JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Lærere skal få lovfestet rett til å bruke fysisk makt mot elever: – Riktig vei å gå, mener SL-lederen

Regjeringen vil lovfeste at lærere kan gripe inn fysisk mot elever for å avverge at noen blir skadd.
– En del lærere har opplevd at de har mistet autoritet i klasserommet, sier Mette Johnsen Walker.

– En del lærere har opplevd at de har mistet autoritet i klasserommet, sier Mette Johnsen Walker.

Sissel M. Rasmussen

sidsel.valum@lomedia.no

– Vi foreslår å lovfeste at ansatte i skolen kan gripe inn fysisk mot elever for å avverge skade på personer eller vesentlig skade på eiendom, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i en pressemelding.

Det skal stilles krav til maktbruken, samt være regler om forebygging, dokumentasjon og meldeplikt når makt blir brukt.

– Norsk skole skal være et sted der barn og unge får utvikle seg i et trygt fellesskap. Lærerne i klasserommet skal være trygge på hvilket handlingsrom de har når det oppstår situasjoner der elever står i fare for å skade seg selv eller andre, sier kunnskapsministeren.

Dagens opplæringslov inneholder ingen regler om når en ansatt kan gripe inn fysisk, selv om det oppstår situasjoner der ansatte i skolen bruker fysisk makt.

Det har skapt usikkerhet, og det har, opplyser departementet, kommet flere oppfordringer om å regulere dette.

Kommentar: Lærerne får med dette en etterlengtet ryggdekning til å kunne gripe inn med makt

Lærere opplever usikkerhet

– Dette er riktig vei å gå, sier forbundsleder Mette Johnsen Walker i Skolenes landsforbund.

– Det har vært en uklarhet i lovverket. Det har ført til at en del lærere har opplevd at de har mistet autoritet i klasserommet og har skapt usikkerhet for lærerne, sier forbundslederen.

Mette Johnsen Walker viser til situasjoner som kan oppstå i klasserommet, hvor læreren med dagens lovverk risikerer å få en advarsel fordi elever kan oppleve at de blir krenket hvis læreren griper inn fysisk for å avverge skade på andre elever eller gjenstander.

I tillegg foreslår regjeringa regler om forebygging og dokumentasjon og meldeplikt hvis det gripes inn fysisk.

– Vi skal nå lese høringsforslaget og grundig og komme med en god høringsuttalelse, sier forbundsleder Mette Johnsen Walker.

Truet på jobb: Ansatte på skoler har blitt utsatt for vold, trusler og krenkelser over 20.000 ganger i fjor

Kortvarig og skånsomt

Det skal stilles krav til at måten det gripes inn på, skal være så kortvarig og skånsom som mulig.

– For eksempel kan en lærer holde elever fast for å bryte opp en slåsskamp, men grepet skal ikke være sterkere eller vare lengre enn det som er nødvendig for å avverge skaden. All form for fysisk maktbruk overfor barn som har karakter av avstraffelse, er straffbart, skriver regjeringen.

– Tydeligere regler vil ikke i seg selv løse problemene med utagerende oppførsel i skolen. Men reglene vil være én del av løsningen ved at det styrker rettssikkerheten til elever og ansatte i situasjoner hvor det er nødvendig å gripe inn fysisk, sier Brenna.

Vold i skolen: Elever bankes opp på skoleveien: – Vi hører om det nesten hver dag

– Siste utvei

– Å gripe inn fysisk skal være siste utvei, og jeg tror ingen lærere ønsker å komme i slike situasjoner. Nå skal skoleeier jobbe enda mer systematisk med forebygging, sier Brenna.

Hvis vilkårene i loven for å bruke fysisk makt er oppfylt, vil ikke hendelsen kunne regnes som en krenkelse av eleven etter skolemiljøreglene.

– I tillegg må vi jobbe for å koble skolen og hjelpetjenestene tettere sammen. Utagerende oppførsel hos elever har sammensatte årsaker, sier Brenna.

Hvis det blir brukt fysisk makt mot en elev, må det dokumenteres i ettertid, heter det i forslaget. Det skal gis en kort beskrivelse av situasjonen og hva elevens syn på den er.

– Dokumentasjon er viktig for elevenes og de ansattes rettssikkerhet. Samtidig må ikke dokumentasjonskravene bli for tidkrevende i praksis, sier Brenna.

Vold i skolen: Henriette ble angrepet og truet av elever. Nå vil hun se endring i norsk skole

Må melde fra

En lærer som har grepet inn fysisk, skal melde fra til rektor, som så skal informere foresatte. Ved gjentatte eller svært alvorlige situasjoner skal skoleeier varsles.

Regjeringen skriver at de må åpne for noen skjønnsmessige vurderinger i lovteksten. De skal lage veiledningsmateriale om regelverket.

– Jeg er opptatt av at skolelederne skal få tid og bistand til å jobbe godt med sine ansatte for å implementere dette på en god måte. I tillegg vil vi se på hvordan reglene fungerer i praksis, og vi er åpne for å justere etter hvert, sier Brenna.

Forslaget til regulering av fysisk makt i opplæringsloven og privatskoleloven skal etter planen gjelde elever som får leksehjelp og i skolefritidsordningen, elever i grunnskolen og på videregående.

Forslaget sendes nå ut på høring. Dersom det blir vedtatt av Stortinget, kan det tre i kraft 1. august 2024.

Warning
Annonse
Annonse