JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

De viktigste sakene fra EL og IT Forbundets landsmøte

LOs sjette største forbund, EL og IT Forbundet avholdt landsmøte i helga. Valg av ny ledelse var viktig, men det var flere vedtak.
Den nyvalgte lederen i EL og IT Forbundet, Gier Ove Kulseth, takker landsmøtet for tilliten etter at han ble valgt som leder av forbundet.

Den nyvalgte lederen i EL og IT Forbundet, Gier Ove Kulseth, takker landsmøtet for tilliten etter at han ble valgt som leder av forbundet.

Leif Martin Kirknes

torgny@lomedia.no

Den viktigste saken på EL og IT Forbundets landsmøte var valg av ny ledelse.

Geir Ove Kulseth ble valgt til leder. Men også forbundets nestleder ble byttet ut. Den nye nestlederen er Morten Bildøy.

Kulseth ble valgt med svært knapp margin mot Eystein Garberg. Kulseth vant med 141 mot 132 stemmer. Valget av Bildøy skjedde, enstemmig. Han hadde ikke noen motkandidater.

Valget av Kulseth blir sett på som en fortsettelse av den politiske linja som avtroppende leder Jan Olav Andersen har stått for.

Hvis Garberg hadde blitt valgt, ville LO ha fått en skarp pensjonskritiker inn i sekretariatet.

Aktuelt: Geir Ove Kulseth vant en uhyre jevn lederkamp i EL og IT Forbundet. Her er reaksjonene

Fortsatt EØS-nei

Før landsmøtet var det ventet at forbundet ville myke opp sitt EØS-standpunkt. Jan Olav Andersen har vært en av fagbevegelsen mest markante EØS-motstandere.

I forslaget til handlingsprogram var det bastante nei til EØS, byttet ut med å vurdere standpunktet utfra hva som kommer fram i EØS-utredningen.

Men landsmøtet ville ikke gå med på noen oppmyking og endte opp med et bastant nei til EØS.

Atomkraft

Kraftpolitikken er naturlig nok sentral for EL og IT Forbundet. Hovedlinjene ligger fast, men forbundet har gjort noen justeringer.

EL og IT Forbundet har blitt mer skeptiske til flere kabler til utlandet, men avviste forslag om å gå i mot hybridkabler. Hybridkabler er kabelforbindelser til havvindinstallasjoner som er knyttet både til Norge og utlandet. Slike kabler vil øke eksportkapasiteten fra Norge til utlandet. Men forbundet la inn et forbehold: «Formålet til denne infrastrukturen skal ikke være å bidra til eksport til utlandet fra fastlandet», heter det i vedtaket.

I handlingsprogrammet ligger det også at EL og IT Forbundet nå åpner for å bygge ut atomkraft i Norge.

Formuleringen «EL og IT Forbundet ser at det i fremtiden kan bli aktuelt med andre fossilfrie energikilder enn det vi har i Norge i dag» erstatter et nei til etablering av kjernekraft.

Også forbundets standpunkt når det gjelder vindkraft er justert. Forbundet er fortsatt for økt satsing på vindkraft på land, men har nå presisert «at det grønne skiftet ikke skal skje på bekostning av urfolksrettigheter eller naturens bæreevne.»

Aktuelt: Strømnettet må styrkes, men fagfolk får ikke jobb

Psykisk helse

I handlingsprogramdebatten var det mange som tok opp psykisk helse. Det førte også til at det kom inn et eget kapitel i handlingsprogrammet om dette temaet.

EL og IT Forbundet skal jobbe for styrking av helsetilbudet innen psykiatri. Dette er forbundets hovedmål fro arbeidet med psykisk helse:

• Jobbe for at psykiatri blir ivaretatt også i arbeidslivet

• Jobbe for å redusere ventelister for psykisk helsehjelp

• Normalisere det å snakke om psykisk helse

• Jobbe for å etablere lavterskeltilbud for psykolog i alle kommuner

• Arrangere kurs om psykisk helse

Telekommunikasjon

Flere av yrkene innen elektrofagene er underlagt lover og forskrifter. Et av yrkene som har en svak beskyttelse er telekommunikasjonsfaget.

Det er derfor et klart krav fra landsmøtet om at telekommunikasjonsfaget styrkes og lovreguleres, samt at det opprettes en godkjenningsordning for utenlandsk fagutdanning.

Mye av utbyggingen av det nye mobilnettet i Norge utføres av utenlandske montører uten godkjent norsk fagbrev.

Da olje- og energiminister Terje Aasland var på landsøtet lovte han å se nærmere på hvordan telekom-sektoren er regulert.

Mer fra landsmøtet: Nå er ikke lenger alder noen hindring for å bli valgt inn i ledelsen i EL og IT Forbundet

Retting 20.3.2023 kl.20.27: I den første versjonen av saken ble vedtaket om hybriodkabler feilaktig framstilt. Det er rettet nå.

Warning
Annonse
Annonse