JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Statsbudsjettet 2023

6-timersdagen kommer, om SV får det som de vil: – Tida med forsøk er forbi

SV setter av 50 millioner kroner i sitt alternative statsbudsjett for å bidra til å redusere arbeidstida.
SV og nestleder Kirsti Bergstø ivrer for å få gjennomført sekstimersdagen.

SV og nestleder Kirsti Bergstø ivrer for å få gjennomført sekstimersdagen.

Jan-Erik Østlie/colourbox.com

aslak@lomedia.no

Å få gjennomført 6-timersdagen er noe SV løfter fram i sitt alternative statsbudsjett for neste år. Det er nestleder Kirsti Bergstø som lekker denne nyheten før budsjettet kommer fredag 4. november.

– Mange vil velge å jobbe heltid og være lengre i arbeidslivet med helsa i behold hvis arbeidstida reduseres. Kampen for sekstimersdagen handler om likestilling, trivsel og det å gå fra jobb med overskudd framfor å være utmattet, sier nestleder Kirsti Bergstø i SV til FriFagbevegelse.

Vil gi flere en erfaring

SV tar med seg et ønske om en satsing på sekstimersdagen i budsjettforhandlingene med regjeringa.

– Det har vært flere forsøksordninger, men få arbeidsplasser har hatt sekstimersdag utover forsøksperioden. Vi trenger at flere får oppleve og erfare en hverdag med redusert arbeidstid. Vi setter av midler til økt bemanning og mulighet for å søke om å få gjennomført sekstimersdagen, forklarer Bergstø.

Hun synes regjeringas prioritering av heltidsansatte i neste års statsbudsjett er for spinkel:

Ap og Sp foreslår å bruke 15 millioner kroner på forsøksprosjekter for å øke andelen heltidsansatte og redusere bruken av deltidsansatte i arbeidslivet. Prosjektet skal gå over tre år.

– Kampen for heltid må sees i sammenheng med kampen for redusert arbeidstid. Tenk å kunne gå på jobb, komme hjem, ha overskudd og være til stede for de som betyr mest for deg, sier hun.

Vanlig arbeidstid i Norge for ansatte med tariffavtale er 7,5 timer dagen. Altså en 37,5 timers uke. Seks timer om dagen vil gi 30 timer i uken.

– All erfaring viser at forsøkene med sekstimersdagen er vellykkede, påpeker nestlederen i SV.  

Sekstimersdag i 12 år

Av eksempler nevner Bergstø spesielt Tines sentrallager på Heimdal i Trondheim. Ved ostefabrikken var sekstimersdagen en ordning fra 2007 til ledelsen vraket ordningen i 2019.

Ifølge hovedtillitsvalgt Kåre Pedersen bidro sekstimersdagen i alle år til god økonomisk gevinst og gode resultater for helse, miljø og sikkerhet (HMS).

SVs nestleder gir tommelen opp til Oslo-byrået som i fjor ble enige med Rødt om teste ut sekstimersdagen. Det skjer ved Lillo gård barnehage på Sagene. Prøveprosjektet er toårig.

– Dette er fullt mulig å få til i hele landet. Vi vet også at det er ønskelig, sier Bergstø.

Hun synes debatten om økt pensjonsalder, økt kjøpekraft og perspektivmeldingen hvert fjerde år overskygger den store diskusjonen om fordeling.

– Å ha en debatt om høyere pensjonsalder er å begynne i feil ende. Spørsmålet er hvordan vi kan skaffe til veie et arbeidsliv som folk kan stå i med helsa i behold. Da er sekstimersdagen et riktig grep å ta, sier hun.

Sagaen om sekstimersdagen: Sigmundur og kollegaene jobber kortere dager

Kvinnedominerte yrker

Hun tror ordningen spesielt vil være etterlengtet i kvinnedominerte yrker som helse og omsorg med mye turnusarbeid.

Sju av ti helsefagarbeidere jobber deltid og hver fjerde ansatt jobber flere steder for å få en inntekt å leve av, viste en undersøkelse av Fafo og Fagforbundet i 2021. 

Foruten SV har både Rødt og MDG programfestet å innføre sekstimersdagen. Det er ikke aktuelt for noen av partiene at arbeidsfolk skal tape på en nødvendig arbeidslivsreform.

– Folk skal ikke gå ned i lønn selv om arbeidstida blir kortere, understreker Bergstø.

– At kvinner jobber deltid og menn jobber overtid, er ikke noe som hver og en av oss kan løse individuelt. Vi trenger en mer rettferdig fordeling av arbeid, fritid, økonomi og helse, føyer hun til.

Pappa på dødsleie

Også de kvinnedominerte forbundene i LO ønsker en slik ordning velkommen, ifølge SVs nestleder. Hun har Fellesorganisasjonen (FO), Handel og Kontor (HK), Norsk Tjenestemannslag (NTL) og Fagforbundet i tankene.

Sistnevnte forbund har lenge hatt denne ordningen som et krav.

– Å føle på utilstrekkelighet, det være seg på jobb, som forelder eller i livet ellers, er trist. Dette handler også om hvordan vi skal bruke den dyrebare og tilmålte tida vi har på jorda, sier hun.

Like før pappaen til Bergstø døde da hun var 15 år, var det én ting han angret på. Nemlig at han hadde jobbet for mye. Det hadde gått på bekostning av fritiden med barna.

– Han skulle ønske at han hadde vært mer til stede for oss. Det tror jeg også mange kan kjenne seg igjen i, forteller Bergstø.  

Prioriterer hele stillinger

Sekstimersdagen står ikke høyt på Aps agenda. Arbeidspolitisk talsperson Tuva Moflag skriver i en e-post til FriFagbevegelse at partiet først og fremst prioriterer å få flere i faste, hele stillinger.

– Vi har lagt fram et lovforslag for å styrke retten til hele stillinger, og vil gjerne støtte omstillingsprosjekter som kan bidra til mer heltid. Vi mener en heltidspott bør prioritere dette, skriver hun.

 For å styrke retten til heltid og styrke deltidsansattes fortrinnsrett, har regjeringen foreslått en endring av arbeidsmiljøloven om at hovedregelen i arbeidslivet er at folk skal ansettes på heltid. Det er flertall på Stortinget for lovendringen.

Les også: SV med krav til regjeringa før forhandlingene: Stryk dagpengekuttet

Warning
Annonse
Annonse