JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
FAR I BAKGRUNNEN: Barnevernet er opptatt av å hjelpe mor til å fungere som omsorgsperson, men glemmer ofte far. Noen fedre opplever at de ikke en gang blir informert om at det er opprettet en barnevernssak, ifølge Anita Skårstad Storhaugs doktoravhandling.

FAR I BAKGRUNNEN: Barnevernet er opptatt av å hjelpe mor til å fungere som omsorgsperson, men glemmer ofte far. Noen fedre opplever at de ikke en gang blir informert om at det er opprettet en barnevernssak, ifølge Anita Skårstad Storhaugs doktoravhandling.

Kristin Margrethe Johansen

Forsker: – Barnevernet overser fedre

Barnevernet favoriserer mor framfor far, konkluderer Anita Skårstad Storhaug i sin doktorgrad. Hun etterlyser holdningsendring og nye rutiner for å involvere fedrene.10.01.2016
18:45
11.01.2016 11:46

solfrid.rod@lomedia.no

«Hvis mor er rusavhengig eller psykisk syk, setter barnevernet store ressurser inn på å hjelpe henne i mammarollen. Hvis det er far som har problemer, blir han heller bedt om å forlate familien sin».

Slik gjengis kjernen i Storhaugs funn på kjønnsforskning.no, hvor denne saken er den fjerde mest leste i 2015.

– Fedre opplever å bli møtt med gammeldagse holdninger fra barnevernsansatte. Mor blir fortsatt ansett som den viktigste omsorgsgiveren, og fedre som kontakter barnevernet med bekymringsmeldinger om mor opplever å ikke bli tatt på alvor, sier Storhaug.

Far lite viktig

Avhandlingen hennes bygger på intervjuer med fedre til barn med tiltak i barnevernet og fokusgruppeintervjuer med saksbehandlere. I tillegg baserer Storhaug seg på spørreundersøkelsen Det nye barnevernet, hvor 715 foreldre med erfaring fra kontakt med barnevernet har deltatt.

Storhaug finner at:

• Barnevernet tilrettelegger for at relasjonen mor–barn skal fungere i langt større grad enn far–barn.

• Fedre som kontakter barnevernet fordi de mener mors oppførsel skader barnet opplever å ikke bli trodd.

• Fedre blir ikke alltid kontaktet når det åpnes en barnevernssak for et barn de ikke bor sammen med.

• Når en saksbehandler avgjør at far ikke er viktig for barnet eller ikke bør ha kontakt, setter barnevernet heller ikke inn tiltak rettet mot far. Dermed vernes ikke barn mot eventuell problematisk kontakt med far.

• Mors beskrivelser av far tillegges stor vekt. Hvis hun framstiller far i et dårlig lys, hender det at saksbehandler lar være å kontakte far.

• Når mor blir psykisk syk, setter barnevernet inn tiltak. Når far blir syk, forventer barnevernet at mor kompenserer og beskytter barnet.

• Følg FriFagbevegelse på Facebook og Twitter

Ikke tid til far

Storhaug peker på flere forklaringer på det hun mener er en åpenbar forskjellsbehandling.

Halvparten av alle barn som er i kontakt med barnevernet bor ikke sammen med far, og mange har begrenset kontakt. Å skulle involvere disse fedrene i barnas liv i en situasjon hvor mor sliter, er krevende.

– Saksbehandlerens tidspress oppgis som en årsak til at far ikke involveres i slike tilfeller. I tillegg er mange saksbehandlere usikre på om lovverket åpner for å informere en forelder som ikke har daglig omsorg for barnet, sier Storhaug til kjønnsforskning.no.

• Ansatte i barnevernet stiller ekstra for flyktningbarna

Juridisk gråsone

Storhaug mener uklarheter mellom Barnevernloven og Barneloven bidrar til forvirring om informasjon og taushetsplikt. Barneloven gir foreldre uten foreldreansvar rett til å bli informert om barnet, mens opplysninger om den andre forelderen kan være taushetsbelagt. I barnevernssaker kan det være vanskelig å skille hva som er det første og siste, påpeker Storhaug.

Det er uklarheter mellom Barnevernloven og Barneloven som fører til denne forvirringen. Barneloven sier at også foreldre uten foreldreansvar har rett på opplysninger om barnets situasjon. Forhold som gjelder den andre forelderen kan derimot være taushetsbelagt. Mors psykiske helse er i utgangspunktet taushetsbelagt, men er også avgjørende for barnets omsorgssituasjon. Dermed kan det likevel være riktig å informere far.

Ansatte i barnevernet slites ut av kjeft og trakassering

Rutiner og holdninger

Forskeren mener barnevernet trenger nye rutiner for å bli bedre på å involvere begge foreldrene. Enda mer påkrevd er en holdningsendring, mener Storhaug.

– Barnevernet jobber selvsagt med mange saker hvor fedre har en negativ påvirkning på barnet sitt. Det må tas hensyn til, men jeg opplever at holdningene er ureflekterte. Negative erfaringer med noen fedre bør ikke få danne grunnlag for negative forventninger til fedre som faktisk kan være en ressurs, sier hun til kjønnsforskning.no.

Forskeren har flere eksempler i sitt materiale hvor far får beskjed om å flytte ut, fordi barnevernet mener mor da har større sjanse for å beholde omsorgen for barnet. Når far så har flyttet ut, forholder ikke lenger barnevernet seg til ham. Men det kan godt hende at han fortsetter å ha kontakt med mor og barn selv om han har en annen bostedsadresse.

Barn kan få rett til barnevern

Trenger flere menn

Flere mannlige ansatte kan også bidra til et mer nyansert syn på mor og far som omsorgspersoner, tror Storhaug. Av de 14 saksbehandlerne hun intervjuet var bare to menn.

Noen av de intervjuede saksbehandlerne mener at de og deres kolleger over tid har blitt bedre til å se far. Andre oppgir at de aldri har tenkt over disse spørsmålene før de ble intervjuet.

Barnevernet mangler fagansatte

Kjenner seg ikke igjen

Sosionom Håvard Solberg jobber i barnevernet i Fredrikstad, en barnevernstjeneste som har vært opptatt av å rekruttere menn og der en rask opptelling viser at åtte av rundt 60 saksbehandlere er menn. Han kjenner seg ikke igjen i bildet av et barnevern som forskjellsbehandler mødre og fedre.

– Dette er individuelle vurderinger fra sak til sak i forhold til lovverket. Jeg har ikke tenkt at vi gjør forskjell på mor og far. Om det er fordi vi er flere menn her har jeg ingen formening om, sier Solberg.

Omsorgens annet kjønn

En selvfølge å informere far, mener Håvard Solberg i barnevernet i Fredrikstad.

En selvfølge å informere far, mener Håvard Solberg i barnevernet i Fredrikstad.

Eirik Dahl Viggen

Han mener det er en selvfølge at den forelderen som ikke bor sammen med barn blir orientert når barnevernet kommer inn i bildet, så sant det ikke er spesielle grunner til det motsatte. Samtidig er det naturlig at barnevernet har mest kontakt med den forelderen som har omsorgen, påpeker Solberg. Statistisk sett er det oftest mor.

Barnevernet lot jente selge sex

Barnets beste

Sosionomen kjenner igjen den juridiske gråsonen som Storhaug peker på, der informasjon om barnet kan komme i konflikt med taushetsplikten.

– Vi må alltid spørre hva det gagner barnet at vi deler av informasjon og vurdere dette i forhold til aktuelle lovverk. Barnets beste er det vi styrer etter, samtidig som vi også skal verne foreldrene, påpeker Solberg.

Få nyhetsbrevet vårt her:

10.01.2016
18:45
11.01.2016 11:46Mest lest

Hilde Cecilie Jordsjø har jobbet som kabinansatt i SAS i 33 år.

Hilde Cecilie Jordsjø har jobbet som kabinansatt i SAS i 33 år.

Privat

Hilde Cecilie har fått 2.000 kroner mer i lønn på 12 år: – Ledelsen ser på oss som et nødvendig onde

136 600 personer mottok arbeidsavklaringspenger (AAP) fra Nav første kvartal 2022.

136 600 personer mottok arbeidsavklaringspenger (AAP) fra Nav første kvartal 2022.

Hanna Skotheim

Tre viktige endringer i reglene for AAP

1. juli 2022 trer en rekke endringer i arbeidslivet i kraft. Her får du oversikten.

1. juli 2022 trer en rekke endringer i arbeidslivet i kraft. Her får du oversikten.

Tormod Ytrehus

1. juli er det nye lover og regler som innføres i arbeidslivet

Eva Ranheim er sekretær i klubben og en av få som er igjen på Elko-fabrikken. Nå flyttes fabrikken til utlandet.

Eva Ranheim er sekretær i klubben og en av få som er igjen på Elko-fabrikken. Nå flyttes fabrikken til utlandet.

Sissel M. Rasmussen

Suksessfabrikk flyttes ut av Norge: – Det har vært en slitsom tid

STREIK: LO-lederen med full støtte til SAS-pilotene.

STREIK: LO-lederen med full støtte til SAS-pilotene.

Sissel Rasmussen/Tormod Ytrehus

LO-lederen med full støtte til pilotene: – SAS-ledelsen holdt sine ansatte for narr 

Maria Jocelyn Vattøy (til venstre) og Saengduan Hansen har det tøft. Endrete permitteringsregler gir en svært usikker økonomisk hverdag.

Maria Jocelyn Vattøy (til venstre) og Saengduan Hansen har det tøft. Endrete permitteringsregler gir en svært usikker økonomisk hverdag.

