JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
PENSJON: Norges offisers- og spesialistforbund og leder Torbjørn Bongo vil ha pensjonsopptjening for hele lønna de forsvarsansatte ha. Nå forbereder de og andre organisasjoner søksmål mot staten.

PENSJON: Norges offisers- og spesialistforbund og leder Torbjørn Bongo vil ha pensjonsopptjening for hele lønna de forsvarsansatte ha. Nå forbereder de og andre organisasjoner søksmål mot staten.

Forsvaret

Pensjoner i Forsvaret:

Forsvarsansatte får ikke pensjon av hele lønna – nå vil de saksøke staten

Tilleggene kan utgjøre 60 prosent av lønna, men teller ikke med når pensjonen skal beregnes. Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) forbereder seg på å gå til sak mot staten.01.09.2021
09:03
01.09.2021 14:06

merete.jansen@lomedia.no

anders@lomedia.no

Siden 2019 har arbeidstakerorganisasjonene i Forsvaret krevd at lønn utbetalt etter Arbeidstidsavtale for Forsvaret (ATF) skal være med i pensjonsgrunnlaget. Det handler blant annet om tillegg for øvelser, vakt og fartøytjeneste.

Fagforeningene opplever at de får forståelse for dette hos forhandlingsmotparten, som er forsvarssjefen, men at departementet setter foten ned.

Debatt: «Regjeringen bidrar til en urimelig behandling av ansatte i forsvaret», skriver Torbjørn Bongo og Jens B. Jahren

Får dårlig pensjon

En forklaring kan være at endringen vil gjøre et solid innhogg i statskassen. Det er nemlig slik at en veldig stor del av lønna til mange ansatte utgjøres av tillegg de tjener opp i forbindelse med øvelser og vaktordninger.

Torbjørn Bongo, leder i LO-forbundet NOF, presenterer et relevant eksempel:

– La oss si at en grensevakt i Sør-Varanger har 500.000 kroner i fastlønn og 300.000 i tillegg, altså en årlig lønn på 800.000 kroner. Av dette regnes pensjonen bare av grunnlønnen, og de yngste risikerer å sitte igjen med rundt 200.000 kroner i pensjon.

(Saken fortsetter under bildet)

UNGE: – Det er de som kommer aller dårligst ut. De som har passert 50, drar nytte av at pensjonen deres delvis beregnes etter regelverket fra den gamle pensjonsordningen, sier Norges offisers- og spesialistforbund og leder Torbjørn Bongo.

UNGE: – Det er de som kommer aller dårligst ut. De som har passert 50, drar nytte av at pensjonen deres delvis beregnes etter regelverket fra den gamle pensjonsordningen, sier Norges offisers- og spesialistforbund og leder Torbjørn Bongo.

Jan-Erik Østlie

Viktig for de ansatte

Pensjon er noe av det de ansatte er mest opptatt av. Og spesielt de yngre ansatte. Akkurat det har en naturlig forklaring, sier Bongo:

– Det er de som kommer aller dårligst ut. De som har passert 50, drar nytte av at pensjonen deres delvis beregnes etter regelverket fra den gamle pensjonsordningen.

Når de yngre ansatte innser hva som kan bli framtida deres etter et liv i Forsvaret, opplever Bongo at mange vurderer og slutte. Og at en del også gjør det. Dermed har Forsvaret et stort problem:

– Det er dyrt når folk slutter, for det krever mye tid og ressurser å lære opp nye. Men det aller verste er at det svekker forsvarsevnen når erfaringsnivået blir lavere. Det kan ta flere år før de nye kommer opp på samme nivå som de som har sluttet. Kvaliteten på Forsvaret blir altså dårligere!

Fikk du med deg denne? Bråk om pensjoner i Forsvaret: Nå må Statens lønnsutvalg avgjøre tvisten om hvilke tillegg som skal være pensjonsgivende

Forbereder søksmål

Dette betyr så mye for NOF, Befalets Fellesorganisasjon (BFO) og andre som organiserer i Forsvaret, at de er i full gang med å forberede et søksmål.

