JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Selv om mange partier synes miljøterapeuter i skolen er viktige, ønsker de ikke å lovfeste dem. Bilde er tatt i en annen sammenheng. Illustrasjonsfoto.

Selv om mange partier synes miljøterapeuter i skolen er viktige, ønsker de ikke å lovfeste dem. Bilde er tatt i en annen sammenheng. Illustrasjonsfoto.

Helge Skodvin

Stortingsvalget:

Få stortingskandidater vil lovfeste miljøterapeuter i skolen: – For lite offensivt, mener FO

Å lovfeste miljøterapeuter i skolene er en av FOs viktigste saker før valget. Men forslaget mangler oppslutning hos de politiske partiene.18.08.2021
12:49
24.08.2021 10:16

hanna@lomedia.no

I årevis har FO jobbet for at miljøterapeuter i skole skal bli lovfestet, og rett før jul i fjor fikk kampsaken deres et kraftig oppsving. Da startet vernepleier Trond Helgheim Spurkeland oppropet «Ja til nasjonalt krav til miljøterapeuter i skolesektor», som ble signert av tusenvis.

Tidligere i år sa FOs leder for profesjonsrådet for vernepleiere, Marit Selfors Isaksen, at hun har troa på at det vil skje en endring snart og var glad for oppropet. Men har engasjementet egentlig hatt særlig innvirkning?

– For lite offensivt

Før sommeren spurte FO alle partienes førstekandidater over hele landet om de vil jobbe for en lovfesting av miljøterapeuter i skolen. Svarene kan tyde på at FO må stålsette seg for videre kamp.

Mens Sosialistisk Venstreparti (SV) og Rødt i stor grad støtter forslaget, er det stort sett ingen av de andre førstekandidatene fra de andre partiene som vil gå inn for en lovfesting. Ja, mange mener at miljøterapeuter i skolen er viktig, men det er også de andre yrkesgruppene i skolen, sier flere.

Nederst i saken kan du se hva partiene har svart.

Mye lest: Gustav Witzøe-selskap brøt loven i fem år, men slipper straff

FOs leder for profesjonsrådet for vernepleiere, Marit Selfors Isaksen, har kjempet lenge for at miljøterapeuter skal bli selvsagte stillinger i skolen.

FOs leder for profesjonsrådet for vernepleiere, Marit Selfors Isaksen, har kjempet lenge for at miljøterapeuter skal bli selvsagte stillinger i skolen.

Hanna Skotheim

– Selfors Isaksen, hva tenker du om at majoriteten av førstekandidatene dere har spurt ikke svarer ja til at de ønsker en lovfesting?

– Politisk påvirkning og endring kan ta lang tid. Det som er positivt, er at flere partier anerkjenner behovet for miljøterapeuter i skolen selv om de peker på andre løsninger enn vi gjør. De ser behovet for tverrfaglighet i skolen selv om de ikke tar steget helt ut. Det er et paradoks at man må lovfeste noe for at de tjenestene barn og unge har behov for skal bli gitt. Men det må til.

– Flere av førstekandidatene mener det må være opp til hver enkelt kommune og skole om de velger å satse på miljøterapeuter eller ikke, og vil derfor ikke gå inn for en lovfesting. Hva tenker du om det?

– Det er for lite offensivt å legge ansvaret over på kommunene. Når kommunene selv skal ordne opp og bruke så mye penger på det, kommer gjerne tjenestene som ikke er lovpålagte i en skvis. Det er trist at prioriteringene rammer barn og unge.

Fått med deg denne? Når Nav-pengene blir satt på pause: «Ekstremt stress»

Gir ikke opp

– Dere har brukt mye tid og krefter på å få gjennomslag for dette forslaget. Ut ifra svarene fra førstekandidatene kan det likevel se ut som dere fortsatt har en lang vei å gå. Tror du dere vil få forslaget gjennom en dag?

– En del av det politiske arbeidet er å utvikle gode allianser med nye samarbeidspartnere, så vi gir på ingen måte opp. Vi holder fast ved at vi trenger sosialfaglig kompetanse for å løse de problemene barna har i skolen som ikke fanges opp av lærerne. Vi lar oss ikke knekke om dette ikke går gjennom. Men vi er forundret over at ikke flere partier trøkker mer på når de vet hvor viktig miljøterpautene kan være for at elever klarer å fullføre skolen. Ikke minst hvor viktig det er for samfunnet.

– LO stiller seg heller ikke bak forslaget. De sier at de ikke har noe politikk på området og viser til FO. Hva tenker du om det?

– Det er ikke overraskende. De holder seg rolig i båten i saker det er ulike meninger om.

En lang kamp

Det at alle skoler bør ha miljøterapeuter tilgjengelig, er ingen ny kampsak for LO-forbundet. Langt derifra. Allerede tidlig på 2000-tallet var det viktig for FO å vise hvilke kompetanse og rolle barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere har i barnehagen og skolen. Og hele veien fram til i dag har forbundet gitt en rekke innspill til politikere om hvor viktig miljøterapeuter er i skolen, blant annet i forbindelse med at opplæringsloven skal få seg et ansiktsløft innen 2023. Og i regjeringens arbeid med å vurdere hvilket ansvar og hvilke oppgaver ulike profesjoner skal ha i skolen, har FO understreket hvor viktig det er at de sosialfaglige profesjonene tas med i vurderingen.

– Det er viktig å ikke miste troen selv om ikke alle forstår viktigheten av saken med en gang. Tradisjonen for at det er lærere som jobber i skolen, er sterk. Det tar tid å forstå at skolen også trenger andre funksjoner som gjør at elevene er i stand til å lære, sier Selfors Isaksen.

Kommentar: Når borgerlige drømmer krasjer med virkeligheten

FOs viktigste saker fram mot stortingsvalget 2021

Helhetlig sosialpolitikk:

• Bedre dialog og flere kontaktflater mellom tjenester som gir oppfølging.

• Satsning på forebygging og tidlig innsats.

• Styrking av arbeidet mot fattigdom, trangboddhet og andre sosiale samfunnsproblem.

Rett kompetanse:

• Flere ansatte med sosialfaglig kompetanse i kommunalt forebyggende arbeid, i barnehage, skole, videregående skole og nærmiljøarbeid.  

• Flere vernepleiere i tjenester til personer med utviklingshemming.

• Autorisasjon for sosionomer og barnevernspedagoger.

Trygghet i arbeidslivet

• Forebyggende arbeid mot vold og trusler.

• Nok tid og bemanning for å gi gode tjenester.

• Lønns- og arbeidsvilkår som sikrer rekruttering.

«Vil du jobbe for en lovfesting av miljøterapeuter i skolen?»

Arbeiderpartiet:

Det er kun én av førstekandidatene som sier et tydelig «ja» til lovfesting av miljøterapeuter i skolen. De andre kandidatene sier at de ikke har tatt stilling til lovfestingen, men at de vil gi kommunene mulighet til å ansette flere miljøarbeidere og miljøterapeuter på skoler for å styrke et godt læringsmiljø. Flere av kandidatene nevner også at de ønsker er «sterkt lag rundt elevene».

Høyre:

Vil ikke lovfeste at det må være miljøterapeuter ansatt på alle skoler, men de ser gjerne flere miljøterapeuter i skolen. Høyre er også opptatt av at de vil «bygge et lag rundt eleven» som blant annet inkluderer «lærere, spesialpedagogiske ressurser, pedagogisk-psykologisk tjeneste og helsestasjons- og skolehelsetjenesten».

Senterpartiet:

Det er kun én av førstekandidatene som sier «ja» til lovfesting. De andre støtter ikke forslaget, men vil «legge til rette for et større tverrfaglig lag rundt eleven, blant annet med miljøterapeuter». Og for å få det til, vil partiet gi tilstrekkelig økonomisk evne- og frihet til å ansette miljøterapeuter i skolen.

Fremskrittspartiet:

Partiet mener det er den enkelte skoleeier og skole som selv må bestemme løsninger og prioriteringer. Derfor vil ikke FrP ha noen nasjonal lovfesting av miljøterapeuter.

Venstre:

Venstre vil ikke overstyre kommunene og mener det er opp til dem selv. De anbefaler likevel kommunene å bruke miljøarbeidere for å bedre skolemiljøet.

Kristelig Folkeparti:

Partiet ønsker ikke å arbeide for en lovfesting av miljøterapeuter i skolen, men ser behovet for at flere yrkesgrupper bør inn i skolen.

Sosialistisk Venstreparti:

Alle førstekandidatene mener alle skoler må ha miljøterapeuter. De fleste svarer tydelig «ja» på forslaget om lovfesting, mens noen ikke sier det eksplisitt, men mener det må være miljøterapeuter på alle skoler for at «alle skal ha det bra, bli sett og hørt og få et bedre grunnlag for å gjennomføre skolen».

Miljøpartiet De Grønne:

Partiet har ikke vedtatt en konkret lovfesting, men mange av førstekandidatene sier at de jobber for å styrke deres rolle og øke antallet miljøterapeuter i skolen. Det er likevel noen av førstekandidatene som sier de mener en lovfesting er rett vei å gå.

Rødt:

Mange av førstekandidatene sier klart «ja» til en lovfesting. De som ikke sier det eksplisitt, sier imidlertid at de mener at «skolene må ta i bruk flere yrkesgrupper for å gi elevene et godt tilbud, for eksempel spesialpedagoger, miljøarbeidere, barne- og ungdomsarbeidere og helsepersonell».

18.08.2021
12:49
24.08.2021 10:16Mest lest

Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen

Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen

Jan-Erik Østlie

Jan Davidsen hadde håpet på mer til minstepensjonistene: Slik blir den nye pensjonen

Butikken utlyste fire stillinger på 20 prosent. Da slo Grethe alarm

Solfrid Alstad opplevde ikke at ledelsen var interessert i det hun hadde å si.

Solfrid Alstad opplevde ikke at ledelsen var interessert i det hun hadde å si.

Hanna Skotheim

Etter 40 år i barnevernet gikk Solfrid til lokalavisa og slo alarm. Så sa hun opp jobben

KJEMPER: Anna Maria Magnusson har lenge kjempet for å få en lønn som hun kan forsørge familien med mens hun er lærling i anleggsgartnerfaget. Hun mener lønna er for dårlig for voksenlærlinger.

KJEMPER: Anna Maria Magnusson har lenge kjempet for å få en lønn som hun kan forsørge familien med mens hun er lærling i anleggsgartnerfaget. Hun mener lønna er for dårlig for voksenlærlinger.

Ole Palmstrøm

Anna (27) fikk 0 kroner i lærlinglønn: – Jeg har fått låne penger av mamma siden september i fjor

Elizabeth (19) har bodd i fosterhjem hos Tone Granaas siden hun var 17 år.

Elizabeth (19) har bodd i fosterhjem hos Tone Granaas siden hun var 17 år.

Anne Myklebust Odland

Tone kaller Elizabeth for datter, men vegrer seg for å bli fostermor en gang til

VENTET IKKE FORGJEVES: Fem år tok det før klubbleder Christian Ekstrøm og resten av de ansatte fikk den tariffavtalen de krevde. Det gir opptil 100.000 kroner i lønnsøkning for de ansatte.

VENTET IKKE FORGJEVES: Fem år tok det før klubbleder Christian Ekstrøm og resten av de ansatte fikk den tariffavtalen de krevde. Det gir opptil 100.000 kroner i lønnsøkning for de ansatte.

Håvard Sæbø

Christian jubler etter fem års kamp: Nå får lageransatte i opptil 100.000 mer i lønn

Du har plikt til å ta ferie. Nå nærmer det seg sommer og et avbrekk fra jobb.

Du har plikt til å ta ferie. Nå nærmer det seg sommer og et avbrekk fra jobb.

Colourbox

Kan arbeidsgiver bestemme når jeg skal ha sommerferie? 10 spørsmål og svar

SKANDINAVISK FENGSEL: Arnett og Eddie bor på den nye avdelingen i fengselet i Pennsylvania i over to år, og førstnevnte sier det har vært en drastisk endring av livet bak murene.

SKANDINAVISK FENGSEL: Arnett og Eddie bor på den nye avdelingen i fengselet i Pennsylvania i over to år, og førstnevnte sier det har vært en drastisk endring av livet bak murene.

Nina Hanssen

Arnett og Eddie soner i «norsk» fengsel i USA. De mener livet har forandret seg helt

– Følg opp ansatte som har opplevd dramatiske ting. Ledelsen må vite hva som trengs, for de vet ikke selv hva de trenger, råder Gunnar.

– Følg opp ansatte som har opplevd dramatiske ting. Ledelsen må vite hva som trengs, for de vet ikke selv hva de trenger, råder Gunnar.

Werner Juvik

Gunnar så to kollegaer bli drept av en brannstifter med hagle. Det tok sju år før han fikk hjelp

Per Flakstad

Disse blir tatt ut hvis det blir kommunestreik 24. mai

Krister Sørbø, VG/NTB

Ut mot lønninger i næringslivet: – Grådigheten nærmer seg et nivå vi ikke har sett før

PRESTASJONEN AVGJØR: Marte Rian Aarnes har levd på lønn og provisjon i hele sitt yrkesaktive liv. Her sammen med sønnen Oskar (12).

PRESTASJONEN AVGJØR: Marte Rian Aarnes har levd på lønn og provisjon i hele sitt yrkesaktive liv. Her sammen med sønnen Oskar (12).

Ylva Seiff Berge

Martes årslønn er 500.000 kroner. Men med en ekstra innsats kan hun tjene langt mer

SNART GODKJENT: Bilpleie, dekkskift og dekklager blir fra 1. juli omfattet av den samme godkjenningsordningen som renovasjonsbransjen har. Hos MS Bilpleie i Skien der Thomas Johansen jobber, er alt på stell allerede.

SNART GODKJENT: Bilpleie, dekkskift og dekklager blir fra 1. juli omfattet av den samme godkjenningsordningen som renovasjonsbransjen har. Hos MS Bilpleie i Skien der Thomas Johansen jobber, er alt på stell allerede.

Tormod Ytrehus

Snart må du vaske bilen selv, om du skal ha det ordentlig billig

Nå er streikeuttaket klart. Se hele lista for hvor det blir streik fra 23. mai.

Nå er streikeuttaket klart. Se hele lista for hvor det blir streik fra 23. mai.

Erlend Angelo, Magasinet for fag

Her kan det bli elektrikerstreik fra 23. mai

Kronikk

Mens lønnsøkningen er på 3,7 prosent, er sosialhjelpssatsene bare justert opp med 1,4 prosent fra i fjor til i år, skriver Mimmi Kvisvik i denne kronikken. 

Mens lønnsøkningen er på 3,7 prosent, er sosialhjelpssatsene bare justert opp med 1,4 prosent fra i fjor til i år, skriver Mimmi Kvisvik i denne kronikken. 

Colourbox

«Velferdsstatens fallitt: Offentlige ytelser løfter ikke folk ut av fattigdom»

FORNØYD HUND: Puddelen Busia får besøk av Mattilsynets veterinær Inna Vinningland på hundepensjonatet. Selv om det bare ett døgn siden han måtte forlate eieren sin, virker han rolig og fornøyd i armene på pensjonateier Terje Bjelland.

FORNØYD HUND: Puddelen Busia får besøk av Mattilsynets veterinær Inna Vinningland på hundepensjonatet. Selv om det bare ett døgn siden han måtte forlate eieren sin, virker han rolig og fornøyd i armene på pensjonateier Terje Bjelland.

Ole Palmstrøm

Kjæledyr og eiere på flukt fra krigen får trøst på ukrainsk av Inna i Sandnes

STREIKEKLARE: Klubbledere i Elektroarbeidernes Fagforening Vestland utenfor hotell Terminus onsdag 11. mai. De forbereder seg på mulig elektriker-streik. Leder Atle Rasmussen i Elektroarbeidernes Fagforening Vestland. Påmeldte deltakere på klubbledersamlingen i Bergen var Kjartan Sletten, Bjørn Fidjeland, Magnus Tveit Hamre, Stian Risøy, Lewinsen Ignesias, Kristoffer Ask, Remi Unnvik, Øyvind Landsvik, Åge Blummenfelt, Ann Olene Boge, Christer Erstad, Raymond Svardal, Rune Nilsen Kvalheim, Raymond Straume, Krister Thomassen, Thomas Stien, Roger Nese, Knut Tore Veivg, Oddbjørn Halvorsen Kaland, Lars Inge Horvei, Vipakaran Kanthasamy, Nirokanth Lothe, Erik Breistrand, Daniel Helle, Øyvind Myklebust Huus, Øyvind Bessesen, Camilla Høgøy, John Arne Handeland, Ole-Johnny Hopsdal, Hans Eldevik, Martin Bøyum, Roger Johansen, Tom K. Turøy, Tom Erik Iversen, Henriette Thorsen, Rune Myntevik, Magnus Rødseth, Vidar Straume, Thomas Engen, Karsten Eriksen.

STREIKEKLARE: Klubbledere i Elektroarbeidernes Fagforening Vestland utenfor hotell Terminus onsdag 11. mai. De forbereder seg på mulig elektriker-streik. Leder Atle Rasmussen i Elektroarbeidernes Fagforening Vestland. Påmeldte deltakere på klubbledersamlingen i Bergen var Kjartan Sletten, Bjørn Fidjeland, Magnus Tveit Hamre, Stian Risøy, Lewinsen Ignesias, Kristoffer Ask, Remi Unnvik, Øyvind Landsvik, Åge Blummenfelt, Ann Olene Boge, Christer Erstad, Raymond Svardal, Rune Nilsen Kvalheim, Raymond Straume, Krister Thomassen, Thomas Stien, Roger Nese, Knut Tore Veivg, Oddbjørn Halvorsen Kaland, Lars Inge Horvei, Vipakaran Kanthasamy, Nirokanth Lothe, Erik Breistrand, Daniel Helle, Øyvind Myklebust Huus, Øyvind Bessesen, Camilla Høgøy, John Arne Handeland, Ole-Johnny Hopsdal, Hans Eldevik, Martin Bøyum, Roger Johansen, Tom K. Turøy, Tom Erik Iversen, Henriette Thorsen, Rune Myntevik, Magnus Rødseth, Vidar Straume, Thomas Engen, Karsten Eriksen.

Paul S. Amundsen

I 1974 var det kaos. Nå er elektrikerne forberedt på streik

Debatt

Unio er misfornøyd med lønnsutviklingen til sine medlemmer. Vi stusser over at LO får ansvaret, skriver Elisabeth Steen.

Unio er misfornøyd med lønnsutviklingen til sine medlemmer. Vi stusser over at LO får ansvaret, skriver Elisabeth Steen.

Ole Palmstrøm

«Svar til Unio om lønn i staten»

Jan-Erik Østlie

Fagforbundet vil ha Sissel Skoghaug som LO-nestleder

Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) (i midten), leder Bjørn Gimming i Norges Bondelag (t.h.) og leder Kjersti Hoff i Norsk Bonde- og Småbrukarlag (t.v.) er blitt enige om årets jordbruksoppgjør.

Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) (i midten), leder Bjørn Gimming i Norges Bondelag (t.h.) og leder Kjersti Hoff i Norsk Bonde- og Småbrukarlag (t.v.) er blitt enige om årets jordbruksoppgjør.

Håkon Mosvold Larsen / NTB

Enighet i jordbruksoppgjøret: – Vi har fått et nødvendig inntektsløft


Flere saker