JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
En håndverker som krevde erstatning for det han mente var urettmessig avskjed eller mangelfull oppsigelse, vant fram i Hålogaland lagmannsrett i sommer. (Illustrasjonsfoto)

En håndverker som krevde erstatning for det han mente var urettmessig avskjed eller mangelfull oppsigelse, vant fram i Hålogaland lagmannsrett i sommer. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox

Egenoppsigelse, oppsigelse eller avskjed?

Håndverker ba om mer arbeid – mistet jobben: Får 80.000 kroner i erstatning

En polsk håndverker som gikk rettens vei etter at han mistet jobben, får 80.000 kroner i erstatning for urettmessig avskjed.27.08.2020
08:56
27.08.2020 09:46

aurora@lomedia.no

Håndverkeren gikk til sak mot tidligere arbeidsgiver på grunn av uenighet om han selv hadde sagt opp stillingen, eller om arbeidsgiver hadde avsluttet arbeidsforholdet. Etter at tingretten kom frem til at han selv hadde sagt opp, anket han saken videre til lagmannsretten.

Håndverkeren som krevde erstatning for det han mente var urettmessig avskjed eller mangelfull oppsigelse, vant fram i Hålogaland lagmannsrett i sommer.

Skriftlige bevis, i dette tilfellet oppsigelser sendt fra arbeidsgiver, fikk avgjørende betydning i lagmannsretten. Flertallet konkluderte med at den ansatte var avskjediget.

Nicholas (22) vant over Oslo kommune: Fikk fast stilling etter under et år som ringevikar

Uenige om hva som ble sagt

Uenigheten startet da mannen mottok en skriftlig oppsigelse på epost i januar 2019. Da var han inne i sin andre periode som ansatt i bedriften, hvor han utførte snekker-, rørlegger- og murerarbeid.

Oppsigelsen kom etter at han hadde hatt et møte med arbeidsgiver 21. januar, som håndverkeren selv tok initiativ til, fordi han ikke hadde fått noen oppdrag siden tidlig i desember 2018.

Hva som ble sagt på dette møtet er partene uenige om.

Arbeidsgiver forklarte for lagmannsretten at det ikke var oppdrag for noen av selskapets ansatte da, og at den polske arbeideren i møtet hadde gitt uttrykk for at han ønsket at selskapet enten ga ham arbeid eller sa ham opp. Fordi det ikke var oppdrag på dette tidspunktet, skal arbeidsgiver ha oppfattet utsagnet som en oppsigelse fra arbeidstakerens side.

Arbeidstakeren forklarte at han i møtet ba om mer arbeid, og at møtet ble avsluttet med at arbeidsgiver skulle se hva han kunne gjøre.

«Si at dere tjener 130 kroner»: Polske jordbærplukkere hevder de ble bedt om å lyve til Arbeidstilsynet

Fikk to oppsigelser på epost

Senere samme dag mottok den polske håndverkeren epost fra arbeidsgiver.

E-posten inneholdt et brev datert 6. desember 2018 med overskriften «Oppsigelse fra arbeidsforhold».

«Pga. sviktende arbeidsoppdrag ser vi oss nødt til og si opp ditt arbeidsforhold ved vår bedrift. Oppsigelsen gjelder fra 07. desember 2018», heter det i brevet.

Da arbeidstaker reagerte og tok kontakt med arbeidsgiver, fikk han senere samme dag tilsendt en ny oppsigelse. Innholdet i brevet var det samme, men datoen var endret til 21. januar 2019.

Daglig leder i selskapet forklarte for retten at bakgrunnen for brevene fra selskapet var å hjelpe arbeidstakeren til å få støtte fra det offentlige, altså unngå forlenget ventetid ved søknad om dagpenger.

Lagmannsrettens flertall har ikke tiltro til denne forklaringen, og viser til at arbeidstaker reagerte med å få datoen endret da han mottok den første oppsigelsen.

«Dersom det var slik at planen var å oppnå dagpenger så tidlig som mulig, ville det vært naturlig å benytte oppsigelse med dato 6. desember 2018», mener flertallet ifølge dommen.

Kutt i dagpenger: Fra 31. oktober er det slutt på særordningene for koronapermitterte

80.000 kroner i erstatning

Retten var delt i spørsmålet om hvorvidt det 21. januar 2019 faktisk fant sted en avskjed/oppsigelse, eller om arbeidsgiver og arbeidstaker hadde blitt enige om å avslutte ansettelsesforholdet.