Selv mener de at flere lovbestemmelser støtter opp under kravet deres, blant annet Folketrygdloven og Lov om statens pensjonskasse:

– I denne står det at det som eventuelt skal unntas fra pensjonsopptjeningen, skal være avtalt mellom partene. I tillegg mener vi to tillegg til hovedtariffavtalen gir tydelige føringer for hva som skal være mer i pensjonsgrunnlaget, samtidig som det presiseres at unntak kan avtales lokalt. Poenget er at vi aldri har avtalt noe unntak. Vi har ingen protokoll på noen slik enighet, dette er ensidig bestemt.

Tariffoppgjøret: Forhandlingene i Forsvaret er brutt - pensjonsspørsmål uavklart

Mener departementet har skylden

Både NOF og BFO opplever at Forsvarssjefen ønsker å komme de ansatte i møte, men at han overstyres av eget departement.

I en kronikk lederne av de to forbundene skrev sammen før sommeren, heter det:

«Forsvarssjefen ønsker en løsning. Men FD og regjeringen sier nei. Også dette er dokumentert gjennom skriv som er gått mellom FD og Forsvarsstaben, samt mellom FD og Kommunal – og moderniseringsdepartementet.»

Et skriv fra departementet til forsvarssjefen inneholder denne formuleringen:

«Forsvarsdepartementet legger til grunn at forsvarssjefen ikke forplikter Forsvaret økonomisk før det er avklart med Forsvarsdepartementet.»

NOF og BFO ser svært alvorlig på det de oppfatter som politiske føringer fra et fagdepartement i forbindelse med et lønnsoppgjør som skal foregå gjennom partene.

Kravene: NOF står klare med pensjonskrav til Forsvaret

Har fått nok

BFO-leder Jens Bernhard Jahren mener føringene i praksis betyr at Forsvaret forhandler pensjon uten reelle fullmakter

– Departementet blander seg inn i partsforholdet. Vi har ikke et partsforhold til Forsvarsdepartementet, men her fastslår de altså at forsvarssjefen ikke skal forplikte seg før departementet er informert, sier Jahren.

Bongo reagerer sterkt på at departementet beveger seg langt utenfor det de har lov til, og som er avtalt mellom partene:

– Det får være grenser for hva vi finner oss i. Nå har vi prøvd dialog i mange år, vi ser ingen annen utvei enn å ta dette til retten.

Bakgrunn: Fire milliarder statlige lønnskroner gir ingen pensjonsuttelling for de ansatte

Forsvarsdepartementet svarer:

NTL-magasinet/FriFagbevegelse har bedt Forsvarsdepartementet svare på kritikken fra de ansattes organisasjoner.

Departementet skriver følgende i sitt svar:

«Pensjonsreformen i staten er ment å sikre et fremtidig pensjonssystem som er sosialt og økonomisk bærekraftig. Når det gjelder forsvarssektoren er både FD og Forsvaret opptatt av at personellet fortsatt skal ha gode pensjonsordninger, i likhet med øvrige statsansatte.

Forsvaret er en helt særegen organisasjon med ansvar for flere samfunnskritiske oppgaver. I tillegg til en fast grunnlønn, har Forsvarets personell i operative stillinger i dag en stor grad av variable tillegg som primært utbetales for aktivitet utover ordinær arbeidstid.

Forsvarsdepartementet er part i særavtale som etablerer unntak fra arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven for forsvarsspesifikke aktiviteter. Det forutsettes her at det skal etableres en egen særavtale som regulerer den økonomiske kompensasjonen for disse aktivitetene. Det fremgår av særavtalen «Arbeidstidsbestemmelser for Forsvaret» som er fremforhandlet av partene i Forsvaret.

FD og Forsvaret er helt samstemt i at disse tilleggene kompenserer for merarbeid/overtid. Tilleggene er derfor ikke pensjonsgivende og har aldri vært det. Verken pensjonsreformen eller etableringen av vedlegg 5 til HTA i mellomoppgjøret i staten i 2019 endret på det. De variable tilleggene i Forsvaret oppfyller ikke vilkårene om pensjon, slik disse er fremforhandlet av de sentrale partene i hovedtariffavtalen. Forsvaret og arbeidstakerorganisasjonene lokalt i sektoren har ikke anledning til å bestemme at tillegg som ikke er pensjonsgivende, likevel skal anses som pensjonsgivende.

Pensjonsreformen aktualiserer likevel behovet for å se nærmere på forholdet mellom inntekt og pensjon. Da er det behov for å tenke nytt rundt lønn og insentiver i sin helhet i Forsvaret. FD har, i samarbeid med Forsvaret, derfor invitert arbeidstakerorganisasjonene til en helhetlig gjennomgang av lønn- og insentivsystemet i Forsvaret.»

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
01.09.2021
09:03
01.09.2021 14:06Mest lest

DROPPER ORDNING: Etter evaluering av ordningen og dialog med tillitsvalgte velger Jysk-ledelsen å kutte ut personlig tilbakemelding på iPadene.

DROPPER ORDNING: Etter evaluering av ordningen og dialog med tillitsvalgte velger Jysk-ledelsen å kutte ut personlig tilbakemelding på iPadene.

Jysk

Butikkarbeidere følte seg presset. Nå dropper Jysk omstridt ordning

ULØNNET: For at Rebekka Kronstad Henriksen skal kunne amme datteren Sarah, må hun ta ulønnet permisjon fra jobben. Det går ut over økonomi og rettigheter.

ULØNNET: For at Rebekka Kronstad Henriksen skal kunne amme datteren Sarah, må hun ta ulønnet permisjon fra jobben. Det går ut over økonomi og rettigheter.

Cathrine Kahrs

Rebekka (33) må ta ulønnet permisjon for å kunne amme datteren

Innsyn i et dokument skal normalt ta tre dager. UDI og departementene brukte nesten et år på å gi innsyn i dokumentet til høyre. Da var både arbeidssted, arbeidsgivers og arbeidstakers navn sladdet. Da viste det seg at FriFagbevegelse hadde hatt dokumentet i usladdet versjon i to år.

Innsyn i et dokument skal normalt ta tre dager. UDI og departementene brukte nesten et år på å gi innsyn i dokumentet til høyre. Da var både arbeidssted, arbeidsgivers og arbeidstakers navn sladdet. Da viste det seg at FriFagbevegelse hadde hatt dokumentet i usladdet versjon i to år.

Torgny Hasås

UDI hemmeligholder navn på useriøs arbeidsgiver

TRIST: Inger Kristin Byberg i SSP er skuffa over dommen i Arbeidsretten, og at tilsette som har jobba i bransjen i tjue år ikkje skal ha krav på meir enn minstelønn

TRIST: Inger Kristin Byberg i SSP er skuffa over dommen i Arbeidsretten, og at tilsette som har jobba i bransjen i tjue år ikkje skal ha krav på meir enn minstelønn

Tormod Ytrehus

Hotell- og restaurant-arbeidarar tapte lønnskamp: – Klar beskjed om at vi ikkje er så mykje verd

Colourbox

Disse får minimum 10.000 kroner i lønnsøkning

FORUS: 68 ansatte vil miste jobben på skjærelinjene til Nortura i Stavanger.

FORUS: 68 ansatte vil miste jobben på skjærelinjene til Nortura i Stavanger.

Erlend Angelo

Nortura sier opp 147 ansatte: – Siste ord er ikke sagt

Sissel M. Rasmussen

SAS-ansatte leverte inn uniformene i protest: Nå har de Stortinget i ryggen

Jan-Erik Østlie

Henrik Asheim er redd LO skal få for stor makt

IKKE REPRESENTERT: Leder for Fellesforbundet i Nord-Rogaland, Steffen Høiland (til venstre) mener det er påfallende at det største forbundet i privat sektor, Fellesforbundet, ikke har noen i regjeringsapparatet. Han får støtte fra forbundskollegaene Svein Erik Veie og Tommy Rannov Nystad.

IKKE REPRESENTERT: Leder for Fellesforbundet i Nord-Rogaland, Steffen Høiland (til venstre) mener det er påfallende at det største forbundet i privat sektor, Fellesforbundet, ikke har noen i regjeringsapparatet. Han får støtte fra forbundskollegaene Svein Erik Veie og Tommy Rannov Nystad.

Erlend Angelo

Tillitsvalgte kritiserer Støre: – Henter inn for mange karrierepolitikere

PÅ VEI MOT FAGBREV: Det blir mange biler å shine fram mot fagbrev i 2023 for Robin Sharma. Den 1. august startet han som lærling i bilpleiefaget.

PÅ VEI MOT FAGBREV: Det blir mange biler å shine fram mot fagbrev i 2023 for Robin Sharma. Den 1. august startet han som lærling i bilpleiefaget.

Tormod Ytrehus

Robin (17) er Norges første bilpleie-lærling

STYRKE Nav: Støre-regjeringa har skrevet en lang liste over hva de vil endre i Nav. Det er uklart når Nav-direktør Hans Christian Holte får en konkret bestilling fra den nye politiske ledelsen å jobbe med for å sette endringer ut i livet.

STYRKE Nav: Støre-regjeringa har skrevet en lang liste over hva de vil endre i Nav. Det er uklart når Nav-direktør Hans Christian Holte får en konkret bestilling fra den nye politiske ledelsen å jobbe med for å sette endringer ut i livet.

Werner Juvik

Nav-sjefen: Regjeringa har «store og gode ambisjoner» for Nav

Eirik Dahl Viggen

Ila-ansatte gikk flere tusen i minus da arbeidsplassen ble midlertidig flyttet: Dette ble løsninga

Tormod Ytrehus

SAS-ansatte leverer inn uniformen i protest: – Ledelsen har gått til krig mot sine ansatte

Debatt

Trygge og gode arbeidsplasser kommer ikke av seg selv. De kommer fra fagforeningene, skriver Knut-Johannes Berg.

Trygge og gode arbeidsplasser kommer ikke av seg selv. De kommer fra fagforeningene, skriver Knut-Johannes Berg.

Bjørn Grimstad

«Når anbud blir et samfunnsproblem»

KAN SMILE: De tillitsvalgte ved Ringnes-anlegget på Gjelleråsen utenfor Oslo er meget fornøyd med at Ringnes beholder distribusjonen av varene selv. Fra venstre Roar Ellingvåg, Rune Christensen, Anita Andersen, Erik Torkelsen og Leif Ritter.

KAN SMILE: De tillitsvalgte ved Ringnes-anlegget på Gjelleråsen utenfor Oslo er meget fornøyd med at Ringnes beholder distribusjonen av varene selv. Fra venstre Roar Ellingvåg, Rune Christensen, Anita Andersen, Erik Torkelsen og Leif Ritter.

Erlend Angelo

Sosial dumping, ropte Ringnes-ansatte. Nå er 200 arbeidsplasser reddet

(Illustrasjonsfoto)

(Illustrasjonsfoto)

Leif Martin Kirknes

Hvor mye strøm kan vi lage ved å oppruste norske vann­kraft­verk?

Fersk finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier at staten skal bidra til reduserte lønninger blant toppledere.

Fersk finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier at staten skal bidra til reduserte lønninger blant toppledere.

Tri Nguyen Dinh

Vedum vil fryse lederlønninger i staten

Kommentar

Næringsminister Jan Christian Vestre er et eksempel til etterfølgelse, skriver ANB-redaktør Kjell Werner.

Næringsminister Jan Christian Vestre er et eksempel til etterfølgelse, skriver ANB-redaktør Kjell Werner.

Sissel M. Rasmussen

«Den norske modellen er truet»

Debatt

Bakgrunnen for streiken er at kulturarbeiderne mener pensjonsordningen i sektoren slår ut urettferdig for kvinner, sammenlignet med menn.

Bakgrunnen for streiken er at kulturarbeiderne mener pensjonsordningen i sektoren slår ut urettferdig for kvinner, sammenlignet med menn.

Musikkultur

«Bussjåførene vil gjerne streike for kulturarbeidernes pensjon»

Connie Ravndal, betongarbeider i Implenia.

Connie Ravndal, betongarbeider i Implenia.

Jan Inge Haga

Nå har Connie (27) krav på egen damegarderobe, men hun mener det ikke er nok


Flere saker