JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Permittert under koronakrisa:

Én uke før kranfører Carl Petter mistet retten på dagpenger, ble han kalt tilbake på jobb

Selv var han heldig og ble kalt tilbake i jobb rett før permitteringstiden gikk ut. Men nå frykter Carl Petter Launer (60) at mange kan bli sagt opp – og dermed også miste retten til AFP.
TØFFE TIDER: Kranfører Carl Petter Launer frykter oppsigelser vil ramme verftsbransjen. Da står mange i fare for å miste retten til AFP.

TØFFE TIDER: Kranfører Carl Petter Launer frykter oppsigelser vil ramme verftsbransjen. Da står mange i fare for å miste retten til AFP.

Privat

ida.bing@lomedia.no

Det var i november i fjor at verftsarbeider Carl Petter Launer fra Arendal fikk permitteringsvarselet.

Den 27. april ville Launer ha vært permittert i 26 uker, som er maksgrensen for hvor lenge en person kan gå permittert og motta dagpenger.

Så lenge har permitterte rett til dagpenger

Én uke før fristen, i uke 25 av permitteringsperioden, ankommer skip fra Spania og Italia verftet på Nymo.

De kan ikke ferdigstilles i utlandet, og Launer og andre ansatte kalles tilbake på jobb.

– Takket være korona, fikk vi faktisk flere jobber på verftet. Men det er kun til jul. Etter jul vet vi ingenting.

Nå frykter han at mange kommer til å nå maksgrensen for permittering, til tross for regjeringens nylige utvidelse av perioden.

Det vil føre til oppsigelser, og en fare for å miste retten til AFP. Man skal nemlig være ansatt og reell arbeidstaker i en AFP-bedrift, eller ha vært det de tre siste årene, for å ha mulighet til å ta ut AFP. Man må ha tilstrekkeli ansiennitet i ordningen før 62-årsdagen, slik regelverket står i dag.

Dyp bekymring

Launer er kranfører, hovedverneombud og produktivitet tillitsvalgt ved verftet på Nymo. I tillegg er han nestleder i Fellesforbundet avdeling 9 Øst-Agder.

Han ser at bransjen sliter, til tross for enkelte jobber som koronasituasjonen har bragt til verftet.

– Det er dystre tider i verftsbransjen, selv for de store verftene Det er en dyp bekymring.

Når maksgrensen til permitterte går ut, får arbeidsgiver igjen lønnsplikt. Er det på det tidspunktet fortsatt mangel på arbeid til den ansatte, må han eller hun sies opp for å beholde retten til dagpenger.

Launer har derfor klare oppfordringer til norske politikere:

NHO: Staten bør bidra når bedrifter ansetter permitterte

– De må sette seg ned på Stortinget og finne løsninger for oss som har nådd grensen.

– Vertfsindustrien sliter nå, hvis ikke regjeringen kommer opp med noen ny krisepakke. Det er en enorm kompetanse vi sitter med, og skal vi stå uten arbeid er det helt forferdelig, legger han til.

Vil ha ordning som sikrer AFP

– Vi har jobb til jul, så vet vi ikke lenger. Vi som har fylt 60, eller blir oppsagt nå, står i fare for å miste hele AFP-en, sier Launer.

Han viser til at Fellesforbundet og LO ønsker en uvtidelse av permitteringsperioden til 52 uker, slik at flere beholder arbeidsplassen sin.

I tillegg mener Launer det haster å få på plass en løsning som sikrer ansatte AFP hvis de mister jobben.

LO og NHO er nå langt på vei enige om en mer rettferdig AFP-ordning, men forhandlingene for å ferdigstille den endelige modellen har ligget brakk siden februar.

– Fellesforbundet og LO burde få til ordningen om at du er sikret AFP. Tenk hvis man får et hjerteinfarkt eller blir sykemeldt, da mister du hele AFP-en, sier Launer.

Slik regelverket er i dag, kan man ved oppsigelse starte uttak av AFP i løpet av ordinær oppsigelsestid, eller beholde muligheten til uttak hvis du kommer deg tilbake i minst 20 prosent stilling. Skjer ikke dette, er muligheten din borte.

I tillegg er AFP-regelverket satt opp slik at hvis man er sykemeldt mer enn 104 uker i de tre siste årene før uttakstidspunkt, så mister man retten til AFP. Regelen er på 52 uker for de førdt før 1. mars 1955.

– Det er for jævlig at du skal jobbe hele ditt liv fra du er 16 år, så blir du kanskje oppsagt eller syk, og da mister du rettighetene, sier Launer til FriFagbevegelse.

– Dette er en oppfrodring fra oss gutta på gulvet, understreker Launer.

Fagbevegelsen vil fjerne AFP-fellene. Slik svarer arbeidsgiversiden

Fellesforbundet: Forventer sluttføring

I februar ga NHO et klart utrykk for at forhandlingene vil fortsette, og at det var enighet om en ny modell. Ordlyden fra LO var den samme i måneden før koronakrisen fikk fotfeste i norsk arbeidsliv og økonomi.

– Carl Petter viser hvor viktig det er å få sluttført arbeidet med å tette hullene i AFP-ordningen, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum til FriFagbevegelse.

Han er klar på at forbundets krav fremover:

– Det er LO og NHO som nå sitter med dette ansvaret, og vi forventer at problemstillingen Carl Petter tar opp er sentral i forhandlingene, sier Eggum.

AFP

• En livsvarig ytelse i tillegg til pensjon fra Folketrygden

• Kollektiv pensjonsordning knyttet til tariffavtaler som har AFP-vedlegget

• Kan tidligst tas ut fra fylte 62 år, men man kan også vente med uttaket

• Må være i jobb på uttakstidspunktet

• Kan ha opphold på inntill 26 uker, som er maksgrensen for permittering, men ikke først eller sist i perioden

• Det er et krav at du samtidig tar ut pensjon fra Folketrygden

• Det er ikke et krav at du slutter å jobbe

Fellesordningen for AFP

Annonse
Annonse

AFP

• En livsvarig ytelse i tillegg til pensjon fra Folketrygden

• Kollektiv pensjonsordning knyttet til tariffavtaler som har AFP-vedlegget

• Kan tidligst tas ut fra fylte 62 år, men man kan også vente med uttaket

• Må være i jobb på uttakstidspunktet

• Kan ha opphold på inntill 26 uker, som er maksgrensen for permittering, men ikke først eller sist i perioden

• Det er et krav at du samtidig tar ut pensjon fra Folketrygden

• Det er ikke et krav at du slutter å jobbe

Fellesordningen for AFP