Anders Hauge-Eltvik" />
De lokale forhandlingene i Nav blir spredt utover hele etaten, mot NTL Navs ønske. 

De lokale forhandlingene i Nav blir spredt utover hele etaten, mot NTL Navs ønske. 

Colourbox.com

Lønnsoppgjøret

Nav sløser bort 16,7 millioner i lokale forhandlinger, mener tillitsvalgte

Ressursbruken er enorm og unødvendig når tarifforhandlingene spres over hele etaten, i stedet for å tas under ett, ifølge NTL Nav.18.09.2023
12:18
22.09.2023 11:07

anders@lomedia.no

– Det er helt hinsides i en situasjon der vi ikke har ressurser til å utføre de mest elementære oppgavene i Nav, sier etatstillitsvalgt Karsten Tigerstedt Jøssang.

Han har på vegne av landsforeningen beregnet hvor mye tid som vil gå med til delegerte, lokale forhandlinger.

Og i en så stor etat blir det store tall:

51.523 arbeidstimer, 26,4 årsverk eller tapt arbeidstid verdt 16,7 millioner kroner.

Statlige etater kan velge om de vil gjennomføre én samlet forhandling for medlemmer på hovedtariffavtalen for YS Stat og LO Stat, eller om de vil delegere ansvaret ned til de ulike enhetene i etaten.

Dette er noe partene avtaler fra år til år, og de siste årene har de lokale forhandlingene i Nav blitt delegert.

Dermed skal de ansatte på 380 enheter sende inn krav til rundt 20 forhandlingssteder.

Regnestykket

I sine beregninger har Jøssang lagt inn at delegerte forhandlinger fører til at alle ansatte i Nav må levere inn sine personlige krav til de lokale forhandlingene.

Han har regnet på etaten totalt sett, med forhandlingene til alle fire hovedsammenslutninger.

– Alle som vil heve lønna si, må levere et krav. Ut fra erfaring har jeg beregnet at veldig mange bruker litt tid gjennom en hel uke på å skrive, spørre om råd, tenke, slik at det baller på seg med tidsbruken. Det utløser også flere lønnssamtaler, sier han.

I neste omgang skal alle disse kravene sorteres, både av tillitsvalgte og ledere i de forskjellige driftsenhetene.

– Det er nærmere 380 lokasjoner i Nav, der man alle steder må sikre at alle er med. Så blir disse videresendt til de cirka 20 forhandlingsstedene, sier han.

Når forhandlingene kommer i gang, tar det gjerne en uke der ledelse og tillitsvalgte utveksler krav og tilbud. Disse skal evalueres, regnes på og pareres. Så vil noen organisasjoner gjerne ha særmøter, før man til slutt blir enige.

– Videre går det med tid til evalueringsmøter og protokoller. Hvis ikke partene kommer til enighet, kan de tviste til virksomhetsnivå. Vi hadde tre slike tvistesaker i 2022. Oppnår man ikke enighet der, kan en av partene fremme tvisten inn til Statens lønnsutvalg, noe jeg ikke har regnet inn, sier Jøssang.

Karsten Tigerstedt Jøssang har beregnet hvor mye tid som går med til delegerte, lokale forhandlinger.

Karsten Tigerstedt Jøssang har beregnet hvor mye tid som går med til delegerte, lokale forhandlinger.

Jan Rune Yanni Vikan for NTL NAV

Det totale antall timer som ansatte, tillitsvalgte og ledere bruker på denne prosessen, er altså over 51.000, ifølge hans beregninger.

Jøssang tror den reelle tidsbruken er høyere enn beregningene han har gjort, men mener de er så nært man kan komme i en organisasjon med nærmere 15.000 statlig ansatte.

Han synes ressursbruken er ute av alle proporsjoner.

Personvern: Janne Cecilie gir seg ikke i kampen mot Nav. Nå havner saken i Strasbourg

– Skaper unødig konflikt

Ove Torheim-Sandvik er én av de tillitsvalgte for NTL i Nav som bruker mye tid på delegerte forhandlinger. Han har rundt 750 medlemmer i Nav Arbeid og ytelser, spredt over hele landet.

Han skulle gjerne ha sluppet hele prosessen.

– Jeg synes det er mye stress, og min erfaring er at det skaper kaos og en unødvendig konfliktsituasjon. Tillitsvalgte skal i utgangspunktet bidra til å utvikle virksomheten gjennom medbestemmelse. Men i lønnsforhandlinger settes dette på spissen, når vi har ganske motstående prinsipper, sier han.

