JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vietnamesiske arbeidere til landbruket kan bli rekruttert av useriøse mellommenn og tilretteleggere. Bildet er tatt ved en annen anledning og har ingenting å gjøre med eksempelet som er omtalt i artikkelen.

Vietnamesiske arbeidere til landbruket kan bli rekruttert av useriøse mellommenn og tilretteleggere. Bildet er tatt ved en annen anledning og har ingenting å gjøre med eksempelet som er omtalt i artikkelen.

Tri Nguyen Dinh

Kommer til Norge for å jobbe i matindustrien – ender opp som gjeldsslaver

Rekrutteringen av utenlandsk arbeidskraft blir ofte overlatt til mellommenn. For mange blir norgesturen et mareritt.11.08.2023
14:57
06.09.2023 12:06

torgny@lomedia.no

Anh jobbet fast på en tekstilfabrikk i Vietnam da det dukket opp en vietnameser som var bosatt i Norge. Norsk-vietnameseren kunne fortelle at hvis Anh kom til Norge for å jobbe, kunne han tjene seks ganger så mye som det han tjente på fabrikken.

Tilbudet var så fristende at Anh sa opp jobben sin og han skrev under på en kontrakt på et språk han ikke forsto, men han skjønte at timelønna var 145 kroner timen.

Norsk-vietnameseren anbefalte Anh å bruke et kontor som ordnet med alle papirer. Det kostet til sammen 5000 dollar for å komme til Norge, og det var før han hadde jobbet en eneste time.

Da han kom til Norge var han helt avhengig av han som hadde skaffet ham jobben. Men ting ble ikke som lovet.

Lange arbeidsdager

Arbeidsdagene var lange, og lønna var ikke som den sto i kontrakten. I stedet for gratis losji, måtte han ut med 4000 kroner i måneden for å dele et knøttlite rom med en kollega. Det endte med at Anh forlot Anh jobben og begynte et annet sted.

På nytt ble han utnyttet med lange dager og dårlig lønn.

Visumet gikk ut, uten at han hadde penger til å betale flybilletten hjem. Han klarte ikke å betjene gjelda si, og etter hvert ble han involvert i kriminell virksomhet. Han ble tatt og dømt.

De han lånte penger av på svartebørsen i Vietnam, truet familien hans. Det var ikke trygt for ham å reise tilbake.

Historien om Anh er én av 19 historier forsker Tina Davis ved King instituttet presenterer i en rapport om hvordan arbeidskraften fra utlandet i norsk matindustri, blir rekruttert.

Anh er ikke arbeiderens virkelige navn.

19 utenlandske arbeidere

I rapporten har Davis dybdeintervjuet 19 utenlandske landbruksarbeidere og arbeidere fiskeindustrien. 14 av disse forteller at det har vært uregelmessigheter med lønns- og arbeidsvilkår.

Davis skulle gjerne ha snakket med flere, men fikk ikke flere i tale.

Ifølge rapporten opplever utenlandske arbeidere i disse næringene det som sensitivt og risikofylt å fortelle om hvordan de har blitt rekruttert til å arbeide i Norge.

Saken fortsetter under bildet.

Forsker Tina Davis ved King instituttet i Oslo, har skrevet rapporten om rekruttering av migrantarbeidere til norsk matproduksjon.

Forsker Tina Davis ved King instituttet i Oslo, har skrevet rapporten om rekruttering av migrantarbeidere til norsk matproduksjon.

Torgny Hasås

Rekruttering

Det er i hovedsak fire måter å rekruttere arbeidskraft fra utlandet til Norge:

Bemanningsbyrå, der arbeidstakerne er ansatt i byrået

Rekrutteringsbyrå som rekrutterer arbeidstakeren, men vedkommende blir ansatt hos bonden eller fiskemottaket

En tilrettelegger sørger for å rekruttere migrantarbeidere i hjemlandet på vegne av virksomheter. En tilrettelegger kan være sentrale i organisering av reisen, innkvartering, og den daglige ledelsen av migrantarbeidere på arbeidsplassen.

En mellommann er en uformell formidler i rekrutteringsprosessen som tar betalt for å koble en arbeidsgiver eller tilrettelegger til en migrantarbeider.

Arbeidsformann og tilrettelegger

Det kan være uklare skiller mellom de forskjellige rekrutteringsmetodene.

Erfaringene viser at det er spesielt problem der det er tilretteleggere. De virksomhetene som benytter seg av tilretteleggere, overlater store deler av arbeidsgiveransvaret til denne tilretteleggeren.

Tilretteleggeren har ofte samme nasjonalitet som de utenlandske arbeiderne. De snakker derfor hjemlandets språk. Ofte fungerer de som arbeidsformann og har ansvaret for timelister, skift, mat og transport.

Sier fra seg kontroll

For en bedrift kan det være enkelt å benytte seg av en tilrettelegger, men det innebærer også at arbeidsgiveren sier fra seg innsyn, mulighet for kontroll og ansvaret for hvordan virksomheten skjer.

I tillegg til de 19 migrantarbeiderne har Davis også snakket med forskjellige aktører som har erfaring fra sektoren, blant annet LO-forbundene NNN og Fellesforbundet. NNN organiserer ansatte i fiskeindustrien, mens Fellesforbundet har tariffavtaler i landbruket.

Sosial dumping: Julia vant i retten, men kan gå glipp av erstatning fordi hun bor i Polen

Rekrutteringsavgift

Et spørsmål som stadig dukket opp i intervjuet med de 19 arbeiderne var hvor mye de hadde betalt for å få arbeid i Norge. Halvparten måtte dekke utgiftene for å komme seg til Norge. Det var bare én av de 19 som hadde betalt det som kalles rekrutteringsavgift.

Men flere av Davis’ kildene forteller om at det ikke er uvanlig at utenlandske arbeidstakere må betale mellommenn eller tilretteleggere for å få arbeid i Norge.

En tolk fortalte at «en rekrutterer tar en del av lønna hver måned. Noen ganger er det 10 prosent, andre ganger tar rekruttereren mer, kanskje 20 prosent». I rapporten blir det referert til at det høyeste beløpet en arbeidstaker har måttet betale for å få en jobb er 2000 dollar.

Sårbarheten forsterkes

En bonde som er sitert i rapporten leier inn utenlandsk arbeidskraft via et bemanningsbyrå. Hun svarer at hun ikke vet om arbeiderne må betale rekrutteringsavgift.

Davis konkluderer med at «Informanten illustrerer hvordan rekrutteringsavgift og kostnader kan ende opp med både å være skjulte og overdrevne i forhold til hva de reelle kostnadene er. I mange tilfeller er det vanskelig for arbeiderne å vite om kostnadene er reelle eller ikke når de ikke kjenner til arbeidsmarkedet og regelverket i Norge. Dette bidrar til at noen arbeideres sårbarhet forsterkes.»

Ikke ulovlig

Det er ikke ulovlig å ta en rekrutteringsavgift i Norge. ILO-konvensjon 181 forbyr dette, men Norge har ikke ratifisert denne konvensjonen.

1. nestleder i NNN, Jarle Wilhelmsen, som satt i panelet da rapporten ble lansert, mener at Norge bør innføre et forbud mot rekrutteringsavgifter. Også forbundssekretær Endre Lie i Fellesforbundet støtter et slikt forbud.

Norsk matindustri: Nye kostholdsråd kan få store konsekvenser – frykter for arbeidsplasser

Tapsprosjekt

Mange migrantarbeidere ender opp som gjeldsslaver slik som i tilfellet med Anh. Når lønna i Norge ikke er høy nok til å betale gjeld i hjemlandet og returbillett blir situasjonen vanskelig.

En arbeider fra Portugal hadde uforvarende arbeidet i Norge ulovlig. Han fikk pålegg fra politiet om å reise hjem til Portugal. Han måtte låne penger fra broren sin for å ha råd til å reise hjem. Jobben i Norge hadde vært et tapsprosjekt.

Han oppga til Davis at da han reiste fra Norge hadde han opparbeidet seg rundt 1500 euro (17000 NOK) i gjeld.

Direkte ansatt

Rapporten tar stort sett for seg migrantarbeidernes første møte med Norge. Det finnes en god del utenlandske sesongarbeidere som kommer tilbake. De har lært mer om det norske systemet og lar seg ikke lure like lett.

En klar konklusjon er at de utenlandske arbeidstakerne i Norge som har det best, er de som er ansatt direkte hos bonden eller fiskeforedlingsbedriften uten et bemanningsbyrå eller en tilrettelegger som mellomledd.

Rapporten er finansiert av bærekraftsfondet Handle og er utført av Coretta & Martin Luther King Institute for Peace sin norske avdeling.

Risikofaktorer når en rekrutterer utenlandsk arbeidskraft:

• Bransjer som benytter ufaglært arbeidskraft kan ha høyere risikonivå

• Stort innslag av utenlandsk arbeidskraft til kortere jobbengasjement

• Rekruttering utført av aktør som ikke står på Arbeidstilsynets godkjente liste

• Rekrutteringsavgift og/eller kostnader betalt av arbeider

• Arbeider setter seg i gjeld for å betale rekrutteringsavgift eller kostnader

knyttet til rekrutteringen som g jør arbeideren mer sårbar

• Manglende informasjon, åpenhet eller feilinformasjon fra virksomheten eller

bemanningsaktør om arbeidsvilkår og ansettelsesforhold

• Diskriminering i arbeidssituasjonen

• Feil informasjon om lønn, kostnader, avtrekk og utbetaling

• Manglende informasjon om norske lønnsforhold, arbeideres rettigheter

i Norge, og informasjon om hjelpetiltak

• Uriktig, manglende eller doble kontrakter, eller kontrakt på annet språk

enn det som arbeideren forstår

• Manglende eller uriktig arbeidstillatelse

• Tilretteleggere som opererer uanstendig og ulovlig

• Arbeider som ikke vet hvem sin formelle arbeidsgiver er

• Outsourcing av rekruttering som foregår over landegrenser

• Lav organisasjonsgrad hos fagforeningene

• Migrantarbeidere som er blakke når de kommer til Norge og kan dermed

lettere havne i avhengighetsforhold til arbeidsgiver

• Oppdagelsesrisikoen ved uregelmessigheter og uanstendige arbeidsforhold er lav

• Å få formidlet jobb g jennom venner og bekjente kan i noen tilfeller øke sårbarhet

• Rekruttering på nett er lettere å få til å se profesjonelt ut for useriøse aktører,

og når flere yngre personer som er mer sårbare på grunn av manglende erfaring

fra arbeidslivet

• Når flere arbeidsgivere går sammen og deler på arbeidstakere som sendes

på rundgang blant flere virksomheter

• Tilrettelegger eller arbeidsgivere som forvalter økonomien til migrantarbeider

Kilde: Rekruttering av migrantarbeidere En studie fra norsk matproduksjon

11.08.2023
14:57
06.09.2023 12:06

Risikofaktorer når en rekrutterer utenlandsk arbeidskraft:

• Bransjer som benytter ufaglært arbeidskraft kan ha høyere risikonivå

• Stort innslag av utenlandsk arbeidskraft til kortere jobbengasjement

• Rekruttering utført av aktør som ikke står på Arbeidstilsynets godkjente liste

• Rekrutteringsavgift og/eller kostnader betalt av arbeider

• Arbeider setter seg i gjeld for å betale rekrutteringsavgift eller kostnader

knyttet til rekrutteringen som g jør arbeideren mer sårbar

• Manglende informasjon, åpenhet eller feilinformasjon fra virksomheten eller

bemanningsaktør om arbeidsvilkår og ansettelsesforhold

• Diskriminering i arbeidssituasjonen

• Feil informasjon om lønn, kostnader, avtrekk og utbetaling

• Manglende informasjon om norske lønnsforhold, arbeideres rettigheter

i Norge, og informasjon om hjelpetiltak

• Uriktig, manglende eller doble kontrakter, eller kontrakt på annet språk

enn det som arbeideren forstår

• Manglende eller uriktig arbeidstillatelse

• Tilretteleggere som opererer uanstendig og ulovlig

• Arbeider som ikke vet hvem sin formelle arbeidsgiver er

• Outsourcing av rekruttering som foregår over landegrenser

• Lav organisasjonsgrad hos fagforeningene

• Migrantarbeidere som er blakke når de kommer til Norge og kan dermed

lettere havne i avhengighetsforhold til arbeidsgiver

• Oppdagelsesrisikoen ved uregelmessigheter og uanstendige arbeidsforhold er lav

• Å få formidlet jobb g jennom venner og bekjente kan i noen tilfeller øke sårbarhet

• Rekruttering på nett er lettere å få til å se profesjonelt ut for useriøse aktører,

og når flere yngre personer som er mer sårbare på grunn av manglende erfaring

fra arbeidslivet

• Når flere arbeidsgivere går sammen og deler på arbeidstakere som sendes

på rundgang blant flere virksomheter

• Tilrettelegger eller arbeidsgivere som forvalter økonomien til migrantarbeider

Kilde: Rekruttering av migrantarbeidere En studie fra norsk matproduksjon
Mest lest

Renholdsassistent Alexander Skadberg har gjennom sine fem år på sokkelen fått en stolthet og trivsel i jobben. Hans opplevelse av å bli utsatt for fordommer kom derfor bardust på.