For flertallet ble oppsigelsen fra arbeidsgiver avgjørende for konklusjonen om at arbeidstakeren ikke hadde sagt opp selv.

«Eksistensen av en oppsigelse, dens ordlyd og begrunnelse taler med styrke for at det foreligger en avskjed. Disse er dessuten begivenhetsnære dokumenter, hvilket ytterligere underbygger [arbeidstakers] oppfatning», heter det i dommen.

Fordi arbeidsgiver har tatt initiativ til å avslutte arbeidsforholdet, og fordi fratredelsen var samme dag som oppsigelsen ble gitt – altså øyeblikkelig fratreden – er det å regne som en avskjed, og en urettmessig avskjed, ifølge rettens flertall som viser til arbeidsmiljøloven § 15–14 første ledd (se faktaboks).

Lagmannsretten la i denne saken liten vekt på at arbeidstaker ikke protesterte umiddelbart eller at han ikke hadde fremmet krav om å stå i stillingen.

Den polske håndverkeren ble tilkjent totalt 80.000 kroner i erstatning for økononomisk tap og ikke-økonomisk tap i forbindelse med urettmessig avskjed.

Spørsmål og svar: Arbeidsgiver har trukket meg i lønn – hva gjør jeg?

Arbeidsmiljøloven om avskjed:

§ 15-14.Avskjed

(1) Arbeidsgiver kan avskjedige en arbeidstaker med påbud om øyeblikkelig fratreden dersom denne har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen.

(2) Ved avskjed gjelder bestemmelsene i §§ 15-1 og 15-4 tilsvarende.

(3) Dersom avskjeden er urettmessig, skal retten kjenne den ugyldig etter påstand fra arbeidstaker. I særlige tilfeller kan retten likevel, etter påstand fra arbeidsgiver, bestemme at arbeidsforholdet skal opphøre dersom den etter avveining av partenes interesser finner at det vil være åpenbart urimelig at arbeidsforholdet fortsetter. Retten kan også bestemme at arbeidsforholdet skal opphøre når den finner at vilkårene for saklig oppsigelse er til stede.

(4) Arbeidstaker kan kreve erstatning dersom avskjeden er urettmessig. Erstatningen fastsettes i samsvar med § 15-12 andre ledd.

Formkrav ved avskjed er i hovedsak de samme som ved oppsigelse.

§ 15-4.Formkrav ved oppsigelse

(1) Oppsigelse skal skje skriftlig.

(2) Oppsigelse fra arbeidsgivers side skal leveres til arbeidstaker personlig eller sendes i rekommandert brev til arbeidstakers oppgitte adresse. Oppsigelsen skal anses for å ha funnet sted når den er kommet fram til arbeidstaker. Oppsigelsen skal inneholde opplysninger om

a) arbeidstakers rett til å kreve forhandling og reise søksmål,

b) retten til å fortsette i stillingen etter bestemmelsene i §§ 17-3, 17-4 og 15-11,

c) de frister som gjelder for å kreve forhandling, reise søksmål og for å fortsette i stillingen, og

d) hvem som er arbeidsgiver og rett saksøkt i en eventuell tvist.

Er oppsigelsen begrunnet i virksomhetens forhold, skal den også inneholde opplysninger om fortrinnsrett etter § 14-2.

(3) Dersom arbeidstaker krever det, skal arbeidsgiver oppgi de omstendigheter som påberopes som grunn for oppsigelsen. Arbeidstaker kan kreve å få opplysningene skriftlig.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
27.08.2020
08:56
27.08.2020 09:46Mest lest

ERFARING: Med mange år bak symaskinen og en fortsatt god helse, tok Hallgerd Aure like greit en ny jobb som sømoperatør ved Ekornes avdeling Aure.

ERFARING: Med mange år bak symaskinen og en fortsatt god helse, tok Hallgerd Aure like greit en ny jobb som sømoperatør ved Ekornes avdeling Aure.

Privat

Da Hallgerd (66) mista jobben, tok hun grep: – Her er det så mye arbeid som aldri før

FANT LØSNINGER SAMMEN: Både Fellesforbundets klubbleder Robert Jacobsen (t.v.) og daglig leder på GAC Norway sin avdeling på Slagentangen, Ståle Stangeby ønsker seg glidende grenser for jobb og permitteringer med rett på dagpenger. Enn så lenge har man valgt i samarbeid å redusere en del av stillingene til 75 prosent.

FANT LØSNINGER SAMMEN: Både Fellesforbundets klubbleder Robert Jacobsen (t.v.) og daglig leder på GAC Norway sin avdeling på Slagentangen, Ståle Stangeby ønsker seg glidende grenser for jobb og permitteringer med rett på dagpenger. Enn så lenge har man valgt i samarbeid å redusere en del av stillingene til 75 prosent.

Roy Ervin Solstad

En halvtime for lenge på jobb kan koste Robert og kollegene dagpengene fra Nav

Erna Solberg

Erna Solberg

Leif Martin Kirknes

Erna Solberg ble overkjørt og må kutte fergeprisene. Her svarer hun

Skjermdump

Uber-sjåførens desperate melding: – Eg er i ferd med å bli heimlaus for tredje gong sidan mai

LEI: Henning Brøgger Pedersen gikk etterhvert ganske lei av stua si etter å ha blitt permittert.

LEI: Henning Brøgger Pedersen gikk etterhvert ganske lei av stua si etter å ha blitt permittert.

Brian Cliff Olguin

Henning (28) er sjanseløs på boligmarkedet: – Det vi har i dag er Willochs arv, sier forsker

HØYE BUNKER: Dokumentbunkene har vokst seg fete i løpet av den tiden saken har pågått. Tor Teigland er klar på at uten FLT og LO på laget hadde han måttet gi opp kampen etter tapet i Trygderetten.

HØYE BUNKER: Dokumentbunkene har vokst seg fete i løpet av den tiden saken har pågått. Tor Teigland er klar på at uten FLT og LO på laget hadde han måttet gi opp kampen etter tapet i Trygderetten.

Kai Hovden

Tor fikk avslag på yrkesskadesøknad hos Nav og tapte i Trygderetten – så kom kontrabeskjeden

FRYKTER FOR SIKKERHETEN: «Faste» piloter blir oppsagt, lønningene presses og pilotene må være disponible sju dager i uka. SAS-pilot og første nestleder i Norsk Flygerforbund, Jo Bjørn Skatval er bekymret for flysikkerheten etter at det islandske flyselskapet Bluebird Nordic ga 11 fagorganiserte piloter sparken.

FRYKTER FOR SIKKERHETEN: «Faste» piloter blir oppsagt, lønningene presses og pilotene må være disponible sju dager i uka. SAS-pilot og første nestleder i Norsk Flygerforbund, Jo Bjørn Skatval er bekymret for flysikkerheten etter at det islandske flyselskapet Bluebird Nordic ga 11 fagorganiserte piloter sparken.

Helge Rønning Birkelund

Tillitsvalgt pilot advarer mot skrekk-kontrakter på Island: – Det er kort vei til Norge

Med det yngste barnet hjemme, fikk seksbarnsmoren namsmannen på besøk, med ordre om utkastelse.

Med det yngste barnet hjemme, fikk seksbarnsmoren namsmannen på besøk, med ordre om utkastelse.

Mina B. Ræge/Dagsavisen

Seksbarnsmor «Ivana» (35) ble kastet ut av leiligheten i Oslo

KAOS I INNBOKSEN: – Overfloden av informasjon fra ledelsen ved universitetet, fakultetet, instituttet og avdelingen er utfordrende å håndtere, sier Frode Veggeland.

KAOS I INNBOKSEN: – Overfloden av informasjon fra ledelsen ved universitetet, fakultetet, instituttet og avdelingen er utfordrende å håndtere, sier Frode Veggeland.

Ole Palmstrøm

Ekstraarbeidet tok nattesøvnen fra Frode: – Jeg var så sliten at jeg ikke visste hvor jeg var

HELTIDSKULTUR: Fafo-forsker Leif E. Moland (innfelt) mener det er en umulig løsning å fortsette med den turnusmodellen som er mest utbredt i helse- og omsorgssektoren i dag, med 7-8-timers vakter og jobb hver tredje helg, dersom heltidskultur er målet.

HELTIDSKULTUR: Fafo-forsker Leif E. Moland (innfelt) mener det er en umulig løsning å fortsette med den turnusmodellen som er mest utbredt i helse- og omsorgssektoren i dag, med 7-8-timers vakter og jobb hver tredje helg, dersom heltidskultur er målet.