Torheim-Sandvik poengterer at NTL Nav ønsker å fordele den lokale potten, men oppfatter at arbeidsgiver ønsker å bruke den til å belønne. Det mener han de har andre typer lønnsforhandlinger til.

– Jeg frykter at tilleggene gis ut ifra trynefaktor, og at det er de som blir sett, som får. Og de blir gjerne sett hvert år, sier han.

Hovedtillitsvalgt Ove Torheim-Sandvik i Nav Arbeid og ytelser skulle gjerne sluppet å forhandle om de lokale tilleggene på sin driftsenhet. Han synes det tar mye tid og skaper uro i organisasjonen.

Hovedtillitsvalgt Ove Torheim-Sandvik i Nav Arbeid og ytelser skulle gjerne sluppet å forhandle om de lokale tilleggene på sin driftsenhet. Han synes det tar mye tid og skaper uro i organisasjonen.

Ole Palmstrøm

Han husker tilbake til oppgjøret i 2017, der hele den lokale potten i Nav ble forhandlet om under ett.

– Da fikk vi en veldig fin løsning, med krav på gruppenivå. Gruppene var satt sammen på en sånn måte at det var utvetydig hvorfor man fikk lønnsøkning. For eksempel førstekonsulenter med minst 5 års ansiennitet. Det var mye mer konkret enn å belønne enkelte for sin kompetanse, men ikke andre med samme kompetanse, sier han.

Han poengterer at slike løsninger som i 2017 gjør lønna bedre og likere på tvers av alle resultatområdene i Nav, og gir en likere tankegang bak lønnsnivået i hele etaten.

Torheim-Sandvik minner om at alle i Nav jobber sammen for å løse samfunnsoppdraget.

– Men når vi har midler til et halvt lønnstrinn per person, blir det en kamp om disse kronene. Jeg opplever at mange setter seg selv opp mot andre når de skriver krav. Det blir et fokus på egen lønn og ikke det vi egentlig skal gjøre.

Jobbreise: Mariann må bruke privat kredittkort på jobbreise for staten

NTL Nav protesterer

I forberedelsene til det lokale oppgjøret i Nav har NTL krevd at forhandlingene skal skje på det lokale nivået, som er Arbeids- og velferdsetaten, opplyser etatstillitsvalgt i NTL Nav og ansvarlig for gruppe lønn, June Helen Berg.

Hun presiserer at landsforeningen helst hadde sett at hele oppgjøret ble gitt som et sentralt tillegg. Men når det først blir satt av penger til en lokal pott, ønsker de å forhandle om disse på lokalt nivå, ikke å delegere forhandlingsfullmakten ned til driftsenhetene.

Det er det flere grunner til.

– Vi har sett over tid hva konsekvensen av delegerte forhandlinger blir. Det handler om lederlønn, likelønn og ressursbruk, sier hun.

Berg sier det er mye enklere å se helheten i lønnsutviklingen i Nav når de forhandler på virksomhetsnivå, både når det gjelder likelønn og lederlønn.

– Vi har god dokumentasjon for argumentene våre. I Nav tjener kvinner 93 prosent av menns lønn. Det er litt dårligere enn i flere andre statlige etater, og vi klarer ikke å rette opp i det med delegerte lokale forhandlinger, sier hun.

Hun sier også at det er svært krevende for de tillitsvalgte lokalt å gjennomføre alle disse forhandlingene.

Berg er oppgitt over at de ikke får gehør for kravet om å ta de lokale forhandlingene på virksomhetsnivå.

– Arbeidsgiver sier «Vi har tillit til at partene håndterer det godt lokalt», men vi ser at det ikke går bra alle steder. Arbeidsgiver, sammen med de andre organisasjonene, ønsker minst mulig føringer på forhandlingene, og da har de kanskje ikke så mye de ønsker å oppnå med lønnsutviklingen i etaten, sier Berg.

Debatt: Det er umulig for meg å ikke bli berørt av det Caroline forteller, skriver Nav-sjefen

Nav: God investering

Avdelingsdirektør Gunvor Sverdrup i Nav er forelagt kritikken fra de tillitsvalgte. Hun starter med å poengtere at Nav er en kompleks virksomhet med svært mange ulike oppgaver, kompetanser og enheter spredt utover hele landet.

– Arbeidsgiver mener det er riktig og viktig at det er partene på driftsenhetsnivå som sammen forvalter lokale forhandlinger. Vi erfarer også at dette er noe de tillitsvalgte ved driftsenhetene er opptatt av og ønsker, sier Sverdrup.

Hun mener ressursbruken er en god investering, siden partene ved driftsenhetene selv kan finne best ut av hvordan de løser lønnspolitiske utfordringer innenfor eget område.

