JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Bemanningskrisen i helsevesenet viser at regjeringen svikter, mener SV-nestleder

Partiet reagerer kraftig på at bemanningen på sykehus ikke har blitt bedre på fire år.
SV reagerer kraftig på at bemanningssituasjonen på sykehus ikke blitt bedre på fire år.

SV reagerer kraftig på at bemanningssituasjonen på sykehus ikke blitt bedre på fire år.

Johan Granerud og Martin Guttormsen Slørdal

snorre.schjonberg@ntb.no

mette.estep@ntb.no

Riksrevisjonen har fulgt opp sin rapport fra 2019 der de slo fast at situasjonen var alvorlig. De mener bemanningen ikke har blitt bedre siden de slo alarm.

Nestleder og helsepolitisk talsperson i SV, Marian Hussein, skriver i en e-post at regjeringen har skylda.

– Bemanningskrisen i helse burde være helseministerens jobb nummer en. Der har hun ikke klart å levere, sier Hussein, og nevner også deltid, sykefravær og turnover.

– Alt sammen er utfordringer det er mulig å gjøre noe med, men som krever politisk vilje og tiltak.

I stedet for å vise reell vilje til å løse bemanningskrisen, og innføre nødvendige tiltak og planer for å sikre nok folk på jobb, mener SV regjeringen har satt i gang en prosess i Helse Nord for å flytte på folk og legge ned tilbud.

Konsekvenser for pasientene

«Etter fire år – vel å merke med en krevende pandemi underveis – har bemanningssituasjonen på sykehus ikke blitt bedre. Den kan fortsatt få alvorlige konsekvenser for pasientene. Mange jobber fortsatt deltid, sykefraværet har steget, og turnover er på samme nivå», skriver Riksrevisjonen.

I perioden fra 2020 til 2022 har de regionale helseforetakene i oppdragsdokumentene fra Helse- og omsorgsdepartementet, blitt bedt om å blant annet opprette en rekke nye utdanningsstillinger innen ulike deler av sykepleien, samt for jordmødre.

Det ble tildelt midler til dette og for å arbeide med å rekruttere, beholde og utvikle helsepersonell.

De skulle også stille krav til helseforetakene om å ha en plan for å sikre tilstrekkelig kompetanse i den neste utviklingsplanen, med tilrettelegging for livslang læring og en heltidskultur.

– Bemanningsutfordringene er imidlertid vedvarende, konkluderer Riksrevisjonen og mener det tar tid før man ser effekter av arbeidet som pågår.

Koronabrems

Flere av foretakene i undersøkelsen forklarer mangel på resultater med at håndtering av koronapandemien har preget driften. Det har gått utover muligheten til å følge opp anbefalingene i undersøkelsen.

– Riksrevisjonen konstaterer at det er satt i gang mange tiltak, og at flere av tiltakene fortsatt pågår, heter det i rapporten, der Riksrevisjonen varsler at saken følges videre, med ny oppfølging av tiltak og resultater om et par år

Warning
Annonse
Annonse