Colourbox.com. Innfelt: fafo.no

13-timersvakter vil gi flere hele stillinger, mener Fafo-forskeren. Se turnusmodellene

Sylvi Listhaug

Sylvi Listhaug

Jan-Erik Østlie

Ny måling: Listhaug skremmer vekk flere enn hun lokker til Frp som partileder

Psykologspesialist Casper Meyer Nilsen reagerer på at vold mot ansatte får pågå ved barnevernsinstitusjoner.

Psykologspesialist Casper Meyer Nilsen reagerer på at vold mot ansatte får pågå ved barnevernsinstitusjoner.

Privat

«Trines» psykolog: – Det er skandaløst at alvorlig vold mot en ansatt har fått pågå over lang tid

Debatt

Det skal ikke være de som sitter nederst ved bordet som må gjøre opp, skriver Andreas Tharaldsen.

Det skal ikke være de som sitter nederst ved bordet som må gjøre opp, skriver Andreas Tharaldsen.

Ida Bing

«Dugnaden er avlyst», skriver servitør Andreas

Det nytter ikke for Sylvi Listhaug å tråkke olje- og gasspedalen i bånn, mener Magnus Marsdal i Manifest Tankesmie.

Det nytter ikke for Sylvi Listhaug å tråkke olje- og gasspedalen i bånn, mener Magnus Marsdal i Manifest Tankesmie.

Jan-Erik Østlie

– Sylvi Listhaug sender norsk industri rett i fjellveggen, mener Magnus Marsdal

Fagforbundets hovedtillitsvalgte i Sykehjemsetaten i Oslo, Kjartan Goksøyr, mener det er mer enn nok plikter for sykmeldte allerede.

Fagforbundets hovedtillitsvalgte i Sykehjemsetaten i Oslo, Kjartan Goksøyr, mener det er mer enn nok plikter for sykmeldte allerede.

Anna Granqvist

– Jeg har selv deltatt i møter der leder sier til sykmeldte: «du kan vel gjøre noe, du sitter jo her nå»

Nestleder Sylvi Listhaug ligger an til å overta som partileder i Frp.

Nestleder Sylvi Listhaug ligger an til å overta som partileder i Frp.

Tri Nguyen Dinh

Analyse: Lavtlønnede og mannlige velgere forlater Frp

Live Glesne Kjølstad sammen Sorab Abolfathi og andre gode hjelpere under åpningen til Louis Pizza. Foto: Privat

Live Glesne Kjølstad sammen Sorab Abolfathi og andre gode hjelpere under åpningen til Louis Pizza. Foto: Privat

Foto: Privat

Live ville hjelpe sine iranske venner og ga dem jobb. Nå skal hun i retten for tredje gang

HAR STILT KRAV: Hovedtillitsvalgt Margit Wik i Coop Nordland, Ståle Simonsen i Coop Midt-Norge, Ann Kristin Heggdal i Coop Nordvest og Anne Svendsvoll i Coop Sørvest har stilt krav om full ønn under sykdom i lokale forhandlinger, men fått nei. Nå venter de på at HK skal ta sakene videre.

HAR STILT KRAV: Hovedtillitsvalgt Margit Wik i Coop Nordland, Ståle Simonsen i Coop Midt-Norge, Ann Kristin Heggdal i Coop Nordvest og Anne Svendsvoll i Coop Sørvest har stilt krav om full ønn under sykdom i lokale forhandlinger, men fått nei. Nå venter de på at HK skal ta sakene videre.

Privat/Lene Svenning

Sjefene sikret seg full lønn under sykdom – nå krever butikkansatte det samme

DET ER HÅP: Fagforbundets økonom Bjørn Kristian Rudaa har selv bidratt til å snu mange nedbemanningsforslag.

DET ER HÅP: Fagforbundets økonom Bjørn Kristian Rudaa har selv bidratt til å snu mange nedbemanningsforslag.

Bjørn A. Grimstad

Slaget er ikke tapt selv om kommunen vil si opp ansatte. Her er økonomiekspertens råd

Over 1.400 selskaper har fått lønnskompensasjon, til tross for at de hadde null ansatte da koronakrisen startet. Det viser en kartlegging Dagbladet har foretatt.

Over 1.400 selskaper har fått lønnskompensasjon, til tross for at de hadde null ansatte da koronakrisen startet. Det viser en kartlegging Dagbladet har foretatt.

Colourbox

1.400 selskaper har fått lønnskompensasjon. Problemet? De hadde ingen ansatte


Flere saker