JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
EUs overvåkingsorgan mener regjeringens innleieregler bryter med EØS-avtalen. Onsdag markerte fagbevegelsen støtte til faste ansettelser.

EUs overvåkingsorgan mener regjeringens innleieregler bryter med EØS-avtalen. Onsdag markerte fagbevegelsen støtte til faste ansettelser.

Håvard Sæbø

Bemanningsbransjen

Fagbevegelsen forsvarte forbudet mot innleie

Forbudet mot innleie møter motstand fra Brussel. Onsdag ettermiddag markerte fagbevegelsen støtte til faste ansettelser.20.09.2023
20:54
22.09.2023 13:01

knut.viggen@lomedia.no

martin@lomedia.no

has@lomedia.no

– Vi vil ikke være løsarbeidere og kasteballer ut og inn av bedrifter. Vårt arbeidsliv skal ikke forverres for å skape profitten i bemanningsbyråenes regneark, sa leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum.

Onsdag ettermiddag var det markeringer til forsvar for de nye reglene for innleie flere steder i landet.

Fellesforbundets leder, Jørn Eggum, var blant dem som holdt appeller på Eidsvolds plass i Oslo.

ESA griper inn

I desember i fjor vedtok Stortinget lovendringer som fjerner muligheten for bedrifter til å bruke innleie når arbeidet er av midlertidig karakter.

I tillegg ble det innført et totalforbud mot bruk av innleie i bygge- og anleggsbransjen i Oslo, Viken og tidligere Vestfold fylke.

Regelverket ble innført fra 1. april i år til store protester fra arbeidsgiverne. Så blandet også EFTAs overvåkningsorgan ESA seg inn.

ESA mener reguleringen som Stortinget vedtok, strider med EØS-avtalen og har opprettet en formell sak mot Norge.

Til støtte for innleieforbudet

– I dag står vi her for å motstå angrepet fra ESA. Et angrep verken vi eller stortingsflertallet kan akseptere, sa leder i Bygningsarbeidernes Fagforening, Joachim Espe.

Han er en av dem som i flere år har stått i bresjen for innleieforbudet som kom i fjor.

– Dette var en historisk milepæl for fagbevegelsen etter fire politiske streiker og fanemarkeringer. Men nå står en ankesak for døren, og det er Brussel som mener de kan bestemme hva som er best for norsk arbeidsliv, sa Espe.

Da ESA varslet søksmål i juli, ga de en to måneders frist på svar, før de eventuelt bestemmer seg for å gå videre med saken.

Regjeringen mener innstrammingene ligger innenfor handlingsrommet Norge har etter EØS-avtalen – og at stortingsflertallet har sluttet seg til lovendringen.

– En historisk milepæl

Joachim Espe viste til at frislippet av innleie og bemanningsforetak hadde ført til dramatisk forverrede forhold i hans bransje.

Ingunn Gjerstad, LO i Oslo og Joachim Espe fra bygningsarbeiderforeningen forbereder seg til onsdagens markering i Oslo.

Ingunn Gjerstad, LO i Oslo og Joachim Espe fra bygningsarbeiderforeningen forbereder seg til onsdagens markering i Oslo.

Håvard Sæbø

– Vi fikk synkende organisering, lavere lønn og produktivitet, mistet kompetanse, det var en dramatisk maktforskyvning, påpekte Espe.

Han mener at dersom det ikke er handlingsrom i EØS-avtalen til å innføre et forbud mot innleie, da spørs det om vi ikke også må tenke annerledes om den.

– Er vi villig til å ofre den norske arbeidslivsmodellen for EØS-avtalen? avsluttet Espe.

– Innleieforbudet fungerer!

Også leder i EL og IT Forbundet, Geir Ove Kulseth, holdt appell på Eidsvolls plass.

 – Det eneste våre medlemmer ber om, er at arbeidet de gjør for å bygge andres boliger og oppfylle andres drømmer, også skal gi et trygt fundament for deres eget liv. Det er ærlig talt ikke er for mye å be om, sa Kulseth.

EL og IT Forbundet både lokalt og sentralt har kjempet for faste ansettelser og støttet kampen for et innleieforbud.

Kulseth viste til at hans forbund sammen med resten av fagbevegelsen har jobbet for faste ansettelser og mot løsarbeidersamfunnet, og at de med Støre-regjeringen fikk en kraftig alliert som endelig satte foten ned.

EL og IT Forbundets nye leder, Geir Ove Kulseth, frykter at en Høyreregjering i 2025 vil bruke få dager på å reversere innstrammingene Stortingsflertallet vedtok i desember i fjor.

EL og IT Forbundets nye leder, Geir Ove Kulseth, frykter at en Høyreregjering i 2025 vil bruke få dager på å reversere innstrammingene Stortingsflertallet vedtok i desember i fjor.

Håvard Sæbø

– Siden innføringen av de nye innleiereglene ser vi at det er flere faste ansettelser, og mindre innleie fra bemanningsbyrå over hele Norge. Vi har medlemmer som for første gang i sitt liv opplever å få fast ansettelse. Det viser at reglene allerede har begynt å fungere, sa Kulseth.

Også EL og IT Forbundets leder mener det må finnes handlingsrom for et innleieforbud i EØS-avtalen.

 – I Tyskland har de hatt forbud mot innleie på byggeplasser i 40 år. Så det handlingsrommet har vi, det handlingsrommet tar vi. Hvis ikke må hele EØS-avtalen ryke, sa Kulseth.

Godt oppmøte på Eidsvolds plass i Oslo onsdag, med faner og plakater. De fleste av dem tillitsvalgte i berørte forbund og fagforeninger.

Godt oppmøte på Eidsvolds plass i Oslo onsdag, med faner og plakater. De fleste av dem tillitsvalgte i berørte forbund og fagforeninger.

Håvard Sæbø

– Vi har en regjering på vår side

Leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, fremsa sin appell på vegne av sine 169.000 medlemmer i privat sektor.

Han er bekymret for at det første høyresiden vil gjøre om de vinner valget i 2025, er å reversere forbudet mot innleie som Støre-regjeringen innførte.

Dette har Erna Solberg lovet å gjøre dersom hun blir statsminister igjen.

– Jeg er mer bekymret for Erna enn for ESA, sa Jørn Eggum.

Også Geir Ove Kulseth mener den største trusselen kommer fra Høyre.

– Selv om vi vinner kampen om å bevare innleieforbudet nå, kan du banne på at en høyreregjering vil gå løs på forbudet fra dag én. Dag to går de løs på midlertidige ansettelser. Dag tre fjerner de retten til feriepenger på dagpenger, sa Kulseth.

Ifølge Fellesforbundets leder drives det nå kampanje på mange fronter mot de nye reguleringene.

– Bemanningsbyråene maler opp skremmebilder. De prøver å bruke jussen for å vingeklippe politikken. De hevder at nå blir det mangel på arbeidskraft. Mens blant våre medlemmer som er leiearbeidere, sier 9 av 10 at de vil fortsette å jobbe i Norge.

Fellesforbundets leder, Jørn Eggum, mener restriksjonene som er innført mot innleie virker og at det nå gjelder å forsvare seerne som er vunnet, ikke bare mot ESA, men også de borgerlige partiene.

Fellesforbundets leder, Jørn Eggum, mener restriksjonene som er innført mot innleie virker og at det nå gjelder å forsvare seerne som er vunnet, ikke bare mot ESA, men også de borgerlige partiene.

Håvard Sæbø

Eggum viste til at bemanningsbyråene tidligere i sommer tapte i tingretten.

– Det er høye odds for at de taper i lagmannsretten. Noen bedrifter har løpt til Brussel og ESA. De skal tape også der, sa Eggum.

Les også: Bemanningsbyråer går rettens vei for å stanse ny innleielov

Innleie i offentlig sektor

Bak arrangementet i Oslo sto blant annet Bygningsarbeidernes Fagforening i Oslo, Elektromontørenes Forening Oslo og Akershus, Oslo Transportarbeiderforening, Oslo HK og LO i Oslo.

Lisbeth Norshus, fylkesleder i Fellesorganisasjonen, påpekte at kampen for hele, faste stillinger også er noe de er opptatt av.

– Innleie foregår også i offentlig sektor. Vi har medlemmer som kun får lønn under oppdrag. I barnevernet er det høy turnover, de leier inn konsulenter for å håndtere stor arbeidsmengde i stedet for å oppbemanne med faste ansatte, sa hun.

Markeringer i de største byene

Også i Stavanger, Bergen, Gjøvik og Trondheim ble det holdt fanemarkeringer onsdag ettermiddag. På Torvet i Trondheim vaiet 20 faner i høstsola under ettermiddagens markering.

Hege Rovik, nestleder i Fagforbundet i Trondheim, var først ut med å holde appell. Hun understreket at de står sammen med privat sektor og byggebransjen i kampen om rettferdige arbeidsvilkår.

Fagforbundet i Trondheim ser en økning i innleie av arbeidskraft også i offentlig sektor, påpekte Rovik.

– Trondheim kommune brukte 120 millioner kroner på innleie innen helse i fjor. Dette er penger vi kunne ha brukt på hele, faste stillinger, sa hun fra talerstolen.

Hege Rovik ser økt bruk av innleie av arbeidskraft i kommunen.

Hege Rovik ser økt bruk av innleie av arbeidskraft i kommunen.

Martin Guttormsen Slørdal

I Trondheim kommune er det opprettet en vikarpool for 19 renholdere som møter opp der det er behov for ekstra ressurser, fortalte Hege Rovik. De er ansatt i 100 prosent stilling, har ei lønn og leve av og kan planlegge fritiden sin.

– Dette må vi få på plass i resten av kommunen også, sa Rovik.

Regjeringen må stå imot ESA

Saken som ESA åpnet mot Norge 19. juni, viser at EØS-avtalen brukes til å tvinge gjennom borgerlig politikk i Norge, mente Vegard Tillerflaten fra Buss- og Sporveisarbeidernes Forening i Trondheim.

– Nå gjelder det at arbeidsminister Marte Mjøs Persen står imot ESA. Vi må stå sammen mot løsarbeidersamfunnet. Hvis vi taper denne kampen, må vi jobbe for å få en folkeavstemning om EØS-avtalen, sa Tillerflaten.

Vegard Tillerflaten frykter løsarbeidersamfunnet.

Vegard Tillerflaten frykter løsarbeidersamfunnet.

Martin Guttormsen Slørdal

Også Ørjan Antonsen fra Fellesforbundet avdeling 762 Rørleggernes fagforening, holdt appell.

– Bemanningsbransjen har hatt lang tid på å bli en seriøs bransje uten å lykkes. I like lang tid har fagbevegelsen prøvd å regulere dem, men de har stadig funnet smutthull for å vike unna innstramminger, sa han.

Slik ble loven endret

I desember 2022 vedtok Stortinget ny lovregulering av innleie fra bemanningsbyråer i hele landet, samt en forskrift som forbyr innleie fra bemanningsbyråer til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold fylke.

Adgangen til fritt å leie inn til «arbeid av midlertidig karakter» ble fjernet, og utenfor forbudssonen er det kun bedrifter med tariffavtale med fagforening med innstillingsrett som kan leie inn fra bemanningsbyrå, etter avtale med tillitsvalgt i innleiebedriften.

Begrunnelsen for innstrammingene var såkalte allmenne hensyn. Lovgivningen er en erkjennelse av at innleie i stor grad har fortrengt faste ansettelser, undergravd lønns- og arbeidsvilkår, faglige rettigheter og skapt grobunn for sosial dumping og et useriøst arbeidsliv.

EFTAs overvåkningsorgan ESA mener denne reguleringen strider med EØS-avtalen og har opprettet en formell sak mot Norge.

Hva er de nye innleiereglene?

De nye innleiereglene trådte fullt i kraft fra 1. juli. Dette er det nye regelverket:

• Bedrifter kan ikke bruke innleid arbeidskraft når arbeidet er av midlertidig karakter. For eksempel sesongarbeid eller prosjekter.

• Det kan brukes innleid arbeidskraft hvis det er avtalt med tillitsvalgte.

• Det er innført totalforbud mot innleie i byggebransjen i Oslo, Viken og tidligere Vestfold (Oslofjord-regionen).

• Alle innleide har rett til fast ansettelse i virksomheten som leier inn etter tre år.

• Det er noen unntak fra de nye reglene, blant annet for innleie av vikarer, helsepersonell og spesialister.

20.09.2023
20:54
22.09.2023 13:01

Slik ble loven endret

I desember 2022 vedtok Stortinget ny lovregulering av innleie fra bemanningsbyråer i hele landet, samt en forskrift som forbyr innleie fra bemanningsbyråer til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold fylke.

Adgangen til fritt å leie inn til «arbeid av midlertidig karakter» ble fjernet, og utenfor forbudssonen er det kun bedrifter med tariffavtale med fagforening med innstillingsrett som kan leie inn fra bemanningsbyrå, etter avtale med tillitsvalgt i innleiebedriften.

Begrunnelsen for innstrammingene var såkalte allmenne hensyn. Lovgivningen er en erkjennelse av at innleie i stor grad har fortrengt faste ansettelser, undergravd lønns- og arbeidsvilkår, faglige rettigheter og skapt grobunn for sosial dumping og et useriøst arbeidsliv.

EFTAs overvåkningsorgan ESA mener denne reguleringen strider med EØS-avtalen og har opprettet en formell sak mot Norge.

Hva er de nye innleiereglene?

De nye innleiereglene trådte fullt i kraft fra 1. juli. Dette er det nye regelverket:

• Bedrifter kan ikke bruke innleid arbeidskraft når arbeidet er av midlertidig karakter. For eksempel sesongarbeid eller prosjekter.

• Det kan brukes innleid arbeidskraft hvis det er avtalt med tillitsvalgte.

• Det er innført totalforbud mot innleie i byggebransjen i Oslo, Viken og tidligere Vestfold (Oslofjord-regionen).

• Alle innleide har rett til fast ansettelse i virksomheten som leier inn etter tre år.

• Det er noen unntak fra de nye reglene, blant annet for innleie av vikarer, helsepersonell og spesialister.
Mest lest

Regjeringen vil fortsette å gi strømstøtte til husholdningene, men hever terskelen for å få den.

Regjeringen vil fortsette å gi strømstøtte til husholdningene, men hever terskelen for å få den.

Colourbox

Strømstøtten endres: Sjekk hva det betyr for deg

– Hvis du lurer på hvorfor Norges største parti ikke lenger er Norges største parti, så kan dette være en av forklaringene, sier HK-lederen, med klar henvisning til Tonje Brennas siste uttalelse om matkøene i Norge. (Arkivfoto)

– Hvis du lurer på hvorfor Norges største parti ikke lenger er Norges største parti, så kan dette være en av forklaringene, sier HK-lederen, med klar henvisning til Tonje Brennas siste uttalelse om matkøene i Norge. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

LO-forbund etter Brennas uttalelser om matkøer: – Vi er sjokkert

Hanna Skotheim

Laila jobbet som lærer i 20 år: – Jeg angrer bittert på at jeg ikke gikk før

Et flertall på Stortinget ønsker at uføre skal kunne tjene mer ved siden av trygden. (Illustrasjonsfoto)

Et flertall på Stortinget ønsker at uføre skal kunne tjene mer ved siden av trygden. (Illustrasjonsfoto)

Brian Cliff Olguin

Stortinget ønsker at uføre skal kunne tjene mer

Eide reagerer også på at den aktuelle sjåføren blir utnyttet økonomisk av det norskeide transportfirmaet som holder til på Vestlandet. Han viser til at begge lønnsslippene dokumenterer at sjåføren, tross mye overtid og nattkjøring, ikke har fått en eneste krone i verken overtid eller ubekvemstillegg.

Eide reagerer også på at den aktuelle sjåføren blir utnyttet økonomisk av det norskeide transportfirmaet som holder til på Vestlandet. Han viser til at begge lønnsslippene dokumenterer at sjåføren, tross mye overtid og nattkjøring, ikke har fått en eneste krone i verken overtid eller ubekvemstillegg.

Jan Inge Haga

Sjåfører ut mot Posten: – Helt vilt om dette får fortsette

– Jeg føler meg ikke noe verdsatt. Om de ikke ville ha meg der, kunne de jo gitt beskjed tidligere – jeg har tre barn og regningene må betales, sier Siyyam.

– Jeg føler meg ikke noe verdsatt. Om de ikke ville ha meg der, kunne de jo gitt beskjed tidligere – jeg har tre barn og regningene må betales, sier Siyyam.

Jan-Erik Østlie

Siyyam føler seg presset ut av jobben: – Jeg ble for dyr

– Når strømprisen firedobles, er ikke det noe du kan ta fra bunnlinja i en overgangsfase. Det er kritisk for overlevelsen av en bedrift, sier klubbleder for Fellesforbundets medlemmer i 3B Fibreglass.

– Når strømprisen firedobles, er ikke det noe du kan ta fra bunnlinja i en overgangsfase. Det er kritisk for overlevelsen av en bedrift, sier klubbleder for Fellesforbundets medlemmer i 3B Fibreglass.

Tormod Ytrehus

Frykter et ras av oppsigelser: – Strømkrisa er langt fra over

Ap- nestleder og statsråd Tonje Brenna forsvarer hun sosialhjelp som velferdsstatens «nødhjelp», sier en julekrisepakke ikke er rett lut mot matkøene. (Arkivfoto)

Ap- nestleder og statsråd Tonje Brenna forsvarer hun sosialhjelp som velferdsstatens «nødhjelp», sier en julekrisepakke ikke er rett lut mot matkøene. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

Brenna får kritikk for matkø-budskap: Arrogant og hjerterått

Hun synes selv det er godt å se at den lille mannen – eller kvinnen – i gaten kan oppnå noe. – Men det er så klart bittert at man sitter igjen med en så stor regning, sier Janne Cecilie Thorenfeldt.

Hun synes selv det er godt å se at den lille mannen – eller kvinnen – i gaten kan oppnå noe. – Men det er så klart bittert at man sitter igjen med en så stor regning, sier Janne Cecilie Thorenfeldt.

Ole Palmstrøm

Nav får historisk straff. Det er Janne Cecilie glad for

Sykefraværet øker, flere går på avklaringspenger og befolkningen blir eldre.

Sykefraværet øker, flere går på avklaringspenger og befolkningen blir eldre.

Colourbox

Nav-regnestykke: «Alle» må betale 14.000 mer i året

Ap-leder Jonas Gahr Støre tar partiets dalende oppslutning i LO på største alvor.

Ap-leder Jonas Gahr Støre tar partiets dalende oppslutning i LO på største alvor.

Jan-Erik Østlie

Nye tall: LOs medlemmer flykter til høyre

Marie Sørhaug (t.v.) og Felicitas Scheffknecht har så vidt passert 30 år, men er allerede bekymret for pensjonen sin. De synes det er en merkelig logikk å svekke offentlig AFP, når man skal harmonisere AFP i privat og offentlig sektor.

Marie Sørhaug (t.v.) og Felicitas Scheffknecht har så vidt passert 30 år, men er allerede bekymret for pensjonen sin. De synes det er en merkelig logikk å svekke offentlig AFP, når man skal harmonisere AFP i privat og offentlig sektor.

Ole Palmstrøm

Unge om pensjon: – Det har blitt en vits at vi kommer til å jobbe til vi dør

De ligger som oftest der, rett framfor sin eier, under møter, på konferanser, i lunsjen, på restauranten med venner og familie. Men er det alltid greit å plukke dem opp?

De ligger som oftest der, rett framfor sin eier, under møter, på konferanser, i lunsjen, på restauranten med venner og familie. Men er det alltid greit å plukke dem opp?

Hanna Skotheim

Kan arbeidsgiver nekte deg å bruke mobilen?

Lina Winge

– Systemet er ikke bygget for å ivareta behovet til kvinner

NY UTSIKT: – At jeg tar ting med humor, er bare en overlevelsesgreie, sier Berit Hafsmo, som ble kastet ut fra Skitbyen og nå bor her, i en lavblokk et annet sted i Trondheim.

NY UTSIKT: – At jeg tar ting med humor, er bare en overlevelsesgreie, sier Berit Hafsmo, som ble kastet ut fra Skitbyen og nå bor her, i en lavblokk et annet sted i Trondheim.

Berit Baumberger

Skitbyen-Berit med ti råd til Nav

Plutselig dukker ikke lønna opp som avtalt. Da er det greit å vite hvilke steg man må ta.

Plutselig dukker ikke lønna opp som avtalt. Da er det greit å vite hvilke steg man må ta.

Colourbox

Får du ikke lønna du har krav på? Her er seks råd

Debatt

Utfallet av denne kampen vil avgjøre svært mange andre spørsmål i årene som kommer. Den er en skjebnekamp, skriver Jonas Bals.

Utfallet av denne kampen vil avgjøre svært mange andre spørsmål i årene som kommer. Den er en skjebnekamp, skriver Jonas Bals.

Håvard Sæbø

Tesla-streiken er en kamp vi ikke kan tape

Driftsoperatør Frida Nilsen i landets største fjernvarmeselskap er blant dem som holder kulda unna 200.000 Oslo-borgere.

Driftsoperatør Frida Nilsen i landets største fjernvarmeselskap er blant dem som holder kulda unna 200.000 Oslo-borgere.

Werner Juvik

Nå kommer kulda: Frida fikser fjernvarmen for 200.000 innbyggere

Arild Martinsen (55) er bekymret for pensjonen: – Ingen kunne forestilt seg at endringene skulle skje så fort.

Arild Martinsen (55) er bekymret for pensjonen: – Ingen kunne forestilt seg at endringene skulle skje så fort.

Ylva Lie Bjerke

Arild har jobbet i kommunen i 14 år. Nå er han bekymret for pensjonen

Barnetrygden øker med 2400 kroner i året for barn over seks år.

Barnetrygden øker med 2400 kroner i året for barn over seks år.

Martin Guttormsen Slørdal

Enige om statsbudsjettet: Øker barnetrygden og minstesatsen for uføre


Flere saker