JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
PENSJON: Norges offisers- og spesialistforbund og leder Torbjørn Bongo vil ha pensjonsopptjening for hele lønna de forsvarsansatte ha. Nå forbereder de og andre organisasjoner søksmål mot staten.

PENSJON: Norges offisers- og spesialistforbund og leder Torbjørn Bongo vil ha pensjonsopptjening for hele lønna de forsvarsansatte ha. Nå forbereder de og andre organisasjoner søksmål mot staten.

Forsvaret

Pensjoner i Forsvaret:

Forsvarsansatte får ikke pensjon av hele lønna – nå vil de saksøke staten

Tilleggene kan utgjøre 60 prosent av lønna, men teller ikke med når pensjonen skal beregnes. Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) forbereder seg på å gå til sak mot staten.01.09.2021
09:03
01.09.2021 14:06

merete.jansen@lomedia.no

anders@lomedia.no

Siden 2019 har arbeidstakerorganisasjonene i Forsvaret krevd at lønn utbetalt etter Arbeidstidsavtale for Forsvaret (ATF) skal være med i pensjonsgrunnlaget. Det handler blant annet om tillegg for øvelser, vakt og fartøytjeneste.

Fagforeningene opplever at de får forståelse for dette hos forhandlingsmotparten, som er forsvarssjefen, men at departementet setter foten ned.

Debatt: «Regjeringen bidrar til en urimelig behandling av ansatte i forsvaret», skriver Torbjørn Bongo og Jens B. Jahren

Får dårlig pensjon

En forklaring kan være at endringen vil gjøre et solid innhogg i statskassen. Det er nemlig slik at en veldig stor del av lønna til mange ansatte utgjøres av tillegg de tjener opp i forbindelse med øvelser og vaktordninger.

Torbjørn Bongo, leder i LO-forbundet NOF, presenterer et relevant eksempel:

– La oss si at en grensevakt i Sør-Varanger har 500.000 kroner i fastlønn og 300.000 i tillegg, altså en årlig lønn på 800.000 kroner. Av dette regnes pensjonen bare av grunnlønnen, og de yngste risikerer å sitte igjen med rundt 200.000 kroner i pensjon.

(Saken fortsetter under bildet)

UNGE: – Det er de som kommer aller dårligst ut. De som har passert 50, drar nytte av at pensjonen deres delvis beregnes etter regelverket fra den gamle pensjonsordningen, sier Norges offisers- og spesialistforbund og leder Torbjørn Bongo.

UNGE: – Det er de som kommer aller dårligst ut. De som har passert 50, drar nytte av at pensjonen deres delvis beregnes etter regelverket fra den gamle pensjonsordningen, sier Norges offisers- og spesialistforbund og leder Torbjørn Bongo.

Jan-Erik Østlie

Viktig for de ansatte

Pensjon er noe av det de ansatte er mest opptatt av. Og spesielt de yngre ansatte. Akkurat det har en naturlig forklaring, sier Bongo:

– Det er de som kommer aller dårligst ut. De som har passert 50, drar nytte av at pensjonen deres delvis beregnes etter regelverket fra den gamle pensjonsordningen.

Når de yngre ansatte innser hva som kan bli framtida deres etter et liv i Forsvaret, opplever Bongo at mange vurderer og slutte. Og at en del også gjør det. Dermed har Forsvaret et stort problem:

– Det er dyrt når folk slutter, for det krever mye tid og ressurser å lære opp nye. Men det aller verste er at det svekker forsvarsevnen når erfaringsnivået blir lavere. Det kan ta flere år før de nye kommer opp på samme nivå som de som har sluttet. Kvaliteten på Forsvaret blir altså dårligere!

Fikk du med deg denne? Bråk om pensjoner i Forsvaret: Nå må Statens lønnsutvalg avgjøre tvisten om hvilke tillegg som skal være pensjonsgivende

Forbereder søksmål

Dette betyr så mye for NOF, Befalets Fellesorganisasjon (BFO) og andre som organiserer i Forsvaret, at de er i full gang med å forberede et søksmål.

Selv mener de at flere lovbestemmelser støtter opp under kravet deres, blant annet Folketrygdloven og Lov om statens pensjonskasse:

– I denne står det at det som eventuelt skal unntas fra pensjonsopptjeningen, skal være avtalt mellom partene. I tillegg mener vi to tillegg til hovedtariffavtalen gir tydelige føringer for hva som skal være mer i pensjonsgrunnlaget, samtidig som det presiseres at unntak kan avtales lokalt. Poenget er at vi aldri har avtalt noe unntak. Vi har ingen protokoll på noen slik enighet, dette er ensidig bestemt.

Tariffoppgjøret: Forhandlingene i Forsvaret er brutt - pensjonsspørsmål uavklart

Mener departementet har skylden

Både NOF og BFO opplever at Forsvarssjefen ønsker å komme de ansatte i møte, men at han overstyres av eget departement.

I en kronikk lederne av de to forbundene skrev sammen før sommeren, heter det:

«Forsvarssjefen ønsker en løsning. Men FD og regjeringen sier nei. Også dette er dokumentert gjennom skriv som er gått mellom FD og Forsvarsstaben, samt mellom FD og Kommunal – og moderniseringsdepartementet.»

Et skriv fra departementet til forsvarssjefen inneholder denne formuleringen:

«Forsvarsdepartementet legger til grunn at forsvarssjefen ikke forplikter Forsvaret økonomisk før det er avklart med Forsvarsdepartementet.»

NOF og BFO ser svært alvorlig på det de oppfatter som politiske føringer fra et fagdepartement i forbindelse med et lønnsoppgjør som skal foregå gjennom partene.

Kravene: NOF står klare med pensjonskrav til Forsvaret

Har fått nok

BFO-leder Jens Bernhard Jahren mener føringene i praksis betyr at Forsvaret forhandler pensjon uten reelle fullmakter

– Departementet blander seg inn i partsforholdet. Vi har ikke et partsforhold til Forsvarsdepartementet, men her fastslår de altså at forsvarssjefen ikke skal forplikte seg før departementet er informert, sier Jahren.

Bongo reagerer sterkt på at departementet beveger seg langt utenfor det de har lov til, og som er avtalt mellom partene:

– Det får være grenser for hva vi finner oss i. Nå har vi prøvd dialog i mange år, vi ser ingen annen utvei enn å ta dette til retten.

Bakgrunn: Fire milliarder statlige lønnskroner gir ingen pensjonsuttelling for de ansatte

Forsvarsdepartementet svarer:

NTL-magasinet/FriFagbevegelse har bedt Forsvarsdepartementet svare på kritikken fra de ansattes organisasjoner.

Departementet skriver følgende i sitt svar:

«Pensjonsreformen i staten er ment å sikre et fremtidig pensjonssystem som er sosialt og økonomisk bærekraftig. Når det gjelder forsvarssektoren er både FD og Forsvaret opptatt av at personellet fortsatt skal ha gode pensjonsordninger, i likhet med øvrige statsansatte.

Forsvaret er en helt særegen organisasjon med ansvar for flere samfunnskritiske oppgaver. I tillegg til en fast grunnlønn, har Forsvarets personell i operative stillinger i dag en stor grad av variable tillegg som primært utbetales for aktivitet utover ordinær arbeidstid.

Forsvarsdepartementet er part i særavtale som etablerer unntak fra arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven for forsvarsspesifikke aktiviteter. Det forutsettes her at det skal etableres en egen særavtale som regulerer den økonomiske kompensasjonen for disse aktivitetene. Det fremgår av særavtalen «Arbeidstidsbestemmelser for Forsvaret» som er fremforhandlet av partene i Forsvaret.

