JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Forsvaret

Advarer mot ny runde om forsvarsansattes pensjon: – Handler om tillit til regjeringen

To rettsinstanser har slått fast at flere av tilleggene i Forsvaret skal gi opptjening av pensjon. Anker staten, kan det ødelegge for satsingen på Forsvaret, mener forbundsleder.
Forbundsleder Torbjørn Bongo i Norges offisers- og spesialistforbund (NOF).

Forbundsleder Torbjørn Bongo i Norges offisers- og spesialistforbund (NOF).

Leif Martin Kirknes

merete.jansen@lomedia.no

Fagforbundene for ansatte i Forsvaret har i mange år kjempet for at flere lønnsmessige tillegg skal være en del av grunnlaget for pensjonsutbetalingene.

Blant annet de ekstra pengene som utbetales for å ha vakter og delta på øvelser.

Høsten 2022 kom et stort gjennombrudd etter at to ansatte hadde gått til sak mot staten for å få den pensjonen de mener de har krav på. Charles Blålid, medlem av Norges offisers- og spesialistforbund (NOF), var svært fornøyd med utfallet.

Det samme var forbundsleder Torbjørn Bongo.

– Forsvaret står i en særstilling i staten og i det norske samfunnet når de ansatte ikke får opptjening på store deler av inntekten sin.

Pensjoner i Forsvaret: Offiserer vant rettssak om økt pensjon: – Jeg heiser mitt flagg i stolthet

– Et veldig dårlig signal

Staten anket til lagmannsretten som i mai i år slo fast det samme: De to offiserene skulle få pensjon på alt de har tjent, også på tillegg knyttet til stillingene de hadde på marinens skip.

Etter dommen i Trygderetten regnet Blålid ut at han trolig ville få økt pensjonen sin med rundt 4000 kroner i måneden. I tillegg kommer etterbetaling.

Staten har frist til 16. juni med å anke den siste dommen til Høyesterett. NOF-leder Torbjørn Bongo mener en anke vil være å sende et veldig dårlig signal til både Forsvaret og samfunnet for øvrig.

– Det er tverrpolitisk enighet om at med dagens sikkerhetspolitiske situasjon, må satses på Forsvaret. Og Stortinget har vært tydelig på at det ikke er noe poeng å kjøpe nye stridsvogner dersom de skal bli stående i en garasje, sier han.

Satsingen politikerne er enige om, krever også at flere jobber i Forsvaret. Fram mot 2036 legger regjeringen opp til 4600 flere ansatte.

Da må de ha betingelser som ikke skremmer dem bort, påpeker Bongo.

Han sier at i fjor sluttet 700 ansatte før de nådde pensjonsalder. Forsvarssjefen har tidligere sagt seg enig i at noe må gjøres for å beholde flere.

– Det er ingen tvil om at denne saken opptar svært mange i Forsvaret, det er kanskje en av de viktigste akkurat nå, sier Bongo.

– Vi har mange eksempler på at ansatte har sluttet på grunn av pensjonsspørsmålet. De føler på en urettferdighet når de sammenlikner seg med andre ansatte i staten.

FriFagbevegelse har tidligere skrevet om unge kadetter som lurer på om det er så lurt å satse på en karriere i Forsvaret, nettopp på grunn av pensjonsnivået.

Dobbeltkommunikasjon

NOF-lederen har inntrykk av at alle skjønner at dette er en sak som må ryddes opp i. Derfor synes han det er et paradoks når regjeringsadvokaten på vegne av staten står i retten og argumenterer for at tilleggene ikke skal være pensjonsgivende.

– Forsvarsdepartementet henviser hele tiden til Statens pensjonskasse som argumenterer mot at det skal gis tillegg. Men det er fullt mulig for departementene å instruere pensjonskassen hvis de mener at denne saken skal legges død.

Bongo erkjenner at dette er en vanskelig sak for regjeringen. Han skjønner også at det kan være fristende å anke til Høyesterett når det er snakk om så prinsipielle spørsmål.

– Men hvis de mener det de sier om å satse på Forsvaret, kan de ikke starte med å tulle det til. Ender dette med en ny runde i retten, vil folk – for å bruke et nordnorsk uttrykk – bli forbannet. Dette handler om tillit til regjeringen, og da kan ikke politikerne dobbeltkommunisere.

Forsvarets langtidsplan: NTL Forsvar trekker fram et stort problem med politikernes nye plan for Forsvaret

Diskusjon om særaldersgrenser

En annen viktig avgjørelse de ansatte venter på, er nye regler for særaldersgrenser. For LO har det vært viktig at de som går av med pensjon før ordinær aldersgrense, ikke skal tape pensjonsnivå på grunn av det.

NOF har tidligere fortalt om en strøm av henvendelser fra medlemmene etter at de generelle forhandlingene om de nye reglene for særalderspensjon i staten var avsluttet.

NOF-leder Torbjørn Bongo har selv kommentert at avtalen reduserer militært ansattes mulighet for jobb ved siden av pensjon. Dermed byter den med et viktig prinsipp som gjelder for de fleste andre i samfunnet.

Det har imidlertid vært enighet om å fortsette diskusjonen om hvilke stillinger som skal ha særaldersgrense i framtida, og hvilke aldersgrenser som skal gjelde.

Partene skal også avklare hvilke regler som skal gjelde for de som har plikt til å slutte ved aldersgrensen, slik det er for ansatte i Forsvaret.

NOF-leder Torbjørn Bongo er på vei inn til et møte i Arbeids- og inkluderingsdepartementet da FriFagbevegelse snakker med ham. Flere møter venter i løpet av uken.

– Jeg er veldig spent på signalene som kommer i dag. Vi får håpe det kommer en avklaring før sommeren.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i staten og virksomheter med statlig tilknytning.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse