JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
TRAGEDIE FOR MANGE:  Distriktssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund avdeling 2 Oslo/Akershus, Eirik W. Næss, sier at hele saken er dypt tragisk for mange av forbundets medlemmer. – En ting er at lønn og feriepenger ikke har vært utbetalt. Men Nav i Italia har ikke fått det de trenger av dokumentasjon fra Condotte, så de som ikke har funnet seg ny jobb har heller ikke fått arbeidsledighetstrygd, forteller han.

TRAGEDIE FOR MANGE: Distriktssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund avdeling 2 Oslo/Akershus, Eirik W. Næss, sier at hele saken er dypt tragisk for mange av forbundets medlemmer. – En ting er at lønn og feriepenger ikke har vært utbetalt. Men Nav i Italia har ikke fått det de trenger av dokumentasjon fra Condotte, så de som ikke har funnet seg ny jobb har heller ikke fått arbeidsledighetstrygd, forteller han.

Tuva Maria Åserud

Bane Nor inngikk avtale med italiensk entreprenør

Anleggsarbeiderne har ikke fått lønn og feriepenger: – Condotte har stukket av fra regninga

En dom i forliksrådet pålegger Condotte å betale ut utestående lønn og feriepenger til 76 anleggsarbeiderne på Follobanen. Tre år etter at den italienske entrepenøren erklærte seg konkurs, har det fortsatt ikke skjedd noe.31.08.2021
09:55
04.10.2021 14:49

ane.borrud@lomedia.no

– Her har Condotte bare stukket fra regninga, sier distriktssekretær Eirik W. Næss.

Da Bane Nor hevet kontrakten med det italienske entreprenørselskapet Condotte på Follobanen i januar 2018, ble arbeidet stoppet umiddelbart og anleggsarbeiderne sto brått uten lønn. Nå har forliksrådet dømt selskapet til å betale 76 anleggsarbeidere i Arbeidsmandsforbundet totalt 9,3 millioner kroner i utestående lønn og feriepenger. Det har de ikke gjort.

– Hele saken er dypt tragisk for mange av våre medlemmer. En ting er at lønn og feriepenger ikke har vært utbetalt. Men Nav i Italia har ikke fått det de trenger av dokumentasjon fra Condotte, så de som ikke har funnet seg ny jobb har heller ikke fått arbeidsledighetstrygd, forteller Eirik W. Næss, distriktssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund avdeling 2 Oslo/Akershus.

Han synes det er fælt at saken har tatt så lang tid.

– Det har fått store konsekvenser for mange av medlemmene våre personlig. Det er utrolig mange skjebner. Jeg får fortsatt 10 -15 meldinger hver dag av de italienske medlemmene våre. Det er tøft. Medlemmene forteller meg at de har brukt opp oppsparte midler som var tenkt til familie og pensjon, og flere har måttet låne penger for å klare seg.

2018: Bane Nor hever avtaler med konkurstruet selskap – viderefører Follobaneprosjektet selv

Italiensk byråkrati

At det har tatt så lang tid å få saken opp i forliksrådet, skyldes blant annet at en forliks-klage skal forkynnes for skyldnerne, det vil si Condotte.

At skyldnerne er et italiensk selskap, bød på problemer.

– Vi slet veldig med dette. Vi sendte klagen gang på gang, men det var ingen i Italia som kunne bekrefte at den var kommet fram. Til slutt måtte forkynnelsen ut i et lysningsblad. Da fikk vi regnet klagen som forkynt, og forliksrådet innkalte partene.

Men Condotte møtte ikke opp. Når en motpart ikke møter i forliksrådet og ikke har gyldig grunn, kan forliksrådet gi en fraværsdom, noe som skjedde i denne saken.

Condotte ble dømt til å betale det Arbeidsmandsforbundet krevde. Totalt sett ble bedriften dømt til å betale anleggsarbeiderne 9,3 millioner kroner i tapt lønn og feriepenger. Dommen ble forkynt i mai, og Condotte hadde to ukers frist til å betale kravene. Det har bedriften ikke gjort.

Regelen er at når den som er dømt av forliksrådet ikke betaler innen fristen, kan den som har krav på betaling få hjelp av namsmannen til å drive inn kravet. Ifølge Næss er det håpløst når selskapet ikke er norsk.

– Det er så å si umulig å drive inn disse pengene fra Italia, slår han fast.

Undersøkelse: Flertallet av oss mener at jernbanen blir dårligere med konkurranse

Italia godkjente ikke konkursen

I august 2018 begjærte Condotte seg selv konkurs i Italia. Men reglene for å kunne slå seg konkurs er annerledes i Italia enn i Norge. Det må godkjennes av styresmaktene. I Italia valgte styresmaktene heller å gå inn med en lånegaranti på 190 millioner euro, noe som ble godkjent av Europakommisjonen i desember 2018.

Dersom Condotte hadde gått konkurs, kunne anleggsarbeiderne på Follobaneprosjektet ha søkt om å få utbetalt lønn og feriepenger fra lønnsgarantifondet i Norge allerede i 2018.

Nå håper Næss at lønnsgarantifondet likevel vil utbetale det anleggsarbeiderne har til gode.

– Vi sendte inn krav til fondet innen fristen. Nå håper vi at lønnsgarantifondet, med utgangspunkt i dommen fra forliksrådet, vil betale medlemmene våre, sier han.

Selv om han ideelt sett mener det er feil at den norske stat skal betale det Condotte skylder arbeiderne sine.

– Vi mener at det er Condotte som skal betale det de skylder. Men det ser ut som om det er umulig å få til. Her har Condotte bare stukket fra regningen, slår han fast.

Næss mener det viser at det er veldig liten risiko for utenlandske selskap å gjøre forretninger i Norge.

– Vi kan ikke slå den norske delen av selskapet konkurs hvis de har opprettet det som et NUF. Vi måtte ha slått det italienske moderselskapet konkurs. Og det skjer ikke, bare fordi vi har et lønnskrav for 100 stykker.

Veidekke: Over halvparten av alle storkontrakter går til utenlandske entreprenører

Ingen lønnsforpliktelser i kontraktene

Klok av skade mener Næss at for å unngå å komme i en lignende situasjon i framtida, er det kontraktene som byggherre har med entreprenørene som er veien å gå.

– Man må se på hvilke forpliktelser og krav som settes i kontraktene, slår han fast.

I kontrakten Bane Nor hadde med Condotte, var det ingen forpliktelser for Condotte å betale ut lønn og feriepenger ved opphevelse av kontrakten.

– Vi har spilt inn til Bane Nor at det i kontraktsklausulene må ligge at garantisummen også dekker ubetalt lønn og feriepenger. Vi har mottatt signaler fra Bane Nor om at dette blir tatt inn i nye kontrakter. Det er i så fall veldig bra! Jeg tror at mange har lært mye av Condotte-saken, avslutter han.

Ikke med i nye kontrakter

Bane Nor skriver i en e-post til Arbeidsmanden at det ikke er vanlig, og forekommer så vidt de vet ikke, at byggherrer kjøper garantier for å dekke lønnskrav fra entreprenørers ansatte i tilfelle entreprenørene går konkurs.

– Dermed var dette ikke med i Bane Nors avtale med Condotte og det er ikke tatt inn i nye Bane Nor-kontrakter.

Bane Nor skriver at garantiene først og fremst skal sikre byggherre mot forsinkelser, feil og mangler ved leveransen.

– Vi synes det er beklagelig at det fortsatt er ubetalte krav etter Condottes arbeid for Bane Nor, og forstår at det kan være komplisert for tidligere ansatte å forholde seg til en administrasjon i Italia, der Condotte ble satt under konkursbeskyttelse. Her i Norge har vi det som heter statens lønnsgarantiordning som kan utløses ved konkurs og det blir viktig å få profesjonelle råd om hvordan man utløser krav under den norske ordningen.

Bakgrunn (sak fra 2016): Follobanen skulle redde sysselsettingen, men de store kontraktene gikk til utenlandske entreprenører

Condotte-saken i korte trekk:

• To av fem hovedkontrakter på byggingen av doble togspor mellom Oslo og Ski gikk til det italienske selskapet Societa Italiana Per Condotte Dacqua S.P.A (Condotte). De fleste av arbeiderne på de to prosjektene var italienere som dro nordover for å jobbe.

• Etter hvert viste det seg at Condotte hadde økonomiske problemer. Sommeren 2017 skyldte Condotte underentreprenører på Follobanen rundt 100 millioner kroner, og i januar 2018 ble det klart at selskapet kjempet mot konkurs.

• 8. januar 2018 begjærte selskapet konkursbeskyttelse for retten i Roma. Det innebar en sikkerhet mot å bli slått konkurs mens bedriften forhandlet med bankene som finansierer Condotte-konsernet.

• Torsdag 11. januar dro Bane Nor på hastemøte til den italienske hovedstaden. Fem dager etter ble det klart at selskapet fikk konkursbeskyttelse fram til 18. mai.

• 30. januar kom nyheten om at Bane Nor hevet avtalene med det konkurstruede selskapet.

• Den 16. juli sendte Condotte brev til retten i Roma om at de var insolvent og at de ville begjære åpning av konkurs den 17. juli.

• 12. desember 2018 godkjente Europakommisjonen Italias redningsplan for Condotte. https://www.globaltradealert.org/state-act/36292/italy-rescue-aid-to-condotte

• Bane Nor tapte 1,6 milliarder kroner på Condotte-kontraktene.

Åpningen av Follobanen er utsatt med et år, og skal etter planen åpnes i desember 2022. Utsettingen skyldes ifølge Bane Nor også utfordrende grunnforhold.

31.08.2021
09:55
04.10.2021 14:49

Condotte-saken i korte trekk:

• To av fem hovedkontrakter på byggingen av doble togspor mellom Oslo og Ski gikk til det italienske selskapet Societa Italiana Per Condotte Dacqua S.P.A (Condotte). De fleste av arbeiderne på de to prosjektene var italienere som dro nordover for å jobbe.

• Etter hvert viste det seg at Condotte hadde økonomiske problemer. Sommeren 2017 skyldte Condotte underentreprenører på Follobanen rundt 100 millioner kroner, og i januar 2018 ble det klart at selskapet kjempet mot konkurs.

• 8. januar 2018 begjærte selskapet konkursbeskyttelse for retten i Roma. Det innebar en sikkerhet mot å bli slått konkurs mens bedriften forhandlet med bankene som finansierer Condotte-konsernet.

• Torsdag 11. januar dro Bane Nor på hastemøte til den italienske hovedstaden. Fem dager etter ble det klart at selskapet fikk konkursbeskyttelse fram til 18. mai.

• 30. januar kom nyheten om at Bane Nor hevet avtalene med det konkurstruede selskapet.

• Den 16. juli sendte Condotte brev til retten i Roma om at de var insolvent og at de ville begjære åpning av konkurs den 17. juli.

• 12. desember 2018 godkjente Europakommisjonen Italias redningsplan for Condotte. https://www.globaltradealert.org/state-act/36292/italy-rescue-aid-to-condotte

• Bane Nor tapte 1,6 milliarder kroner på Condotte-kontraktene.

Åpningen av Follobanen er utsatt med et år, og skal etter planen åpnes i desember 2022. Utsettingen skyldes ifølge Bane Nor også utfordrende grunnforhold.
Mest lest

Debatt

Hvis du er kvinne og jobber i handelen eller i et serviceyrke, kan du fort stå igjen som pensjonstaper. Derfor er kampen om AFP også en likestillingskamp, skriver Cecilie Tvetenstrand. (Illustrasjonsfoto)

Hvis du er kvinne og jobber i handelen eller i et serviceyrke, kan du fort stå igjen som pensjonstaper. Derfor er kampen om AFP også en likestillingskamp, skriver Cecilie Tvetenstrand. (Illustrasjonsfoto)

AFP er en urettferdig pensjon. Den er også uforutsigbar

Kaptein Frank Langø har jobbet i Sølvtrans i 20 år. Neste år går han av med pensjon. Nå er han med på gruppesøksmålet mot rederiet for at han skal få pensjonen han mener han har krav på. Også Maskinistforbundet deltar i søksmålet.

Kaptein Frank Langø har jobbet i Sølvtrans i 20 år. Neste år går han av med pensjon. Nå er han med på gruppesøksmålet mot rederiet for at han skal få pensjonen han mener han har krav på. Også Maskinistforbundet deltar i søksmålet.

Jogvan H. Gardar/privat

Sjøfolk kan ha tapt millioner i pensjon. Nå saksøker de rederiet

KJØRTE I POLEN: Oleksandr Klievtsov fra Bakhmut i Ukraina viser frem video av ham selv som kjører buss i Polen høsten 2022.

KJØRTE I POLEN: Oleksandr Klievtsov fra Bakhmut i Ukraina viser frem video av ham selv som kjører buss i Polen høsten 2022.

Erlend Tro Klette

Norge skriker etter bussjåfører. Oleksandr har erfaringen, men nektes jobb

Martin Guttormsen Slørdal

Ny pensjon kan svekke Norges sikkerhet: Fire av ti i Forsvaret vil slutte

Tri Nguyen Dinh / Ronny Øksnes

«Svenskebåten» legges ned: – Vi visste overhodet ingenting

Merethe Solberg er bekymret for at flere ikke vil klare seg gjennom alle krisene med pandemi, dyrtid og rentehevinger.

Merethe Solberg er bekymret for at flere ikke vil klare seg gjennom alle krisene med pandemi, dyrtid og rentehevinger.

Erlend Angelo

Renta øker igjen: – Folk går fra den ene krisa til den andre

Statsminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Jan Christian Vestre trakk på seg kjeledress og hjelm da de valgte å legge frem regjeringens grønne industriløft på Rosenberg Worley i Stavanger.

Statsminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Jan Christian Vestre trakk på seg kjeledress og hjelm da de valgte å legge frem regjeringens grønne industriløft på Rosenberg Worley i Stavanger.

Helge Rønning Birkelund

LO-medlemmene flykter fra Ap. Sjekk fallet og hvor de tar veien

– Nå kommer vi med vårt krav, der vi ivaretar våre medlemmers utfordringer og muligheter, sier forbundsleder Jørn Eggum.

– Nå kommer vi med vårt krav, der vi ivaretar våre medlemmers utfordringer og muligheter, sier forbundsleder Jørn Eggum.

Håvard Sæbø

AFP har skapt storkonflikt mellom LO-forbund. Her er Fellesforbundets løsning

OMFATTENDE: NTL NAV har beregnet at når etaten velger delegerte forhandlinger, går det med rundt 51 000 arbeidstimer til dette.

OMFATTENDE: NTL NAV har beregnet at når etaten velger delegerte forhandlinger, går det med rundt 51 000 arbeidstimer til dette.

Colourbox.com

Nav sløser bort millioner i lokale forhandlinger, mener tillitsvalgte

Erlend Angelo

Tordis gleder seg fortsatt til å gå på jobb etter 47 år. Her er hemmeligheten

Debatt

Carolines historie er en viktig vekker, skriver Nav-sjefen.

Carolines historie er en viktig vekker, skriver Nav-sjefen.

Lise Åserud / NTB. Innfelt: skjermdump av frifagbevegelse.no

Det er umulig for meg å ikke bli berørt av det Caroline forteller

Det er kun 1.200 meter mellom bebyggelsen og den nærmeste vindmølla i Havøysund. Likevel har det vært lite protester mot vindparken.

Det er kun 1.200 meter mellom bebyggelsen og den nærmeste vindmølla i Havøysund. Likevel har det vært lite protester mot vindparken.

Håvard Sæbø

Oppgitt ordfører: – Man kan jo lure hva staten har tenkt å bruke Finnmark til

Kronikk

Nav-ansatte har det handlingsrommet de trenger for å kunne gi god og tilpasset hjelp til den enkelte familie. Men det krever svært god kompetanse i sosialt arbeid, skriver Tore Nyseter.

Nav-ansatte har det handlingsrommet de trenger for å kunne gi god og tilpasset hjelp til den enkelte familie. Men det krever svært god kompetanse i sosialt arbeid, skriver Tore Nyseter.

Eirik Dahl Viggen/Privat

Nav svikter barn i fattige familier

Køen ble lang for å sikre seg en pose mat.

Køen ble lang for å sikre seg en pose mat.

Tom Vestreng, Dagsavisen

Krisa øker ved Fattighuset: – Rundt 100 må gå tomhendt hjem

Høyres nestleder Henrik Asheim mener Erna Solberg og Høyre ikke holdt tilbake informasjon om Sindre Finnes aksjehandler til etter valget. 

Høyres nestleder Henrik Asheim mener Erna Solberg og Høyre ikke holdt tilbake informasjon om Sindre Finnes aksjehandler til etter valget. 

Arkivfoto: Leif Martin Kirknes

Høyre: – Skjønte at dette kunne være løgn først på fredag

FANT TONEN: Mia Mari ble den vennen May Liz trengte for å føle seg trygg da hun skulle sone dommen på Ravneberget. De bruker mye av dagne på å snakke og henge sammen.

FANT TONEN: Mia Mari ble den vennen May Liz trengte for å føle seg trygg da hun skulle sone dommen på Ravneberget. De bruker mye av dagne på å snakke og henge sammen.

Brian Cliff Olguin

– Man har tenkt at det er så få kvinner i fengsel, så de har blitt glemt

Kompetansen som skal til for å bygge skip kan forsvinne på norske verft dersom ikke utviklingen snur. Nå vil tillitsvalgte ha en ny giv for bransjen.

Kompetansen som skal til for å bygge skip kan forsvinne på norske verft dersom ikke utviklingen snur. Nå vil tillitsvalgte ha en ny giv for bransjen.

Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

– Hvis vi fortsatt skal bygge skip i Norge, må noe skje, advarer tillitsvalgte

 – Vi kan ikke forby noen å filme, og det er heller ikke ulovlig å gjøre det – det er hendelser som skjer på offentlige plasser. Jeg ber bare om arbeidsrom, sier vekteren Stefan.

 – Vi kan ikke forby noen å filme, og det er heller ikke ulovlig å gjøre det – det er hendelser som skjer på offentlige plasser. Jeg ber bare om arbeidsrom, sier vekteren Stefan.

Jan-Erik Østlie

Stefan blir ofte omringet og filmet når han gjør jobben sin. Frykten er å bli hengt ut

Jøran Grønstad

Erling Braut Haaland er første fotballspiller på lista over Norges rikeste

Å handle på børsen med informasjon som ikke er kjent for allmennheten, er straffbart.

Å handle på børsen med informasjon som ikke er kjent for allmennheten, er straffbart.

Colourbox

Straffen for innsidehandel er streng. Slik unngår du den som tillitsvalgt


Flere saker