Renholdsassistent Alexander Skadberg har gjennom sine fem år på sokkelen fått en stolthet og trivsel i jobben. Hans opplevelse av å bli utsatt for fordommer kom derfor bardust på.

Arkivfoto: Tord Paulsen, Khrono

Alexander ble satt ut av kommentar på pauserommet: – Ser ikke ut som du er fra Bodø

TØFFE TAK: Erlend Overvik beskriver årene hvor han kjempet for å få komme tilbake til jobb som en stor påkjenning for både ham og familien. Det har gjort at gleden han alltid hadde når han skulle på jobb er borte. Tilliten til systemet og ledelsen er heller ikke der lenger. Selv om han ikke føler han må passe på hva han gjør, forteller han at han går litt på tå-og-hev når han nå har fått komme tilbake på arbeidsplassen.

TØFFE TAK: Erlend Overvik beskriver årene hvor han kjempet for å få komme tilbake til jobb som en stor påkjenning for både ham og familien. Det har gjort at gleden han alltid hadde når han skulle på jobb er borte. Tilliten til systemet og ledelsen er heller ikke der lenger. Selv om han ikke føler han må passe på hva han gjør, forteller han at han går litt på tå-og-hev når han nå har fått komme tilbake på arbeidsplassen.

Martin Guttormsen Slørdal

Erlend ble utestengt fra jobb i fire år. Tillitsvalgt forteller om fryktkultur

I framtida skal du leve av pensjon. Derfor er det lurt å kunne noe om pensjonssystemet.

I framtida skal du leve av pensjon. Derfor er det lurt å kunne noe om pensjonssystemet.

Brian Cliff Olguin

Forvirret av pensjon? Her er en oversikt

– Dette vil hjelpe noe utrolig, forteller en tydelig prega Rune Sundmoen.

– Dette vil hjelpe noe utrolig, forteller en tydelig prega Rune Sundmoen.

Martin Guttormsen Slørdal

Etter 13 år får Rune millionerstatning: – Tårene triller her nå

Kokkene Jarle Quist og Vendela Fremstad trodde de var på vei mot fast jobb i Equinor, men fikk nedslående nyheter. Nå går de og 29 andre til søksmål mot oljeselskapet.

Kokkene Jarle Quist og Vendela Fremstad trodde de var på vei mot fast jobb i Equinor, men fikk nedslående nyheter. Nå går de og 29 andre til søksmål mot oljeselskapet.

Jonas Fagereng Jacobsen

Jarle og Vendela tar Equinor til retten for å få fast jobb

Kokk Vebjørn Furuseth og verftsarbeiderne Steinar Skomedal Rasmussen og Odd Magne Sjursen Skogland er alle delegater på Fellesforbundets landsmøte. Debatten om framtidas AFP blir het.

Kokk Vebjørn Furuseth og verftsarbeiderne Steinar Skomedal Rasmussen og Odd Magne Sjursen Skogland er alle delegater på Fellesforbundets landsmøte. Debatten om framtidas AFP blir het.

Full strid om pensjon før landsmøtet. Nå blir det kamp om AFP

Den tidligere sykepleieren mener mulighetene for endring av syn på seksualitet, parforhold og intime behov hos eldre med demens ligger i neste generasjon helsepersonell.

Den tidligere sykepleieren mener mulighetene for endring av syn på seksualitet, parforhold og intime behov hos eldre med demens ligger i neste generasjon helsepersonell.

Anita Arntzen

Skulle ønske hun fikk spørsmål om sexlivet da mannen flyttet på sykehjem

Kommentar

I dagens situasjon må finansminister Trygve Slagsvold Vedum holde igjen på pengebruken for å unngå at Norges Bank setter opp renta mer enn høyst nødvendig, skriver Kjell Werner.

I dagens situasjon må finansminister Trygve Slagsvold Vedum holde igjen på pengebruken for å unngå at Norges Bank setter opp renta mer enn høyst nødvendig, skriver Kjell Werner.

Jan-Erik Østlie

Problemet er at den nye kakseskatten gjør vondt verre

Debatt

Hadde Erna Solberg vore avhengig av bustønad, kunne ho ha blitt kasta ut av bustaden sin om ho ikkje hadde oversikt over eiga inntekt, skriv Trine Østereng.

Hadde Erna Solberg vore avhengig av bustønad, kunne ho ha blitt kasta ut av bustaden sin om ho ikkje hadde oversikt over eiga inntekt, skriv Trine Østereng.

Jan-Erik Østlie

Erna Solberg er raus med dei mektige og hard mot dei med minst

Den svenske regjeringen mener loven er nødvendig for å få kontroll på det de mener er et økende antall papirløse i Sverige. (Arkivbilde)

Den svenske regjeringen mener loven er nødvendig for å få kontroll på det de mener er et økende antall papirløse i Sverige. (Arkivbilde)

Linn Cathrin Olsen / NTB

Sykepleiere og lærere kan bli pålagt å anmelde papirløse mennesker

Brian Cliff Olguin

14 ting må du passe på når jobben skal kutte stillinger

Avtroppende fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik mener Senterpartiet har solgt politikken sin for å få vervet som fylkesordfører.

Avtroppende fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik mener Senterpartiet har solgt politikken sin for å få vervet som fylkesordfører.

Jan-Erik Østlie

Senterpartiet forlater venstresiden: Stor skuffelse i Arbeiderpartiet

Fra 1. april i år ble det helt forbudt å bruke innleid arbeidskraft for byggebransjen i Oslo, Viken og Vestfold.

Fra 1. april i år ble det helt forbudt å bruke innleid arbeidskraft for byggebransjen i Oslo, Viken og Vestfold.

Tormod Ytrehus

Forbud mot innleie skal gi flere fast jobb. Sånn har det ikke gått

Sparebank 1 Forsikring er den største leverandøren av hybridpensjon i markedet. Nå har Sparebank 1 Gruppen valgt hybrid for sine egne ansatte.

Sparebank 1 Forsikring er den største leverandøren av hybridpensjon i markedet. Nå har Sparebank 1 Gruppen valgt hybrid for sine egne ansatte.

Ole Palmstrøm

Lite LO kan gjøre for å presse Sparebank1 på renter, mener Jørn Eggum

Han har vært medlem, tillitsvalgt og leder i E-verkenes fagforening Vestland i to perioder fra 1977 og fram til i dag, altså i 46 år. Arild Horsevik reagerer blant annet på kraftgiganten Evinys opptreden i forbindelse med nedbemanningene i konsernet.

Han har vært medlem, tillitsvalgt og leder i E-verkenes fagforening Vestland i to perioder fra 1977 og fram til i dag, altså i 46 år. Arild Horsevik reagerer blant annet på kraftgiganten Evinys opptreden i forbindelse med nedbemanningene i konsernet.

Leif Martin Kirknes

Arild syns kraftgiganten oppfører seg skammelig overfor sine ansatte

Det har vært solindustri i Glomfjord i 28 år. Sandra Roksøy var tillitsvalgt da oppsigelsene kom i slutten av august i år.

Det har vært solindustri i Glomfjord i 28 år. Sandra Roksøy var tillitsvalgt da oppsigelsene kom i slutten av august i år.

Egil Brandsøy/ Industri Energi

Regjeringens solsatsing kom for seint – Sandra mistet jobben

Forbundsleder Ulf Madsen informerte landsrådet om FLTs gjennomslag i forhandlingene med IE. Han var klar på at forhandlingene nå er avsluttet - det som ble presentert er det samme som et ekstraordinært landsmøte skal ta stilling til.

Forbundsleder Ulf Madsen informerte landsrådet om FLTs gjennomslag i forhandlingene med IE. Han var klar på at forhandlingene nå er avsluttet - det som ble presentert er det samme som et ekstraordinært landsmøte skal ta stilling til.

Kai Hovden

Stadig nærmere et nytt LO-forbund: Vil få 80.000 medlemmer

Joe Biden avla streikende bilarbeidere et historisk besøk i Michigan tirsdag. Aldri før har en president fysisk møtt opp for å vise sin støtte til streikende i USA.

Joe Biden avla streikende bilarbeidere et historisk besøk i Michigan tirsdag. Aldri før har en president fysisk møtt opp for å vise sin støtte til streikende i USA.

Evan Vucci / AP / NTB

For første gang stiller en amerikansk president opp for streikende

Debatt

Hvorfor skal det være så vanskelig å eliminere fattigdommen i Norge, når norsk økonomi aldri har vært så solid som nå? spør Steinar Rasmussen. (Illustrasjonsfoto)

Hvorfor skal det være så vanskelig å eliminere fattigdommen i Norge, når norsk økonomi aldri har vært så solid som nå? spør Steinar Rasmussen. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox

En skam for velferdsstaten at det fremdeles finnes fattigdom i Norge


Flere saker