FD og Forsvaret er helt samstemt i at disse tilleggene kompenserer for merarbeid/overtid. Tilleggene er derfor ikke pensjonsgivende og har aldri vært det. Verken pensjonsreformen eller etableringen av vedlegg 5 til HTA i mellomoppgjøret i staten i 2019 endret på det. De variable tilleggene i Forsvaret oppfyller ikke vilkårene om pensjon, slik disse er fremforhandlet av de sentrale partene i hovedtariffavtalen. Forsvaret og arbeidstakerorganisasjonene lokalt i sektoren har ikke anledning til å bestemme at tillegg som ikke er pensjonsgivende, likevel skal anses som pensjonsgivende.

Pensjonsreformen aktualiserer likevel behovet for å se nærmere på forholdet mellom inntekt og pensjon. Da er det behov for å tenke nytt rundt lønn og insentiver i sin helhet i Forsvaret. FD har, i samarbeid med Forsvaret, derfor invitert arbeidstakerorganisasjonene til en helhetlig gjennomgang av lønn- og insentivsystemet i Forsvaret.»

01.09.2021
09:03
01.09.2021 14:06Mest lest

Trygve Slagsvold Vedum, finansminister (Senterpartiet).

Trygve Slagsvold Vedum, finansminister (Senterpartiet).

Jan-Erik Østlie

Halvert elavgift i januar, februar og mars, opplyser Vedum

MÅTTE SLUTTE: Helga Bårdsdatter Kristiansen, elsket jobben sin i Hurtigruten, men hadde ikke noen valg og måtte bytte jobb siden hun ikke fikk medlemskap i Folketrygden.

MÅTTE SLUTTE: Helga Bårdsdatter Kristiansen, elsket jobben sin i Hurtigruten, men hadde ikke noen valg og måtte bytte jobb siden hun ikke fikk medlemskap i Folketrygden.

Privat

Alle i Norge får disse godene, unntatt en gruppe: – Vi ble statsløse, fortviler Helga

Ida Bing

Ann-Karina synes uføre burde betale halv skatt

Lærere ved Steinkjer videregående skole som er i streik fra 23. september 2022. Fra venstre: Geir Christian Flaten, Leif Stene, Bjørn Ove Hanssen, Jon Olav Kringen, Roy Are Kvelstad og Anne Chatrine Olufsen. Bak Dagfinn Sundet. Foran Per Nicolai Opheim.

Lærere ved Steinkjer videregående skole som er i streik fra 23. september 2022. Fra venstre: Geir Christian Flaten, Leif Stene, Bjørn Ove Hanssen, Jon Olav Kringen, Roy Are Kvelstad og Anne Chatrine Olufsen. Bak Dagfinn Sundet. Foran Per Nicolai Opheim.

Leif Arne Holme

Yrkesfaglærer Geir Christian: – Har aldri tjent så dårlig som etter at jeg begynte i skolen

Debatt

Merethe Solberg syns ikke det er riktig at LO-lederen skal være kritisk til dem i fagbevegelsen som demonstrerte sammen med Industriaksjonen og Facebook-gruppa "Vi som krever billigere strøm".

Merethe Solberg syns ikke det er riktig at LO-lederen skal være kritisk til dem i fagbevegelsen som demonstrerte sammen med Industriaksjonen og Facebook-gruppa "Vi som krever billigere strøm".

Erlend Angelo

«LO-lederen bør holde seg for god til å kritisere de som deltok på strømdemonstrasjonen»

Innom på Grünerløkka i Oslo holder åpent på søndager.

Innom på Grünerløkka i Oslo holder åpent på søndager.

Lene Svenning

Strid om søndagsåpen butikk: – Nå må de skjerpe seg og stenge

Kvalitetskonsulent Robin Celine Stensrud (22) i Ringnes er en av mange nye på arbeidsmarkedet.

Kvalitetskonsulent Robin Celine Stensrud (22) i Ringnes er en av mange nye på arbeidsmarkedet.

Hanna Skotheim

Så mye sparer staten på at rekordmange er i jobb

Sigrid Lundervold Nesheim rydder seg ut av et møterom sammen med tillitsvalgt Tina Bauge Johnsen.

Sigrid Lundervold Nesheim rydder seg ut av et møterom sammen med tillitsvalgt Tina Bauge Johnsen.

