JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Oppretter tilsynssak

Ansatte møtte på jobb mens de var smittet av koronaviruset – med ledelsens velsignelse

Da koronaviruset spredte seg på Stendis omsorgsbolig i Lier, fikk ansatte beskjed om at de kunne møte opp på jobb, selv om de var smittet. Nå oppretter Statsforvalteren tilsynssak, på oppfordring fra Fagforbundet.
Ansatte fikk beskjed om å møte jobb, selv om de hadde testet positivt på korona-virus. (Illustrasjonsfoto)

Ansatte fikk beskjed om å møte jobb, selv om de hadde testet positivt på korona-virus. (Illustrasjonsfoto)

Ole Martin Wold

bjorn.grimstad@fagbladet.no

I midten av desember i fjor oppdages det første utbruddet av koronaviruset på omsorgsboligen Stendi Bjørklundtunet, i Lier kommune mellom Oslo og Drammen. Det bor fire beboere med psykisk utviklingshemming i boligen, og de ansatte består av både helsepersonell og ufaglærte.

Brev fører til reaksjoner

I løpet av desember blir ni ansatte og tre beboere på omsorgsboligen smittet av koronaviruset. Den 23. desember går det ut en melding fra ledelsen til de ansatte om at de kan møte på jobb selv om de har fått påvist koronasmitte, ifølge VG, som først omtalte saken.

Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) i Oslo og Viken skal nå granske hendelsen. Det skjer etter en bekymringsmelding fra Fagforbundet. Fagbladet har fått innsyn i dokumentet som bekrefter dette.

Statsforvalteren ber om at ledelsen ved Stendi svarer på om de har tilstrekkelige rutiner på området og om institusjonen har iverksatt tiltak som følge av hendelsen.

«På bakgrunn av dokumentasjonen vi mottar fra dere i saken, vil vi vurdere om det er behov for videre tilsynsmessig oppfølging» skriver statsforvalteren i brevet.

Stendi er Norges største kommersielle omsorgsaktør og het inntil 2019 Aleris Ungplan & BOI.

Denne skaper debatt: Da barnehagen skulle ut på anbud, gikk tobarnsmor Kjersti til kamp

Ber om at tilsyn blir vurdert

Det var den 5. februar i år at Fagforbundet sendte et brev til Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Der opplyser Fagforbundet at de reagerer sterkt på at ledelsen ved omsorgsboligen oppfordret ansatte om å dra på jobb tross koronasmitte.

Fagforbundet mener dette kan bryte mot en rekke lovverk.

Brevet er signert daglig leder i Fagforbundet, Lars Erik Flatø. Flatø er ikke politisk valgt, men er administrativ leder for de ansatte i Fagforbundet.

– Vi reagerte sterkt på forholdene som ble rapportert fra denne Stendi-institusjonen og vår vurdering er at de bryter med forsvarlighetskravet i lovgivningen, sier Flatø.

Det at ansatte som var smittet av koronaviruset ble bedt om å møte på jobb, bryter med kravet om at helse- og omsorgstilbud skal tilbys med god kvalitet, uten at beboere eller ansatte utsettes for unødig risiko, mener Fagforbundet.

– Etter vår oppfatning ble ikke dette kravet opprettholdt i dette tilfellet. Når Statsforvalteren nå velger å opprette tilsynssak, kan ikke det forstås på annen måte enn at de også mener det er grunn til å reise tvil om virksomheten drives forsvarlig, sier Fagforbundets daglige leder.

Mye lest: «Anne» var innleid og mangla rettigheter på jobben: – Et mareritt å få positiv graviditetstest

– Svært sjeldent

Flere av de ansatte på omsorgsboligen er medlemmer i Fagforbundet, men de skal etter det Fagbladet kjenner til ikke ha bedt om bistand fra sitt eget forbund i denne saken.

– Hvor uvanlig er det at Fagforbundet melder ifra til tilsynsmyndighetene i en slik sak, hvor dere rett og slett leser om det i mediene og hverken medlemmer eller tillitsvalgte ber om hjelp?

– Det er svært sjeldent og unntaksvis at vi gjør dette, men i dette tilfellet fant vi at de beskrevne forholdene var så graverende at vi måtte engasjere oss i saken, sier Flatø.

Det er på bakgrunn av dette brevet at Statsforvalteren i Oslo og Viken nå skal granske hendelsen ved Stendis omsorgsbolig.

Mye delt: Ingvild (24): – Jeg er hyggelig fordi det er jobben min, ikke fordi jeg er interessert i deg

Karantene på jobb og hjemme

Ifølge VG skrev avdelingsleder ved Stendi Bjørklundtunet, Stephen Storvik, dette på en lukket Facebook-side for de ansatte i desember i fjor:

«Stendi sentralt har besluttet at vi nå iverksetter unntaksbestemmelsen i AML (Arbeidsmiljøloven, journ.anm.), som i praksis vil si at en vil kunne gjennomføre karantene på jobb. Dette er besluttet etter et møte ledelsen har hatt med kommunelegen i Lier i dag. Det baserer seg på frivillighet fra deres side, og at en ikke opplever seg som syk.»

Videre skal han ha skrevet:

«Det betyr også at en kan jobbe med påvist covid-19 uten symptomer, med bruker som har påvist covid-19. Blir dere oppringt av smittesporingen som pålegger dere noe annet, så henvis til meg slik at jeg tar den diskusjonen.»

Denne kan du dele: Seksuelt trakassert på jobb? Dette gjør du

Bryter med isolasjonsregler

Stendi har etter dette bekreftet ovenfor avisen at ansatte har pendlet mellom jobben og hjemmet, til tross for at både de og ledelsen visste at de var smittet. De forklarte meldingen med at det var en såkalt kohort-isolasjon, isolasjon av flere koronasmittede mennesker sammen. Men at denne altså foregikk på to steder: hjemme og på jobb.

Arbeidsgiveren ga inntrykk av at avgjørelsen var tatt med støtte fra kommunelegen i Lier, noe kommunelegen avkrefter overfor VG. Videre bekrefter Helsedirektoratet ovenfor avisen at fremgangsmåten bryter med reglene for isolasjon for koronasmittede.

– Beboerne er godt ivaretatt

Etter publisering har avdelingsleder Stephen Storvik via kommunikasjonsavdelingen i Stendi tatt kontakt med Fagbladet med ønske om å komme med et tilsvar. Dette er tilsvaret:

«Dette er en pandemi med nye problemstillinger der vi må reagere raskt. Vi søkte å løse situasjonen og verne samfunnet mot smittespredning på beste måte i henhold til gjeldende regelverk og med mange iblant motstridende hensyn.

Så er det selvsagt alltid ting vi kan gjøre annerledes og lære av. Jeg er glad for at smittehåndteringen har gjort at boligen nå er smittefri i en tid med økende smitte ellers i samfunnet, og at beboerne er godt ivaretatt. Tilbakemeldingen fra medarbeiderne, inkludert tillitsvalgt og verneombud, er i hovedsak at dette er godt håndtert. Og så har jeg stor forståelse for at enkelte ansatte kan ha en annen oppfatning.»

Warning
Annonse
Annonse