JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
PENSJON: Norges offisers- og spesialistforbund og leder Torbjørn Bongo vil ha pensjonsopptjening for hele lønna de forsvarsansatte ha. Nå forbereder de og andre organisasjoner søksmål mot staten.

PENSJON: Norges offisers- og spesialistforbund og leder Torbjørn Bongo vil ha pensjonsopptjening for hele lønna de forsvarsansatte ha. Nå forbereder de og andre organisasjoner søksmål mot staten.

Forsvaret

Pensjoner i Forsvaret:

Forsvarsansatte får ikke pensjon av hele lønna – nå vil de saksøke staten

Tilleggene kan utgjøre 60 prosent av lønna, men teller ikke med når pensjonen skal beregnes. Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) forbereder seg på å gå til sak mot staten.01.09.2021
09:03
01.09.2021 14:06

merete.jansen@lomedia.no

anders@lomedia.no

Siden 2019 har arbeidstakerorganisasjonene i Forsvaret krevd at lønn utbetalt etter Arbeidstidsavtale for Forsvaret (ATF) skal være med i pensjonsgrunnlaget. Det handler blant annet om tillegg for øvelser, vakt og fartøytjeneste.

Fagforeningene opplever at de får forståelse for dette hos forhandlingsmotparten, som er forsvarssjefen, men at departementet setter foten ned.

Debatt: «Regjeringen bidrar til en urimelig behandling av ansatte i forsvaret», skriver Torbjørn Bongo og Jens B. Jahren

Får dårlig pensjon

En forklaring kan være at endringen vil gjøre et solid innhogg i statskassen. Det er nemlig slik at en veldig stor del av lønna til mange ansatte utgjøres av tillegg de tjener opp i forbindelse med øvelser og vaktordninger.

Torbjørn Bongo, leder i LO-forbundet NOF, presenterer et relevant eksempel:

– La oss si at en grensevakt i Sør-Varanger har 500.000 kroner i fastlønn og 300.000 i tillegg, altså en årlig lønn på 800.000 kroner. Av dette regnes pensjonen bare av grunnlønnen, og de yngste risikerer å sitte igjen med rundt 200.000 kroner i pensjon.

(Saken fortsetter under bildet)

UNGE: – Det er de som kommer aller dårligst ut. De som har passert 50, drar nytte av at pensjonen deres delvis beregnes etter regelverket fra den gamle pensjonsordningen, sier Norges offisers- og spesialistforbund og leder Torbjørn Bongo.

UNGE: – Det er de som kommer aller dårligst ut. De som har passert 50, drar nytte av at pensjonen deres delvis beregnes etter regelverket fra den gamle pensjonsordningen, sier Norges offisers- og spesialistforbund og leder Torbjørn Bongo.

Jan-Erik Østlie

Viktig for de ansatte

Pensjon er noe av det de ansatte er mest opptatt av. Og spesielt de yngre ansatte. Akkurat det har en naturlig forklaring, sier Bongo:

– Det er de som kommer aller dårligst ut. De som har passert 50, drar nytte av at pensjonen deres delvis beregnes etter regelverket fra den gamle pensjonsordningen.

Når de yngre ansatte innser hva som kan bli framtida deres etter et liv i Forsvaret, opplever Bongo at mange vurderer og slutte. Og at en del også gjør det. Dermed har Forsvaret et stort problem:

– Det er dyrt når folk slutter, for det krever mye tid og ressurser å lære opp nye. Men det aller verste er at det svekker forsvarsevnen når erfaringsnivået blir lavere. Det kan ta flere år før de nye kommer opp på samme nivå som de som har sluttet. Kvaliteten på Forsvaret blir altså dårligere!

Fikk du med deg denne? Bråk om pensjoner i Forsvaret: Nå må Statens lønnsutvalg avgjøre tvisten om hvilke tillegg som skal være pensjonsgivende

Forbereder søksmål

Dette betyr så mye for NOF, Befalets Fellesorganisasjon (BFO) og andre som organiserer i Forsvaret, at de er i full gang med å forberede et søksmål.

Selv mener de at flere lovbestemmelser støtter opp under kravet deres, blant annet Folketrygdloven og Lov om statens pensjonskasse:

– I denne står det at det som eventuelt skal unntas fra pensjonsopptjeningen, skal være avtalt mellom partene. I tillegg mener vi to tillegg til hovedtariffavtalen gir tydelige føringer for hva som skal være mer i pensjonsgrunnlaget, samtidig som det presiseres at unntak kan avtales lokalt. Poenget er at vi aldri har avtalt noe unntak. Vi har ingen protokoll på noen slik enighet, dette er ensidig bestemt.

Tariffoppgjøret: Forhandlingene i Forsvaret er brutt - pensjonsspørsmål uavklart

Mener departementet har skylden

Både NOF og BFO opplever at Forsvarssjefen ønsker å komme de ansatte i møte, men at han overstyres av eget departement.

I en kronikk lederne av de to forbundene skrev sammen før sommeren, heter det:

«Forsvarssjefen ønsker en løsning. Men FD og regjeringen sier nei. Også dette er dokumentert gjennom skriv som er gått mellom FD og Forsvarsstaben, samt mellom FD og Kommunal – og moderniseringsdepartementet.»

Et skriv fra departementet til forsvarssjefen inneholder denne formuleringen:

«Forsvarsdepartementet legger til grunn at forsvarssjefen ikke forplikter Forsvaret økonomisk før det er avklart med Forsvarsdepartementet.»

NOF og BFO ser svært alvorlig på det de oppfatter som politiske føringer fra et fagdepartement i forbindelse med et lønnsoppgjør som skal foregå gjennom partene.

Kravene: NOF står klare med pensjonskrav til Forsvaret

Har fått nok

BFO-leder Jens Bernhard Jahren mener føringene i praksis betyr at Forsvaret forhandler pensjon uten reelle fullmakter

– Departementet blander seg inn i partsforholdet. Vi har ikke et partsforhold til Forsvarsdepartementet, men her fastslår de altså at forsvarssjefen ikke skal forplikte seg før departementet er informert, sier Jahren.

Bongo reagerer sterkt på at departementet beveger seg langt utenfor det de har lov til, og som er avtalt mellom partene:

– Det får være grenser for hva vi finner oss i. Nå har vi prøvd dialog i mange år, vi ser ingen annen utvei enn å ta dette til retten.

Bakgrunn: Fire milliarder statlige lønnskroner gir ingen pensjonsuttelling for de ansatte

Forsvarsdepartementet svarer:

NTL-magasinet/FriFagbevegelse har bedt Forsvarsdepartementet svare på kritikken fra de ansattes organisasjoner.

Departementet skriver følgende i sitt svar:

«Pensjonsreformen i staten er ment å sikre et fremtidig pensjonssystem som er sosialt og økonomisk bærekraftig. Når det gjelder forsvarssektoren er både FD og Forsvaret opptatt av at personellet fortsatt skal ha gode pensjonsordninger, i likhet med øvrige statsansatte.

Forsvaret er en helt særegen organisasjon med ansvar for flere samfunnskritiske oppgaver. I tillegg til en fast grunnlønn, har Forsvarets personell i operative stillinger i dag en stor grad av variable tillegg som primært utbetales for aktivitet utover ordinær arbeidstid.

Forsvarsdepartementet er part i særavtale som etablerer unntak fra arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven for forsvarsspesifikke aktiviteter. Det forutsettes her at det skal etableres en egen særavtale som regulerer den økonomiske kompensasjonen for disse aktivitetene. Det fremgår av særavtalen «Arbeidstidsbestemmelser for Forsvaret» som er fremforhandlet av partene i Forsvaret.

FD og Forsvaret er helt samstemt i at disse tilleggene kompenserer for merarbeid/overtid. Tilleggene er derfor ikke pensjonsgivende og har aldri vært det. Verken pensjonsreformen eller etableringen av vedlegg 5 til HTA i mellomoppgjøret i staten i 2019 endret på det. De variable tilleggene i Forsvaret oppfyller ikke vilkårene om pensjon, slik disse er fremforhandlet av de sentrale partene i hovedtariffavtalen. Forsvaret og arbeidstakerorganisasjonene lokalt i sektoren har ikke anledning til å bestemme at tillegg som ikke er pensjonsgivende, likevel skal anses som pensjonsgivende.

Pensjonsreformen aktualiserer likevel behovet for å se nærmere på forholdet mellom inntekt og pensjon. Da er det behov for å tenke nytt rundt lønn og insentiver i sin helhet i Forsvaret. FD har, i samarbeid med Forsvaret, derfor invitert arbeidstakerorganisasjonene til en helhetlig gjennomgang av lønn- og insentivsystemet i Forsvaret.»

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
01.09.2021
09:03
01.09.2021 14:06Mest lest

Tre år er den vanlige maksperioden for arbeidsavklaringspenger den Høyre-ledede regjeringa innførte i 2018. (Illustrasjonsfoto)

Tre år er den vanlige maksperioden for arbeidsavklaringspenger den Høyre-ledede regjeringa innførte i 2018. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox.com

Flere tusen kan miste AAP-støtten neste uke. Se hvem som rammes

 Vestøy Transport AS meldte nylig endring av forretningsadresse til denne privatboligen i Tana. Tidligere ble bedriften drevet gjennom en "virtuell adresse" hos regnskapsbyrået Norus Regnskap AS i Oslo.

Vestøy Transport AS meldte nylig endring av forretningsadresse til denne privatboligen i Tana. Tidligere ble bedriften drevet gjennom en "virtuell adresse" hos regnskapsbyrået Norus Regnskap AS i Oslo.

Privat

Dette er basen til en «norsk» transportbedrift med 20 ansatte

LIKT FOR ALLE: Terje Olsson, styreleder i LOfavør, krever at Elkjøp behandler sine ansatte likt, uavhengig om de er omfattet av tariffavtale eller ei. HK-leder Christopher Beckham (t.h.) er glad for støtten fra LO.

LIKT FOR ALLE: Terje Olsson, styreleder i LOfavør, krever at Elkjøp behandler sine ansatte likt, uavhengig om de er omfattet av tariffavtale eller ei. HK-leder Christopher Beckham (t.h.) er glad for støtten fra LO.

Brian Cliff Olguin

LO sier opp avtale med Elkjøp verdt 30 millioner: – De må endre holdning og bonusordning

Mannen kom seg ikke til Tromsø på grunn av dårlig vær. «Kågtind II» dro på fiske utem ham. Nå må rederiet Nergård Havfiske betale fiskeren for turen.

Mannen kom seg ikke til Tromsø på grunn av dårlig vær. «Kågtind II» dro på fiske utem ham. Nå må rederiet Nergård Havfiske betale fiskeren for turen.

Geir Vinnes/MarineTraffic.com

Fisker ble forlatt på kaia og mista 230.000 i lønn da flyet hans ble kansellert

KOMMENTERER SAKEN: Nav-direktør Hans Christian Holte beklager Navs språkbruk overfor syke Geir: – Slike formuleringer er noe av det som forteller meg at denne saken kunne vært håndtert annerledes.

KOMMENTERER SAKEN: Nav-direktør Hans Christian Holte beklager Navs språkbruk overfor syke Geir: – Slike formuleringer er noe av det som forteller meg at denne saken kunne vært håndtert annerledes.

Jan Richard Kjelstrup / ASD. Innfelt: Skjermdump av frifagbevegelse.no

Hva gikk galt da Geir ble mistrodd? Nå vil Nav-sjefen finne svar

BEVISST MISFORSTÅTT?: Abid Raja mener man her med vitende og vilje ønsker å misforstå ham. Den avtroppende likestillingsministeren mener det er leit at noen ønsker et debattklima hvor de som deltar må være pinlig nøyaktige i alle ordvalg i alle settinger.

BEVISST MISFORSTÅTT?: Abid Raja mener man her med vitende og vilje ønsker å misforstå ham. Den avtroppende likestillingsministeren mener det er leit at noen ønsker et debattklima hvor de som deltar må være pinlig nøyaktige i alle ordvalg i alle settinger.

Jan-Erik Østlie. Innfelt: privat

Rajas ordvalg skaper kraftige reaksjoner: – Helt hårreisende

VURDERES: Jysk har plassert ut iPader i butikkene for at kundens skal evaluere de ansatte. (Illustrasjonsfoto)

VURDERES: Jysk har plassert ut iPader i butikkene for at kundens skal evaluere de ansatte. (Illustrasjonsfoto)

pressefoto jysk

Jysk-ansatte føler seg presset til å skaffe kundevurderinger. Se hva ledelsen svarer

MER PRIVATISERING: EUs jernbanepakke fire innebærer blant annet obligatorisk bruk av konkurranse ved tildeling av kontrakter om persontransport med jernbane.

MER PRIVATISERING: EUs jernbanepakke fire innebærer blant annet obligatorisk bruk av konkurranse ved tildeling av kontrakter om persontransport med jernbane.

Tormod Ytrehus

I dag blir EUs jernbanepakke 4 en del av norsk lov: – Regjeringen gir blaffen i at de nettopp har tapt

Kroppen og arbeidslivet:

TILBUDENE BORTE: Etter 2014 har de aller fleste programmene for innsatte blitt kuttet. Ole Martin Aanensen mener det er dårlig økonomisk prioritering. Innsatte trenger hjelp til endring.

TILBUDENE BORTE: Etter 2014 har de aller fleste programmene for innsatte blitt kuttet. Ole Martin Aanensen mener det er dårlig økonomisk prioritering. Innsatte trenger hjelp til endring.

Sissel M. Rasmussen

Ole Martin kan aldri ta fri på vakt i fengselet: – Det er den konstante årvåkenheten som sliter mest

SÅRBARHET: – Vi møter mennesker i en sårbar livssituasjon og gjør så godt vi kan innenfor regelverket som politikerne har bestemt, sier Elisabeth Steen.

SÅRBARHET: – Vi møter mennesker i en sårbar livssituasjon og gjør så godt vi kan innenfor regelverket som politikerne har bestemt, sier Elisabeth Steen.

Merete Jansen

Nav-drapet rystet tillitsvalgte Elisabeth: Her er hennes melding til engstelige ansatte

Dabar galite skaityti „FriFagbevegelse“ straipsnius lietuvių, lenkų ir anglų kalbomis.

Dabar galite skaityti „FriFagbevegelse“ straipsnius lietuvių, lenkų ir anglų kalbomis.

Martin Guttormsen Slørdal

Nuo šiol naujienas apie darbuotojų gyvenimą Norvegijoje galite skaityti ir lietuviškai

Debatt

Ola Elvestuen konstruerer problemer som ikke fins, for deretter å påstå at EUs fjerde jernbanepakke kan «løse» dem for oss, skriver Grethe Thorsen.

Ola Elvestuen konstruerer problemer som ikke fins, for deretter å påstå at EUs fjerde jernbanepakke kan «løse» dem for oss, skriver Grethe Thorsen.

Leif Martin Kirknes

«Elvestuens grenseløse avsporingsforsøk»

Mannen var ansatt som boresjef på riggen Scarabeo 8 da han mistet beinet etter en motorsykkelulykke.

Mannen var ansatt som boresjef på riggen Scarabeo 8 da han mistet beinet etter en motorsykkelulykke.

Arkivfoto: Saipem

Etter at oljearbeideren fikk benprotese, startet konflikten. Nå får han 3,2 millioner i erstatning

Kroppen og arbeidslivet:

PÅ TUPPA: Er det trangt om plassen, må Andreas Tharaldsen løfte brettet høyt – på fingertuppene.

PÅ TUPPA: Er det trangt om plassen, må Andreas Tharaldsen løfte brettet høyt – på fingertuppene.

Sissel M. Rasmussen

Andreas er redd for å bli bitter og angre på yrkesvalget

Stine Blegeberg ble utsatt for fem alvorlige episoder da hun jobbet på barnevernsinstitusjon. Nå har Trygderetten godkjent at disse har gitt henne Posttraumatisk stresslidelse

Stine Blegeberg ble utsatt for fem alvorlige episoder da hun jobbet på barnevernsinstitusjon. Nå har Trygderetten godkjent at disse har gitt henne Posttraumatisk stresslidelse

Anne Myklebust Odland

Stine ble psykisk syk etter vold på jobben. Nå har hun vunnet en viktig seier i Trygderetten

SVENSKE ANER: Kanskje kan det svenske rallarblodet ha påvirket yrkesvalget til Krister Andersson. Det var harde tider den gangen rallarene regjerte, mens dagens industriarbeidere har arbeidsmiljøloven å støtte seg på.

SVENSKE ANER: Kanskje kan det svenske rallarblodet ha påvirket yrkesvalget til Krister Andersson. Det var harde tider den gangen rallarene regjerte, mens dagens industriarbeidere har arbeidsmiljøloven å støtte seg på.

Sissel M. Rasmussen

Krister (45) har vært industriarbeider i 27 år. Han er usikker på om han holder til pensjonsalder

LANG ERFARING: Svein B. Skarsbø har vært med på både kraftutbyggingen i Alta og Mongstadutbyggingen.

LANG ERFARING: Svein B. Skarsbø har vært med på både kraftutbyggingen i Alta og Mongstadutbyggingen.

Sissel M. Rasmussen

En gang fikk tunnelborer Svein 20 kilo stein i hodet: – Det har vært et hardt liv, men jeg har valgt det sjøl

MAGISK ETTER SEIER: Evelyn Brunvold, Ylva Leimane, Åse Silde og Vasso Nanopouloy på Kleppestø sykehjem.

MAGISK ETTER SEIER: Evelyn Brunvold, Ylva Leimane, Åse Silde og Vasso Nanopouloy på Kleppestø sykehjem.

Eivind Senneset

75 renholdere jagde anbudsspøkelset på dør for tredje gang: – Det var helt magisk

SKJEBNESTREIK: Etter årtier med dårlig lønnsutvikling, streiket de ansatte i utelivet og hotell og restaurant i 2016. De vant streiken, men har stort sett blitt avspist med nulloppgjør siden.

SKJEBNESTREIK: Etter årtier med dårlig lønnsutvikling, streiket de ansatte i utelivet og hotell og restaurant i 2016. De vant streiken, men har stort sett blitt avspist med nulloppgjør siden.

Håvard Sæbø

Hva betyr det at ansatte SKAL tjene mer enn minstelønn? Nå skal saken avgjøres i retten

I JOBB: Ahmad Mubashir har fortsatt 20 prosents stilling som radiograf ved Akershus universitetssykehus.

I JOBB: Ahmad Mubashir har fortsatt 20 prosents stilling som radiograf ved Akershus universitetssykehus.

Sissel M. Rasmussen

Da pakistanerne kom i 1971, fryktet nordmenn for jobbene. Her er Ahmads historie


Flere saker