JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Bemanningsbransjen

Innleieforbudet har vært vellykket, mener LO. Høyre er uenig

Tillitsvalgte mener forbudet fører til flere faste ansettelser, ifølge nytt notat. Et gigantisk eksperiment som bør stanses, sier kritikerne.
Notatet fra Tankesmien Agenda viser at innleieforbundet i Osloområdet har vært svært vellykket, mener andre nestleder i LO, Steinar Krogstad.

Notatet fra Tankesmien Agenda viser at innleieforbundet i Osloområdet har vært svært vellykket, mener andre nestleder i LO, Steinar Krogstad.

Leif Martin Kirknes

helge@lomedia.no

Forbudet mot innleie i Oslo-området har gitt flere faste ansettelser i produksjonsbedriftene, mer kompetanse i bedriftene og høyere produktivitet.

Det er inntrykket til tillitsvalgte i byggenæringen, ifølge et notat fra Tankesmien Agenda.

– De som vil reversere de nye innleiebestemmelsene, vil samtidig reversere denne utviklingen, sier Steinar Krogstad, nestleder i LO, til FriFagbevegelse.

Tankesmien Agenda har intervjuet åtte tillitsvalgte fra Fellesforbundet og EL og IT Forbundet om deres opplevelser av innstrammingene av innleiereglene.

De forteller om flere faste ansettelser og mer fokus på arbeidsmiljø og kompetanseutvikling. Samtidig er de bekymret for økt bruk av underleverandører (se faktaboks).

Strammet inn

I 2023 strammet regjeringen og Stortinget inn regelverket knyttet til innleie av arbeidskraft. Terskelen for å leie inn arbeidskraft fra bemanningsbyråer er hevet og er spesielt strengt i Oslo-området.

Som utgangspunkt er det ikke lenger adgang til å leie inn fra bemanningsselskaper når arbeidet er av «midlertidig karakter». I Oslo-området er det nå forbud mot innleie fra bemanningsselskap til bygningsarbeid på byggeplasser.

Arbeidsgiversiden og opposisjonen på Stortinget har reagert kraftig på dette og er i dialog med ESA om lovligheten av det nye regelverket.

Vil utvide forbudet

Det er på oppdrag fra LO at Tankesmien Agenda har laget et notat om de nye innleiereglene, og tillitsvalgtes erfaringer med dette. Notatet er spesielt rettet mot forbudet på Østlandet.

Alle de tillitsvalgte som er intervjuet, jobber i bedrifter som har mesteparten av sin virksomhet i Oslofjord-regionen, der det nå er forbud mot all innleie i byggenæringen.

Notatet viser at innleieforbundet i Osloområdet har vært svært vellykket, mener andre nestleder i LO, Steinar Krogstad.

Tillitsvalgte som jobber i bedrifter som har oppdrag utenfor forbudssonen, tar til orde for at forbudet mot innleie fra bemanningsbyråer bør utvides til byggeplasser i hele landet.

Positive tillitsvalgte

LO-nestlederen konstaterer at de tillitsvalgte oppfatter erfaringene fra innleieforbudet i Oslo-området som veldig positivt.

– Det er blitt mer attraktivt for bedriftene å ansette folk fast, og samarbeidet mellom bedriftene fungerer bedre enn før, sier Steinar Krogstad til FriFagbevegelse.

Krogstad leser resultatet av tillitsvalgtes erfaringer slik:

* Det er blitt flere faste ansatte.

* Bedre planlegging av prosjektene.

* Mer fokus på arbeidsmiljø og kompetanseutvikling, spesielt for de som kommer fra utlandet.

* Økt samarbeid mellom produksjonsbedrifter. Ledig kapasitet kan stilles til disposisjon for andre.

* Støtte grad av organisering.

– Virksomhetene ansetter flere folk. Mens byggebransjen generelt har hatt en nedgang i sysselsettingen, viser tall fra Statistisk sentralbyrå at det nå har vært en økning av antall ansatte, sier Steinar Krogstad til FriFagbevegelse.

Flere ansatte får også muligheten til fagopplæring og norskopplæring.

– Det skjedde i mindre grad mens det foregikk innleie. Dette var også en del av intensjonen med regelendringen, sier Steinar Krogstad.

Det nye regelverket har i tillegg styrket det organiserte arbeidslivet. Det organiseres mer i Oslo-området enn tidligere, er det klare inntrykket til Steinar Krogstad.

Bedre planlegging

Vissheten om at bedriftene tidligere har kunnet hente inn folk med en rask telefon ved behov for innleie, har gått ut over planleggingen av prosjekter. Ledelsen har rett og slett blitt litt for slappe. Nå har de vært nødt til å planlegge bedre, mener Steinar Krogstad.

– Produktiviteten er økt og kostnadene har gått ned, sier LO-nestlederen.

I notatet heter det at «innleie fra bemanningsbyråer har blitt et marginalt fenomen på byggeplasser i Osloområdet».

Det som bekymrer, er imidlertid bruken av underleverandører, noe som gir mindre kontroll på lønns- og arbeidsvilkår og vanskeligere å påse at regelverket følges, heter det i notatet.

Krogstad forklarer det med at noen fortsatt forsøker seg i det han kaller gråsonen.

Det kan blant skje gjennom omregistrering fra bemanningsforetak til produksjonsbedrift i Brønnøysundregistrene.

Det er også knyttet til innleie av spesifikke yrkesgrupper og definisjonen på hva som er utgjør en byggeplass.

– Vi var forberedt på dette, sier Krogstad.

Flere av de tillitsvalgte i notatet mener at hovedentreprenøren bør få større ansvar for hva som skjer nedover i leverandørkjeden.

– Et gigantisk eksperiment

Innleienotatet til Tankesmien Agenda har imidlertid ikke fått Høyre til å skifte syn.

Medlem av arbeidskomiteen på Stortinget, Anna Molberg (H), mener fortsatt dette er et gigantisk eksperiment som bør stanses.

– Regjeringens grep mot innleie gir for lite fleksibilitet for mange bedrifter som er avhengige av å leie inn arbeidskraft. Det kan for eksempel være på grunn av store prosjekter, sesongvariasjoner eller rekrutteringsutfordringer. Det er også uklart hvem som kan regnes som tillitsvalgt med myndighet til å inngå avtale om innleie. Dette skaper usikkerhet om reglene.

Molberg viser til tall fra NHO som viser at 5000 mennesker har mistet sine faste stillinger i bemanningsbyrå på få måneder, og mener det ikke har vært noen boom av faste ansettelser i etterkant.

– Næringslivet ender opp med å måtte takke nei til oppdrag og bruke mer overtid og midlertidige ansettelser. Vi frykter også økt bruk av utenlandsk innleie gjennom entreprisekontrakter, påpeker Molberg.

– Foreløpig ser det ut som regjeringen har gjort vondt verre for både næringslivet og mange arbeidstakere, er hennes kommentar til notatet.

De tillitsvalgtes erfaringer

Slik oppsummerer Tankesmien Agenda hovedfunnene i notatet:

De tillitsvalgte har inntrykk av at det blir flere faste ansettelser og bedre planlegging.

De er bekymret for økt bruk av underleverandører.

Noen tillitsvalgte opplever at arbeidsgivere har motarbeidet regelverket.

De mener det har blitt mer fokus på arbeidsmiljø og kompetanseutvikling.

Flere viser til usikkerhet knyttet til Arbeidstilsynets oppfølging av regelverket.

Warning
Annonse
Annonse

De tillitsvalgtes erfaringer

Slik oppsummerer Tankesmien Agenda hovedfunnene i notatet:

De tillitsvalgte har inntrykk av at det blir flere faste ansettelser og bedre planlegging.

De er bekymret for økt bruk av underleverandører.

Noen tillitsvalgte opplever at arbeidsgivere har motarbeidet regelverket.

De mener det har blitt mer fokus på arbeidsmiljø og kompetanseutvikling.

Flere viser til usikkerhet knyttet til Arbeidstilsynets oppfølging av regelverket.