JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Koronakrisen

NTL fornøyd med at koronaloven i Forsvaret avsluttes i februar

NTL har stortingsflertallet med seg: Den midlertidige koronaloven i Forsvaret skal ikke gjelde helt fram til neste sommer.
LITE BRUKT LOV: Den midlertidige koronaloven i Forsvaret har vært lite brukt. Ett av få unntak er for å sikre bemanning av kritiske funksjoner på fartøyer i Sjøforsvaret.

LITE BRUKT LOV: Den midlertidige koronaloven i Forsvaret har vært lite brukt. Ett av få unntak er for å sikre bemanning av kritiske funksjoner på fartøyer i Sjøforsvaret.

Onar Digernes Aase / Forsvaret

merete.jansen@lomedia.no

I april i år, kort tid etter at landet ble mer eller mindre stengt som følge av pandemien, vedtok Stortinget en midlertidig lov for Forsvaret. I tillegg til å gi Forsvaret en begrenset beordringsmulighet av sivilt personell, gjorde den det mulig å iverksette egne tiltak for å hindre smittespredning, både i og utenfor arbeidstiden.

Forsvarsdepartementet ønsker å forlenge denne «koronaloven» fra 1. november til 1. juni, men har møtt motbør både blant ansattes organisasjoner og hos et flertall på Stortinget. Det er NTL-leder Kjersti Barsok glad for.

Bakgrunn: Regjeringen vil forlenge en nesten ubrukt koronalov for Forsvaret

– Unødvendig lov

– Vi er fornøyd med at stortingsflertallet nå går inn for at den midlertidige koronaloven i Forsvaret ikke skal gjelde lenger enn til 1. februar. Vår mening er at loven er unødvendig, og det er bra at den får forkortet gyldighet, sier Kjersti Barsok.

NTL var kritisk til at loven i det hele tatt ble innført på vårparten. Forbundet har hele tiden ment at gjeldende lov- og avtaleverk er tilstrekkelig for å løse de aktuelle problemstillingene.

– Grunnen til dette er, etter NTL sin oppfatning, stor vilje blant partene i Forsvaret til å finne løsninger innenfor det eksisterende lov- og avtaleverket. Dette viser at loven er overflødig og ikke bør forlenges, skrev forbundet i en høringsuttalelse i slutten av september.

Kommentar: Ny politisk krig om Forsvaret

Positive til dialog

Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget gikk nylig samlet inn for at loven kan forlenges, men bare til 1. februar og ikke til 1. juni 2021. Representantene for Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet uttaler at «kontinuerlig dialog mellom partene i arbeidslivet har vært en stor styrke i håndteringen av koronakrisen i Norge, og at en så langt har evnet å finne gode løsninger uten å ta den midlertidige loven i bruk.»

Forsvaret har tidligere opplyst til NTL-magasinet at loven i svært liten grad er blitt brukt. Talsperson Per-Thomas Bøe har sagt at muligheten for å endre arbeidsoppgaver, ansvar og arbeidssted for sivilt ansatte ikke er tatt i bruk i det hele tatt. Muligheten for å sette inn tiltak for å forebygge smitte har vært «noe brukt» for å sikre bemanning av kritiske funksjoner, spesielt for fartøybesetninger i Sjøforsvaret.

Aktuelt: Regjeringens forsvarsplan er dårlig for forsvarsevnen, mener LO: – Hæren må styrkes nå

Annen situasjon i dag

NTL mener dette viser at loven er overflødig og at det er enda mindre bruk for den i dag enn da den ble innført i april:

– I dag er situasjonen en helt annen. Samfunnet vet mer om hvilke tiltak som har effekt og har mye større kapasitet til å håndtere lokale smitteutbrudd, skrev NTL i høringsuttalelsen.

NTL Forsvar oppfordrer regjeringen til å satse på dialog heller enn lovtekster:

– Nå må regjeringen lytte til Stortinget og gå i dialog med oss om å finne løsninger framover. Det eksisterende lov- og avtaleverket vil kunne ivareta de hensyn som må tas, og involvering gjennom partsarbeidet er helt avgjørende for å få gode løsninger, sier leder Stina Baarne Hassel i NTL Forsvar.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i staten og virksomheter med statlig tilknytning.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse