JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
NY RUNDE I RETTEN: Janne Cecilie Thorenfeldt fikk ikke gjennomslag for erstatningskravet mot Nav og staten etter at svært mange kolleger i Nav hadde vært inne og lest hennes mest personlige opplysninger. Hun ønsker en generell bedring av systemene for innsyn og har derfor bedt om at saken tas opp til behandling også i lagmannsretten.

NY RUNDE I RETTEN: Janne Cecilie Thorenfeldt fikk ikke gjennomslag for erstatningskravet mot Nav og staten etter at svært mange kolleger i Nav hadde vært inne og lest hennes mest personlige opplysninger. Hun ønsker en generell bedring av systemene for innsyn og har derfor bedt om at saken tas opp til behandling også i lagmannsretten.

Ole Palmstrøm

Personvern

Nav lovet å rydde opp, men fortsatt snoker kollegaer i Janne Cecilies private opplysninger

I retten lovet Nav at vernet rundt høysensitive opplysninger var endret til det bedre. Men personvernet brytes fortsatt jevnlig, mener hovedverneombud og NTL-tillitsvalgte i Nav.11.03.2022
06:00
08.04.2022 14:05

merete.jansen@lomedia.no

– Vi har meldt fra om den dårlige sikkerheten i mange år. Takket være Janne Cecilie Thorenfeldt sin rettssak, har det kommet en del endringer. Dessverre har hun betalt en høy pris, sier hovedverneombud Jens Eskedal i Nav.

Thorenfeldt møtte staten i Oslo tingrett i desember i fjor, blant annet fordi hun mente at for mange Nav-kolleger hadde hatt innsyn i hennes mest personlige helseopplysninger.

Dommeren konkluderte med at det var begått brudd på flere paragrafer i forskriften om hvordan personopplysninger skal behandles (GDPR), men ga henne ikke medhold i at hun burde få erstatning for den personlige belastningen.

Nå har hun bestemt seg for å ta saken videre, og anke er sendt til lagmannsretten.

– Målet mitt er å få en reell endring i Nav, slik at personvernet til alle nordmenn blir ivaretatt, sier hun.

Bakgrunn: Janne Cecilie fikk sjokk da hun skjønte at sjefen hadde snoket i helseopplysningene hennes

Leder visste private detaljer

Hendelsen som etter hvert førte Nav-ansatte Janne Cecilie Thorenfeldt til retten, skjedde i 2016. Hun var sykemeldt etter en alvorlig bilulykke da hun opplevde at nærmeste leder kjente til detaljer om helsen hennes som hun ikke hadde delt med noen på jobben.

Dette fikk henne til å be om en oversikt over hvilke ansatte som hadde sjekket «mappen» hennes i Nav, samme type mappe som etaten har for det store flertallet av nordmenn.

Loggene viste at i løpet av noen år hadde nesten 140 ansatte gjort 1500 søk på navnet hennes. Det kan ha dreid seg om alt fra kun å lese overskrifter på dokumenter eller søke opp personnummeret hennes, til å gå inn i personlige detaljer i helseopplysninger.

Hovedverneombud Jens Eskedal er i likhet med Thorenfeldt opptatt av at dette ikke bare handler om rundt 19.000 ansatte i Nav, men om store deler av befolkningen.

– Nav har flere millioner brukere. Vi sitter på landets største samling av høysensitiv informasjon, som personopplysninger fra sykehus, politi og fengsel. Alle rammes dersom Nav ikke sørger for at systemet er godt nok sikret til at personvernet ivaretas.

Ny feil fra Nav oppdaget: Over 500 personer har fått utbetalt for lite uføretrygd

KRITISK TIL PERSONVERNET: Måten Nav håndterer personvernet på, er fortsatt ikke bra nok, mener (f.v.) tillitsvalgt Jan Runi Yanni Vikan, tillitsvalgt Harald Langstad og hovedverneombud Jens Eskedal. De mener det er for lett for ansatte å sjekke de personlige opplysningene til Navs flere millioner brukere og 19 000 medarbeidere.

KRITISK TIL PERSONVERNET: Måten Nav håndterer personvernet på, er fortsatt ikke bra nok, mener (f.v.) tillitsvalgt Jan Runi Yanni Vikan, tillitsvalgt Harald Langstad og hovedverneombud Jens Eskedal. De mener det er for lett for ansatte å sjekke de personlige opplysningene til Navs flere millioner brukere og 19 000 medarbeidere.

Ole Palmstrøm

Eskedal mener det er avgjørende for tilliten ute i befolkningen at også de interne rutinene fungerer optimalt.

– Det er viktig at brukerne ser at de ansatte blir kikket nøye i kortene. Vi har ingen interesse av hemmelighold rundt dette, åpenhet er den eneste måten å få tillit på, påpeker Eskedal.

Han spør seg om ikke Nav har tatt lærdom av EØS-skandalen, der en lang rekke personer ble uriktig dømt for trygdesvindel eller fikk krav om tilbakebetaling av penger.

– Lærte vi ingen ting? Det helt sentrale i den saken var jo nettopp at vi ikke må lukke oss inne og tro at vi sitter på fasiten.

Mye delt: Nav trodde ikke på Geir. Da unnskyldningen kom, ble han paff

For mange kan sjekke

Janne Cecilie Thorenfeldts advokater argumenterte i tingretten for at altfor mange ansatte har kunnet søke fritt i personsensitive opplysninger. Datatilsynet har tidligere påpekt det samme. De utførte tilsyn etter at Thorenfeldt hadde kontaktet dem i 2018.

Nav hevdet på sin side, både i retten og senere overfor FriFagbevegelse, at det er gjort endringer i systemene og at alt nå fungerer som det skal. Det mener Thorenfeldt er misvisende:

– Endringene som er gjort, er bare på papiret og i teorien. Det blir ikke godt nok sjekket hva Nav faktisk driver med. Fortsatt er folk inne i loggen min, selv om jeg ikke har noen «sak» gående med Nav nå.

Harald Langstad, som jobber som tillitsvalgt på heltid for NTL i Nav, støtter opp under påstanden om at langt fra alt er på stell hos arbeidsgiveren. Han kan vise til flere ferske eksempler på at ansatte har tilganger de ikke burde hatt, og at ledere har måter å omgå reglene på dersom de trenger informasjon om egne ansatte.

– Tilgangen skal kontrolleres en gang i året, men det skjer ikke. De har overhodet ingen kontroll, selv om de gir uttrykk for at de har det.

Nav gjentar overfor FriFagbevegelse at de har god kontroll med hvem som kan søke opp hvilke opplysninger i systemene deres. Marianne Fålun, økonomi- og styringsdirektør i Nav, sier at de legger stor vekt på å begrense mulighetene for uberettigede oppslag i kollegers opplysninger når disse er brukere av Nav.

Resten av svaret hennes kan leses nederst i artikkelen.

Denne skaper debatt: Ekspertutvalg vil kutte lønna til uføre som Andrea: – Dummeste jeg har hørt

NTL i ryggen

Thorenfeldt er selv YS-medlem, men hadde NTL i ryggen i tingretten. Harald Langstad sto på saksøkers vitneliste, men det var ikke satt av nok tid i retten til at han rakk å forklare seg. Han stiller gjerne på nytt i en ankesak.

Gjennom mange år som tillitsvalgt i NTL Nav, har Langstad satt seg grundig inn i problemstillingene rundt personvern. Noe av det som opprører ham mest, er hvor lang tid det tar for Nav å erkjenne at de bør opptre på samme måte som de selv krever at andre arbeidsgivere gjør. Det innebærer blant annet å ha separate systemer for refusjon av sykepenger til egne ansatte, i stedet for at man går rett inn i sykemeldingene og sjekker dem selv.

– De som jobber på lønn- og personalavdelingen ble nylig fratatt muligheten til å lete fram opplysninger, blant annet i forbindelse med sykemeldinger. Men det holder å ringe medarbeidere som har dette som oppgave på et kontaktsenter, og be dem om å hente ut de samme opplysningene.

Langstad beskriver den nye ordningen som en kvasiløsning som ikke holder mål.

– Nav er den eneste arbeidsgiveren i landet som har direkte tilgang til ansattes helseopplysninger. Nesten et år etter at Datatilsynet har påpekt at dette ikke er akseptabelt, har de ikke fått til noe bedre. De skylder på at det er så komplisert fordi Nav er så stor. Men hva med for eksempel Forsvaret og Oslo kommune? De er enda større og klarer det fint, påpeker Langstad.

Provosert av regjeringsadvokaten

Det var regjeringsadvokaten som prosederte saken på vegne av Nav og staten i Oslo tingrett. Han sa ting der som provoserte de fremmøtte tillitsvalgte i Nav kraftig.