– Vi har en personal- og lønnspolitikk som tariffpartene i Nav har utarbeidet sammen og som gjelder hele Nav. Arbeidsgiver har full tillit til at partene ved driftsenhetene gjennomfører gode forhandlinger basert på dette grunnlaget, kombinert med omforente kriterier og eventuelle føringer fra partene på virksomhetsnivå, sier hun.

Sverdrup legger til at tydelige føringer, for eksempel om likelønn, ivaretas av partene på delegert nivå – gitt de forskjellene som finnes der.

– Arbeidsgiver mener at disse forhandlingene skal kunne benyttes til individuelle lønnstillegg basert på kriterier. Uten delegering vil det ikke være mulig, sier Sverdrup, og legger til at tillitsreformen og styrking av partssamarbeidet også omfatter tariffområdet.

18.09.2023
12:18
22.09.2023 11:07Mest lest

Debatt

Hvis du er kvinne og jobber i handelen eller i et serviceyrke, kan du fort stå igjen som pensjonstaper. Derfor er kampen om AFP også en likestillingskamp, skriver Cecilie Tvetenstrand. (Illustrasjonsfoto)

Hvis du er kvinne og jobber i handelen eller i et serviceyrke, kan du fort stå igjen som pensjonstaper. Derfor er kampen om AFP også en likestillingskamp, skriver Cecilie Tvetenstrand. (Illustrasjonsfoto)

AFP er en urettferdig pensjon. Den er også uforutsigbar

Kaptein Frank Langø har jobbet i Sølvtrans i 20 år. Neste år går han av med pensjon. Nå er han med på gruppesøksmålet mot rederiet for at han skal få pensjonen han mener han har krav på. Også Maskinistforbundet deltar i søksmålet.

Kaptein Frank Langø har jobbet i Sølvtrans i 20 år. Neste år går han av med pensjon. Nå er han med på gruppesøksmålet mot rederiet for at han skal få pensjonen han mener han har krav på. Også Maskinistforbundet deltar i søksmålet.

Jogvan H. Gardar/privat

Sjøfolk kan ha tapt millioner i pensjon. Nå saksøker de rederiet

LO og NHO har sammen utredet en «reformert AFP», og LO ønsker at denne skal bli del av et samordnet tariffoppgjør til våren. Men innad i LO har det vært svært ulike syn på forslagene som er lagt fram - og nå begynner tiden å renne ut.

LO og NHO har sammen utredet en «reformert AFP», og LO ønsker at denne skal bli del av et samordnet tariffoppgjør til våren. Men innad i LO har det vært svært ulike syn på forslagene som er lagt fram - og nå begynner tiden å renne ut.

Tormod Ytrehus

Pensjonsordning kan snart forsvinne: Dette handler AFP-striden om

KJØRTE I POLEN: Oleksandr Klievtsov fra Bakhmut i Ukraina viser frem video av ham selv som kjører buss i Polen høsten 2022.

KJØRTE I POLEN: Oleksandr Klievtsov fra Bakhmut i Ukraina viser frem video av ham selv som kjører buss i Polen høsten 2022.

Erlend Tro Klette

Norge skriker etter bussjåfører. Oleksandr har erfaringen, men nektes jobb

Martin Guttormsen Slørdal

Ny pensjon kan svekke Norges sikkerhet: Fire av ti i Forsvaret vil slutte

Det er kun 1.200 meter mellom bebyggelsen og den nærmeste vindmølla i Havøysund. Likevel har det vært lite protester mot vindparken.

Det er kun 1.200 meter mellom bebyggelsen og den nærmeste vindmølla i Havøysund. Likevel har det vært lite protester mot vindparken.

Håvard Sæbø

Oppgitt ordfører: – Man kan jo lure hva staten har tenkt å bruke Finnmark til

Tri Nguyen Dinh / Ronny Øksnes

«Svenskebåten» legges ned: – Vi visste overhodet ingenting

– Nå kommer vi med vårt krav, der vi ivaretar våre medlemmers utfordringer og muligheter, sier forbundsleder Jørn Eggum.

– Nå kommer vi med vårt krav, der vi ivaretar våre medlemmers utfordringer og muligheter, sier forbundsleder Jørn Eggum.

Håvard Sæbø

AFP har skapt storkonflikt mellom LO-forbund. Her er Fellesforbundets løsning

Merethe Solberg er bekymret for at flere ikke vil klare seg gjennom alle krisene med pandemi, dyrtid og rentehevinger.

Merethe Solberg er bekymret for at flere ikke vil klare seg gjennom alle krisene med pandemi, dyrtid og rentehevinger.

Erlend Angelo

Renta øker igjen: – Folk går fra den ene krisa til den andre

Statsminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Jan Christian Vestre trakk på seg kjeledress og hjelm da de valgte å legge frem regjeringens grønne industriløft på Rosenberg Worley i Stavanger.

Statsminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Jan Christian Vestre trakk på seg kjeledress og hjelm da de valgte å legge frem regjeringens grønne industriløft på Rosenberg Worley i Stavanger.

Helge Rønning Birkelund

LO-medlemmene flykter fra Ap. Sjekk fallet og hvor de tar veien

OMFATTENDE: NTL NAV har beregnet at når etaten velger delegerte forhandlinger, går det med rundt 51 000 arbeidstimer til dette.

OMFATTENDE: NTL NAV har beregnet at når etaten velger delegerte forhandlinger, går det med rundt 51 000 arbeidstimer til dette.

Colourbox.com

Nav sløser bort millioner i lokale forhandlinger, mener tillitsvalgte

Erlend Angelo

Tordis gleder seg fortsatt til å gå på jobb etter 47 år. Her er hemmeligheten

Debatt

Carolines historie er en viktig vekker, skriver Nav-sjefen.

Carolines historie er en viktig vekker, skriver Nav-sjefen.

Lise Åserud / NTB. Innfelt: skjermdump av frifagbevegelse.no

Det er umulig for meg å ikke bli berørt av det Caroline forteller

Køen ble lang for å sikre seg en pose mat.

Køen ble lang for å sikre seg en pose mat.

Tom Vestreng, Dagsavisen

Krisa øker ved Fattighuset: – Rundt 100 må gå tomhendt hjem

Kronikk

Nav-ansatte har det handlingsrommet de trenger for å kunne gi god og tilpasset hjelp til den enkelte familie. Men det krever svært god kompetanse i sosialt arbeid, skriver Tore Nyseter.

Nav-ansatte har det handlingsrommet de trenger for å kunne gi god og tilpasset hjelp til den enkelte familie. Men det krever svært god kompetanse i sosialt arbeid, skriver Tore Nyseter.

Eirik Dahl Viggen/Privat

Nav svikter barn i fattige familier

Nav må ta utgangspunkt i at mottakeren ikke kjenner reglene og heller ikke enkelt kan forstå juridiske tekster, mener sivilombud Hanne Harlem.

Nav må ta utgangspunkt i at mottakeren ikke kjenner reglene og heller ikke enkelt kan forstå juridiske tekster, mener sivilombud Hanne Harlem.

Hanna Skotheim

Nav begrunner avslag for dårlig, mener Sivilombudet

Kompetansen som skal til for å bygge skip kan forsvinne på norske verft dersom ikke utviklingen snur. Nå vil tillitsvalgte ha en ny giv for bransjen.

Kompetansen som skal til for å bygge skip kan forsvinne på norske verft dersom ikke utviklingen snur. Nå vil tillitsvalgte ha en ny giv for bransjen.

Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

– Hvis vi fortsatt skal bygge skip i Norge, må noe skje, advarer tillitsvalgte

Høyres nestleder Henrik Asheim mener Erna Solberg og Høyre ikke holdt tilbake informasjon om Sindre Finnes aksjehandler til etter valget. 

Høyres nestleder Henrik Asheim mener Erna Solberg og Høyre ikke holdt tilbake informasjon om Sindre Finnes aksjehandler til etter valget. 

Arkivfoto: Leif Martin Kirknes

Høyre: – Skjønte at dette kunne være løgn først på fredag

Sjåførene frykter det betyr at de må utføre samme jobb, på dårligere betingelser og lavere lønn. (Illustrasjonsfoto)

Sjåførene frykter det betyr at de må utføre samme jobb, på dårligere betingelser og lavere lønn. (Illustrasjonsfoto)

Alf Ragnar Olsen

Postens behandling av sjåførene skaper usikkerhet

 – Vi kan ikke forby noen å filme, og det er heller ikke ulovlig å gjøre det – det er hendelser som skjer på offentlige plasser. Jeg ber bare om arbeidsrom, sier vekteren Stefan.

 – Vi kan ikke forby noen å filme, og det er heller ikke ulovlig å gjøre det – det er hendelser som skjer på offentlige plasser. Jeg ber bare om arbeidsrom, sier vekteren Stefan.

Jan-Erik Østlie

Stefan blir ofte omringet og filmet når han gjør jobben sin. Frykten er å bli hengt ut


Flere saker