JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Personlig økonomi

Husholdningene er klart mer optimistiske til egen økonomi, viser ny undersøkelse

Folks tro på egen økonomi styrker seg, til tross for utsikter til fortsatt høy inflasjon og økende renter. De med lavest og høyest inntekt er mest optimistiske.
Folk er styrket i troen på egen økonomi i året som kommer. Illustrasjonsfoto.

Folk er styrket i troen på egen økonomi i året som kommer. Illustrasjonsfoto.

André Kjernsli

– Det ser ut til at forbrukerne med lavest og høyest inntekt vurderer situasjonen mest positiv, mens middelinntektsgruppen er noe mer negativ, sier administrerende direktør Kari Olrud Moen i Finans Norge om funnene i forventningsbarometeret for andre kvartal.

Undersøkelsen om husholdningenes forventninger til egen og landets økonomi kommer en gang i kvartalet og viser at hovedindikatoren fortsatt er på et historisk lavt nivå, omtrent uendret fra første kvartal.

Men synet på egen økonomi skiller seg fra den generelle tendensen: Husholdningenes vurdering av egen økonomi fremover gjør et byks opp, fra historiske bunnivåer til et nøytralt område.

Forventningsbarometeret er et samarbeid mellom Finans Norge og Kantar Public.

Prisvekst: Utgiftene til en vanlig familie har økt med 32.000 kroner

Pessimistisk middelklasse

– Kombinasjonen av gjeldsbelastning og stigende priser treffer antakelig inntektsgruppen som ligger i midten hardest. Dette er et trekk som går igjen i hele Europa, og det er bekymringsfullt fordi denne gruppen er viktig for stabiliteten i økonomien, sier Moen.

Forbrukerne vurderer utviklingen det siste året som klart mer positivt enn ved forrige kvartal, og når det gjelder forventningene til egen økonomi neste år er det omtrent like mange pessimistiske svar som optimistiske.

Det kan være en indikasjon på at forbrukerne opplever kontroll på egen økonomi på tross av prisøkning og økte renter.

Norges Bank antyder at vi nærmer oss en rentetopp, lønnsoppgjøret tegner til å bli om lag som prisveksten og arbeidsledigheten er fortsatt svært lav, mener Moen.

Lønn og prisvekst: Prishoppet kan spise opp årets lønnsøkning

Svak tro på landet

Troen på egen økonomi står i sterk kontrast til folks forventninger til landets økonomi neste år. På dette feltet faller framtidstroen fra et lavt nivå til et som ligger enda lavere.

Men det er færre som er negative til året som kommer, enn som har negative opplevelser av året som har passert

– Vi er preget av usikkerhet. Den økonomiske utviklingen i Norge påvirkes av geopolitikk, krig i Ukraina, inflasjonspress og renteøkning. Det er verdt å merke seg at det er andre kvartal på rad at en sammenlignbar indikator for hele EU viser noe mindre pessimisme enn for Norge. Det har vi ikke sett siden oljeprisfallet i 2016, sier Moen.

(©NTB)

steinar.schjetne@ntb.no

Annonse
Annonse