JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
En håndverker som krevde erstatning for det han mente var urettmessig avskjed eller mangelfull oppsigelse, vant fram i Hålogaland lagmannsrett i sommer. (Illustrasjonsfoto)

En håndverker som krevde erstatning for det han mente var urettmessig avskjed eller mangelfull oppsigelse, vant fram i Hålogaland lagmannsrett i sommer. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox

Egenoppsigelse, oppsigelse eller avskjed?

Håndverker ba om mer arbeid – mistet jobben: Får 80.000 kroner i erstatning

En polsk håndverker som gikk rettens vei etter at han mistet jobben, får 80.000 kroner i erstatning for urettmessig avskjed.27.08.2020
08:56
27.08.2020 09:46

aurora@lomedia.no

Håndverkeren gikk til sak mot tidligere arbeidsgiver på grunn av uenighet om han selv hadde sagt opp stillingen, eller om arbeidsgiver hadde avsluttet arbeidsforholdet. Etter at tingretten kom frem til at han selv hadde sagt opp, anket han saken videre til lagmannsretten.

Håndverkeren som krevde erstatning for det han mente var urettmessig avskjed eller mangelfull oppsigelse, vant fram i Hålogaland lagmannsrett i sommer.

Skriftlige bevis, i dette tilfellet oppsigelser sendt fra arbeidsgiver, fikk avgjørende betydning i lagmannsretten. Flertallet konkluderte med at den ansatte var avskjediget.

Nicholas (22) vant over Oslo kommune: Fikk fast stilling etter under et år som ringevikar

Uenige om hva som ble sagt

Uenigheten startet da mannen mottok en skriftlig oppsigelse på epost i januar 2019. Da var han inne i sin andre periode som ansatt i bedriften, hvor han utførte snekker-, rørlegger- og murerarbeid.

Oppsigelsen kom etter at han hadde hatt et møte med arbeidsgiver 21. januar, som håndverkeren selv tok initiativ til, fordi han ikke hadde fått noen oppdrag siden tidlig i desember 2018.

Hva som ble sagt på dette møtet er partene uenige om.

Arbeidsgiver forklarte for lagmannsretten at det ikke var oppdrag for noen av selskapets ansatte da, og at den polske arbeideren i møtet hadde gitt uttrykk for at han ønsket at selskapet enten ga ham arbeid eller sa ham opp. Fordi det ikke var oppdrag på dette tidspunktet, skal arbeidsgiver ha oppfattet utsagnet som en oppsigelse fra arbeidstakerens side.

Arbeidstakeren forklarte at han i møtet ba om mer arbeid, og at møtet ble avsluttet med at arbeidsgiver skulle se hva han kunne gjøre.

«Si at dere tjener 130 kroner»: Polske jordbærplukkere hevder de ble bedt om å lyve til Arbeidstilsynet

Fikk to oppsigelser på epost

Senere samme dag mottok den polske håndverkeren epost fra arbeidsgiver.

E-posten inneholdt et brev datert 6. desember 2018 med overskriften «Oppsigelse fra arbeidsforhold».

«Pga. sviktende arbeidsoppdrag ser vi oss nødt til og si opp ditt arbeidsforhold ved vår bedrift. Oppsigelsen gjelder fra 07. desember 2018», heter det i brevet.

Da arbeidstaker reagerte og tok kontakt med arbeidsgiver, fikk han senere samme dag tilsendt en ny oppsigelse. Innholdet i brevet var det samme, men datoen var endret til 21. januar 2019.

Daglig leder i selskapet forklarte for retten at bakgrunnen for brevene fra selskapet var å hjelpe arbeidstakeren til å få støtte fra det offentlige, altså unngå forlenget ventetid ved søknad om dagpenger.

Lagmannsrettens flertall har ikke tiltro til denne forklaringen, og viser til at arbeidstaker reagerte med å få datoen endret da han mottok den første oppsigelsen.

«Dersom det var slik at planen var å oppnå dagpenger så tidlig som mulig, ville det vært naturlig å benytte oppsigelse med dato 6. desember 2018», mener flertallet ifølge dommen.

Kutt i dagpenger: Fra 31. oktober er det slutt på særordningene for koronapermitterte

80.000 kroner i erstatning

Retten var delt i spørsmålet om hvorvidt det 21. januar 2019 faktisk fant sted en avskjed/oppsigelse, eller om arbeidsgiver og arbeidstaker hadde blitt enige om å avslutte ansettelsesforholdet.

For flertallet ble oppsigelsen fra arbeidsgiver avgjørende for konklusjonen om at arbeidstakeren ikke hadde sagt opp selv.

«Eksistensen av en oppsigelse, dens ordlyd og begrunnelse taler med styrke for at det foreligger en avskjed. Disse er dessuten begivenhetsnære dokumenter, hvilket ytterligere underbygger [arbeidstakers] oppfatning», heter det i dommen.

Fordi arbeidsgiver har tatt initiativ til å avslutte arbeidsforholdet, og fordi fratredelsen var samme dag som oppsigelsen ble gitt – altså øyeblikkelig fratreden – er det å regne som en avskjed, og en urettmessig avskjed, ifølge rettens flertall som viser til arbeidsmiljøloven § 15–14 første ledd (se faktaboks).

Lagmannsretten la i denne saken liten vekt på at arbeidstaker ikke protesterte umiddelbart eller at han ikke hadde fremmet krav om å stå i stillingen.

Den polske håndverkeren ble tilkjent totalt 80.000 kroner i erstatning for økononomisk tap og ikke-økonomisk tap i forbindelse med urettmessig avskjed.

Spørsmål og svar: Arbeidsgiver har trukket meg i lønn – hva gjør jeg?

Arbeidsmiljøloven om avskjed:

§ 15-14.Avskjed

(1) Arbeidsgiver kan avskjedige en arbeidstaker med påbud om øyeblikkelig fratreden dersom denne har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen.

(2) Ved avskjed gjelder bestemmelsene i §§ 15-1 og 15-4 tilsvarende.

(3) Dersom avskjeden er urettmessig, skal retten kjenne den ugyldig etter påstand fra arbeidstaker. I særlige tilfeller kan retten likevel, etter påstand fra arbeidsgiver, bestemme at arbeidsforholdet skal opphøre dersom den etter avveining av partenes interesser finner at det vil være åpenbart urimelig at arbeidsforholdet fortsetter. Retten kan også bestemme at arbeidsforholdet skal opphøre når den finner at vilkårene for saklig oppsigelse er til stede.

(4) Arbeidstaker kan kreve erstatning dersom avskjeden er urettmessig. Erstatningen fastsettes i samsvar med § 15-12 andre ledd.

Formkrav ved avskjed er i hovedsak de samme som ved oppsigelse.

§ 15-4.Formkrav ved oppsigelse

(1) Oppsigelse skal skje skriftlig.

(2) Oppsigelse fra arbeidsgivers side skal leveres til arbeidstaker personlig eller sendes i rekommandert brev til arbeidstakers oppgitte adresse. Oppsigelsen skal anses for å ha funnet sted når den er kommet fram til arbeidstaker. Oppsigelsen skal inneholde opplysninger om

a) arbeidstakers rett til å kreve forhandling og reise søksmål,

b) retten til å fortsette i stillingen etter bestemmelsene i §§ 17-3, 17-4 og 15-11,

c) de frister som gjelder for å kreve forhandling, reise søksmål og for å fortsette i stillingen, og

d) hvem som er arbeidsgiver og rett saksøkt i en eventuell tvist.

Er oppsigelsen begrunnet i virksomhetens forhold, skal den også inneholde opplysninger om fortrinnsrett etter § 14-2.

(3) Dersom arbeidstaker krever det, skal arbeidsgiver oppgi de omstendigheter som påberopes som grunn for oppsigelsen. Arbeidstaker kan kreve å få opplysningene skriftlig.

27.08.2020
08:56
27.08.2020 09:46Mest lest

VIL UTVIKLE SEG: Helsefagarbeider Therese Madelen Nord-Kongskog vil gjerne ta en bachelorgrad for å kunne få mer ansvar og faglig utvikling i jobben.

VIL UTVIKLE SEG: Helsefagarbeider Therese Madelen Nord-Kongskog vil gjerne ta en bachelorgrad for å kunne få mer ansvar og faglig utvikling i jobben.

Bjørn A. Grimstad

Helsefagarbeider Therese Madelen (33) vil bli sykepleier, men fagbrevet gir null poeng

Olje- og energiminister Terje Aasland tror at vi ikke kommer til å oppleve dagens strømsituasjon i framtida.

Olje- og energiminister Terje Aasland tror at vi ikke kommer til å oppleve dagens strømsituasjon i framtida.

Martin Guttormsen Slørdal

Aldri mer strømkrise, lover energiminister Aasland

DYRT: Det kan koste arbeidsgjevarar fleire hundre tusen kroner i bot, om dei får tilgang til epost dei ikkje har lov til. Datatilsynet har sett eksempel på arbeidsgjevarar som fekk tilgang til privat epost til tilsette.

DYRT: Det kan koste arbeidsgjevarar fleire hundre tusen kroner i bot, om dei får tilgang til epost dei ikkje har lov til. Datatilsynet har sett eksempel på arbeidsgjevarar som fekk tilgang til privat epost til tilsette.

Colourbox

Sjefen fekk alle e-postane til den sjukmelde: Det enda med 400.000 kroner i bot

ULOVLIG: – Det er ikke rett fram for en arbeidsgiver å trekke ansatte i lønn, sier Petter Dreier.

ULOVLIG: – Det er ikke rett fram for en arbeidsgiver å trekke ansatte i lønn, sier Petter Dreier.

André Kjernsli

Kiosksjef truet en ansatt med lønnstrekk ved mobilbruk

PEKER UT SYNDEBUKKER Enova har vært mer opptatt av å få folk til å spise mindre rødt kjøtt enn å få folk til å energieffektivisere, hevder Nelfo-direktør Tore  Strandskog. Han gir politikerne skylda for det han mener er Enovas vage mandat.

PEKER UT SYNDEBUKKER Enova har vært mer opptatt av å få folk til å spise mindre rødt kjøtt enn å få folk til å energieffektivisere, hevder Nelfo-direktør Tore Strandskog. Han gir politikerne skylda for det han mener er Enovas vage mandat.

Knut Viggen

Ut mot grønn strømavgift: Forbrukerne får lite tilbake

Kommentar

Under pandemien var det enklere for det gamle flertallet på Stortinget, som lå til høyre, å hente pengene til politikken sin med økt oljepengebruk. Det går ikke lenger, skriver Trygve Svensson.

Under pandemien var det enklere for det gamle flertallet på Stortinget, som lå til høyre, å hente pengene til politikken sin med økt oljepengebruk. Det går ikke lenger, skriver Trygve Svensson.

Ole Berg-Rusten/NTB

«Hvordan hadde det vært om Listhaug og Solberg styrte nå?»

Sjeføkonom i LO, Roger Bjørnstad, er svært skeptisk til Norges Banks rentepolitikk.

Sjeføkonom i LO, Roger Bjørnstad, er svært skeptisk til Norges Banks rentepolitikk.

Jan-Erik Østlie

LOs sjeføkonom: Norges Bank hever renta altfor mye

HUSK: Du må ha sykmelding fra lege, og huske å si fra til sjefen din hvis du blir syk i ferien og ønsker deg ny ferie med lønn senere.

HUSK: Du må ha sykmelding fra lege, og huske å si fra til sjefen din hvis du blir syk i ferien og ønsker deg ny ferie med lønn senere.

Colourbox.com

Syk i ferien? Dette kreves for at du får ny ferie med lønn

HEKTISK: For hovedtillitsvalgt Joachim Andersen ved Eramet Sauda bestod mandagen av mange telefoner og rigging til streik ved smelteverket.

HEKTISK: For hovedtillitsvalgt Joachim Andersen ved Eramet Sauda bestod mandagen av mange telefoner og rigging til streik ved smelteverket.

Petter Pettersen

For første gang på 52 år er det streik ved smelteverket i industribygda

22. august er alle skolene i landet i gang. (Illustrasjonsfoto)

22. august er alle skolene i landet i gang. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox

Her tas lærerne i LO ut i streik. Se lista over uttaket

INNSYN: Har telefonen din ein MDM`app har du god grunn til å sjekke kva arbeidsgjevar sjekkar av informasjon om deg. Du har også krav på å få vite kva informasjon appen samlar inn og korleis den blir brukt.

INNSYN: Har telefonen din ein MDM`app har du god grunn til å sjekke kva arbeidsgjevar sjekkar av informasjon om deg. Du har også krav på å få vite kva informasjon appen samlar inn og korleis den blir brukt.

Øystein Windstad

Har du jobbtelefon? Du anar ikkje kva sjefen kan finne ut om deg

Deltidsarbeid gir lavere lønn og pensjon, og gjør det vanskeligere å søk boliglån. (Illustrasjonsfoto)

Deltidsarbeid gir lavere lønn og pensjon, og gjør det vanskeligere å søk boliglån. (Illustrasjonsfoto)

Brian Cliff Olguin

Rapport: Nesten halvparten av butikkansatte som jobber deltid har ikke valgt det selv

En innsatt i Skien fengsel angrep nylig en fengselsbetjent med kokende olje. I etterkant har reaksjonene vært mange.

En innsatt i Skien fengsel angrep nylig en fengselsbetjent med kokende olje. I etterkant har reaksjonene vært mange.

NFF

Overfallet i Skien fengsel: – Uforståelig at en innsatt der får tilgang på kokende olje

Håvard Haugen er ungdomstillitsvalgt og hovedtillitsvalgt for Industri Energi ved Hydro Årdal.

Håvard Haugen er ungdomstillitsvalgt og hovedtillitsvalgt for Industri Energi ved Hydro Årdal.

Egil Brandsøy

Håvard (26) tar mer ansvar i arbeidslivet enn eldre: – Vi må kjempe for godene

Folk på Østlandet og Vestlandet er mest fornøyd med strømstøtteordningen. (Illustrasjonsfoto)

Folk på Østlandet og Vestlandet er mest fornøyd med strømstøtteordningen. (Illustrasjonsfoto)

Brian Cliff Olguin

1000 personer har blitt spurt om strømstøtta. Se hva folk har svart her

Tidligere partitopp i Arbeiderpartiet, Trond Giske, er blitt leder av det største lokallaget i partiet – Nidaros Sosialdemokratiske Forum i Trondheim

Tidligere partitopp i Arbeiderpartiet, Trond Giske, er blitt leder av det største lokallaget i partiet – Nidaros Sosialdemokratiske Forum i Trondheim

Beate Oma Dahle / NTB

Giske går mot regjeringens planer om kraftutbygging

Debatt

Energimarkedet undergraver framtidas fellesskap, skriver Aslak Sira Myhre.

Energimarkedet undergraver framtidas fellesskap, skriver Aslak Sira Myhre.

Kai Hovden

«Nei, strøm er ikke vanskelig», skriver Aslak Sira Myhre

NTL-nestleder Ellen Dalen synes det er uheldig at mange sliter med å viske ut skillet mellom arbeid og hjem.

NTL-nestleder Ellen Dalen synes det er uheldig at mange sliter med å viske ut skillet mellom arbeid og hjem.

Ole Palmstrøm

Vi blander jobb og fritid mer etter pandemien: – Svært uheldig

DYRT OG OMFATTENDE: En streik i «kjemisk» kan ikke sammenlignes med et ølbryggeri, hvor man kan slå av og på i løpet av kort tid, sier tidligere leder Olav Støylen (80)  i Norsk kjemisk Industriarbeiderforbund (populært kalt «Kjemisk»).

DYRT OG OMFATTENDE: En streik i «kjemisk» kan ikke sammenlignes med et ølbryggeri, hvor man kan slå av og på i løpet av kort tid, sier tidligere leder Olav Støylen (80)  i Norsk kjemisk Industriarbeiderforbund (populært kalt «Kjemisk»).

Industri Energi

Derfor blir det ekstra hett når lønna i smelteverkene skal forhandles. Veteran Støylen (80) forklarer

Jørn Eggum bekymrer seg for arbeidsplassene som nå opplever usikkerhet på grunn av et fullstendig løpsk strømmarked. (Illustrasjonsfoto)

Jørn Eggum bekymrer seg for arbeidsplassene som nå opplever usikkerhet på grunn av et fullstendig løpsk strømmarked. (Illustrasjonsfoto)

Leif Martin Kirknes

– Åpenbart at vi ikke kan ha kraftutveksling med andre land når situasjonen er som nå


Flere saker