Erlend Angelo

Maria og Saengduan står uten lønn og dagpenger: – Er det dette som er vanlige folks tur?

Regjeringens oppdaterte regler for hjemmekontor gjelder fra 1. juli.

Regjeringens oppdaterte regler for hjemmekontor gjelder fra 1. juli.

colourbox.com

Nye regler for hjemmekontor fra 1. juli. Dette må du vite

– Jeg forstår ikke hvordan Nav kan ansette leger med slike holdninger til mennesker som blir syke, sier stortingsrepresentant Seher Aydar (R).

– Jeg forstår ikke hvordan Nav kan ansette leger med slike holdninger til mennesker som blir syke, sier stortingsrepresentant Seher Aydar (R).

André Kjernsli

Rødt raser etter avsløringen om at syke Ikea-ansatte tvinges på jobb

Lene Rørvik reagerer på at FO, som regner seg som en feministisk organisasjon, gikk med på å svekke kvinners rett til å få betalt ammefri.

Lene Rørvik reagerer på at FO, som regner seg som en feministisk organisasjon, gikk med på å svekke kvinners rett til å få betalt ammefri.

Privat

Lene (30) vil melde seg ut av LO i amme-protest

KAN GÅ AV TIDLIG: Ansatte innen brann og redning er blant dem som kan gå av tidlig i dag. Trepartssamarbeidet som nå er satt i gang skal munne ut i nye regler for om de fremdeles skal kunne gå av tidligere enn andre, eventuelt når og hvordan de i såfall skal tjene opp til alderspensjon samtidig som de går av tidlig.

KAN GÅ AV TIDLIG: Ansatte innen brann og redning er blant dem som kan gå av tidlig i dag. Trepartssamarbeidet som nå er satt i gang skal munne ut i nye regler for om de fremdeles skal kunne gå av tidligere enn andre, eventuelt når og hvordan de i såfall skal tjene opp til alderspensjon samtidig som de går av tidlig.

Lars Magne Hovtun/OBRE

I disse yrkene kan du gå tidligere av med pensjon

–  Jeg, rotter og kakerlakker er vel de eneste som overlever en atomvinter. Etter å ha vært her noen år er det ingenting som biter lenger, sier renovatør Daniel Sebergsen.

– Jeg, rotter og kakerlakker er vel de eneste som overlever en atomvinter. Etter å ha vært her noen år er det ingenting som biter lenger, sier renovatør Daniel Sebergsen.

Ida Bing

Daniel er utsatt for sopp og bakterier hver dag: – Vi vet jo ikke hva vi står og puster inn

Fra 1. juli blir det dyrere for dem som bruker mye strøm samtidig.

Fra 1. juli blir det dyrere for dem som bruker mye strøm samtidig.

Kai Hovden

Nå er den nye nettleia her: – Jeg er spent på responsen

– Målet fra ledelsen flyttet seg. Vi ble utsatt for et taktisk skittent spill uten at vi visste det, sier forbundsleder.

– Målet fra ledelsen flyttet seg. Vi ble utsatt for et taktisk skittent spill uten at vi visste det, sier forbundsleder.

Jan-Erik Østlie

Pilotene mener de har blitt lurt av SAS-ledelsen: – Vi ble brukt i et skittent spill, sier Norsk Flygerforbund

Martin Guttormsen Slørdal

Tusenfryd underbetaler unge i sommerjobb, mener Norsk Arbeidsmandsforbund

Meklingen mellom SAS og pilotene førte ikke fram. Dermed streiker 900 piloter.

Meklingen mellom SAS og pilotene førte ikke fram. Dermed streiker 900 piloter.

Vidar Ruud / NTB

SAS-pilotene ut i streik: Partene skylder på hverandre

Ole Palmstrøm

Posten og Bring får kritikk for uforutsigbare og dårlige arbeidsvilkår

Martin Guttormsen Slørdal

Fagbevegelsens egen storstue har flere ganger brukt vektere uten tariffavtale. Nå vil LO rydde opp

Meklingen gjelder folk som jobber med TV- og radioproduksjon, samt administrasjon i NRK. 

Meklingen gjelder folk som jobber med TV- og radioproduksjon, samt administrasjon i NRK. 

Colourbox

NRK kan gå i svart fra midnatt

Hva skjer når et lønnsoppgjør går til tvungen lønnsnemd?

Hva skjer når et lønnsoppgjør går til tvungen lønnsnemd?

FriFagbevegelse/NTB

«Tvungen lønnsnemnd» har reddet ferien for mange, men hva er det?

Den varslede mulige pilotstreiken i SAS ble utsatt med 72 timer. Den nye fristen går ut ved midnatt fredag 1. juli.

Den varslede mulige pilotstreiken i SAS ble utsatt med 72 timer. Den nye fristen går ut ved midnatt fredag 1. juli.

Erlend Angelo

Skjebnenatt for SAS: Dette er konflikten som kan knuse flyselskapet


Flere saker