JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
SPØRSMÅL: Nå er det mange som lurer på hvordan de kontakter Nav, og om de har rett på økonomisk hjelp fra staten.

SPØRSMÅL: Nå er det mange som lurer på hvordan de kontakter Nav, og om de har rett på økonomisk hjelp fra staten.

Ole Palmstrøm

Stortingets krisepakke

Hva har jeg krav på av Nav? 10 spørsmål og svar om utbetalinger etter koronautbruddet

Mange er usikre på hva de har krav på av Nav etter at Stortinget vedtok tiltakspakken for folk flest. Her er en oversikt over rettighetene dine.18.03.2020
16:15
14.04.2020 11:30

ida.bing@lomedia.no

Mandag la Stortinget fram en ny krisepakke. Tiltakene i pakken skal sikre inntekt til de tusenvis som nå opplever økonomisk utrygghet, som følge av koronaviruset.

Flere stønadsregler er endret, og regelverket har blitt utvidet for å utvide sikkerhetsnettet til arbeidsstyrken.

1. Når kommer pengene mine?

Per i dag har ikke Nav på plass tekniske løsninger for utbetaling. Men etaten jobber på spreng.
– Vi gjør alt vi kan for at folk får pengene sine, sier Nav-direktør Sigrun Vågeng.

Det betyr at det fortsatt ikke er helt sikkert enda når du får penger på konto.

Etaten har hatt enorm pågang, og opplyser om at det er utfordrende å sikre utbetalinger når det er endring av flere system samtidig.

– Det er helt nye systemer som skal på plass, og det vil bli forsinkelser, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

2. Hvor lenge får jeg permitteringspenger?

16. mars ble regjeringen og opposisjonen enige om at arbeidsgiver har lønnsplikt i to dager. Nav skal betale lønn i de neste 18 dagene.

Permitterte sikres full lønn i 20 dager. Her er regelendringene

Det vil si at permitterte får full lønn i 20 dager.

Men de sikres bare full lønn opp mot en inntjening på 6G (6 ganger grunnbeløpet i folketrygden) – altså opp til 599.148 kroner.

3. Hvor mye får jeg i dagpenger?

I dagpenger får du 80 prosent av inntekten din, altså dagpengegrunnlaget, opp mot 300.000 kroner (3G) i året. Deretter får du 62,4 prosent av den delen av dagpengegrunnlaget som er over 300.000 kroner opp mot 600.000 kroner. Maksbeløpet for dagpenger er dermed 427.200 i dagpenger – 35.600 i måneden.

Det betyr at de lavtlønte får mer i dagpenger nå, enn hva de ville gjort før Stortingets krisepakke.

De samme satsene gjelder nå også for ordinært ledige, det vedtok Stortinget den 20. mars.

Nytt er også at terskelen for å få rett på dagpenger senkes.

Du trenger kun å ha hatt en inntekt på rundt 75.000 kroner i året, altså 0,75G, for å ha rett på dagpenger.

Den forrige grensen var på 1,5G, altså nesten 150.000 kroner.

FriFagbevegelse har laget en egen dagpengekalkulator med de nye reglene, hvor du kan regne på hva du vil få hver uke, dersom du får innvilget søknaden din om dagpenger.

Nav opplyser at de har god tro på at alle som har mistet inntektsgrunnlaget sitt som følge av kronakrisen vi står i, vil få søknaden sin innvilget.

Dette må tillitsvalgte passe på når bedriften permitterer

For permitterte er dagpengeperioden utvidet for de som var permittert før 1. mars 2020.

– Dette betyr at staten betaler dagpenger for permitterte utover dagens 26 uker. Inntil videre gjelder dette ut juni, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding som kom i forbindelse med utvidelsen av regelverket.

4. Har utbetalingene tilbakevirkende kraft?

Du får innvilget dagpenger tidligst fra den dagen du sender søknaden og registrerer deg som arbeidssøker. Behandlingstiden hos Nav er normalt 21 dager.

Men fordi at mange i påvente av dagpengene sine, ikke har en annen inntekt i denne venteperioden, åpnet Nav nylig opp for forskuttering av dagpenger.

Tillitsvalgte har tro på sin egen bedrift i koronakrisen: – Dette skal vi klare!

Forhåndsutbetalingen vil være på 60 prosent av dagpengegrunnlaget.

– Mange som har mistet jobben eller er permittert er i en svært vanskelig situasjon, og har ikke anledning til å vente på lang saksbehandlingstid hos Nav før de får tilgang til dagpenger, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en pressemelding som kom ut 30. mars.

Ordningen skal gjelde for både permitterte og arbeidsledige. Man må fra før av ha søkt om dagpenger og oppfylle kravene for å ha rett til dagpenger.

Deretter må man konkret legge inn en egen søknad om forskuddsutbetaling, opplyser Nav.

5. Får jeg feriepenger av dagpenger?

Det er ikke feriepenger på dagpenger.
Og hvis du skal ta ferie, har du som hovedregel ikke rett til dagpenger disse dagene, forsi det er et krav at du skal være en reell arbeidssøker når du mottar penger.

6. Jeg er hjemme med barn – hva gjør jeg?

Stortinget har vedtatt at under koronakrisa kan foreldre være hjemme med barna i 20 dager – det er en fordobling i ordinær kvote, som normalt lå på 10 dager per forelder (15 dager hvis du har tre barn eller flere som er 12 år eller yngre).

I korona-krisa kan foreldre være hjemme med barna i 20 dager

De nye reglene gjelder for kalenderåret 2020. For å legge til rette for at foreldre som arbeider i samfunnskritiske funksjoner, skal kunne fortsette sitt viktige arbeid, blir det mulig å overføre dager med omsorgspenger mellom to foreldre. Av praktiske årsaker er adgangen generell, men det oppfordres til å bruke denne muligheten for å sikre viktige samfunnsfunksjoner, skriver regjeringen om de nye reglene.

Så, hvis du er bekymret for å gå over disse dagene, hva gjør du? Hvis du ikke har flere omsorgsdager igjen, må du gjøre en avtale med arbeidsgiveren din.

7. Jeg er selvstendig næringsdrivende – hva har jeg krav på?

Hvis du er selvstendig næringsdrivende og mister inntektsgrunnlaget ditt, har du krav på akutt sosialhjelp – utbetalt fra Nav.

Det tiltaket kom regjeringen med i mars. Dermed er du som selvstendig sikret fra første dag uten inntekt.

Staten har veiledende satser for økonomisk sosialhjelp. I veilederen legges det blant annet opp til at Nav kan lempe på kravene til dokumentasjon, og at de kan være mer tilbakeholden med å kreve salg av bolig eller andre eiendeler for å få innvilget en sosialhjelpsøknad, skriver regjeringen om de nye reglene.

Som selvstendig næringsdrivende har du også rett på økonomisk ytelse etter 17 dager uten inntekt.

Stortinget krisepakke innebærer at etter 17 dager uten inntekt kan frilansere og selvstendig næringsdrivende få 80 prosent av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter, opp til 600.000 kroner. Det betyr at ordningen kan gi en utbetaling på maksimalt 40 000 kroner per måned før skatt.

Nav skal administrere ordningen, og en teknisk løsning i NAV for søknad og umiddelbar utbetaling vil være på plass i mai.

Dersom frilanseren eller den selvstendig næringsdrivende opprettholder noe av sin næringsvirksomhet i søknadsperioden vil den gjenværende inntekten trekkes fra i ytelsen med 80 prosent, da det kun er tapet som erstattes. Ytelse gis fra og med dag 17 etter dokumentert inntektsbortfall, men ikke tidligere enn 30. mars 2020, heter det av regelverket.

Du har også rett på sykepenger fra den tredje dagen og omsorgspenger fra dag fire.

8. Jeg er frilanser – hva har jeg krav på?

De samme reglene gjelder for både frilansere og selvstendig næringsdrivende.

Det har kommet kritikk mot den nye inntektssikringen, som alle partiene på Stortinget gikk inn for mandag, fordi den ikke gjelder før etter 17 dager for disse gruppene.

Vanlige arbeidstakere er derimot sikret med 20 dager med full lønn.

Som frilanser må du også vise til gjennomsnittlig inntjening fra de siste årene.

Inntektssikringen fra Nav er begrenset til 6G, om lag 600.000 kroner i året.

9. Jeg har oppsparte midler – kan jeg fortsatt få sosialhjelp?

Økonomisk sosialhjelp, som kan være aktuelt for mange i påvente av dagpenger, er strengt behovsprøvd.

Det vil si at man som hovedregel skal bruke opp andre inntektsgrunnlag før man har rett til å motta det, som for eksempel oppsparte midler.

Nå ser regjeringen og Nav bort gta denne ordningen, og du trenger dermed ikke burke av egne midler, sparing eller selge eiendeler for å utløse rett til økonomisk sosialhjelp.

10. Jeg ha fortsatt spørsmål. Hvor får jeg raskest svar hos Nav?

Navs beredskapsleder Yngvar Åsholt sier til FriFagbevegelse at etaten ikke ønsker at folk skal bruke telefonen for å kontakte dem, først og fremst.

– Det vi ønsker er at færrest mulig skal bruke vår kontakttelefon. Den er under veldig stort press. Det er en del mennesker i Norge, som ut ifra språklige hensyn eller digitale ferdigheter, ikke er i stand til å finne informasjon digitalt, og det er viktig at telefonen er tilgjengelig for dem.

Han legger til:

– Ikke ring om andre ting nå, nå er det behandling av ytelser og arbeidet med å sikre folk en inntekt som er det viktigste for oss.

Nav oppdaterer sine nettsider jevnlig, og etaten har nå et sterkt fokus på å besvare henvendelser.
Åsholt i Nav oppfordrer til å bruke chatte-funksjonen til Nav, som fanger opp spørsmål man lurer på, og henviser den enkelte videre til riktig informasjonsside.

Kilder: NITO, Nav, Creo, Regjeringen

18.03.2020
16:15
14.04.2020 11:30Mest lest

Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen

Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen

Jan-Erik Østlie

Jan Davidsen hadde håpet på mer til minstepensjonistene: Slik blir den nye pensjonen

Butikken utlyste fire stillinger på 20 prosent. Da slo Grethe alarm

Solfrid Alstad opplevde ikke at ledelsen var interessert i det hun hadde å si.

Solfrid Alstad opplevde ikke at ledelsen var interessert i det hun hadde å si.

Hanna Skotheim

Etter 40 år i barnevernet gikk Solfrid til lokalavisa og slo alarm. Så sa hun opp jobben

KJEMPER: Anna Maria Magnusson har lenge kjempet for å få en lønn som hun kan forsørge familien med mens hun er lærling i anleggsgartnerfaget. Hun mener lønna er for dårlig for voksenlærlinger.

KJEMPER: Anna Maria Magnusson har lenge kjempet for å få en lønn som hun kan forsørge familien med mens hun er lærling i anleggsgartnerfaget. Hun mener lønna er for dårlig for voksenlærlinger.

Ole Palmstrøm

Anna (27) fikk 0 kroner i lærlinglønn: – Jeg har fått låne penger av mamma siden september i fjor

Elizabeth (19) har bodd i fosterhjem hos Tone Granaas siden hun var 17 år.

Elizabeth (19) har bodd i fosterhjem hos Tone Granaas siden hun var 17 år.

Anne Myklebust Odland

Tone kaller Elizabeth for datter, men vegrer seg for å bli fostermor en gang til

VENTET IKKE FORGJEVES: Fem år tok det før klubbleder Christian Ekstrøm og resten av de ansatte fikk den tariffavtalen de krevde. Det gir opptil 100.000 kroner i lønnsøkning for de ansatte.

VENTET IKKE FORGJEVES: Fem år tok det før klubbleder Christian Ekstrøm og resten av de ansatte fikk den tariffavtalen de krevde. Det gir opptil 100.000 kroner i lønnsøkning for de ansatte.

Håvard Sæbø

Christian jubler etter fem års kamp: Nå får lageransatte i opptil 100.000 mer i lønn

Du har plikt til å ta ferie. Nå nærmer det seg sommer og et avbrekk fra jobb.

Du har plikt til å ta ferie. Nå nærmer det seg sommer og et avbrekk fra jobb.

Colourbox

Kan arbeidsgiver bestemme når jeg skal ha sommerferie? 10 spørsmål og svar

SKANDINAVISK FENGSEL: Arnett og Eddie bor på den nye avdelingen i fengselet i Pennsylvania i over to år, og førstnevnte sier det har vært en drastisk endring av livet bak murene.

SKANDINAVISK FENGSEL: Arnett og Eddie bor på den nye avdelingen i fengselet i Pennsylvania i over to år, og førstnevnte sier det har vært en drastisk endring av livet bak murene.

Nina Hanssen

Arnett og Eddie soner i «norsk» fengsel i USA. De mener livet har forandret seg helt

– Følg opp ansatte som har opplevd dramatiske ting. Ledelsen må vite hva som trengs, for de vet ikke selv hva de trenger, råder Gunnar.

– Følg opp ansatte som har opplevd dramatiske ting. Ledelsen må vite hva som trengs, for de vet ikke selv hva de trenger, råder Gunnar.

Werner Juvik

Gunnar så to kollegaer bli drept av en brannstifter med hagle. Det tok sju år før han fikk hjelp

Per Flakstad

Disse blir tatt ut hvis det blir kommunestreik 24. mai

Krister Sørbø, VG/NTB

Ut mot lønninger i næringslivet: – Grådigheten nærmer seg et nivå vi ikke har sett før

PRESTASJONEN AVGJØR: Marte Rian Aarnes har levd på lønn og provisjon i hele sitt yrkesaktive liv. Her sammen med sønnen Oskar (12).

PRESTASJONEN AVGJØR: Marte Rian Aarnes har levd på lønn og provisjon i hele sitt yrkesaktive liv. Her sammen med sønnen Oskar (12).

Ylva Seiff Berge

Martes årslønn er 500.000 kroner. Men med en ekstra innsats kan hun tjene langt mer

SNART GODKJENT: Bilpleie, dekkskift og dekklager blir fra 1. juli omfattet av den samme godkjenningsordningen som renovasjonsbransjen har. Hos MS Bilpleie i Skien der Thomas Johansen jobber, er alt på stell allerede.

SNART GODKJENT: Bilpleie, dekkskift og dekklager blir fra 1. juli omfattet av den samme godkjenningsordningen som renovasjonsbransjen har. Hos MS Bilpleie i Skien der Thomas Johansen jobber, er alt på stell allerede.

Tormod Ytrehus

Snart må du vaske bilen selv, om du skal ha det ordentlig billig

Nå er streikeuttaket klart. Se hele lista for hvor det blir streik fra 23. mai.

Nå er streikeuttaket klart. Se hele lista for hvor det blir streik fra 23. mai.

Erlend Angelo, Magasinet for fag

Her kan det bli elektrikerstreik fra 23. mai

Kronikk

Mens lønnsøkningen er på 3,7 prosent, er sosialhjelpssatsene bare justert opp med 1,4 prosent fra i fjor til i år, skriver Mimmi Kvisvik i denne kronikken. 

Mens lønnsøkningen er på 3,7 prosent, er sosialhjelpssatsene bare justert opp med 1,4 prosent fra i fjor til i år, skriver Mimmi Kvisvik i denne kronikken. 

Colourbox

«Velferdsstatens fallitt: Offentlige ytelser løfter ikke folk ut av fattigdom»

FORNØYD HUND: Puddelen Busia får besøk av Mattilsynets veterinær Inna Vinningland på hundepensjonatet. Selv om det bare ett døgn siden han måtte forlate eieren sin, virker han rolig og fornøyd i armene på pensjonateier Terje Bjelland.

FORNØYD HUND: Puddelen Busia får besøk av Mattilsynets veterinær Inna Vinningland på hundepensjonatet. Selv om det bare ett døgn siden han måtte forlate eieren sin, virker han rolig og fornøyd i armene på pensjonateier Terje Bjelland.

Ole Palmstrøm

Kjæledyr og eiere på flukt fra krigen får trøst på ukrainsk av Inna i Sandnes

STREIKEKLARE: Klubbledere i Elektroarbeidernes Fagforening Vestland utenfor hotell Terminus onsdag 11. mai. De forbereder seg på mulig elektriker-streik. Leder Atle Rasmussen i Elektroarbeidernes Fagforening Vestland. Påmeldte deltakere på klubbledersamlingen i Bergen var Kjartan Sletten, Bjørn Fidjeland, Magnus Tveit Hamre, Stian Risøy, Lewinsen Ignesias, Kristoffer Ask, Remi Unnvik, Øyvind Landsvik, Åge Blummenfelt, Ann Olene Boge, Christer Erstad, Raymond Svardal, Rune Nilsen Kvalheim, Raymond Straume, Krister Thomassen, Thomas Stien, Roger Nese, Knut Tore Veivg, Oddbjørn Halvorsen Kaland, Lars Inge Horvei, Vipakaran Kanthasamy, Nirokanth Lothe, Erik Breistrand, Daniel Helle, Øyvind Myklebust Huus, Øyvind Bessesen, Camilla Høgøy, John Arne Handeland, Ole-Johnny Hopsdal, Hans Eldevik, Martin Bøyum, Roger Johansen, Tom K. Turøy, Tom Erik Iversen, Henriette Thorsen, Rune Myntevik, Magnus Rødseth, Vidar Straume, Thomas Engen, Karsten Eriksen.

STREIKEKLARE: Klubbledere i Elektroarbeidernes Fagforening Vestland utenfor hotell Terminus onsdag 11. mai. De forbereder seg på mulig elektriker-streik. Leder Atle Rasmussen i Elektroarbeidernes Fagforening Vestland. Påmeldte deltakere på klubbledersamlingen i Bergen var Kjartan Sletten, Bjørn Fidjeland, Magnus Tveit Hamre, Stian Risøy, Lewinsen Ignesias, Kristoffer Ask, Remi Unnvik, Øyvind Landsvik, Åge Blummenfelt, Ann Olene Boge, Christer Erstad, Raymond Svardal, Rune Nilsen Kvalheim, Raymond Straume, Krister Thomassen, Thomas Stien, Roger Nese, Knut Tore Veivg, Oddbjørn Halvorsen Kaland, Lars Inge Horvei, Vipakaran Kanthasamy, Nirokanth Lothe, Erik Breistrand, Daniel Helle, Øyvind Myklebust Huus, Øyvind Bessesen, Camilla Høgøy, John Arne Handeland, Ole-Johnny Hopsdal, Hans Eldevik, Martin Bøyum, Roger Johansen, Tom K. Turøy, Tom Erik Iversen, Henriette Thorsen, Rune Myntevik, Magnus Rødseth, Vidar Straume, Thomas Engen, Karsten Eriksen.

Paul S. Amundsen

I 1974 var det kaos. Nå er elektrikerne forberedt på streik

Debatt

Unio er misfornøyd med lønnsutviklingen til sine medlemmer. Vi stusser over at LO får ansvaret, skriver Elisabeth Steen.

Unio er misfornøyd med lønnsutviklingen til sine medlemmer. Vi stusser over at LO får ansvaret, skriver Elisabeth Steen.

Ole Palmstrøm

«Svar til Unio om lønn i staten»

Oljearbeider Øyvind Akselsen møter sin tidligere arbeidsgiver i retten. Utfallet av rettsaken kan få konsekvenser for mange oljearbeidere som i perioder jobber fra skip.

Oljearbeider Øyvind Akselsen møter sin tidligere arbeidsgiver i retten. Utfallet av rettsaken kan få konsekvenser for mange oljearbeidere som i perioder jobber fra skip.

Jan Kåre Ness

Øyvind går til sak for å få betalt for å jobbe overtid: – Burde ikke vært tema i 2022

Jan-Erik Østlie

Fagforbundet vil ha Sissel Skoghaug som LO-nestleder


Flere saker