JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
En fersk rapport fra Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), laget på oppdrag fra Likestillingsombudet viser at forskjellsbehandling av gravide jobbsøkere er et stort problem. (Illustrasjonsfoto)

En fersk rapport fra Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), laget på oppdrag fra Likestillingsombudet viser at forskjellsbehandling av gravide jobbsøkere er et stort problem. (Illustrasjonsfoto)

Pxhere.com

Har du opplevd diskriminering i arbeidslivet? Dette kan du gjøre

Du har søkt drømmejobben, som du mener deg både egnet og kvalifisert til, men får den ikke. Kanskje blir du ikke engang innkalt til intervju. Kan forklaringen være diskriminering?31.08.2021
14:09
31.08.2021 14:09

ronnaug.jarlsbo@fagbladet.no

Kjønn, alder eller etnisitet. Graviditet, omsorgsoppgaver eller permisjon. Livssyn, politiske oppfatninger eller fagorganisering. Funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller -uttrykk.

I Norge skal ingenting av dette ha betydning for om du får jobben du har lyst på. Vi har både lover og offentlige instanser som skal beskytte oss mot diskriminering.

Prinsippet er til og med forankret i Grunnloven. I paragraf 98 står det: «Alle er like for loven. Intet menneske må utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling».

Likevel opplever mange at virkeligheten er annerledes.

Mye lest: Anleggsarbeiderne har ikke fått lønn og feriepenger

Omtrent halvparten av henvendelsene til Likestillings- og diskrimineringsombudet gjelder arbeidslivet. I Diskrimineringsnemnda handler de fleste sakene om arbeidsliv. Hvor mange som gjelder ansettelsesprosesser, finnes det ikke nøyaktig tall på, men nemnda opplyser at de hyppigste årsakene til at folk mener seg diskriminert, er funksjonsnedsettelse, etnisitet, kjønn og ulike permisjonsgrunner.

Hos ombudet handler cirka en fjerdedel av sakene knyttet til arbeidsliv om graviditet eller permisjoner.

En fersk rapport fra Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), laget på oppdrag fra ombudet, viser at forskjellsbehandling av gravide jobbsøkere er et stort problem. Midlertidig ansatte er spesielt utsatt. Hele 22 prosent av de spurte i undersøkelsen svarte at de ikke fikk en jobb fordi de ventet barn. Det er en klar økning fra 2014, da tilsvarende tall var 10 prosent.

1. Hva er «diskriminering»?

«Diskriminering» er forskjellsbehandling som har som formål eller virkning at en person eller en gruppe av personer stilles dårligere enn andre.

Ikke all diskriminering er ulovlig. En arbeidsgiver kan for eksempel gi såkalt positiv særbehandling, hvis formålet er å fremme likebehandling. Det kan bety at en barnehage kan oppfordre menn til å søke, og en arbeidsplass hvor det tradisjonelt er overvekt av menn kan søke etter kvinner.

2. Hva gjør du hvis du tror du er utsatt for diskriminering i en ansettelsesprosess?

Først må du kontakte arbeidsgiver og fortelle at du opplever deg forskjellsbehandlet. Som arbeidssøker holder det å ha «grunn til å tro» at du er diskriminert. Arbeidsgiver har bevisbyrden og må sannsynliggjøre det motsatte.

Hvis arbeidsgiver ikke følger opp saken, eller du er uenig i redegjørelsen deres, kan du kontakte Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). Ombudet vurderer om saken bør klages inn til Diskrimineringsnemnda.

3. Hva skjer i Diskrimineringsnemnda?

Mens LDO gir råd og veiledning, er Diskrimineringsnemnda et nøytralt avgjørelsesorgan som ved lovbrudd kan gjøre et rettslig bindende vedtak.

Saksbehandlingen både hos LDO og nemnda er gratis, og som hovedregel skriftlig og digital.

Diskrimineringsnemnda kan avvise eller henlegge saken, selv om LDO har anbefalt deg å klage den inn. Saken kan også bli avvist hvis den er eldre enn tre år, nemnda kommer til at den er av «bagatellmessig art» eller hvis saken ikke lar seg dokumentere godt nok.

Både klager og innklaget har taushetsplikt. Det betyr at det er avgrenset hvilke personer, også i virksomheten, som skal ha kunnskap om innholdet i saken og identiteten din. Reglene gjelder både for virksomheten og for privatpersoner.

Brudd på taushetsplikten kan være straffbart.

Når klagesaken er ferdigbehandlet, får begge parter avgjørelsen. En egen offentlig versjon publiseres på lovdata.no og sendes til Likestillings- og diskrimineringsombudet. Alle opplysninger som kan identifisere klager overfor andre enn partene, blir fjernet fra den offentlige versjonen.

4. Hvilke konsekvenser kan en avgjørelse i Diskrimineringsnemnda få?

Mens private i utgangspunktet har rett til å ansette hvem de vil, har stat og kommune plikt til å ansette den best kvalifiserte søkeren.

Derfor er det ikke sikkert du får jobben selv om nemnda kommer til at du har vært utsatt for lovbrudd. For eksempel kan de komme fram til at du burde vært innkalt til intervju, men at en annen kandidat er bedre kvalifisert.

I visse tilfeller kan nemnda utmåle erstatning. Da må du som klager ha krevd det, og nemndas avgjørelse må være enstemmig. Erstatning eller oppreisning betales av motparten. Hvis vedkommende motsetter seg kravet, vil nemnda vurdere om innvendingene er holdbare eller må settes til side. «Manglende betalingsevne» er et eksempel på en uholdbar innvending.

Nemnda kan sette en frist for oppfyllelse av pålegg overfor den innklagede. Hvis fristen ikke overholdes, kan nemnda fatte vedtak om tvangsmulkt.

Nemnda har hjemmel til å kreve påtale når pålegg ikke etterkommes. Da kan den innklagede straffes med bøter.

5. Andre klagemuligheter

I offentlig sektor kan diskrimineringssaker også klages inn for Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen er oppnevnt av Stortinget for å ivareta den enkeltes rettigheter overfor forvaltningen, og skal påse at forvaltningen følger regelverket. Det er mange saker om forbigåelse i tilsettingsprosesser til behandling hos Sivilombudsmannen. Selv om en uttalelse fra ombudsmannen ikke er bindende for forvaltningen, retter arbeidsgiver seg som oftest etter Sivilombudsmannens uttalelser.

Kilder:

Advokat Anne-Gry Rønning-Aaby, Fagforbundet

Diskrimineringsnemnda

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Historisk: Vernepleierutdanning ansetter utviklingshemmede

Dette er sikkerhetsnettet

• Arbeid er en grunnleggende rettighet, derfor har arbeidslivet et sterkt vern mot diskriminering.

• Området reguleres av Likestillings- og diskrimineringsloven og arbeidsmiljøloven. Lovene opplyser hva som er forbudt, og i hvilke tilfeller forskjellsbehandling kan være lovlig.

• Fra 1. januar 2020 har alle arbeidsgivere plikt til å arbeide for å forebygge og å hindre diskriminering på alle diskrimineringsgrunnlagene.

Kilde: Fagforbundet.no

31.08.2021
14:09
31.08.2021 14:09Mest lest

Hilde Cecilie Jordsjø har jobbet som kabinansatt i SAS i 33 år.

Hilde Cecilie Jordsjø har jobbet som kabinansatt i SAS i 33 år.

Privat

Hilde Cecilie har fått 2.000 kroner mer i lønn på 12 år: – Ledelsen ser på oss som et nødvendig onde

136 600 personer mottok arbeidsavklaringspenger (AAP) fra Nav første kvartal 2022.

136 600 personer mottok arbeidsavklaringspenger (AAP) fra Nav første kvartal 2022.

Hanna Skotheim

Tre viktige endringer i reglene for AAP

1. juli 2022 trer en rekke endringer i arbeidslivet i kraft. Her får du oversikten.

1. juli 2022 trer en rekke endringer i arbeidslivet i kraft. Her får du oversikten.

Tormod Ytrehus

1. juli er det nye lover og regler som innføres i arbeidslivet

Eva Ranheim er sekretær i klubben og en av få som er igjen på Elko-fabrikken. Nå flyttes fabrikken til utlandet.

Eva Ranheim er sekretær i klubben og en av få som er igjen på Elko-fabrikken. Nå flyttes fabrikken til utlandet.

Sissel M. Rasmussen

Suksessfabrikk flyttes ut av Norge: – Det har vært en slitsom tid

HK-tillitsvalgte Tormod Aarum (t.v.) og Christian Kaborg etterlyser forebygging av sykefravær ved Ikea Fururset.

HK-tillitsvalgte Tormod Aarum (t.v.) og Christian Kaborg etterlyser forebygging av sykefravær ved Ikea Fururset.

Brian Cliff Olguin

Tillitsvalgte: Syke Ikea-ansatte tvinges på jobb. Nav-lege får skylda

Maria Jocelyn Vattøy (til venstre) og Saengduan Hansen har det tøft. Endrete permitteringsregler gir en svært usikker økonomisk hverdag.

Maria Jocelyn Vattøy (til venstre) og Saengduan Hansen har det tøft. Endrete permitteringsregler gir en svært usikker økonomisk hverdag.

Erlend Angelo

Maria og Saengduan står uten lønn og dagpenger: – Er det dette som er vanlige folks tur?

Regjeringens oppdaterte regler for hjemmekontor gjelder fra 1. juli.

Regjeringens oppdaterte regler for hjemmekontor gjelder fra 1. juli.

colourbox.com

Nye regler for hjemmekontor fra 1. juli. Dette må du vite

Prosessoperatør Hanne Høines jobber til alle døgnets tider.

Prosessoperatør Hanne Høines jobber til alle døgnets tider.

Jan Inge Haga

Hanne jobber til alle døgnets tider: – Jeg ser folk som sliter voldsomt

Hanna Skotheim

Fra 1. juli blir det enklere å bruke lønnstilskudd

Lene Rørvik reagerer på at FO, som regner seg som en feministisk organisasjon, gikk med på å svekke kvinners rett til å få betalt ammefri.

Lene Rørvik reagerer på at FO, som regner seg som en feministisk organisasjon, gikk med på å svekke kvinners rett til å få betalt ammefri.

Privat

Lene (30) vil melde seg ut av LO i amme-protest

Marte Mjøs Persen kalte inn partene NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) tirsdag morgen. 

Marte Mjøs Persen kalte inn partene NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) tirsdag morgen. 

Jan-Erik Østlie

Tvungen lønnsnemnd i flyteknikerstreiken. Her er reaksjonene

Fra 1. juli blir det dyrere for dem som bruker mye strøm samtidig.

Fra 1. juli blir det dyrere for dem som bruker mye strøm samtidig.

Kai Hovden

Nå er den nye nettleia her: – Jeg er spent på responsen

LAGER: Hvem skal organisere de ansatte på ulike typer lagre? Handel og Kontor og Fellesforbundet har i årevis kranglet om dette.

LAGER: Hvem skal organisere de ansatte på ulike typer lagre? Handel og Kontor og Fellesforbundet har i årevis kranglet om dette.

Håvard Sæbø

LO har satt ned foten i krangel om lageransatte

Rundt 300 bygningsarbeidarar samla seg framfor administrasjonsbygget til arbeidsgivaren FLC tysdag morgon.

Rundt 300 bygningsarbeidarar samla seg framfor administrasjonsbygget til arbeidsgivaren FLC tysdag morgon.

3F Lolland

Ulovleg streik på Danmarks største byggeplass: Polakkar krev same lønn som danskar

Kommentar

Næringsminister Jan Christian Vestre må gjøre ord til handling. Nå må han klemme til, skriver Kjell Werner.

Næringsminister Jan Christian Vestre må gjøre ord til handling. Nå må han klemme til, skriver Kjell Werner.

Beate Oma Dahle / NTB

«Nok en gang viser det seg at staten ikke klarer å holde igjen på lønnsnivået til topplederne»

Flyteriggansatte i Maersk er blant de som nå får høyere lønn. Bildet er av flyteriggen Maersk Inspirer.

Flyteriggansatte i Maersk er blant de som nå får høyere lønn. Bildet er av flyteriggen Maersk Inspirer.

Maersk Drilling

Flyteriggansatte får ny lønn etter mekling. Se hva de ble enige om her

KAN GÅ AV TIDLIG: Ansatte innen brann og redning er blant dem som kan gå av tidlig i dag. Trepartssamarbeidet som nå er satt i gang skal munne ut i nye regler for om de fremdeles skal kunne gå av tidligere enn andre, eventuelt når og hvordan de i såfall skal tjene opp til alderspensjon samtidig som de går av tidlig.

KAN GÅ AV TIDLIG: Ansatte innen brann og redning er blant dem som kan gå av tidlig i dag. Trepartssamarbeidet som nå er satt i gang skal munne ut i nye regler for om de fremdeles skal kunne gå av tidligere enn andre, eventuelt når og hvordan de i såfall skal tjene opp til alderspensjon samtidig som de går av tidlig.

Lars Magne Hovtun/OBRE

I disse yrkene kan du gå tidligere av med pensjon

STREIKEFARE: Mange av NTLs medlemmer i NRK jobber med å få sendingene på luften, blant annet i regirommene. (Arkivfoto)

STREIKEFARE: Mange av NTLs medlemmer i NRK jobber med å få sendingene på luften, blant annet i regirommene. (Arkivfoto)

nyebilder.no

Lyd og bilde kan forsvinne fra NRK i sommer – mekling denne uka

Benedicthe Eliassen er gravid og skal bli tobarnsmor. Etter planen skal hun tilbake til jobb i august til neste år. Da skal familiekabelen med to små og to skiftarbeidende foreldre stå sin prøve.

Benedicthe Eliassen er gravid og skal bli tobarnsmor. Etter planen skal hun tilbake til jobb i august til neste år. Da skal familiekabelen med to små og to skiftarbeidende foreldre stå sin prøve.

Jan Inge Haga

Småbarnsmoren Benedicthe (24) har slitt med nattskift fra første stund

–  Jeg, rotter og kakerlakker er vel de eneste som overlever en atomvinter. Etter å ha vært her noen år er det ingenting som biter lenger, sier renovatør Daniel Sebergsen.

– Jeg, rotter og kakerlakker er vel de eneste som overlever en atomvinter. Etter å ha vært her noen år er det ingenting som biter lenger, sier renovatør Daniel Sebergsen.

Ida Bing

Daniel er utsatt for sopp og bakterier hver dag: – Vi vet jo ikke hva vi står og puster inn


Flere saker