JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Renhold er en yrkesgruppe med lav lønn. I år får LO-organiserte på denne overenskomsten et lavlønnstillegg på 1 krone per time.

Renhold er en yrkesgruppe med lav lønn. I år får LO-organiserte på denne overenskomsten et lavlønnstillegg på 1 krone per time.

Erlend Angelo

Mellomoppgjøret 2021

Derfor er lavtlønte kvinner så viktig for LO

LO-leder Peggy Hessen Følsvik vet at lavlønnstillegget virker og at det særlig kommer kvinner til gode.13.04.2021
12:08
14.04.2021 09:14

aslak@lomedia.no

LO-utvalget som 14 timer på overtid kom til enighet med NHO i årets lønnsoppgjør, hadde fått sterke føringer fra LOs representantskap.

Ikke bare var det krav om et lavlønnstillegg og et generelt tillegg til de mer enn 180.000 medlemmene som var omfattet av oppgjøret. Det lå også en forventning om at avtalen med NHO skulle inneholde en kvinneprofil.

– Lavlønnstillegget virker og kommer særlig kvinner til gode. Dette tillegget treffer i stor grad kvinner som jobber i yrker med lav lønn, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik til FriFagbevegelse.

Innsikt: Hvordan kan 2,25 kroner i timen bli 2,7 prosent? Lønnsoppgjøret forklart

6.337 kroner mer i året

I løsningen som LO og NHO ble enige om med god hjelp av riksmekler Mats Ruland, ligger det nemlig et tillegg til lavtlønte på 1 krone per time. Det gir 1.950 kroner ekstra på årsbasis.

I og med at det generelle tillegget er på 2,25 kroner per time, får lavtlønte 3,25 kroner mer i lønn per time. Det betyr at denne gruppa totalt får 6.337 kroner mer i året.

De siste seks oppgjørene har lavlønnstillegget variert mellom 1 krone i 2011 og opp til 2,50 kroner i 2017. I 2019 ble det gitt 2 kroner i lavlønnstillegg.

Da gikk dette lavlønnstillegget til 22 prosent av de 165.000 LO-medlemmene som var omfattet av mellomoppgjøret. Halvparten av dem som fikk lavlønnstillegg var kvinner. Med andre ord: 36.300 fikk lavlønnstillegg i forrige mellomoppgjør. 18.150 var kvinner.

LO vet ennå ikke hvor stor andel av medlemsmassen som får årets lavlønnstillegg. Ei heller hvor mange kvinner som er omfattet av tillegget, men det er grunn til å tro at antallet ikke er annerledes enn i 2019.

Det er særlig kvinner på overenskomster som renhold, butikk og hotell- og restaurant, men også mange andre grupper, som er omfattet av tillegget, ifølge LO-lederen.

– På denne måten løfter vi kvinner hvert eneste oppgjør, sier Følsvik.

Veien videre: Derfor får ikke alle ny lønn nå: Dette må du vite om lønnsoppgjøret

Treffsikker på likelønn

Ett av LOs viktigste krav i årets oppgjør var at yrker på overenskomster som tjener under 90 prosent av en gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, måtte få et eget lavlønnstillegg.

90 prosent av en gjennomsnittlig industriarbeiderlønn på 506.600 kroner er 455.940 kroner. Dermed er det kun ansatte som er omfattet av overenskomster med en gjennomsnittslønn under 455.950 kroner som får lavlønnstillegg.

– NHO er mildt sagt misfornøyde med vårt fokus på lavlønn og kvinnelønn – de vil helst bare gi generelle tillegg – men de ble tvunget til å bøye av også denne gangen, minner LO-lederen om.

I LOs overenskomster med arbeidsgiverorganisasjonen NHO er det et stort sammenfall mellom kvinnerike overenskomstområder og lavlønn.

«Dette sammenfallet gjør at lavlønnsmodeller som er regnet ut etter overenskomstenes gjennomsnittsnivå, så langt har vært treffsikre når det gjelder likelønn», ifølge en ny LO-utredning.

Mye lest: Tonje (18) anbefaler yrket nesten ingen jenter velger: – Jeg kommer sikkert til å møte noen fordommer

(Saken fortsetter under bildet)

Med lavlønnstillegget får vi løftet kvinner i hvert eneste oppgjør, påpeker LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Med lavlønnstillegget får vi løftet kvinner i hvert eneste oppgjør, påpeker LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Leif Martin Kirknes

Tydelig profil i lønnskrav

Sammenfallet mellom lavlønn og likelønn gjenspeiler seg også i LOs lønnskrav. Ved mellomoppgjøret i 2019 var kravet følgende:

«LO krever økt kjøpekraft til alle. Kravene til lønn skal fremme likelønn, bekjempe lavlønn samt sikre garantiordningene.»

I forbindelse med årets oppgjør var kravet «å sikre medlemmenes kjøpekraft, prioritere seriøsitet, likelønn og å motvirke lavlønn.»

– Tariffavtalene som har lavest lønn, er ofte de som står svakt i lokale forhandlinger. Derfor er det viktig å løfte disse gruppene i de sentrale lønnsoppgjørene, påpeker LO-lederen.

Mye delt: Sjekk lista over de 25 dårligst betalte yrkene i Norge

Færre lavtlønte kvinner

Å heve lønna til de lavest lønte har LO prioritert i flere tiår. LO har hvert eneste år siden 1990, både i hovedoppgjør og mellomoppgjør, fått gjennomslag for ekstra tillegg for de lavest lønte.

Det har blant annet bidratt til å redusere lavlønnsandelen blant kvinner – fra 58 prosent i 1980 til 19 prosent blant heltidsansatte kvinner i 2018.

– Lav- og likelønnstillegg har vært viktige bidrag til å heve lønna til de lavtlønte. Det har vært et viktig premiss for LO at mye av løsningen på likelønnsproblematikken, ligger i å løse lavlønnsproblemet, sier Peggy Hessen Følsvik.

Fått med deg denne? Dette er snittlønna i over 350 yrker. Sjekk hele lista her

Kjønnsdelt arbeidsmarked

Kvinner tjener i snitt mindre enn menn, og snittlønna for kvinner utgjør nå henholdsvis 88,9 og 87,6 prosent av mennenes snittlønn fordelt på heltid og deltid, ifølge LO-utredningen.

Selv om utviklingen går sakte, har gjennomsnittslønna til kvinner og menn nærmet seg både de siste årene og i et lengre tidsperspektiv.

– Til tross for økt yrkesdeltakelse og utdanningsnivå blant kvinner, har vi fortsatt et veldig kjønnsdelt arbeidsmarked, sier LO-lederen.

Majoriteten av både kvinner og menn arbeider på en arbeidsplass dominert av sitt eget kjønn, ifølge LO-rapporten.

Denne skaper debatt: Ulikhet er farlig, sier Harald Eia. Og forskjellene er større enn vi har trodd

Disse fikk lavlønnstillegg i år

Ansatte på følgende tariffavtaler får lavlønnstillegget etter årets oppgjør:

Renholdsoverenskomsten: Arbeidsmandsforbundet og NHO Service og Handel har overenskomsten med flest medlemmer for private renholdsbedrifter, med om lag 4500 medlemmer)

Vekteroverenskomsten: 4.000 vektere er på vekteroverenskomsten med Arbeidsmandsforbundet og NHO Service og Handel

Bokbindere: Fellesforbundet

Trykkerier og grafiske bedrifter: Ny i 2021

Bølgepapp, kartonasjefabrikker m. fl.: Ny i 2021

Butikkoverenskomsten – HK: Gjelder for ansatte i blant annet bakeriutsalg og fabrikkutsalg. Om lag 350 HK-medlemmer er på avtalen.

Riksavtalen – Hotell og restaurant: Fellesforbundet og NHO Reiseliv er parter. Allmenngjort i 2017. Det betyr at alle hotell- og restaurantansatte får garantert minstelønn

Vaskerier og renserier: Industri Energi har i overkant av 600 medlemmer i vaskeri- og renseribransjen, blant annet i bedriftene Nor-Tekstil, Berendsen og Rent-Gruppen.

Baker- og konditoroverenskomsten: Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN). Omfatter 526 ansatte i 15 bedrifter.

Landforpleiningsavtalen: Fellesforbundet

Industrioverenskomsten LO-TEKO: Sammenslåing av fire overenskomster (Verkstedoverenskomsten, Tekooverenskomsten, Nexansoverenskomsten og Data- og Teknologioverenskomsten).

301 Parkeringsselskaper: Arbeidsmandsforbundet og NHO Service og Handel. Overenskomsten omfatter service- og vedlikeholdspersonell i selskapene.

Glass- og keramisk industri: Samling av overenskomstene for småglassverkene, slipeskivefabrikker og enkeltstående bedrifter

Skianlegg: Kiosk- og kafédrift, billettsalg, utleie, booking, resepsjon og informasjon. stolheisførere, skitrekkførere, tråkkemaskinførere, snøproduksjon, skipatrulje og vedlikeholdsarbeidere.

Overenskomsten for bilutleie: Fellesforbundet

Naturbruksoverenskomsten: Ny i 2021

Transportselskaper i Norge: Fellesforbundet

Service- og vedlikeholdsoverenskomsten: Arbeidsmandsforbundet. Ny bransje i LO-NHO-området.

Fritids- og aktivitetsavtaler: Arbeidsmandsforbundet. Ny bransje i LO-NHO-området.

Avisbudavtalen: Fellesforbundet

Miljøbedrifter i Norge: Fellesforbundet. Ny i 2021

AMB-overenskomsten: Fellesforbundet

Dyrepleiere og klinikkassistenter: Ny overenskomst i LO-NHO-området som følge av overgange til NHO fra en annen arbeidsgiverorganisasjon

Jordbruk og gartneri: Ny overenskomst i LO-NHO-området som følge av overgange til NHO fra en annen arbeidsgiverorganisasjon

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
13.04.2021
12:08
14.04.2021 09:14Mest lest

DROPPER ORDNING: Etter evaluering av ordningen og dialog med tillitsvalgte velger Jysk-ledelsen å kutte ut personlig tilbakemelding på iPadene.

DROPPER ORDNING: Etter evaluering av ordningen og dialog med tillitsvalgte velger Jysk-ledelsen å kutte ut personlig tilbakemelding på iPadene.

Jysk

Butikkarbeidere følte seg presset. Nå dropper Jysk omstridt ordning

Innsyn i et dokument skal normalt ta tre dager. UDI og departementene brukte nesten et år på å gi innsyn i dokumentet til høyre. Da var både arbeidssted, arbeidsgivers og arbeidstakers navn sladdet. Da viste det seg at FriFagbevegelse hadde hatt dokumentet i usladdet versjon i to år.

Innsyn i et dokument skal normalt ta tre dager. UDI og departementene brukte nesten et år på å gi innsyn i dokumentet til høyre. Da var både arbeidssted, arbeidsgivers og arbeidstakers navn sladdet. Da viste det seg at FriFagbevegelse hadde hatt dokumentet i usladdet versjon i to år.

Torgny Hasås

UDI hemmeligholder navn på useriøs arbeidsgiver

TRIST: Inger Kristin Byberg i SSP er skuffa over dommen i Arbeidsretten, og at tilsette som har jobba i bransjen i tjue år ikkje skal ha krav på meir enn minstelønn

TRIST: Inger Kristin Byberg i SSP er skuffa over dommen i Arbeidsretten, og at tilsette som har jobba i bransjen i tjue år ikkje skal ha krav på meir enn minstelønn

Tormod Ytrehus

Hotell- og restaurant-arbeidarar tapte lønnskamp: – Klar beskjed om at vi ikkje er så mykje verd

Debatt

Trygge og gode arbeidsplasser kommer ikke av seg selv. De kommer fra fagforeningene, skriver Knut-Johannes Berg.

Trygge og gode arbeidsplasser kommer ikke av seg selv. De kommer fra fagforeningene, skriver Knut-Johannes Berg.

Bjørn Grimstad

«Når anbud blir et samfunnsproblem»

IKKE REPRESENTERT: Leder for Fellesforbundet i Nord-Rogaland, Steffen Høiland (til venstre) mener det er påfallende at det største forbundet i privat sektor, Fellesforbundet, ikke har noen i regjeringsapparatet. Han får støtte fra forbundskollegaene Svein Erik Veie og Tommy Rannov Nystad.

IKKE REPRESENTERT: Leder for Fellesforbundet i Nord-Rogaland, Steffen Høiland (til venstre) mener det er påfallende at det største forbundet i privat sektor, Fellesforbundet, ikke har noen i regjeringsapparatet. Han får støtte fra forbundskollegaene Svein Erik Veie og Tommy Rannov Nystad.

Erlend Angelo

Tillitsvalgte kritiserer Støre: – Henter inn for mange karrierepolitikere

KAN SMILE: De tillitsvalgte ved Ringnes-anlegget på Gjelleråsen utenfor Oslo er meget fornøyd med at Ringnes beholder distribusjonen av varene selv. Fra venstre Roar Ellingvåg, Rune Christensen, Anita Andersen, Erik Torkelsen og Leif Ritter.

KAN SMILE: De tillitsvalgte ved Ringnes-anlegget på Gjelleråsen utenfor Oslo er meget fornøyd med at Ringnes beholder distribusjonen av varene selv. Fra venstre Roar Ellingvåg, Rune Christensen, Anita Andersen, Erik Torkelsen og Leif Ritter.

Erlend Angelo

Sosial dumping, ropte Ringnes-ansatte. Nå er 200 arbeidsplasser reddet

(Illustrasjonsfoto)

(Illustrasjonsfoto)

Leif Martin Kirknes

Hvor mye strøm kan vi lage ved å oppruste norske vann­kraft­verk?

LØSNING: Kulturstreiken er avsluttet etter at partene ble enige om å innføre livslang og kjønnsnøytral pensjon.

LØSNING: Kulturstreiken er avsluttet etter at partene ble enige om å innføre livslang og kjønnsnøytral pensjon.

Frank Holtschlag/nyebilder

Slik ble løsningen på kulturstreiken

Peder Gjersøe

De får ofte skylda når folk ikke rekker ferga. Cato fikk en pistol mot hodet

SLAVEMERKET: Sulis-medaljen eller «slavemerket» som det også ble kalt, var et merke gruvearbeiderne måtte bære rundt halsen.

SLAVEMERKET: Sulis-medaljen eller «slavemerket» som det også ble kalt, var et merke gruvearbeiderne måtte bære rundt halsen.

Stig-Audun Hansen / Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

«Slavemerket» som reiste arbeiderkampen på Norges nest største arbeidsplass

Kommentar

Næringsminister Jan Christian Vestre er et eksempel til etterfølgelse, skriver ANB-redaktør Kjell Werner.

Næringsminister Jan Christian Vestre er et eksempel til etterfølgelse, skriver ANB-redaktør Kjell Werner.

Sissel M. Rasmussen

«Den norske modellen er truet»

STRAMMER TIL: Det er påbud, forbud, regler, standarder, offentlige anskaffelser og infrastruktur som skal dra det grønne skiftet fremover, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

STRAMMER TIL: Det er påbud, forbud, regler, standarder, offentlige anskaffelser og infrastruktur som skal dra det grønne skiftet fremover, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Jan-Erik Østlie

Klimaministeren vil bygge ut mer vindkraft

Connie Ravndal, betongarbeider i Implenia.

Connie Ravndal, betongarbeider i Implenia.

Jan Inge Haga

Nå har Connie (27) krav på egen damegarderobe, men hun mener det ikke er nok

Steffen Høiland, regionrådet og LO i Nord- Rogaland.

Steffen Høiland, regionrådet og LO i Nord- Rogaland.

Helge Rønning Birkelund

Innleieforbud i Oslo ikke nok: – Blir det forbud, flytter bare byråene ut

Sylvi Listhaug (Frp) ber om en garanti fra regjeringen om at avgiftene på drivstoff ikke settes opp.

Sylvi Listhaug (Frp) ber om en garanti fra regjeringen om at avgiftene på drivstoff ikke settes opp.

Leif Martin Kirknes

Frp etterlyser avklaring om avgift på bensin og diesel: – Hersker full forvirring

Fotomovimiento

Snart kan du booke et arbeidervennlig hotell til Spania-ferien

Debatt

Ole Palmstrøm

«Enda en arbeider som ikke kommer hjem fra jobb»

TARIFF: NTL-nestleder Ellen Dalen mener tariffavtalen LO Stat, YS og Unio er på dekker behovene deres best.

TARIFF: NTL-nestleder Ellen Dalen mener tariffavtalen LO Stat, YS og Unio er på dekker behovene deres best.

Eivind Olai Kristiansen

Forskerforbundet vil sikre høytlønte i staten: Vurderer Akademikernes tariffavtale

Leif Martin Kirknes

Tajik slår tilbake mot Asheim: – Det bør ikke være kontroversielt å lytte til partene i arbeidslivet

Fabrikklokalene til Bergen Engines AS, som tidligere var eid av Rolls-Royce. Nå er det Langley Holding AS som har overtatt, og de varsler blant annet endring av logo.

Fabrikklokalene til Bergen Engines AS, som tidligere var eid av Rolls-Royce. Nå er det Langley Holding AS som har overtatt, og de varsler blant annet endring av logo.

Tormod Ytrehus

Ansatte vil miste jobben, sier ny Bergen Engines-eier


Flere saker