Helge Skodvin

Sigrid (22) gikk rett fra studier på skjerm til jobb i barnevernet

Emmie Olivia Kristiansen

Ny lov om lønnstyveri utfordrer politiet, mener advokat

LO-leder Peggy Hessen Følsvik holdt hilsningstale på landsmøtet i Norsk Sjømanns mandag ettermiddag. (ARKIVFOTO)

LO-leder Peggy Hessen Følsvik holdt hilsningstale på landsmøtet i Norsk Sjømanns mandag ettermiddag. (ARKIVFOTO)

Sissel M. Rasmussen

Her er LO-lederens fire krav til statsbudsjettet

Didrik Hovind og hans mor Jorun koser seg ombord.

Didrik Hovind og hans mor Jorun koser seg ombord.

privat

Didrik valgte båt over hus. Men hva ser forsikringa på som et hjem?

Kommentar

Stortingspresident Masud Gharahkhani har lagt seg ut med myndighetene i Iran.

Stortingspresident Masud Gharahkhani har lagt seg ut med myndighetene i Iran.

Javad Parsa / NTB

«Masud Gharahkhani har formidlet et budskap som hele Norge står bak»

Helsefagarbeider Karin Garmager Kristiansen.

Helsefagarbeider Karin Garmager Kristiansen.

Ole Martin Wold

– Jeg tenkte «nå har jeg tre måneders oppsigelse og så er jeg fri»

Leif Martin Kirknes

Lærerstreiken fortsetter etter hastemøte hos Brenna

Pažiūrėkite, koks mėnesinis atlyginimas yra įprastas Norvegijoje.

Pažiūrėkite, koks mėnesinis atlyginimas yra įprastas Norvegijoje.

Brian Cliff Olguin

Štai koks dažniausias mėnesinis atlyginimas Norvegijoje

BAKSMELL: Lærlinger og arbeidsinnvandrere er blant gruppene som kan måtte punge ut når Skatteetaten har sett på boligpraksisen.

BAKSMELL: Lærlinger og arbeidsinnvandrere er blant gruppene som kan måtte punge ut når Skatteetaten har sett på boligpraksisen.

Colourbox

Vanlige folk kan få skattesmell på grunn av pendlerbolig, frykter advokat

Mette Walker, leder i Skolenes Landsforbund, er kjempeskuffet etter at regjeringen stoppet lærerstreiken med tvungen lønnsnemnd.

Mette Walker, leder i Skolenes Landsforbund, er kjempeskuffet etter at regjeringen stoppet lærerstreiken med tvungen lønnsnemnd.

Sidsel Valum

Lærerne må tilbake på jobb. SL frykter streikeretten er truet

Thorbjørn Berntsen og Thorvald Stoltenberg sto på hver sin side i 1972. Bildet er fra Fri Fagbevegelse sin forside i mai samme år.

Thorbjørn Berntsen og Thorvald Stoltenberg sto på hver sin side i 1972. Bildet er fra Fri Fagbevegelse sin forside i mai samme år.

Torgny Hasås

EF-striden i 1972: – Familier og venner ble splittet

NYOPPRETTET: På Folkets Hus tar Fellesforbundets Fredrik Winger-Solvang imot sju selvstendige bud, som for første gang siden 2004 skal danne klubb. Deltagerne ønsker ikke bilder av seg selv publisert, av frykt for å miste oppdrag.

NYOPPRETTET: På Folkets Hus tar Fellesforbundets Fredrik Winger-Solvang imot sju selvstendige bud, som for første gang siden 2004 skal danne klubb. Deltagerne ønsker ikke bilder av seg selv publisert, av frykt for å miste oppdrag.

Erlend Tro Klette

Budbilsjåførene tar ikke sjansen på å stå alene lenger

Sprawdź ile w Norwegii wynosi normalne miesięczne wynagrodzenie.

Sprawdź ile w Norwegii wynosi normalne miesięczne wynagrodzenie.

Brian Cliff Olguin

Oto najczęstsze miesięczne wynagrodzenie w Norwegii


Flere saker