JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Arbeidsliv

Statsansatte får mindre innflytelse på jobb, ifølge ny forskningsrapport

Hver fjerde arbeidstaker opplever å ha fått mindre innflytelse på arbeidsplassen sin.
Hele 34 prosent av de statsansatte svarer at de har fått mye mindre eller mindre innflytelse i NTLs største tariffområde, i følge ny forskningsrapport fra OsloMet.

Hele 34 prosent av de statsansatte svarer at de har fått mye mindre eller mindre innflytelse i NTLs største tariffområde, i følge ny forskningsrapport fra OsloMet.

Ole Palmstrøm

nina.hanssen@lomedia.no

jan-erik.ostlie@lomedia.no

Årets Medbestemmelsesbarometer ble lagt fram 24. januar av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI). Forskerne Inger Marie Hagen og Elin Moen Dahl fra OsloMet la frem rapporten som blant annet viser at hver fjerde arbeidstaker opplever å ha fått mindre innflytelse på arbeidsplassen sin.

Hagen og Dahl tror dette kan henge sammen med ledelsesform, de tillitsvalgtes rolle og virksomhetens organisering. Og en av årsakene de peker på er mangel på åpenhet i ledelsen i statlig sektor.

Kan ha brutt menneskerettighetene: Svensk dyrepark serverte ansatte samme mat som dyra

Mindre innflytelse

– Jeg er ikke overrasket, men kanskje litt engstelig, sier Kjersti Barsok, leder av NTL.

Hele 34 prosent av de statsansatte svarer at de har fått mye mindre eller mindre innflytelse i NTLs største tariffområde.

Kjersti Barsok, leder i NTL.

Kjersti Barsok, leder i NTL.

Jan-Erik Østlie

– Når vi ser på hva medlemmene har å si om hvorvidt de mener at deres tillitsvalgte har mer eller mindre innflytelse enn før peker pilene også her i gal retning, sier hun.

Barsok sier det er et paradoks at det i ett av de tariffområdene med høyest organisasjonsgrad tilsynelatende står verst til.

Tillitsreformen tar for lang tid: Bekymret for at tillitsreformen blir en skrivebordsreform

– Slik kan vi rett og slett ikke ha det. Denne trenden må snus, sa hun,og understreket hvor viktig en tillitsreform i offentlig sektor er.

– Vi i NTL har vært pådrivere for at en tillitsreform i staten må kjennetegnes av en revitalisering av partsforholdet og medbestemmelsesinstituttet, men også at den enkelte ansatte i staten må få mer innflytelse over oppgaveløsningen i egen arbeidshverdag, sa hun.

Ikke overrasket

Verken Kjersti Barsok i NTL, Marius Bækkevar, Politiets fellesforbund, Kristin Utne, Legeforeningen eller Kristian Mollestad i Forskerforbundet var særlig overrasket over årets funn om partssamarbeid, medbestemmelse, medvirkning og bedriftsdemokrati i norsk arbeidsliv.

Barsok er ikke overrasket over funnene, men føler seg mer mer engstelig for utviklingen.

– Jeg tror vi er enige om at for at tillitsreformen skal lykkes så må det gjøres noen overordnede grep på økonomi, lederutdanning og kompetanseheving på alle nivå. Her tror jeg vi organisasjonene er enige om en felles front om hva som skal til for å lykkes. Og dette må bunne i et politisk press, sa Barsok.

Hun mener de nå trenger modige politikere som ikke krever rapportering på alt, men som er opptatt av at de ansatte skal levere god kvalitet på tjenestene og at folk skal likebehandles.

LO er lei av NHO-klaging: − De svartmaler

Felles virkelighet

Barsok sier forskningen som går inn i medbestemmelsesbarometeret gjør fagbevegelsen i stand til å reise spørsmål overfor arbeidsgiversiden med en større tyngde og troverdighet enn det de ville klart på egen hånd.

– Kampen om forståelsen av virkeligheten er ofte like stor som selve saken. Så vi i NTL er glad for at Medbestemmelsesbarometeret fortsetter med å beskrive tilstanden i arbeidslivet sånn at vi kan diskutere med arbeidsgiverne hvordan vi skal løse problemene, og ikke hvordan verden ser ut, sa hun.

Medbestemmelsesbarometer

Årlige medbestemmelsesbarometre startet opp i 2016 og siden har AFI gjennomført syv spørreundersøkelser.

Årets barometeret er basert på 4637 respondenter, hvorav 3205 var vanlig ansatte, 1037 var ledere og 267 tillitsvalgte.

Hver fjerde arbeidstaker oppgir å ha fått mindre innflytelse på viktige saker de siste årene.

Nedgangen er særlig stor i statlig sektor og i statseide virksomheter hvor om lag hver tredje arbeidstaker svarer at innflytelsen har blitt mindre.

Drøyt hver femte arbeidstaker svarer at innflytelsen har økt.

Bare 45 prosent av respondentene svarer at ledelsen preges av åpenhet og minst i statseide virksomheter.

Annonse

Flere saker

Annonse

Medbestemmelsesbarometer

Årlige medbestemmelsesbarometre startet opp i 2016 og siden har AFI gjennomført syv spørreundersøkelser.

Årets barometeret er basert på 4637 respondenter, hvorav 3205 var vanlig ansatte, 1037 var ledere og 267 tillitsvalgte.

Hver fjerde arbeidstaker oppgir å ha fått mindre innflytelse på viktige saker de siste årene.

Nedgangen er særlig stor i statlig sektor og i statseide virksomheter hvor om lag hver tredje arbeidstaker svarer at innflytelsen har blitt mindre.

Drøyt hver femte arbeidstaker svarer at innflytelsen har økt.

Bare 45 prosent av respondentene svarer at ledelsen preges av åpenhet og minst i statseide virksomheter.