JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Lønnsoppgjøret 2020:

Barnevernspedagog Øystein synes en årslønnsvekst på under 2.000 kroner er altfor lite

Svakt av FO å si ja til resultatet i kommuneoppgjøret, skriver helse- og sosialarbeidere på sosiale medier. De heier på sykepleierne, som stemte nei, og etterlyser en tøffere linje fra eget forbund.
– Jeg vil at FO skal stå mer på krava, sier Øystein Lyby.

– Jeg vil at FO skal stå mer på krava, sier Øystein Lyby.

Adrian Nielsen

fontene@lomedia.no

– Jeg stemte nei. Jeg synes lønnsoppgjøret var kjempeurettferdig, og det vi fikk var veldig lite i forhold til belastningen i yrket, sier barnevernspedagog Øystein Lyby.

Han er en av dem som stemte nei i uravstemningen i årets lønnsoppgjør for kommuneansatte. Forhandlingsresultatet gir et lønnstillegg på mellom 1.400 og 1.900 kroner. Sykepleierne og lærerne sa nei, og kan ende med streik dersom meklingen ikke fører fram. FO og andre forbund i LO-familien sa ja til resultatet.

– Uhørt

Da forhandlingsresultatet var ute til uravstemning stemte 76,2 prosent av FOs medlemmer ja, mens 17,7 prosent stemte nei. På sosiale medier er det nei-folkene som dominerer.

«Uhørt at ei fagforening kan oppfordre medlemmene sine til å stemme JA på dette!!», skriver en på Fontenes Facebook-side.

En spør «Hvordan i alle dager ble det et ja til dette?», og får til svar: «Kjenner ingen som stemte ja.»

Innsikt: Sykepleiere og lærere sier nei til lønnsoppgjøret. Hva skjer nå?

– Dårlig at man ikke kan si nei

Da Øystein Lyby byttet jobb, fra institusjon til kommunalt barnevern, gikk han ned 70.000 kroner i lønn. Nå mener han det er på høy tid at FO viser mer muskler i lønnsoppgjørene.

– Hadde du forventet at FO ville godta lønnsoppgjøret?

– Det virker som det er en tradisjon for å si ja. Men jeg synes det er dårlig at man ikke kan si nei. Barnevernspedagoger lever med trusler og står i en tung arbeidssituasjon. Lønna bør gjenspeile at det settes pris på det vi står i, sier Lyby.

Leder i LO-forbund: Det vil føles urettferdig hvis sykepleierne får mer enn andre

– Jeg vil at FO skal stå mer på krava

– Sykepleierne stemte nei og kan nå forhandle seg til bedre lønn. Er det urettferdig?

– De fortjener det. Jeg er ikke ute etter å skape noe splid. Men vi burde hatt muligheten til å få en reell lønnsforhøyelse. Jeg er klar over at økonomien er slik den er, og at vi er i en spesiell situasjon.

– Opplever du Norsk Sykepleierforbund som sterkere enn FO?

– Helt klart. Det føles som sosionomer og barnevernspedagoger står svakt i FO sammenlignet med sykepleiere og lærere i andre forbund som er yrkesgrupper vi kan sammenligne oss med.

– Likevel er du en del av forbundet?

– Jeg har vurdert å bytte forbund og da til Akademikerne hvis de får til noe bedre. Jeg vil at FO skal stå mer på krava.

– I et innlegg på Facebook spør du når barnevernspedagogene sist streiket. Mener du det er behov for en streik?

– Vi hadde hatt godt av å streike. I avisene leser man at barnevernet er dømt her og der. Vi som er ansatt i barnevernet vet at det ikke er tjenesten som er dømt, men staten. Men den type overskrifter gjør at hetsen blir større. Det kan føre til at man ikke vil søke seg til yrket. Det er på tide å si at nok er nok, sier han til Fontene.

Bakgrunn: Sykepleierne vraker årets lønnsoppgjør. Nå øker streikefaren

Savnet et tydeliger forbund

FO burde stå på krava for egne medlemmer heller enn å si at det blir urettferdig hvis sykepleieren får mer lønn, mener Thomas Erichsen.

Han meldte seg ut av FO etter 20 års medlemskap. Det skjedde før årets lønnsoppgjør, men en av grunnene var nettopp forbundets linje i tariffoppgjørene. Erichsen mener høgskolegruppene taper på å være tilknyttet LO, fordi de da sammenlignes med ansatte uten høyere utdanning.

Da han meldte seg ut av FO, gikk Erichsen til Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet.

I sine år som FO-medlem savnet Erichsen at forbundet var mer synlig i samfunnet, ikke minst om hvor viktig samfunnsansvar som følger med medlemmenes jobber og hvor krevende yrkene er.

– Vi veileder lærere om elever med store, sammensatte problemer, og ser at vi tjener mindre enn lærere. Når vi godkjenner fosterhjem, opplever vi at frikjøpte fosterfamilier tjener mer enn oss. Det er for dårlig, mener Erichsen.

– Fikk du bedre lønn da du byttet forbund?

– Jeg fikk bedre lønn i de lokale forhandlingene. Vi er i Unio-systemet. Dermed sammenlignes vi med andre høgskolegrupper, sier Erichsen.

Oversikt: Her er resultatene i lønnsoppgjøret så langt

– Spenstig av sykepleierne

95 prosent av Norsk Sykepleierforbunds medlemmer som deltok i uravstemningen, stemte nei.

– Jeg syns det er spenstig og et veldig tydelig signal, sier Åse-Kari Kobbersletten, nestleder i FO Innlandet.

Som ansatt i forbundet har Kobbersletten ikke stemmerett i uravstemningen, men hun ville ha stemt nei dersom hun kunne.

– Spenstig og tydelig av sykepleierne, mener Åse-Kari Kobbersletten, nestleder i FO Innlandet.

– Spenstig og tydelig av sykepleierne, mener Åse-Kari Kobbersletten, nestleder i FO Innlandet.

privat

Kobbersletten synes man bør vurdere å endre tidspunktet på uravstemningen i framtidige lønnsoppgjør. Hun mener medlemmene må få vente å se hva som blir lagt fram i statsbudsjettet før de går til stemmeurnene.

– Jeg tror mange flere hadde stemt nei hvis vi hadde fått statsbudsjettet først, sier hun.

– Hvorfor det?

– Fordi regjeringen har prioritert skattelette til de rikeste framfor tjenestene i kommunene og lønn. Vi kan ikke bare ha moderasjon i bare én ende. Jeg skjønner signalene om moderasjon og lite penger som var bakgrunnen for oppgjøret, men da kan man ikke la pengene flyte fritt oppover etterpå.

– FO burde legge opp til mer debatt

«Korleis og på kva grunnlag kan FO leiaren uttale at det vil være urettvist om sjukepleiarane får meir i lønnstillegg. Sjukepleiarane tek jo kampen som FO ikkje tør ta. Mi fulle støtte til sjukepleiarane», skriver Per Ørjansen.

Ørjansen er skuffet over at FO har anbefalt medlemmene å stemme ja. Selv er han pensjonist, og hadde ikke stemmerett. Men han også som yrkesaktiv savnet at forbundet legger opp til debatt om lønnsoppgjørene.

– Jeg synes de legger seg flate for frontfagsmodellen og har en litt passiv holdning. Jeg kommer til å forbli medlem, og jeg er for at FO er i LO. Men det må gå an å problematisere frontfagsmodellen mer, ikke bare ukritisk anbefale medlemmene å stemme ja, sier Ørjansen.

Kronikk: Plutselig oppdaget vi hvem som har de kritisk viktige jobbene i velferdssamfunnet

FO-lederen – Vurderte det som umulig å få mer

FO-leder Mimmi Kvisvik forstår at medlemmer er misfornøyd med resultatet, men mener at det ikke var mer å hente i år.

– Jeg er også misfornøyd med at vi står i en så vanskelig økonomisk situasjon. Men det er realiteten, og det har vi forholdt oss til, sier Kvisvik.

– Vår totalvurdering var at det ikke var realistisk å få mer i en mekling, sier Mimmi Kvisvik, leder i Fellesorganisasjonen.

– Vår totalvurdering var at det ikke var realistisk å få mer i en mekling, sier Mimmi Kvisvik, leder i Fellesorganisasjonen.

Hanna Skotheim

Noen medlemmer heier på sykepleierne og sier de ønsker seg et forbund som viser mer muskler. Hva sier du til det?

– Det var mitt utgangspunkt også, før oppgjøret, at nå skulle vi benytte anledningen til å tette lønnsgapet. Men så fikk vi den ramma vi fikk fra frontfaget. I tillegg hadde vi betydelig overheng og glidning med oss inn i oppgjøret, sier Kvisvik.

Overheng vil si den delen av lønnsøkningen som ble avtalt i fjorårets oppgjør, som de ansatte først får full uttelling for i år. Glidning er forskjellen mellom den lønnsveksten som er avtalt i et lønnsoppgjør og den som faktisk blir realisert, målt i ettertid.

– Å fordele 0,1 % er ikke mye å fordele. Vi må også forholde oss til at kommunene sliter veldig økonomisk. Åtte av ti kommuner har enten kuttet i sine tjenester eller vurderer å gjøre det. Vår totalvurdering var at det ikke var realistisk å få mer i en mekling. For oss i LO kommune var det viktig å fordele den lille ramma vi hadde, slik at også de lavest lønte fikk noe.

Akkurat det går igjen i kritikken, at FO gjennom LO er forpliktet til en solidarisk lønnspolitikk, og dermed ikke får opp lønna for utdanningsgruppene?

– Jeg synes det er problematisk hvis ikke vårt utgangspunkt skal være en solidarisk lønnspolitikk, og det er vedtatt FO politikk også, ikke bare LO politikk. Forlater vi den solidariske lønnspolitikken vil vi bidra til at ulikhetene mellom folk øker. Samtidig er jeg helt klar på at utdanning og kompetanse skal lønne seg, og ikke minst at vi må ha likelønn. Med det store kvantespranget var ikke mulig å få til i år, sier Kvisvik.

Hun minner om at det store flertallet tross alt sa ja, men sier ledelsen merker seg at flere enn vanlig stemte nei i uravstemningen. Hun håper medlemmene også husker på at kommuneansatte har gode lønnsoppgjør bak seg de fem siste årene.

– Bare finansbransjen har hatt større prosentvis vekst i de siste fem oppgjørene, sier Kvisvik.

– Det er ingen tvil om at vi hadde gått videre også i årets oppgjør dersom vi mente det var realistisk å få mer enn vi fikk. Men KS var tydelig på at det ikke var mer å hente.

Warning
Annonse
Annonse