JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Når hjemmekontor er kommet for å bli, melder det seg også flere spørsmål. Kan arbeidsgiver kreve at du jobber hjemmefra?

Når hjemmekontor er kommet for å bli, melder det seg også flere spørsmål. Kan arbeidsgiver kreve at du jobber hjemmefra?

Gorm Kallestad, NTB

Forskrift om hjemmekontor på høring:

Kan arbeidsgiver kreve at du bruker hjemmekontor? Slik svarer sentrale aktører i arbeidslivet

Arbeidslivet vil bli mer fleksibelt i framtida. Hjemmekontor er kommet for å bli. Spørsmålet er om arbeidsgiveren kan pålegge deg å jobbe hjemmefra.21.09.2021
15:16
21.09.2021 15:16

aslak@lomedia.no

Da arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i vår sendte forslag til ny forskrift for hjemmekontor ut på høring, var han ikke i tvil: Framtidens arbeidsliv vil bli mer fleksibelt, og vi kommer til å bruke hjemmekontor i langt større grad og jobbe fra flere ulike steder.

Bakgrunn: Nå skal hjemmekontorreglene oppdateres. Her er regjeringens forslag

Skal være frivillig

Nå foreligger også høringssvarene. Fristen er gått ut for lengst. LO er blant dem som vil at arbeidstakers jobbing hjemmefra skal være frivillig og avtalt mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. I høringssvaret skriver førstesekretær Julie Lødrup følgende:

«Å pålegge hjemmekontor ligger, etter LOs oppfatning, utenfor arbeidsgivers styringsrett.»

NITO (Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon), landets største organisasjon for ingeniører og teknologer med mer enn 93.000 medlemmer, er usikre på om Arbeidsdepartementet i sitt høringsnotat mener at arbeidsgiver vil kunne pålegge sine medarbeidere hjemmekontor som en fast ordning i kraft av styringsretten.

– Vi mener at en fast hjemmekontorordning ikke vil kunne pålegges i kraft av arbeidsgivers styringsrett i en normalsituasjon. Vi kan ikke tenke oss mange eksempler på når et slikt pålegg skulle kunne være saklig begrunnet, utover de tilfeller det er nødvendig som følge av pålegg eller råd fra myndighetene, skriver president Trond Markussen og generalsekretær Steinar Sørlie i sitt svar.

«Unntaket må, ifølge NITO, være uforutsette hendelser som fører til at arbeidsplassen blir langvarig utilgjengelig for arbeidstakere.»

Saken fortsetter under bildet.

Julie Lødrup er førstesekretær i LO.

Julie Lødrup er førstesekretær i LO.

Jan-Erik Østlie

Advarer mot innsparingstiltak

– Dersom en arbeidsgiver ønsker å avvikle kontorlokaler, men fortsette virksomheten med arbeidstakere på hjemmekontor, er det ikke tvil om at arbeidsgiveren etter gjeldende rett vil måtte gå veien om endringsoppsigelse, dersom partene ikke kommer til enighet, mener NITO.

Etter at NHO tidligere i september meldte at hjemmekontor er kommet for å bli, oppfordrer Tekna (Teknisk-naturvitenskapelig forening) at arbeidstakere sikrer seg sine rettigheter også på hjemmekontoret.

I høringssvaret understreker generalsekretær Line Henriette Holten at forskriften ikke må benyttes som et innsparingstiltak for arbeidsgiver og dermed utfordre arbeidstakers arbeids – og lønnsvilkår.

Tekna, som er den største fagforeningen i Akademikerne med over 88.000 medlemmer, mener at grunnleggende rettigheter hos arbeidstakere, ved siden av frivillighet og fleksibilitet, må være utgangspunktet for nye avtaler og retningslinjer.

– Det er viktig at vi nå får på plass et regelverk som stadfester at hjemmekontor er basert på frivillighet, og som sikrer arbeidstakernes rettigheter knyttet til blant annet skriftlig avtale, sier president Lars Olav Grøvik.

Les også: Flere vernebestemmelser for hjemmekontor kan bli fjernet. Uforsvarlig, mener LO

Fem punkter for vellykket hjemmekontor

Dette er Teknas fem punkter for en vellykket hjemmekontorordning:

• Skriftlige avtaler må på plass

• Hjemmekontor er fullverdig arbeid på lik linje med arbeid fra kontoret

• Arbeidstiden bør være den samme

• Tillitsvalgte på arbeidsplassen skal involveres

• Man skal ha en kontorplass å gå til

– Dette med frivillighet er sentralt. Medarbeidere som ønsker å jobbe på arbeidsplassen, skal ha en kontorplass å gå til, sier Grøvik.

– Medbestemmelse og innflytelse over egen arbeidshverdag er viktig. Et regelverk for hjemmekontor må på plass i tett samspill mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og politikere. I motsatt fall kan hjemmekontor vise seg å bli en mer dyrekjøpt erfaring enn vi liker, sier han.

Uklare regler under korona: Hjemmekontor-reglene er 20 år gamle. Nå krever LO fornyelse

Større fleksibilitet

NHO mener det er viktig at den nye forskriften ikke griper inn i arbeidsgivers styringsrett. Arbeidstaker kan ikke ensidig kreve hjemmekontor, ifølge arbeidslivsdirektør Nina Melsom.

Hun skriver at NHO vil ha fleksible muligheter for valg av arbeidssted. Derfor er beskjeden at Arbeidsdepartementet må se nærmere på om forskriftens virkeområde kan utvides til også å omfatte arbeid utenfor arbeidstakers eget hjem, for eksempel på hytta.

– NHO oppfatter at både arbeidsgivere og arbeidstakere er opptatt av større fleksibilitet med hensyn til arbeidstidens plassering ved hjemmearbeid enn på arbeidsstedet, skriver Melsom.

NHO oppfordrer alle virksomheter som vurderer å benytte hjemmekontor, også etter koronaen, til å utarbeide retningslinjer for bruk av ulike arbeidsformer. Det oppfordres til tett dialog med tillitsvalgte, verneombud og ansatte for å finne løsninger som ivaretar både bedriftens og den enkeltes behov.

Slik svarer departementet

Utgangspunktet for regjeringen er også at hjemmekontor fortsatt skal være frivillig. Ingen skal bli tvunget til å jobbe hjemmefra.

I høringsnotatet har Arbeids- og sosialdepartementet skrevet følgende:

«Hjemmekontor har gjerne vært frivillig og ansett som et gode for arbeidstaker. Hjemmekontor kan imidlertid også være pålagt i kraft av arbeidsgivers styringsrett eller være myndighetspålagt, som under pandemien [ …] Det bemerkes for ordens skyld i denne forbindelse at forskriften ikke regulerer selve adgangen til å pålegge hjemmekontor. Det foreslås ingen endringer i dette.

– Forskriften regulerer ikke adgangen til å pålegge hjemmekontor. Det er ikke med uttalelsene i høringsnotatet tatt stilling til hvor langt styringsretten rekker når det gjelder spørsmål om å pålegge hjemmearbeid, skriver Arbeids- og sosialdepartementet i en e-post til FriFagbevegelse.

– Styringsretten er ikke lovfestet og begrenset av arbeidsavtalen. Hvis det er uenighet om hvor langt styringsretten rekker, er det opp til domstolene å ta stilling til dette spørsmålet, skriver departementet, som for tiden går igjennom alle høringssvarene.

Undersøkelse om hjemmekontor

• Sju av ti nordmenn ønsker å fortsette med hjemmekontor minst én dag i uka, selv etter at pandemien er over.

• Det fremgår i Oslo Met-rapporten «Hjemmekontor våren 2021 – Omfang, utvikling og kjennetegn».

• De fleste svarer at de ønsker å jobbe hjemmefra to dager i uken. Dette gjelder 30 prosent av de spurte.

• Undersøkelsen ble gjennomført på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet.

• I alt 5.038 personer er spurt i undersøkelsen, som ble gjennomført mellom 24. februar og 16. mars 2021.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
21.09.2021
15:16
21.09.2021 15:16Mest lest

DROPPER ORDNING: Etter evaluering av ordningen og dialog med tillitsvalgte velger Jysk-ledelsen å kutte ut personlig tilbakemelding på iPadene.

DROPPER ORDNING: Etter evaluering av ordningen og dialog med tillitsvalgte velger Jysk-ledelsen å kutte ut personlig tilbakemelding på iPadene.

Jysk

Butikkarbeidere følte seg presset. Nå dropper Jysk omstridt ordning

ULØNNET: For at Rebekka Kronstad Henriksen skal kunne amme datteren Sarah, må hun ta ulønnet permisjon fra jobben. Det går ut over økonomi og rettigheter.

ULØNNET: For at Rebekka Kronstad Henriksen skal kunne amme datteren Sarah, må hun ta ulønnet permisjon fra jobben. Det går ut over økonomi og rettigheter.

Cathrine Kahrs

Rebekka (33) må ta ulønnet permisjon for å kunne amme datteren

Innsyn i et dokument skal normalt ta tre dager. UDI og departementene brukte nesten et år på å gi innsyn i dokumentet til høyre. Da var både arbeidssted, arbeidsgivers og arbeidstakers navn sladdet. Da viste det seg at FriFagbevegelse hadde hatt dokumentet i usladdet versjon i to år.

Innsyn i et dokument skal normalt ta tre dager. UDI og departementene brukte nesten et år på å gi innsyn i dokumentet til høyre. Da var både arbeidssted, arbeidsgivers og arbeidstakers navn sladdet. Da viste det seg at FriFagbevegelse hadde hatt dokumentet i usladdet versjon i to år.

Torgny Hasås

UDI hemmeligholder navn på useriøs arbeidsgiver

TRIST: Inger Kristin Byberg i SSP er skuffa over dommen i Arbeidsretten, og at tilsette som har jobba i bransjen i tjue år ikkje skal ha krav på meir enn minstelønn

TRIST: Inger Kristin Byberg i SSP er skuffa over dommen i Arbeidsretten, og at tilsette som har jobba i bransjen i tjue år ikkje skal ha krav på meir enn minstelønn

Tormod Ytrehus

Hotell- og restaurant-arbeidarar tapte lønnskamp: – Klar beskjed om at vi ikkje er så mykje verd

Colourbox

Disse får minimum 10.000 kroner i lønnsøkning

FORUS: 68 ansatte vil miste jobben på skjærelinjene til Nortura i Stavanger.

FORUS: 68 ansatte vil miste jobben på skjærelinjene til Nortura i Stavanger.

Erlend Angelo

Nortura sier opp 147 ansatte: – Siste ord er ikke sagt

Sissel M. Rasmussen

SAS-ansatte leverte inn uniformene i protest: Nå har de Stortinget i ryggen

Jan-Erik Østlie

Henrik Asheim er redd LO skal få for stor makt

Debatt

Trygge og gode arbeidsplasser kommer ikke av seg selv. De kommer fra fagforeningene, skriver Knut-Johannes Berg.

Trygge og gode arbeidsplasser kommer ikke av seg selv. De kommer fra fagforeningene, skriver Knut-Johannes Berg.

Bjørn Grimstad

«Når anbud blir et samfunnsproblem»

IKKE REPRESENTERT: Leder for Fellesforbundet i Nord-Rogaland, Steffen Høiland (til venstre) mener det er påfallende at det største forbundet i privat sektor, Fellesforbundet, ikke har noen i regjeringsapparatet. Han får støtte fra forbundskollegaene Svein Erik Veie og Tommy Rannov Nystad.

IKKE REPRESENTERT: Leder for Fellesforbundet i Nord-Rogaland, Steffen Høiland (til venstre) mener det er påfallende at det største forbundet i privat sektor, Fellesforbundet, ikke har noen i regjeringsapparatet. Han får støtte fra forbundskollegaene Svein Erik Veie og Tommy Rannov Nystad.

Erlend Angelo

Tillitsvalgte kritiserer Støre: – Henter inn for mange karrierepolitikere

STYRKE Nav: Støre-regjeringa har skrevet en lang liste over hva de vil endre i Nav. Det er uklart når Nav-direktør Hans Christian Holte får en konkret bestilling fra den nye politiske ledelsen å jobbe med for å sette endringer ut i livet.

STYRKE Nav: Støre-regjeringa har skrevet en lang liste over hva de vil endre i Nav. Det er uklart når Nav-direktør Hans Christian Holte får en konkret bestilling fra den nye politiske ledelsen å jobbe med for å sette endringer ut i livet.

Werner Juvik

Nav-sjefen: Regjeringa har «store og gode ambisjoner» for Nav

Eirik Dahl Viggen

Ila-ansatte gikk flere tusen i minus da arbeidsplassen ble midlertidig flyttet: Dette ble løsninga

KAN SMILE: De tillitsvalgte ved Ringnes-anlegget på Gjelleråsen utenfor Oslo er meget fornøyd med at Ringnes beholder distribusjonen av varene selv. Fra venstre Roar Ellingvåg, Rune Christensen, Anita Andersen, Erik Torkelsen og Leif Ritter.

KAN SMILE: De tillitsvalgte ved Ringnes-anlegget på Gjelleråsen utenfor Oslo er meget fornøyd med at Ringnes beholder distribusjonen av varene selv. Fra venstre Roar Ellingvåg, Rune Christensen, Anita Andersen, Erik Torkelsen og Leif Ritter.

Erlend Angelo

Sosial dumping, ropte Ringnes-ansatte. Nå er 200 arbeidsplasser reddet

Tormod Ytrehus

SAS-ansatte leverer inn uniformen i protest: – Ledelsen har gått til krig mot sine ansatte

(Illustrasjonsfoto)

(Illustrasjonsfoto)

Leif Martin Kirknes

Hvor mye strøm kan vi lage ved å oppruste norske vann­kraft­verk?

Fersk finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier at staten skal bidra til reduserte lønninger blant toppledere.

Fersk finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier at staten skal bidra til reduserte lønninger blant toppledere.

Tri Nguyen Dinh

Vedum vil fryse lederlønninger i staten

Kommentar

Næringsminister Jan Christian Vestre er et eksempel til etterfølgelse, skriver ANB-redaktør Kjell Werner.

Næringsminister Jan Christian Vestre er et eksempel til etterfølgelse, skriver ANB-redaktør Kjell Werner.

Sissel M. Rasmussen

«Den norske modellen er truet»

Debatt

Bakgrunnen for streiken er at kulturarbeiderne mener pensjonsordningen i sektoren slår ut urettferdig for kvinner, sammenlignet med menn.

Bakgrunnen for streiken er at kulturarbeiderne mener pensjonsordningen i sektoren slår ut urettferdig for kvinner, sammenlignet med menn.

Musikkultur

«Bussjåførene vil gjerne streike for kulturarbeidernes pensjon»

Connie Ravndal, betongarbeider i Implenia.

Connie Ravndal, betongarbeider i Implenia.

Jan Inge Haga

Nå har Connie (27) krav på egen damegarderobe, men hun mener det ikke er nok

SVs nestleder Kirsti Bergstø har fått ansvaret med å lede arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

SVs nestleder Kirsti Bergstø har fått ansvaret med å lede arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

Adrian Nielsen

SVs Kirsti Bergstø blir arbeidsliv-topp på Stortinget


Flere saker