M" />

Tillitsreform i staten:

Nav-ansatte kan gjøre en bedre jobb om de får mer tillit, mener Elisabeth

Mens de håper og venter på en tillitsreform i regi av en ny regjering, har allerede LO og NTL kommet på banen med egne beskrivelser av hva den bør inneholde. Mindre detaljstyring og kutt i bruken av kommersielle aktører er noe av det de peker på.
ET BEDRE NAV: Øverste tillitsvalgte for NTLs medlemmer i Nav, Elisabeth Steen, mener de kan gjøre en bedre jobb hvis politikerne får på plass en tillitsreform lik den LO og NTL ønsker seg.

ET BEDRE NAV: Øverste tillitsvalgte for NTLs medlemmer i Nav, Elisabeth Steen, mener de kan gjøre en bedre jobb hvis politikerne får på plass en tillitsreform lik den LO og NTL ønsker seg.

Anders Hauge-Eltvik

merete.jansen@lomedia.no

Tillitsreform har vært et hyppig gjentatt krav fra NTLs medlemmer og tillitsvalgte de siste årene. De setter sin lit til at reformen kan bli en realitet dersom høstens valg ender med et regjeringsskifte.

– At flere partier bruker tid i valgkampen på å snakke om dette, tar vi som positivt signal. Vi er også glad for å høre at de ansatte skal tas med på råd, sier NTL NAVs leder Elisabeth Steen.

Flere grupper på saken

I midten av august presenterte LO et eget notat om hvordan organisasjonen ser for seg en tillitsreform. Kjersti Barsok fra NTL og Egil André Aas fra LO Stat var med i gruppen som jobbet fram notatet.

De mener at en tillitsreform vil gjøre en god offentlig sektor enda bedre. At det vil bety færre kommersielle aktører, mindre målstyring og flere faste ansatte.

Omtrent samtidig satte NTL ned et eget utvalg som skal se nærmere på betydningen en slik reform vil ha for statlig sektor – og der er Steen en av deltakerne.

– En reform vil få ulik betydning i ulike deler av offentlig sektor, selv om tendensene til individualisering er de samme over alt. Det forskjell på stat og kommuner, men også internt i staten, sier Steen.

Hun ser derfor et behov for en gjennomgang som går dypere inn i blant annet mulighetene for medbestemmelser i staten, der man har et annet avtaleverk enn i kommunene.

– Det er også mer som avgjøres sentralt i staten. Det betyr at det som bestemmes på toppen, får mer direkte konsekvenser for de ansatte.

Grelle eksempler på detaljstyring

Nav er en av de statlige virksomhetene der økt detaljstyring har satt et sterkt preg på de ansattes arbeidshverdag. Steen nevner blant annet måling på minuttet av når ansatte logger seg på for å svare på henvendelser og tiden de bruker på hver samtale.

I tillegg har ABE-reformen ifølge Steen ført til at man har måttet kutte budsjettene i deler av Nav for å styrke eller skjerme andre deler.

– Man har blant annet kuttet i ytelsesforvaltningen. De som gjør vedtak der, styres delvis som en vedtaksfabrikk. De måles på antall vedtak pr. dag, i stedet for å ha fokus på kvaliteten i hvert enkelt vedtak.

Avhengig av gode ledere

Elisabeth Steen sier NTL har prøvd å påvirke ledelsen i Nav over tid.

– Vi deltar i medbestemmelsesmøter med ledelsen og har tatt dette opp flere ganger. Samtidig ser vi at de også har utfordringer når det hele tiden kuttes i budsjettene samtidig som det blir flere brukere. Nav hadde trengt flere hender!

Men det er ikke alt hun er villig til å sette på kontoen for ABE-kutt:

– Det handler også om ledelsesfilosofi. Om hvorvidt man har tillit til ansatte og tar medbestemmelse på alvor. Noen ledere skjønner dette, andre «drøfter» bare med de tillitsvalgte fordi det står i hovedavtalen at de må det. Da blir det ingen reell medbestemmelse!

– Men er det grunn til å tro at dette endrer seg ved en reform?

– Ja, erfaringen vår er at lederne er lojale til politiske signaler. Derfor vil en tydelig reform være noe som merkes godt nedover i systemet.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i staten og virksomheter med statlig tilknytning.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse