef, altså. Det var særlig da ledelsen varslet forskjellig i lønn for frivillig og ufrivillig arbeid på 1. mai at det rant over for Iversen og klubbapparatet – noe meierisjef Kjell Tronhus fikk merke.

Men at det gikk en kule varmt var ikke nødvendigvis uvanlig på Verdal – også ledelsen hadde ved tidligere anledninger tatt i bruk kraftige uttrykk.

STØTTE: 27 faner møtte opp for å vise sin støtte til Lars Olav Iversen før siste dag i retten mot arbeidsgiver Tine. – Jeg hadde ikke stått her uten deres støtte, sa Iversen.

STØTTE: 27 faner møtte opp for å vise sin støtte til Lars Olav Iversen før siste dag i retten mot arbeidsgiver Tine. – Jeg hadde ikke stått her uten deres støtte, sa Iversen.

Ronny Aunan

Likevel mente HR-sjefen at Iversen hadde gått over grensa nå, og sendte et varsel til Tines eget varslingsombud, sentralt i konsernet.

Det gikk på respekten som tillitsvalgt ikke hadde overfor meierisjefen. Jeg reagerte på ordbruk og hvordan dette påvirket meierisjefen. Jeg gikk mange runder, men mente det var min plikt å varsle, vitnet HR-sjefen om under rettssaken.

Meierisjefen sjøl forstår bekymringa.

– Vi hadde mange fortrolige samtaler, og hun ga absolutt uttrykk for at hun var bekymra for meg. Det tok på forhandlingene rundt rød-dagene, vi har store verdier stående og jeg følte veldig på det ansvaret, vitnet meierisjef Kjell Tronhus.

Lite informasjon

Den sentrale HR-ledelsen i Tine-konsernet besluttet at en ekstern granskning var veien å gå – gjennom en såkalt faktaundersøkelse.

Vi valgte bevisst Hjort advokatfirma og advokat Hansteen, nettopp fordi vi ønsket noen som forsto arbeidslivet og tariffavtaler, sa advokat og sjef for arbeidsliv i Tine, Camilla Lannem, da hun vitnet under rettssaken.

GOD HJELP: Lars Olav Iversen sammen med LO-advokat Rune Lium under rettssaken i Steinkjer. Lium uttrykte stor skepsis til faktaundersøkelser generelt, som var granskningsmetoden Iversen ble utsatt for.

GOD HJELP: Lars Olav Iversen sammen med LO-advokat Rune Lium under rettssaken i Steinkjer. Lium uttrykte stor skepsis til faktaundersøkelser generelt, som var granskningsmetoden Iversen ble utsatt for.

Sveinung Uddu Ystad

Og mens advokatfirmaet startet å kontakte Iversens kolleger, visste han selv ikke gang at en ekstern granskning var beslutta.

Selv valgte han å ikke delta i granskninga. Det samme gjorde resten av de tillitsvalgte. Varselet ble han frikjent fra – men:

Jeg fikk beskjed om at «men, det var en ubalanse i forhandlingsstyrken». Hva betyr det?

Taushetsplikt

Det har han derimot ikke fått vite. Ikke engang under rettssaken ble det avslørt hva denne ubalansen består i.

Noe Iversen mener demonstrerer hvor lukket hele prosessen har vært. Under granskninga var det taushetsplikt for alle. Iversen hadde ingen å diskutere saken med, og ble aldri involvert i hvordan varslingssaken skulle behandles. Han føler Tine hele veien har trenert informasjonsflyten. Han fikk ikke ta med seg tillitsvalgt i møtet der konklusjonen fra rapporten ble overlevert. Han fikk aldri se rapporten etter granskninga.

LO-advokat Rune Lium mener arbeidsgiveren bare har hatt sitt eget perspektiv under prosessen.

Saken er gjennomsyret av, sikkert fra begge sider, at man slutter å lytte og er i sitt eget konfliktperspektiv. Det burde de fanget opp sentralt i konsernet. De burde valgt Hovedavtalen og dialog. Istedenfor valgte de granskning og et arbeidsgiverspor, sa advokat Lium.

– Man har ikke tenkt på om han som mottar beskjedene, har det bra. De har ikke sikret seg at han har et nettverk rundt seg.

Debatt: «Hele varslingssaken virker som et forsøk fra Tine på å kue en dyktig klubbleder»

Arbeidsgiveren: – Fulgte egne rutiner

Tine SA mener derimot at de har fulgt egne varslingsrutiner til punkt og prikke.

Kritikken fra Iversen preller av: At varselet ble overlevert på Iversens fridag? 22. mai er en ordinær arbeidsdag, og i kalenderen til Iversen sto det bare Planleggingsdag skole, ikke direkte at han hadde fri, forklarte Lise Falkfjell, daværende HR-direktør.