– Han nærmest truet med at hvis Thorenfeldt får gjennomslag for kravet om erstatning, kan det bli veldig dyrt for staten fordi mange andre kan kreve det samme. Derfor kan man ikke følge loven, sier Eskedal og Langstad.

Jan Rune Yanni Vikan, sentral tillitsvalgt i NTL NAV, føyer til:

– Han sa også på en måte at om bare systemet er stort nok, som Nav, er det systemet som setter kriteriene for innsyn. Selv mener jeg at feil tolkning av GDPR-reglene kan sette oss i en tilsvarende situasjon som EØS-saken hvis dette får fortsette lenge nok, sier Vikan.

Kostbar ankesak

Janne Cecilie Thorenfeldt påpeker at for henne er dette et spørsmål om menneskerettigheter.

– Menneskerettskonvensjonen sier at alle har krav på et privatliv, og det bryter Nav. 

Hun klarer ikke å slippe saken etter at hun tross alt vant fram på mange punkter i tingretten, for dette gjelder alle som er medlem av folketrygden. Men det koster å føre saker i retten når man henter pengene fra egen konto. Nå håper hun at mange som er enig med henne, vil støtte saken hennes med små eller større summer via innsamlingstjenesten Spleis.

Jan Rune Yanni Vikan har tro på at kampen Thorenfeldt fronter, kan føre til bedring, for mange av personvernendringene i Nav er kommet som en konsekvens av pålegg fra Datatilsynet.

Samtidig er både han og de andre tillitsvalgte skeptiske til at det er slik etaten skal finne grunnlag for forbedringer:

– Hvis du får en kultur der du må ha pålegg, eller i verste fall et privat søksmål fra en ansatt, da er det bekymringsfullt.

God kontroll, mener Nav

Nav ønsker ikke å kommentere den konkrete saken til Janne Cecilie Thorenfeldt, men økonomi- og styringsdirektør Marianne Fålun, sier dette om tilgangskontrollen for ansatte i Nav:

– I 2019 startet vi et prosjekt som hadde som formål å bedre personvernet til ansatte. Vi har fått på plass en løsning som gjør at alle ansatte automatisk skjermes i fagsystemene. I tillegg kan de som ønsker det, skjerme sin familie i fagsystemene. For at de som er ansatt i Nav også skal få hjelp fra Nav når de trenger det, ble det opprettet organisatoriske enheter som behandler saker for egne ansatte. Dette gjør at det nå kun er de som har i oppgave å behandle slike saker som har tilgang til informasjon om sine kollegaer. Medarbeidere har også rett til innsyn, slik at de selv kan se hvem som har sett deres opplysninger.

Fålun føyer til at de har innarbeidet jevnlig rapportering over hvor mange som har tilgang til informasjon om ansatte i de enkelte enhetene. Dette mener hun bidrar til å sikre god tilgangsstyring.

11.03.2022
06:00
08.04.2022 14:05Mest lest

Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen

Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen

Jan-Erik Østlie

Jan Davidsen hadde håpet på mer til minstepensjonistene: Slik blir den nye pensjonen

Butikken utlyste fire stillinger på 20 prosent. Da slo Grethe alarm

Solfrid Alstad opplevde ikke at ledelsen var interessert i det hun hadde å si.

Solfrid Alstad opplevde ikke at ledelsen var interessert i det hun hadde å si.

Hanna Skotheim

Etter 40 år i barnevernet gikk Solfrid til lokalavisa og slo alarm. Så sa hun opp jobben

KJEMPER: Anna Maria Magnusson har lenge kjempet for å få en lønn som hun kan forsørge familien med mens hun er lærling i anleggsgartnerfaget. Hun mener lønna er for dårlig for voksenlærlinger.

KJEMPER: Anna Maria Magnusson har lenge kjempet for å få en lønn som hun kan forsørge familien med mens hun er lærling i anleggsgartnerfaget. Hun mener lønna er for dårlig for voksenlærlinger.

Ole Palmstrøm

Anna (27) fikk 0 kroner i lærlinglønn: – Jeg har fått låne penger av mamma siden september i fjor

Elizabeth (19) har bodd i fosterhjem hos Tone Granaas siden hun var 17 år.

Elizabeth (19) har bodd i fosterhjem hos Tone Granaas siden hun var 17 år.

Anne Myklebust Odland

Tone kaller Elizabeth for datter, men vegrer seg for å bli fostermor en gang til

VENTET IKKE FORGJEVES: Fem år tok det før klubbleder Christian Ekstrøm og resten av de ansatte fikk den tariffavtalen de krevde. Det gir opptil 100.000 kroner i lønnsøkning for de ansatte.

VENTET IKKE FORGJEVES: Fem år tok det før klubbleder Christian Ekstrøm og resten av de ansatte fikk den tariffavtalen de krevde. Det gir opptil 100.000 kroner i lønnsøkning for de ansatte.

Håvard Sæbø

Christian jubler etter fem års kamp: Nå får lageransatte i opptil 100.000 mer i lønn

Du har plikt til å ta ferie. Nå nærmer det seg sommer og et avbrekk fra jobb.

Du har plikt til å ta ferie. Nå nærmer det seg sommer og et avbrekk fra jobb.

Colourbox

Kan arbeidsgiver bestemme når jeg skal ha sommerferie? 10 spørsmål og svar

SKANDINAVISK FENGSEL: Arnett og Eddie bor på den nye avdelingen i fengselet i Pennsylvania i over to år, og førstnevnte sier det har vært en drastisk endring av livet bak murene.

SKANDINAVISK FENGSEL: Arnett og Eddie bor på den nye avdelingen i fengselet i Pennsylvania i over to år, og førstnevnte sier det har vært en drastisk endring av livet bak murene.

Nina Hanssen

Arnett og Eddie soner i «norsk» fengsel i USA. De mener livet har forandret seg helt

– Følg opp ansatte som har opplevd dramatiske ting. Ledelsen må vite hva som trengs, for de vet ikke selv hva de trenger, råder Gunnar.

– Følg opp ansatte som har opplevd dramatiske ting. Ledelsen må vite hva som trengs, for de vet ikke selv hva de trenger, råder Gunnar.

Werner Juvik

Gunnar så to kollegaer bli drept av en brannstifter med hagle. Det tok sju år før han fikk hjelp

Per Flakstad

Disse blir tatt ut hvis det blir kommunestreik 24. mai

De nye pensjonene er klare. Etterbetaling kommer på ulike tidspunkter i mai og juni.

De nye pensjonene er klare. Etterbetaling kommer på ulike tidspunkter i mai og juni.

Hanna Skotheim

Trygdene øker fra 1. mai. Se når den blir etterbetalt

Oljearbeider Øyvind Akselsen møter sin tidligere arbeidsgiver i retten. Utfallet av rettsaken kan få konsekvenser for mange oljearbeidere som i perioder jobber fra skip.

Oljearbeider Øyvind Akselsen møter sin tidligere arbeidsgiver i retten. Utfallet av rettsaken kan få konsekvenser for mange oljearbeidere som i perioder jobber fra skip.

Jan Kåre Ness

Øyvind går til sak for å få betalt overtid: – Burde ikke vært tema i 2022

Krister Sørbø, VG/NTB

Ut mot lønninger i næringslivet: – Grådigheten nærmer seg et nivå vi ikke har sett før

PRESTASJONEN AVGJØR: Marte Rian Aarnes har levd på lønn og provisjon i hele sitt yrkesaktive liv. Her sammen med sønnen Oskar (12).

PRESTASJONEN AVGJØR: Marte Rian Aarnes har levd på lønn og provisjon i hele sitt yrkesaktive liv. Her sammen med sønnen Oskar (12).

Ylva Seiff Berge

Martes årslønn er 500.000 kroner. Men med en ekstra innsats kan hun tjene langt mer

SNART GODKJENT: Bilpleie, dekkskift og dekklager blir fra 1. juli omfattet av den samme godkjenningsordningen som renovasjonsbransjen har. Hos MS Bilpleie i Skien der Thomas Johansen jobber, er alt på stell allerede.

SNART GODKJENT: Bilpleie, dekkskift og dekklager blir fra 1. juli omfattet av den samme godkjenningsordningen som renovasjonsbransjen har. Hos MS Bilpleie i Skien der Thomas Johansen jobber, er alt på stell allerede.

Tormod Ytrehus

Snart må du vaske bilen selv, om du skal ha det ordentlig billig

Nå er streikeuttaket klart. Se hele lista for hvor det blir streik fra 23. mai.

Nå er streikeuttaket klart. Se hele lista for hvor det blir streik fra 23. mai.

Erlend Angelo, Magasinet for fag

Her kan det bli elektrikerstreik fra 23. mai

FORNØYD HUND: Puddelen Busia får besøk av Mattilsynets veterinær Inna Vinningland på hundepensjonatet. Selv om det bare ett døgn siden han måtte forlate eieren sin, virker han rolig og fornøyd i armene på pensjonateier Terje Bjelland.

FORNØYD HUND: Puddelen Busia får besøk av Mattilsynets veterinær Inna Vinningland på hundepensjonatet. Selv om det bare ett døgn siden han måtte forlate eieren sin, virker han rolig og fornøyd i armene på pensjonateier Terje Bjelland.

Ole Palmstrøm

Kjæledyr og eiere på flukt fra krigen får trøst på ukrainsk av Inna i Sandnes

Kronikk

Mens lønnsøkningen er på 3,7 prosent, er sosialhjelpssatsene bare justert opp med 1,4 prosent fra i fjor til i år, skriver Mimmi Kvisvik i denne kronikken. 

Mens lønnsøkningen er på 3,7 prosent, er sosialhjelpssatsene bare justert opp med 1,4 prosent fra i fjor til i år, skriver Mimmi Kvisvik i denne kronikken. 

Colourbox

«Velferdsstatens fallitt: Offentlige ytelser løfter ikke folk ut av fattigdom»

Debatt

Unio er misfornøyd med lønnsutviklingen til sine medlemmer. Vi stusser over at LO får ansvaret, skriver Elisabeth Steen.

Unio er misfornøyd med lønnsutviklingen til sine medlemmer. Vi stusser over at LO får ansvaret, skriver Elisabeth Steen.

Ole Palmstrøm

«Svar til Unio om lønn i staten»

STREIKEKLARE: Klubbledere i Elektroarbeidernes Fagforening Vestland utenfor hotell Terminus onsdag 11. mai. De forbereder seg på mulig elektriker-streik. Leder Atle Rasmussen i Elektroarbeidernes Fagforening Vestland. Påmeldte deltakere på klubbledersamlingen i Bergen var Kjartan Sletten, Bjørn Fidjeland, Magnus Tveit Hamre, Stian Risøy, Lewinsen Ignesias, Kristoffer Ask, Remi Unnvik, Øyvind Landsvik, Åge Blummenfelt, Ann Olene Boge, Christer Erstad, Raymond Svardal, Rune Nilsen Kvalheim, Raymond Straume, Krister Thomassen, Thomas Stien, Roger Nese, Knut Tore Veivg, Oddbjørn Halvorsen Kaland, Lars Inge Horvei, Vipakaran Kanthasamy, Nirokanth Lothe, Erik Breistrand, Daniel Helle, Øyvind Myklebust Huus, Øyvind Bessesen, Camilla Høgøy, John Arne Handeland, Ole-Johnny Hopsdal, Hans Eldevik, Martin Bøyum, Roger Johansen, Tom K. Turøy, Tom Erik Iversen, Henriette Thorsen, Rune Myntevik, Magnus Rødseth, Vidar Straume, Thomas Engen, Karsten Eriksen.

STREIKEKLARE: Klubbledere i Elektroarbeidernes Fagforening Vestland utenfor hotell Terminus onsdag 11. mai. De forbereder seg på mulig elektriker-streik. Leder Atle Rasmussen i Elektroarbeidernes Fagforening Vestland. Påmeldte deltakere på klubbledersamlingen i Bergen var Kjartan Sletten, Bjørn Fidjeland, Magnus Tveit Hamre, Stian Risøy, Lewinsen Ignesias, Kristoffer Ask, Remi Unnvik, Øyvind Landsvik, Åge Blummenfelt, Ann Olene Boge, Christer Erstad, Raymond Svardal, Rune Nilsen Kvalheim, Raymond Straume, Krister Thomassen, Thomas Stien, Roger Nese, Knut Tore Veivg, Oddbjørn Halvorsen Kaland, Lars Inge Horvei, Vipakaran Kanthasamy, Nirokanth Lothe, Erik Breistrand, Daniel Helle, Øyvind Myklebust Huus, Øyvind Bessesen, Camilla Høgøy, John Arne Handeland, Ole-Johnny Hopsdal, Hans Eldevik, Martin Bøyum, Roger Johansen, Tom K. Turøy, Tom Erik Iversen, Henriette Thorsen, Rune Myntevik, Magnus Rødseth, Vidar Straume, Thomas Engen, Karsten Eriksen.

Paul S. Amundsen

I 1974 var det kaos. Nå er elektrikerne forberedt på streik


Flere saker