JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

NTL-konferansen

Nå skal tillitsreformen testes ut i Nav

Både tillitsvalgte og direktøren i Nav er klare til å meisle ut tillitsreformen. Begge er klare på at de må ha nok ressurser for å få det til.
Det er store forventninger til tillitsreformen i Nav.

Det er store forventninger til tillitsreformen i Nav.

Hanna Skotheim

nina.hanssen@lomedia.no

Tillitsreformen var tema på NTL-konferansen 9. mars, og blant de som deltok var NTL NAV-leder Elisabeth Steen og arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Nav har tjuvstartet på arbeidet med tillitsreform, og både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden ønsker å få det til.

– Jeg oppfatter etter regjeringsskifte at vi mer beveger oss i en retning av å gå fra å telle til mer det som teller. Arbeidet med tillitsreformen gir oss en ekstra push og jeg har troa på denne dreiningen, sa en engasjert Holte fra skjermen.

Leder Elisabeth Steen i NTL Nav organiserer 9000 ansatte i etaten, og er klar til å bidra:

– Vi er også klare for denne tillitsreformen og er glad for at Nav skal gå i front, sier hun.

En endring må til

Steen sier at for NTL så handler det om at folk må få bruke sin faglighet, fravær av kontroll og at de ansatte få mer innflytelse via sine tillitsvalgte. Hun viser til DeFacto-rapporten om konsekvensene for NTLs medlemmer som sier at en reell tillitsreform er ikke mulig dersom ikke mål og resultatstyring fjernes. I dag oppfattes medbestemmelsen svært ulik i ulike deler av staten.

– For oss handler denne reformen om gi ansatte tid og tillit til å gi brukerne bedre tjenester. Vi må ta tilbake tid for de som jobber i førstelinja i offentlig sektor og gi de tillit til å utøve skjønn, sier hun.

Steen tror fagforeningene vil være en viktig brikke for å lykkes da de er samlende og har folk på mange arbeidsplasser. Men da må det skje en endring.

– Nav har sendt folk ut i arbeid de vet de ikke vil klare – slik at sakene blir avsluttet og måltallene nådd. Det er innført omfattende systemer for å kontrollere de ansattes såkalte produktivitet, i stedet for kvalitet. Innbyggerne behandles som produkter på et samlebånd. Vi snakker om produksjon av vedtak eller «vedtaksfabrikker» og ikke bedre velferd, sier hun.

Steen tror dette kan svekke folks tillit til forvaltningen.

– Det må være en sammenheng mellom oppgaver og ressurser og stopp på ostehøvelkuttene – som ikke forenlig med en tillitsbasert styring.

Denne skaper debatt: Nav lovet å rydde opp, men fortsatt snoker kollegaer i Janne Cecilies private opplysninger

Slutt med måling

Hun advarte politikerne til å passe på at de ikke laget så mange ordninger og regler at de ansatte fikk mindre tid til å løse oppgavene.

– Folk må få mer innflytelse på egen arbeidsplass og ikke løpe etter stoppeklokken og bli målt på det. Vi har under den forrige regjering mistet rundt 700 arbeidsfolk og vi trenger også mer ressurser. For det hjelper ikke med mer tillit om vi ikke har nok folk til å utføre alle oppgavene, sa hun.

Men gjentok at hvis tillitsreformen kunne styrke medbestemmelsen, la ansatte bruke fagligheten og skjønn i stedet å bruke tid på kontroll vil alle gjøre en bedre jobb. Hun har også etterlyst at det ble bedre mulighet for de ansatte å kommunisere direkte med hverandre om brukere slik at det er lettere å behandle enkeltsaker.

I debatten ble Nav-direktøren selv utfordret på hva han ville gjort hvis han selv kom satt på Stortinget.

– Jeg synes Elisabeth Steen har sagt mye bra i dag. Det viktigste er at vi har ressurser, men også at vi har et regelverk som er enkelt og ikke altfor komplisert. Noe positivt under pandemien var at det var høyt tempo på endringer regelverk og midlertidige ordninger. Jeg tror dette handlet om at vi var tettere på virkeligheten og fikk testet dette ut. Men det er nå viktig at politikerne har en god dialog med partene i arbeidslivet slik at denne reformen blir bra.

Mye lest: Nav trodde ikke på Geir. Da unnskyldningen kom, ble han paff

I støpeskjeen av noe stort

– Det er moro å være med i støpeskjeen av denne reformen og vi forventer at vi blir hørt, sa forbundsleder Kjersti Barsok i NTL.

– Vi ønsker å styrke velferdsstaten gjennom styrket faglighet og styrket medbestemmelse. Den norske modellen må følges, sa hun.

Barsok var glad for å høre at departementet er offensive og utålmodige etter å komme i gang med pilotprosjekter, og at de har allerede bedt Nav om at de skal sette i gang et lokalt partsarbeid for å gjennomføre reformen.

Pilotprosjekter på trappene

Det er store forventninger til tillitsreformen, og ifølge statssekretær Gunn Karin Gjul ble dette satt øverst på dagsorden for regjeringen blant annet som følge av press fra NTL. Gjul har nå ansvaret for regjeringens storsatsing for å «fornye» offentlig sektor og lovte at fagbevegelsen vil bli lyttet til.

– Denne reformen skal gro nedenfra og opp og vi vil nå sette i gang flere pilotprosjekter i staten. Alle våre statsråder har fått marsjordre fra statsministeren om å jobbe fram prosjekter på i sin sektor de neste månedene. Vi vil sette i gang pilotprosjekter blant annet i Nav før vi utforme vår strategi for tillitsreform i staten.

Gjul bekreftet at regjeringen er i gang et omfattende arbeid for å utforme innholdet i tillitsreformen og presiserer at dette vil skje i samarbeid med tillitsvalgte gjennom trepartssamarbeid.

– Dette er en reform som skal skje nedenfra. Vi ønsker et tett samarbeid med tillitsvalgte, brukerorganisasjoner og innbyggere. Et viktig mål for oss er å finne løsninger som gir mer rom og tid for førstelinjene både i stat og kommune, slik at de kan gi innbyggerne bedre tjenester, sa Gjul til en lydhør forsamling.

Selv har Gjul i mange år jobbet i Fagforbundet og sier hun tok med seg LOs innspill inn i arbeidet med denne reformen. Hun lovte at de ikke skulle fortsette med ABE-reformen, men at de sammen må finne målretta kuttiltak i stedet.

– Et område vi allerede har gitt klare instrukser at kutt i konsulentbruken. Vi har også kuttet på reiseaktiviteter av klimahensyn men også fordi vi kan bruke teknologi. Jeg håper vi får hjelp av fagbevegelsen til å finne de gode tiltakene sammen, sa hun.

Gjul påpekte at regjeringen har hentet inspirasjon fra ulike kommuner som har fått til dette, som Bergen og Oslo, men også vært København der de blant annet hadde møte med bolig- og innenriksministeren.

– Danskene har hatt tillitsreform lenge, og har i dag velferdsavtale med sju kommuner der fire på pleie og omsorg og tre på skole er fritatt fra alle regler og føringer fra staten, men der de bruker partssamarbeidet. Et besøk der viser at tillit og ansvar går hånd i hånd. Vi skal tenke litt før vi setter i gang slike frikommuneprosjekter, sier hun.

Statssekretæren minnet forsamlingen om at samfunnet står overfor store utfordringer framover, blant annet overgangen til lav- og nullutslippssamfunn, stramme statsfinanser og demografiske endringer som utfordrer tilgangen til nok arbeidskraft.

Marte Mjøs Persen får mye å gjøre: Disse sakene venter på den nye arbeidsministeren

Bruk mulighetene

Paul Brekke i DeFacto var glad for å høre entusiasmen fra politikere og tillitsvalgte rundt denne reformen. Men kom også med en pekefinger.

– Hvis ikke fagbevegelsen griper mulighetene til å påvirke innholdet i tillitsreformen, så vil andre gjøre det, advarte han.

Gjul mener at det er viktig å skape tillit i hele beslutningsprosessen i alle ledd og håper tillitsvalgte kan være mer å trygge sine når de får mer tillit og mulighet til å bruke mer skjønnsutøvelse.

– Tillitsreformen i offentlig sektor skal gi tilliten, tiden og makten tilbake til de som utgjør førstelinja og ryggraden i velferdsstaten og for noen som er vant til å styre etter strenge regler kan det å ta valg og beslutninger føles skummelt sier hun.

– Jeg mener det er en jobb for tillitsvalgte å fortelle medlemmene at de må ta den tilliten de får for å utøve faget sitt. Her blir også partssamarbeidet viktig, sier hun.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i staten og virksomheter med statlig tilknytning.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse