JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Ny rapport

Fengselsansatte har betydelig risiko for dårlig psykisk helse

Kriminalomsorgen innrømmer store utfordringer med arbeidsmiljøet.
Undersøkelsen ble utarbeidet i samarbeid med vernetjenesten og de ansattes organisasjoner. (Illustrasjonsfoto, personene på bildet har ikke med denne saken å gjøre)

Undersøkelsen ble utarbeidet i samarbeid med vernetjenesten og de ansattes organisasjoner. (Illustrasjonsfoto, personene på bildet har ikke med denne saken å gjøre)

Brian Cliff Olguin

edv@lomedia.no

– Våre ansatte er i en utsatt posisjon, sier kriminalomsorgssjef Lise Sannerud.

Selvmord, selvskading og selvmordsforsøk er en del av hverdagen i noen av fengslene.

Kriminalomsorgen offentliggjorde onsdag en større rapport om ansattes psykiske helse.

Ifølge rapporten har to av tre ansatte opplevd, eller vært vitne til, at en innsatt eller domfelt har begått selvmord eller forsøkt å gjøre det.

Noen av funnene i rapporten

• Hele 28 prosent har opplevd at en kollega har blitt alvorlig skadet

• 28 prosent har opplevd at en kollega har tatt sitt eget liv

Dette er trolig forhold som påvirker selvrapporterte plager. Av svarene som gis, framgår at:

• 9 prosent har symptomer som oppfyller diagnosekriteriene for posttraumatisk stresslidelse (PTSD)

• 7 av 10 er enige i at de kan snakke med sin nærmeste leder om hva de utsettes for på jobb (69 prosent). 2 av 10 opplever at de ikke kan det (19 prosent)

• 12 prosent har en symptombelastning som oppfyller diagnosekriteriene for depresjon

• 19 prosent har en symptombelastning som oppfyller diagnosekriteriene for angst

• 36 prosent har en symptombelastning som kan karakteriseres som et høyt nivå av somatiske plager

Tøffere forhold

Lise Sannerud, som er direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), forklarer delvis funnene med at flere nå kommer til soning med alvorlige psykiske lidelser. Fengslene fylles også i større grad av innsatte dømt for alvorlig kriminalitet.

Les også: Fengselsbetjent etter selvmord på Bredtveit: – Dette er traumatisk

– Våre ansatte som jobber direkte med innsatte og domfelte er derfor i en utsatt posisjon som medfører en betydelig risiko for vold, trusler og psykiske belastningsskader, sier Sannerud i en pressemelding.

En rekke tiltak foreslås:

Bærekraftig bemanning og bevilgning av ressurser står øverst i lista over tiltak som foreslås i rapporten. Det kan skje i form av en bemanningsnorm. Det kan lages en bemanningskalkulator som beregner antall ansatte ut fra sikkerhetsnivå.

Mentorordning er et annet foreslått tiltak, som en videreføring av kollegastøttenettverk.

Trening i fysisk maktanvendelse anbefales å bygges ut med øvelser i å håndtere traumatiserende hendelser.

Friomsorgen omfattes også av foreslåtte tiltak, med en styrking av sikkerhetstiltak rundt straffegjennomføring i samfunnet. Det bør identifiseres potensielle risikoer og forebygge farlige situasjoner, også for å trygge ansattes psykiske helse.

KRUS, Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter, kan tilby kompetanseheving og trening i stressmestring og selvhjelpsteknikker.

Aktuelt: Fengselsbetjenter blir alvorlig syke av jobben: – Tallene er alarmerende

Lover opptrapping

Undersøkelsen ble utarbeidet i samarbeid med vernetjenesten og de ansattes organisasjoner.

Den ble så gjennomført av konsulentselskapet Rambøll på oppdrag fra KDI. Kriminalomsorgen varsler at de nå intensiverer sitt arbeid med ansattes psykiske helse.

Tross alvorlige funn, oppgir 92 prosent av de som svarte på rapporten å ha nære og gode forhold til kollegene sine.

Annonse
Annonse