JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
SPØRSMÅL: Nå er det mange som lurer på hvordan de kontakter Nav, og om de har rett på økonomisk hjelp fra staten.

SPØRSMÅL: Nå er det mange som lurer på hvordan de kontakter Nav, og om de har rett på økonomisk hjelp fra staten.

Ole Palmstrøm

Stortingets krisepakke

Hva har jeg krav på av Nav? 10 spørsmål og svar om utbetalinger etter koronautbruddet

Mange er usikre på hva de har krav på av Nav etter at Stortinget vedtok tiltakspakken for folk flest. Her er en oversikt over rettighetene dine.18.03.2020
16:15
14.04.2020 11:30

ida.bing@lomedia.no

Mandag la Stortinget fram en ny krisepakke. Tiltakene i pakken skal sikre inntekt til de tusenvis som nå opplever økonomisk utrygghet, som følge av koronaviruset.

Flere stønadsregler er endret, og regelverket har blitt utvidet for å utvide sikkerhetsnettet til arbeidsstyrken.

1. Når kommer pengene mine?

Per i dag har ikke Nav på plass tekniske løsninger for utbetaling. Men etaten jobber på spreng.
– Vi gjør alt vi kan for at folk får pengene sine, sier Nav-direktør Sigrun Vågeng.

Det betyr at det fortsatt ikke er helt sikkert enda når du får penger på konto.

Etaten har hatt enorm pågang, og opplyser om at det er utfordrende å sikre utbetalinger når det er endring av flere system samtidig.

– Det er helt nye systemer som skal på plass, og det vil bli forsinkelser, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

2. Hvor lenge får jeg permitteringspenger?

16. mars ble regjeringen og opposisjonen enige om at arbeidsgiver har lønnsplikt i to dager. Nav skal betale lønn i de neste 18 dagene.

Permitterte sikres full lønn i 20 dager. Her er regelendringene

Det vil si at permitterte får full lønn i 20 dager.

Men de sikres bare full lønn opp mot en inntjening på 6G (6 ganger grunnbeløpet i folketrygden) – altså opp til 599.148 kroner.

3. Hvor mye får jeg i dagpenger?

I dagpenger får du 80 prosent av inntekten din, altså dagpengegrunnlaget, opp mot 300.000 kroner (3G) i året. Deretter får du 62,4 prosent av den delen av dagpengegrunnlaget som er over 300.000 kroner opp mot 600.000 kroner. Maksbeløpet for dagpenger er dermed 427.200 i dagpenger – 35.600 i måneden.

Det betyr at de lavtlønte får mer i dagpenger nå, enn hva de ville gjort før Stortingets krisepakke.

De samme satsene gjelder nå også for ordinært ledige, det vedtok Stortinget den 20. mars.

Nytt er også at terskelen for å få rett på dagpenger senkes.

Du trenger kun å ha hatt en inntekt på rundt 75.000 kroner i året, altså 0,75G, for å ha rett på dagpenger.

Den forrige grensen var på 1,5G, altså nesten 150.000 kroner.

FriFagbevegelse har laget en egen dagpengekalkulator med de nye reglene, hvor du kan regne på hva du vil få hver uke, dersom du får innvilget søknaden din om dagpenger.

Nav opplyser at de har god tro på at alle som har mistet inntektsgrunnlaget sitt som følge av kronakrisen vi står i, vil få søknaden sin innvilget.

Dette må tillitsvalgte passe på når bedriften permitterer

For permitterte er dagpengeperioden utvidet for de som var permittert før 1. mars 2020.

– Dette betyr at staten betaler dagpenger for permitterte utover dagens 26 uker. Inntil videre gjelder dette ut juni, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding som kom i forbindelse med utvidelsen av regelverket.

4. Har utbetalingene tilbakevirkende kraft?

Du får innvilget dagpenger tidligst fra den dagen du sender søknaden og registrerer deg som arbeidssøker. Behandlingstiden hos Nav er normalt 21 dager.

Men fordi at mange i påvente av dagpengene sine, ikke har en annen inntekt i denne venteperioden, åpnet Nav nylig opp for forskuttering av dagpenger.

Tillitsvalgte har tro på sin egen bedrift i koronakrisen: – Dette skal vi klare!

Forhåndsutbetalingen vil være på 60 prosent av dagpengegrunnlaget.

– Mange som har mistet jobben eller er permittert er i en svært vanskelig situasjon, og har ikke anledning til å vente på lang saksbehandlingstid hos Nav før de får tilgang til dagpenger, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en pressemelding som kom ut 30. mars.

Ordningen skal gjelde for både permitterte og arbeidsledige. Man må fra før av ha søkt om dagpenger og oppfylle kravene for å ha rett til dagpenger.

Deretter må man konkret legge inn en egen søknad om forskuddsutbetaling, opplyser Nav.

5. Får jeg feriepenger av dagpenger?

Det er ikke feriepenger på dagpenger.
Og hvis du skal ta ferie, har du som hovedregel ikke rett til dagpenger disse dagene, forsi det er et krav at du skal være en reell arbeidssøker når du mottar penger.

6. Jeg er hjemme med barn – hva gjør jeg?

Stortinget har vedtatt at under koronakrisa kan foreldre være hjemme med barna i 20 dager – det er en fordobling i ordinær kvote, som normalt lå på 10 dager per forelder (15 dager hvis du har tre barn eller flere som er 12 år eller yngre).

I korona-krisa kan foreldre være hjemme med barna i 20 dager

De nye reglene gjelder for kalenderåret 2020. For å legge til rette for at foreldre som arbeider i samfunnskritiske funksjoner, skal kunne fortsette sitt viktige arbeid, blir det mulig å overføre dager med omsorgspenger mellom to foreldre. Av praktiske årsaker er adgangen generell, men det oppfordres til å bruke denne muligheten for å sikre viktige samfunnsfunksjoner, skriver regjeringen om de nye reglene.

Så, hvis du er bekymret for å gå over disse dagene, hva gjør du? Hvis du ikke har flere omsorgsdager igjen, må du gjøre en avtale med arbeidsgiveren din.

7. Jeg er selvstendig næringsdrivende – hva har jeg krav på?

Hvis du er selvstendig næringsdrivende og mister inntektsgrunnlaget ditt, har du krav på akutt sosialhjelp – utbetalt fra Nav.

Det tiltaket kom regjeringen med i mars. Dermed er du som selvstendig sikret fra første dag uten inntekt.

Staten har veiledende satser for økonomisk sosialhjelp. I veilederen legges det blant annet opp til at Nav kan lempe på kravene til dokumentasjon, og at de kan være mer tilbakeholden med å kreve salg av bolig eller andre eiendeler for å få innvilget en sosialhjelpsøknad, skriver regjeringen om de nye reglene.

Som selvstendig næringsdrivende har du også rett på økonomisk ytelse etter 17 dager uten inntekt.

Stortinget krisepakke innebærer at etter 17 dager uten inntekt kan frilansere og selvstendig næringsdrivende få 80 prosent av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter, opp til 600.000 kroner. Det betyr at ordningen kan gi en utbetaling på maksimalt 40 000 kroner per måned før skatt.

Nav skal administrere ordningen, og en teknisk løsning i NAV for søknad og umiddelbar utbetaling vil være på plass i mai.

Dersom frilanseren eller den selvstendig næringsdrivende opprettholder noe av sin næringsvirksomhet i søknadsperioden vil den gjenværende inntekten trekkes fra i ytelsen med 80 prosent, da det kun er tapet som erstattes. Ytelse gis fra og med dag 17 etter dokumentert inntektsbortfall, men ikke tidligere enn 30. mars 2020, heter det av regelverket.

Du har også rett på sykepenger fra den tredje dagen og omsorgspenger fra dag fire.

8. Jeg er frilanser – hva har jeg krav på?

De samme reglene gjelder for både frilansere og selvstendig næringsdrivende.

Det har kommet kritikk mot den nye inntektssikringen, som alle partiene på Stortinget gikk inn for mandag, fordi den ikke gjelder før etter 17 dager for disse gruppene.

Vanlige arbeidstakere er derimot sikret med 20 dager med full lønn.

Som frilanser må du også vise til gjennomsnittlig inntjening fra de siste årene.

Inntektssikringen fra Nav er begrenset til 6G, om lag 600.000 kroner i året.

9. Jeg har oppsparte midler – kan jeg fortsatt få sosialhjelp?

Økonomisk sosialhjelp, som kan være aktuelt for mange i påvente av dagpenger, er strengt behovsprøvd.

Det vil si at man som hovedregel skal bruke opp andre inntektsgrunnlag før man har rett til å motta det, som for eksempel oppsparte midler.

Nå ser regjeringen og Nav bort gta denne ordningen, og du trenger dermed ikke burke av egne midler, sparing eller selge eiendeler for å utløse rett til økonomisk sosialhjelp.

10. Jeg ha fortsatt spørsmål. Hvor får jeg raskest svar hos Nav?

Navs beredskapsleder Yngvar Åsholt sier til FriFagbevegelse at etaten ikke ønsker at folk skal bruke telefonen for å kontakte dem, først og fremst.

– Det vi ønsker er at færrest mulig skal bruke vår kontakttelefon. Den er under veldig stort press. Det er en del mennesker i Norge, som ut ifra språklige hensyn eller digitale ferdigheter, ikke er i stand til å finne informasjon digitalt, og det er viktig at telefonen er tilgjengelig for dem.

Han legger til:

– Ikke ring om andre ting nå, nå er det behandling av ytelser og arbeidet med å sikre folk en inntekt som er det viktigste for oss.

Nav oppdaterer sine nettsider jevnlig, og etaten har nå et sterkt fokus på å besvare henvendelser.
Åsholt i Nav oppfordrer til å bruke chatte-funksjonen til Nav, som fanger opp spørsmål man lurer på, og henviser den enkelte videre til riktig informasjonsside.

Kilder: NITO, Nav, Creo, Regjeringen

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
18.03.2020
16:15
14.04.2020 11:30Mest lest

350.000 av dem som har vært ledig i 2020, får ikke feriepenger neste sommer av dagpengene de har fått utbetalt i år.

350.000 av dem som har vært ledig i 2020, får ikke feriepenger neste sommer av dagpengene de har fått utbetalt i år.

Emmie Olivia Kristiansen

350.000 dagpengemottakere kan gå glipp av feriepenger neste år

FORSKJELLER: – Det er forskjeller mellom by og bygd, men det er bemanningsproblematikk svært mange steder. Dette må løses nå, og vi forstår at medlemmene opplever hverdagen som uforutsigbar. Tiltak er på gang, og vi har dialog om dette, sier de sentralt tillitsvalgte Jarle Eide, Helge Mathisen, Terje Nordgulen og Vivian Grimelid i Fagforbundet Post og finans Vestlandet.

FORSKJELLER: – Det er forskjeller mellom by og bygd, men det er bemanningsproblematikk svært mange steder. Dette må løses nå, og vi forstår at medlemmene opplever hverdagen som uforutsigbar. Tiltak er på gang, og vi har dialog om dette, sier de sentralt tillitsvalgte Jarle Eide, Helge Mathisen, Terje Nordgulen og Vivian Grimelid i Fagforbundet Post og finans Vestlandet.

Alf Ragnar Olsen

Posten Norge sa opp for mange: – Folk kom gråtende til meg

VEMODIG OPPRYDDING: Når Svea-gruvene jevnes med jorden, er det tøft for gruvebuser med lang fartstid.

VEMODIG OPPRYDDING: Når Svea-gruvene jevnes med jorden, er det tøft for gruvebuser med lang fartstid.

Brian Cliff Olguin

Det stikker i hjertet på gamle gruvearbeidere – hele Svea-samfunnet skal vekk

FRA VONDT TIL VERRE: Taxisjåførene Svein Skavang Graadal (til venstre) og John-Egil Dahl bruker mye av arbeidsdagen på å vente på neste tur. Med flere drosjer som skal konkurrere om de samme kundene, kan det bli enda mer ventetid.

FRA VONDT TIL VERRE: Taxisjåførene Svein Skavang Graadal (til venstre) og John-Egil Dahl bruker mye av arbeidsdagen på å vente på neste tur. Med flere drosjer som skal konkurrere om de samme kundene, kan det bli enda mer ventetid.

Tormod Ytrehus

Taxisjåførene Svein og John-Egil frykter for fremtiden med de nye reglene fra 1. november

Øystein Hole falt fra et stillas og skadet seg stygt. Så gikk forsikringsselskapet konkurs. Nå skal Høyesterett avgjøre om han kan få føre saken sin for norsk rett.

Øystein Hole falt fra et stillas og skadet seg stygt. Så gikk forsikringsselskapet konkurs. Nå skal Høyesterett avgjøre om han kan få føre saken sin for norsk rett.

Britt Andreassen (Innfelt foto: privat)

– Jeg klarer ikke å se at dette skal være en diskusjon. Jeg falt og ødela meg på jobb – og jeg var forsikret

Colourbox

Feriepengene er utrygge, det haster å endre loven, mener LO

Paul S. Amundsen

På 18 år har vekterne kun fått seks kroner ekstra for å jobbe natt og helg

MINIMAL MARGIN: Bussene blir ikke parkert fra neste uke grunnet ny streik, etter at uravstemningen viste at 50,44 prosent av bussjåførene stemte ja til meklingsresultatet.

MINIMAL MARGIN: Bussene blir ikke parkert fra neste uke grunnet ny streik, etter at uravstemningen viste at 50,44 prosent av bussjåførene stemte ja til meklingsresultatet.

Tormod Ytrehus

Under 100 stemmer avgjorde bussoppgjøret. Nå får sjåførene ny lønn

Sykepleiere og lærere sa nei til resultatet i kommuneoppgjøret. Dermed øker faren for streik.

Sykepleiere og lærere sa nei til resultatet i kommuneoppgjøret. Dermed øker faren for streik.

Leif Martin Kirknes

Sykepleiere og lærere sier nei til lønnsoppgjøret. Hva skjer nå?

FRIR TIL UNGE NORDMENN: Tradisjonelle danske fagforeninger blør medlemmer til den alternative fagforeningen Krifa, som gjør nye framstøt i det norske markedet.

FRIR TIL UNGE NORDMENN: Tradisjonelle danske fagforeninger blør medlemmer til den alternative fagforeningen Krifa, som gjør nye framstøt i det norske markedet.

colourbox.com

«Billig-fagforening» vil nå unge: Har ingen tariffavtaler og tror ikke på streik

Gorm Kallestad / NTB

Regelendring fra regjeringen vil tvinge mange over på uførepensjon, mener LO-topper

Første mulige streikedag for sykepleierne i kommunene blir mandag 23. november.

Første mulige streikedag for sykepleierne i kommunene blir mandag 23. november.

Leif Martin Kirknes

Datoen er satt: Dette kan bli første streikedag for sykepleierne og lærerne

Debatt

Dette er ikke bare en streik for en levedyktig lønn, det er en streik for anerkjennelsen av yrket vårt og kampen om fremtiden, skriver Lukas S. Homestad. (Illustrasjonsfoto)

Dette er ikke bare en streik for en levedyktig lønn, det er en streik for anerkjennelsen av yrket vårt og kampen om fremtiden, skriver Lukas S. Homestad. (Illustrasjonsfoto)

Jan-Erik Østlie

For min del, som permittert vekter siden midten av mars, blir jeg forbannet av dette

Leif Martin Kirknes

Nå skal det svi mer å si opp jobben

FÅR IKKE TARIFFAVTALE: Tom Eirik Leistad (til venstre) og Morten Rabben jobber på Nokian Dekk AS sitt sentrallager i Trondheim. Siden mandag 19. oktober har de streiket for en tariffavtale bedriften nekter dem.

FÅR IKKE TARIFFAVTALE: Tom Eirik Leistad (til venstre) og Morten Rabben jobber på Nokian Dekk AS sitt sentrallager i Trondheim. Siden mandag 19. oktober har de streiket for en tariffavtale bedriften nekter dem.

Roy Ervin Solstad

– Det er jo litt rart å kalle det lønnsforhandlinger, når vi aldri forhandler om lønn

Bussjåfør Ørjan Takle tvilte seg til et ja. Kollega Øyvind Selnes stemte nei.

Bussjåfør Ørjan Takle tvilte seg til et ja. Kollega Øyvind Selnes stemte nei.

Håvard Sæbø/Tormod Ytrehus

Bussoppgjøret: Ørjan stemte ja, Øyvind stemte nei. Nå sender begge en advarsel til arbeidsgiverne

KAN BLI STREIK: – Jeg har ikke tenkt så mye på at det kan bli ny streik ennå, men jeg må kanskje finne fram streikevesten, sier Magnus Bremseth Kvernland.

KAN BLI STREIK: – Jeg har ikke tenkt så mye på at det kan bli ny streik ennå, men jeg må kanskje finne fram streikevesten, sier Magnus Bremseth Kvernland.

Håvard Sæbø

Magnus (20) er bussjåfør. Han håper det blir ny streik

Arkivfoto.

Arkivfoto.

Håvard Sæbø

Lønnstillegg og sykepenger i hotell og restaurant: Nå skal medlemmene bestemme om oppgjøret er godt nok

FIKSER SKOLEN: Sebastian Hestø droppet ut fra videregående. Nå kommer han seg opp om morgenen og har han funnet seg til rette på Vg2 byggteknikk.

FIKSER SKOLEN: Sebastian Hestø droppet ut fra videregående. Nå kommer han seg opp om morgenen og har han funnet seg til rette på Vg2 byggteknikk.

Martin Guttormsen Slørdal

– Hvert år har vi elever som sier at «dere berga livet mitt»

Ole Palmstrøm

Både kunder og ansatte i villrede: – Hæ? Skal Trondheim postkontor legges ned?


Flere saker