Hensikten har hele veien vært å behandle varselet på en god måte, prosederte advokat Werner på vegne av Tine SA.

Arbeidsgiveren mener heller ikke det var utilbørlig at Iversen ikke fikk med seg noen inn på møtet der konklusjonen ble lagt fram – selv om Iversen ga tydelig uttrykk for at han ønsket seg det.

– Jeg ville ikke sende en møteinnkalling, for jeg regnet med at det døgnet før ville han bare være nervøs, vitnet Merete Høgaas, direktør for faste produkter i Tine.

– Hvorfor kunne du ikke bare hentet inn kollega Sjøvold da Iversen uttrykte et ønske om det?

– Jeg tenkte at det var dumt å avbryte på det tidspunktet; jeg ville gi ham det gode budskapet.

Tine mener at om de eventuelt ikke har opptrådt «perfekt» eller best mulig, så er det uansett ikke nok til å konstatere utilbørlig opptreden.

«Selv om retten skulle vurdere at enkelte ting ved varslingssaken kunne vært håndtert annerledes, kan ikke det være tilstrekkelig til å konstatere brudd på arbeidsmiljøloven», skriver de i sitt sluttinnlegg.

De mener også at det ligger innenfor arbeidsgiverens styringsrett å beslutte hvordan varsler skal håndteres, og at de trengte tid til å områ seg før Iversen fikk innsyn i varselet. Innsynet var uansett i god tid til at han kunne ivareta egne interesser i saken, mener arbeidsgiveren.

Mye lest: Nav brøt loven overfor egen ansatt: Frikjennes likevel i tingretten

– Kjørte sololøp

Det hører også med til historien at klubbens bekymring for Lars Olav Iversen utløste et nytt varsel – uten at de ble informert om det.

Vi i klubbstyret følte at Tine kjørte sololøp, vi hadde ikke fått høre noen ting og var bekymret for Lars Olav, forklarer Espen Sjøvold, nestleder i klubben.

Derfor sendte styret en bekymringsmail til meierisjef Tronhus. Han svarte på en måte som Sjø-vold og klubben tolket som positivt.

Likevel endte også Sjøvolds e-post opp som en del av varslingssaken – denne gangen som et varsel mot meierisjefen.

– Det var aldri ment som noe varsel, forklarte Sjøvold i retten.

Hvordan mailen til slutt ble en del av granskninga, kom aldri tydelig fram i retten. Men flere spekulerte i at dette var for å rettferdiggjøre en granskningsprosess som ble satt i gang på tynn is.

Det ble benektet av arbeidsgiveren – nesten.

– Jeg tror vi ville behandlet den e-posten som et varsel uavhengig av den første saken, svarte Lannem da dommeren spurte om varsel nummer to.

– Føles om et angrep

Lars Olav Iversen mener hele saken er et angrep på ham som tillitsvalgt – og at Tine hele veien har motarbeidet ham.

– Det er beklagelig å måtte gå til sak mot egen arbeidsgiver, men det er en kamp jeg må ta. Det er uten tvil Tines handlinger som har gjort meg syk, ikke varselet i seg selv. Tine hadde kommet til å skyve meg ut av jobben min, hadde det ikke vært for hjelpa fra fagbevegelsen. Fra medlemmer, forbund og tillitsvalgte. Jeg hadde ikke sittet her på grunn av den enorme belastninga som deres håndtering har påført, sa Iversen.

LETTET: Lars Olav Iversen, klubbleder for 120 NNN-ere på Tine-meieriet på Verdal, er glad for at rettssaken mot arbeidsgiveren nå er over.

LETTET: Lars Olav Iversen, klubbleder for 120 NNN-ere på Tine-meieriet på Verdal, er glad for at rettssaken mot arbeidsgiveren nå er over.

Erlend Angelo

Kommunikasjonsdirektør Ole Martin Buene i Tine vil ikke kommentere påstanden om at de har gått til angrep på Iversen:

«Jeg registrerer dessverre at det ikke bare var i rettssalen denne saken ble prosedert, og at det er mange påstander som har blitt fremsatt den siste tiden. Jeg vil igjen minne om at dette er en varslingssak hvor alle parter fortjener å ivaretas på en god måte. Nå avventer vi dommen fra Trøndelag tingrett» skriver han i en e-post til NNN-arbeideren.

Iversen selv er lettet over at saken er ferdig i retten.

Jeg skylder familien mye nå, uten kona hadde jeg ikke kommet gjennom dette, sier Iversen til NNN-arbeideren.

Saken mellom Iversen og Tine gikk for retten i slutten av januar, og dommen ventes i løpet av februar. Følg med på frifagevegelse.no/nnn for siste utvikling i saken.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i mat- og drikkevareindustrien.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse