JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Lønnsoppgjøret 2023

Klokka tikker mot storstreik – fastlåst situasjon i lønnsmeklingen

Det har ikke kommet noe nytt fra partene siden riksmekler Mats Wilhelm Ruland sa at situasjonen er alvorlig søndag morgen.
Ikke en eneste gang siden krigen, har det blitt streik i et mellomoppgjør mellom LO og NHO. Nå er riksmekler Mats Ruland bekymret for at det kan bli en realitet.

Ikke en eneste gang siden krigen, har det blitt streik i et mellomoppgjør mellom LO og NHO. Nå er riksmekler Mats Ruland bekymret for at det kan bli en realitet.

Tormod Ytrehus

aslak@lomedia.no

frode@lomedia.no

tormod@lomedia.no

OPPDATERING: Storstreik fra mandag. LO og NHO ble ikke enige om årets lønnstillegg

Søndag ettermiddag er det rolig i gangene på hotellet der meklingen finner sted. Ingen av partene har vært nede i presseområdet siden morgentimene.

I 14-tiden ble det opplyst at partene ikke sitter sammen i meklingen, men at den likevel fortsetter.

Hvis NHO, LO og YS ikke blir enige, blir det storstreik. I første omgang tas nesten 25.000 mennesker ut i streik, men både LO og YS har varslet opptrapping allerede.

Riksmekler Ruland hadde varslet at han skulle komme med en oppdatering på formiddagen, men det har fortsatt ikke skjedd.

Oversikt: Her kan det bli streik. Sjekk om arbeidsplassen din står på lista

– Reelt at det kan bli brudd

Sist Ruland møtte pressen – på morgenkvisten – var budskapet hans dette:

– Meklingen er veldig fastlåst, vi er i en alvorlig situasjon og vi er helt avhengig av bevegelse for å komme videre. Hvis ikke er det betydelig risiko for en konflikt.

Fristen for å komme til enighet var ved midnatt natt til søndag. Ruland sier at det har vært bevegelse i meklingen, men ikke nok bevegelse til å komme til en løsning. Han beskriver stemningen under forhandlingene som alvorlig.

– Jeg har ikke gitt opp og er fortsatt optimistisk, men det er ingen tvil om at dette er ordentlig vanskelig, sier Ruland.

– Det er et reelt scenario at det kan bli et brudd her, sier han.

Innsikt: LO og NHO har milliarder på bok – derfor kan en storstreik bli lang

Øker streiketrusselen

Ved 2-tiden natt til søndag varslet LO at de tar ytterligere 15.509 medlemmer ut i streik fra fredag.

Se lista over hvilke bedrifter det er snakk om:

Etter det FriFagbevegelse erfarer, er streikeuttaket en reaksjon fra LO på at NHO er lite imøtekommende i forhandlingene.

– Vi registrerer at LO midt i meklingen har valgt å komme med et nytt streikeuttak. Vi mekler med mål om å finne en løsning på lønnsoppgjøret. Men dersom meklingen ikke fører fram, er vi forberedt på at det kan bli konflikt, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Også YS vil ta ut en ny pulje i streik fredag, varsler de søndag formiddag. YS andre streikeuttak vil bli på 460 medlemmer. Det vil få konsekvenser for blant annet vareleveransene til Rema-butikker og Postnord-sendinger.

Til sammen har YS og LO varslet at de vil ta ut 40.357 medlemmer i streik.

Klarte ikke å innfri kravene

Forhandlingene, som foregår mellom LO og YS på arbeidstakersida og NHO på arbeidsgiversida, omfatter nesten hele den private delen av arbeidslivet.

Før påske skiltes partene uten å ha blitt enige. NHO-sjef Ole Erik Almlid forklarte bruddet slik: Det var umulig å innfri summen av LOs krav.

LO har selvsagt et mål for lønna di i år. Kravene ble vedtatt på LOs representantskap i februar.

I korte trekk betyr det følgende:

· Sikre økt kjøpekraft. Det betyr i praksis at lønna må stige mer enn prisene

· Både lavlønn og likelønn skal prioriteres

· Sikre lønnstakernes andel av verdiskapinga. Dette er hvor mye av kaka arbeidstakerne får

Splittelse om lavlønn

Lavlønnstillegget er en utfordring fordi det innad i NHO skaper splittelse.

Et vanlig krav fra LO har ofte vært at yrker på tariffavtaler som tjener under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, må få et eget lavlønnstillegg.

90 prosent tilsvarer i år 488.520 kroner

For Norsk Industri, som er den største NHO-foreningen, har lavlønnstillegget liten betydning. De har nesten ingen medlemmer i lavtlønte bransjer.

I NHO Service og Handel og NHO Reiseliv, derimot, er det mange bedrifter med ansatte som vil motta lavlønnstillegg. Et slikt tillegg er dyrt for disse bedriftene.

NHO er tydelig på at det er lønnsevnen i bedriftene som skal bestemme hvordan lønnsveksten blir.

Det er et viktig hensyn for NHO at mange bedrifter og bransjer sliter mer enn de som gjør det bra.

I motsatt fall kan resultatet bli et oppgjør som ender med at noen må slutte i jobben sin fordi bedrifter ikke klarer å bære lønnskostnaden, advarer NHO.

Det er dermed stor uenighet mellom LO og NHO om både lavlønnstillegg og hvor mye som skal gis i et generelt tillegg til alle arbeidstakerne.

Kommentar: «Kan vi bli straffet av Norges Bank for et godt lønnsoppgjør?»

Dette er mest krevende

Årets oppgjør foregår også med et spesielt bakteppe. Det har nemlig vært tilnærmet null vekst i reallønna siden 2015, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det betyr at prisveksten har spist opp alle lønnstilleggene de siste åtte årene. Reallønna ligger an til å øke med beskjedne 0,4 prosent i perioden fra 2015 til 2023.

«Vi må tilbake til 1980-tallet for å finne en like svak lønnsutvikling over en så lang tidsperiode», skriver SSB.

SSB anslår at lønnsvekst og prisvekst blir omtrent lik i år (4,9 prosent).

I opptakten til årets lønnsoppgjør har NHO gjentatt at det er «stor strekk i laget».

Lav kronekurs er årsaken til at eksportindustrien, som selger sine varer i utenlandsk valuta, går svært godt, mens de næringene som baserer seg på import, sliter med at importprisene er rekordhøye.

– Forskjellene gjør at dette er den mest krevende delen av forhandlingene, medgir LO-lederen.

Tre hovedsaker

NHO ønsker ikke å gi tillegg til de områdene som har lokal forhandlingsrett i overenskomsten sin. Det betyr at arbeidsgiversida ikke vil at ansatte i for eksempel hotell og reiseliv skal få et lavlønnstillegg.

Det er også en generell holdning i NHO om å gi mest mulig i lokale forhandlinger og lavest mulig i generelle tillegg i lønnsoppgjøret, ifølge forsker Kristine Nergaard ved forskningsstiftelsen Fafo.

Lønnsveksten kan bli over 5 prosent dersom LO får det som de vil. Prisveksten er i år anslått til 4,9 prosent. NHO, derimot, mener at lønna må tilpasses situasjonen i de ulike bedriftene.

Det er i hovedsak tre saker partene skal bli enige om:

• Det generelle tillegget

• Lavlønnstillegget

• Den økonomiske rammen for oppgjøret

I et lønnsoppgjør er rammen gitt med brillene til arbeidsgiver. Rammen viser hvor mye større utgifter det blir for arbeidsgiveren. 

Rammen for tilsvarende oppgjør i 2021 var på 2,7 prosent og besto av tre deler:

• Overhenget: 1,0 %

• Tarifftillegget: 0,7 %

• Lønnsglidning: 1,0 %

= Totalt: 2,7 %

Mulighet for historisk streik

I år er det mellomoppgjør. Da skal det forhandles kun om lønn.

Det betyr følgende: Det er kun lønnssatsene som skal endres. Alle andre bestemmelser i tariffavtalen blir stående uendret.

I et mellomoppgjør forhandler hele LO i privat sektor med NHO om årets lønnstillegg. Resultatet i disse forhandlingene er førende for tariffområdene som følger etter – også i offentlig sektor.

Ikke en eneste gang siden krigen, da dagens forhandlingssystem ble etablert, har det blitt streik i et mellomoppgjør mellom LO og NHO.

Warning
Annonse
Annonse