JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
I 2018 fortalte Simon Malkenes om sine erfaringer som lærer i Oslo-skolen.

I 2018 fortalte Simon Malkenes om sine erfaringer som lærer i Oslo-skolen.

Annemor Larsen/VG

Ytringsfrihetskommisjonen

Lærer Simon ble kalt illojal da han fortalte om arbeidsplassen sin. Nå er det laget 18 bud for ytringsfrihet i arbeidslivet

Kommisjonen som har vurdert ytringsfrihetens situasjon i Norge, gir klare råd til hvordan en kan gjøre det lettere for arbeidstakere å si hva de mener.16.08.2022
11:15
16.08.2022 11:22

torgny@lomedia.no

Hva kan en ansatt si? Hvor er grensa for ytringsfriheten? Hvordan skal en arbeidsgiver forholde seg til en ansatt som uttaler seg offentlig mot virksomhetens syn? Slike spørsmål har både ansatte og arbeidstakere. Nå gir ytringsfrihetskommisjonen bud om hvordan en skal håndtere dette.

Illojalt i Oslo-skolen

I 2018 fortalte Simon Malkenes om sine erfaringer som lærer i Oslo-skolen. Han var svært kritisk til hvordan Oslo-skolen ble styrt og brukte sin rett til å si det i full offentlighet.

Dette førte til at ledelsen i Oslo-skolen mente at Malkenes opptrådte illojalt. Mange av Malkenes’ kolleger mente at han bare brukte ytringsfrihet.

For over to år siden, før pandemien, satte Solberg-regjeringa ned en egen kommisjon som skulle se på ytringsfrihetens vilkår i Norge. Kommisjonen har vært ledet av Kjersti Løken Stavrum.

I utredningen som nå har kommet bruker kommisjonen Malkenes-saken som et eksempel på dilemmaene ansatte kan møte, når de uttaler seg om saker som berører arbeidsgiveren sin.

Uten arbeidslivet

Da ytringsfrihetskommisjonen ble nedsatt fikk den et svært vidt mandat. Men kommisjonen ble ikke spurt om å vurdere situasjonen i arbeidslivet.

Kommisjonen syntes at spørsmålet var så viktig at det tok arbeidslivet med i drøftingen. Da kommisjonens Løken Stavrum la fram utredningen første dag under Arendals-uka, var ytringsfrihetens kår i arbeidslivet, blitt et eget kapittel.

Og ikke nok med det. Kommisjonen har utarbeidet egne bud for ytringsfriheten i arbeidslivet, ni bud til arbeidsgivere og ni bud til arbeidstakere.

Må bruke sin faglighet

– Dere fikk ikke til oppgave å utrede ytringsfriheten i arbeidslivet. Hvorfor tok dere arbeidslivet inn i utvalgets arbeid?

– Det er helt avgjørende at arbeidstakere kan ytre seg fritt. Det er avgjørende at de får bruke sin faglighet i det offentlige ordskiftet. En kan ikke bare overlate det offentlige ordskiftet til omdømmeeksperter. Det er viktig at også fagfolk får ytre seg, sa utvalgsleder Stavrum til FriFagbevegelse etter at hun hadde presentert utredningen og overrakt den til kulturminister Anette Trettebergstuen.

Les også: Undersøkelse: Begrenset ytringsfrihet for norske arbeidstakere

Ikke instruks

– Alle mennesker har ytringsfrihet, også arbeidstakere, sa Stavrum. Hun føyer til at det er et alvorlig tegn at mange i undersøkelsen som kommisjonen har gjennomført, svarer at det ikke bør være ytringsfrihet i arbeidslivet.

Kulturminister Trettebergstuen sier til FriFagbevegelse at hun har vært opptatt av at arbeidslivet måtte med i kommisjonens arbeid da hun tok over for snart et år siden. Men siden det har vært en uavhengig kommisjon, har hun ikke instruert dem.

Lederens ni bud

1.       Du skal kjenne lovgivning og rettspraksis som regulerer arbeidstakeres ytringsfrihet.

2.       Du skal huske at ytringsfriheten er grunnlovsfestet, og i konkrete saker selv demonstrere at du er lojal til dine medarbeidere og grunnprinsippet for ytringer.

3.       Du skal informere og gi opplæring også om arbeidstakerens ytringsfrihet dersom du informerer om styringsretten, lojalitetsplikt til virksomheten og den enkeltes omdømmeansvar.

4.       Du har som leder, også etter arbeidsmiljøloven, et spesielt ansvar for å skape en god ytringskultur. En lav terskel for å ytre seg skaper en tillitskultur som kan forhindre at problemer vokser til varslingssaker eller unødige konflikter.

5.       Du skal respektere at arbeidstakeren er en demokratisk borger som på egne vegne har rett til å delta i den offentlige samtalen. Lojale arbeidstakere bruker kompetanse tilegnet på arbeidsplassen til å berike samfunnets ordskifte. De viser lojalitet også når de fremmer forslag, motforestillinger og kritikk.

6.       Du skal bruke kommunikasjonsavdelingen til beste for offentligheten, for eksempel ved åpenhet, raus tilgjengeliggjøring av informasjon og mer offentlighet enn det lovverkets minimumskrav forutsetter for offentlige eller private virksomheter.

7.       Du skal unngå at en samtale med en medarbeider om offentlige ytringer kan oppfattes som en represalie.

8.       Du kan gjerne gi støtte til arbeidstakere som står i et krevende offentlig ordskifte.

9.       Du skal være varsom med å gi en jobbsøker negativ vurdering ut fra offentlig engasjement eller aktivitet i sosiale medier.

 

Ni bud for arbeidstakere

1.     Grunnloven, Den europeiske menneskerettskonvensjon og internasjonale konvensjoner gir deg ytringsfrihet. Denne ytringsfriheten gjelder også når du er på jobb.

2.     Ytringsfrihet skal bidra til en åpen og opplyst offentlig samtale. Meninger og fakta om faglige og administrative spørsmål er viktig for en slik opplyst samtale, også dersom arbeidsgiver oppfatter disse som uønskede eller uheldige.

3.     Selv om arbeidsgiver har styringsrett, kan vedkommende ikke bestemme hva eller hvordan du skal ytre deg.

4.     Som ansatt har du en ulovfestet plikt til å opptre lojalt og ikke påføre arbeidsgiver unødvendig skade. Andre bestemmelser som begrenser din ytringsfrihet, er bl.a. lovbestemt taushetsplikt, sikkerhets- og konkurransehensyn. Disse begrensningene skal alltid vurderes opp mot ytringsfriheten.

5.     Ifølge arbeidsmiljøloven skal arbeidsgiver legge til rette for et godt ytringsklima. Be om opplæring i ytringsfrihet når arbeidsgiveren din informerer om lojalitetsplikt og omdømmeansvar.

6.     Arbeidsgiver bestemmer hvem som kan uttale seg om hva på vegne av virksomheten.

7.     Lojale arbeidstakere bruker sin kompetanse til å berike samfunnsdebatten.

8.     Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen har en særlig sterk beskyttelse. Sett deg inn i bestemmelsene som gjelder for varsling.

9.     Snakk gjerne fra levra, men la budskapet gå om hjernen og hjertet før du formidler dem.

Les også: Har du blitt straffet av arbeidsgiver for noe du har sagt eller skrevet? Slik kan du klage

Best i verden

Arbeidslivet var bare et av mange temaer som kommisjonen har vært innom. De har i tillegg blant annet tatt for seg situasjonen i sosiale medier, hvordan ytringsfriheten er i kunsten, og ikke minst den forholdsvis nye situasjonen som har oppstått etter at internett ble en så viktig kanal for ytringer.

Men kommisjonslederen var klar på at ytringsfriheten har gode kår i Norge.

– Norge er verdens beste land for ytringsfriheten, vårt mål er at det skal bli enda bedre.

90 anbefalinger

Til sammen har kommisjonen kommet med 90 anbefalinger.

– Og de er ikke bare rettet mot myndighetene. De er rettet til alle, for det er ikke myndighetenes ytringsfrihet. Det er vår alles ytringsfrihet, slo Løken Stavrum fast overfor den fullsatte salen i Arendals største kinosal.

Eksempel på god ytringskultur

Kommisjonen trakk fram Lillesand kommune som et godt eksempel på hvordan en arbeidsgiver kan skape en god ytringskultur:

«Lillesand kommune kan trekkes fram som eksempel på en kommune med retningslinjer som imøtekommer de kravene ytringsfriheten stiller.»

I reglementet heter det:

«Ansatte har full rett til å kunne kontakte og uttale seg til media også i omstridte spørsmål innad i kommunen, hele tiden innenfor grenser satt av lovbestemt taushetsplikt.» Og videre:

«Hver ansatt skal lojalt gjennomføre kommunale vedtak, men må også når vedtak er fattet, kunne påtale kritikkverdige forhold eller utilsiktede virkninger.»

Mye lest: Christoffer og kollegaene har gått til et uvanlig skritt for å få høyere lønn

16.08.2022
11:15
16.08.2022 11:22Mest lest

Ole Martin Kolberg, FOs hovedtillitsvalgt i Fredrikstad kommune, og Kine Kvamme Andersen er bekymret for hvordan kommunen skal klare å rekruttere nye vernepleiere.

Ole Martin Kolberg, FOs hovedtillitsvalgt i Fredrikstad kommune, og Kine Kvamme Andersen er bekymret for hvordan kommunen skal klare å rekruttere nye vernepleiere.

Simen Aker Grimsrud

60 ansatte i kommunen må begynne i turnus: – Veldig mange søker seg bort

Roar må alltid være på vakt når han prepper løyper i Oslo-marka.

Roar må alltid være på vakt når han prepper løyper i Oslo-marka.

Sissel M. Rasmussen

Roar er en trygghet å ha i skogen, selv om livredning ikke står i stillingsbeskrivelsen

Martin Guttormsen Slørdal

Engelskmenn med jobb og familie trenger gratis mat for å overleve

Hjemmetjeneste (illustrasjonsfoto).

Hjemmetjeneste (illustrasjonsfoto).

Anita Arntzen

Dette yrket har Norges høyeste sykefravær

Gerd-Liv Valla blir 75 år, men opplever en ny politisk vår som strømpolitiker. – Det er ingen strømkrise, det er en strømpriskrise, slår hun fast.

Gerd-Liv Valla blir 75 år, men opplever en ny politisk vår som strømpolitiker. – Det er ingen strømkrise, det er en strømpriskrise, slår hun fast.

Knut Viggen

Gerd-Liv Valla skjønner ikke hvorfor arbeidslinja har blitt et skjellsord

Berit Roald / NTB

Ukjent antall Skeidar-ansatte mister jobben: – Har gått fort og brutalt

Aslak Bodahl

Nå får Hamza skattelette for å bo i brakke på jobb

Gjestearbeiderne i Ölands dyrepark jobbet seks dager i uka og fikk utbetalt mellom seks og sju tusen kroner i måneden.

Gjestearbeiderne i Ölands dyrepark jobbet seks dager i uka og fikk utbetalt mellom seks og sju tusen kroner i måneden.

Colourbox

Svensk dyrepark serverte ansatte samme mat som dyra

Tøffe tider: Olga Leach-Walters er fagforeningsrepresentant for 22 000 helsearbeidere i Royal College of Nursing. 6000 av dem jobber som sykepleiere på Birminghams største sykehus. Onsdag og torsdag denne uka streiket de. Det er andre gang på en måned.

Tøffe tider: Olga Leach-Walters er fagforeningsrepresentant for 22 000 helsearbeidere i Royal College of Nursing. 6000 av dem jobber som sykepleiere på Birminghams største sykehus. Onsdag og torsdag denne uka streiket de. Det er andre gang på en måned.

Anita Arntzen

I England sover sykepleiere med 100 prosent stilling i bilen. Her er Olgas råd til Norge

Matbutikken UMS Halden har holdt åpent alle dager hele uka.

Matbutikken UMS Halden har holdt åpent alle dager hele uka.

Leif Martin Kirknes

Matbutikken er politianmeldt to ganger: Nå stenger UMS Halden om søndagene

Andrew Kelly Reuters/Ritzau Scanpix

Danskene kan miste fridag. Skammelig, mener fagbevegelsen

BEKYMRET: – Vi er bekymra for at bedriften for raskt tar ut synergier etter en omorganisering, sier hovedtillitsvalgt for EL og IT Forbundet i Telenor Norge, Kenneth Pettersen.

BEKYMRET: – Vi er bekymra for at bedriften for raskt tar ut synergier etter en omorganisering, sier hovedtillitsvalgt for EL og IT Forbundet i Telenor Norge, Kenneth Pettersen.

Leif Martin Kirknes

200 mister jobben i Telenor: – Usaklig å sparke faste ansatte når man har så mange innleide

Naujasis minimalus darbo užmokestis devyniose ūkio šakose.

Naujasis minimalus darbo užmokestis devyniose ūkio šakose.

Brian Cliff Olguin

Naujasis minimalus darbo užmokestis Norvegijoje

– Nå har arbeidstakersiden helt andre rettigheter under forhandlinger, sier tillitsvalgt Arvid.

– Nå har arbeidstakersiden helt andre rettigheter under forhandlinger, sier tillitsvalgt Arvid.

Privat

Arvid jubler for egen tariffavtale. Nå håper han på et statusløft

Brian Cliff Olguin

Butikkansatte stusser over matprisene: – Lurer på hvor pengene blir av

Den amerikanske storsatsingen på fornybar industri kan ramme europeisk industri hardt på sikt, mener utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Den amerikanske storsatsingen på fornybar industri kan ramme europeisk industri hardt på sikt, mener utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Adam Schultz (whitehouse.gov) via Wikimedia Commons / Jan-Erik Østlie

Bidens fornybar-satsning får EU og Norge til å skjelve

Anita Arntzen

500 unødvendige dødsfall hver uke: Sykepleier Ida står midt i en helsestorm

– Erna bommer bevisst, skaper frykt og usikkerhet ved å spre feilinformasjon, mener Peggy Hessen Følsvik.

– Erna bommer bevisst, skaper frykt og usikkerhet ved å spre feilinformasjon, mener Peggy Hessen Følsvik.

Jan-Erik Østlie

LO-lederen: Erna Solberg sprer bevisst feilinformasjon om innleie

Kine Mariana Soma har drømt om å bli frisør helt siden hun var liten. Nå håper hun at hun holder seg skadefri og kan være lenge i drømmeyrket.

Kine Mariana Soma har drømt om å bli frisør helt siden hun var liten. Nå håper hun at hun holder seg skadefri og kan være lenge i drømmeyrket.

Eilin Lindvoll / Dagsavisen

Kine bør jobbe i 50 år til for å få en god pensjon: – Urealistisk

Spørsmål og svar

Det kan absolutt tenkes at du er blitt utsatt for gjengjeldelse etter varsling, skriver LO-advokaten.

Det kan absolutt tenkes at du er blitt utsatt for gjengjeldelse etter varsling, skriver LO-advokaten.

Frøydis Falch Urbye

Jeg varslet om leder. Nå får jeg de dårligste vaktene. Hva gjør jeg?


Flere saker