JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
I 2018 fortalte Simon Malkenes om sine erfaringer som lærer i Oslo-skolen.

I 2018 fortalte Simon Malkenes om sine erfaringer som lærer i Oslo-skolen.

Annemor Larsen/VG

Ytringsfrihetskommisjonen

Lærer Simon ble kalt illojal da han fortalte om arbeidsplassen sin. Nå er det laget 18 bud for ytringsfrihet i arbeidslivet

Kommisjonen som har vurdert ytringsfrihetens situasjon i Norge, gir klare råd til hvordan en kan gjøre det lettere for arbeidstakere å si hva de mener.

16.08.2022
11:15
16.08.2022 11:22

torgny@lomedia.no

Hva kan en ansatt si? Hvor er grensa for ytringsfriheten? Hvordan skal en arbeidsgiver forholde seg til en ansatt som uttaler seg offentlig mot virksomhetens syn? Slike spørsmål har både ansatte og arbeidstakere. Nå gir ytringsfrihetskommisjonen bud om hvordan en skal håndtere dette.

Illojalt i Oslo-skolen

I 2018 fortalte Simon Malkenes om sine erfaringer som lærer i Oslo-skolen. Han var svært kritisk til hvordan Oslo-skolen ble styrt og brukte sin rett til å si det i full offentlighet.

Dette førte til at ledelsen i Oslo-skolen mente at Malkenes opptrådte illojalt. Mange av Malkenes’ kolleger mente at han bare brukte ytringsfrihet.

For over to år siden, før pandemien, satte Solberg-regjeringa ned en egen kommisjon som skulle se på ytringsfrihetens vilkår i Norge. Kommisjonen har vært ledet av Kjersti Løken Stavrum.

I utredningen som nå har kommet bruker kommisjonen Malkenes-saken som et eksempel på dilemmaene ansatte kan møte, når de uttaler seg om saker som berører arbeidsgiveren sin.

Uten arbeidslivet

Da ytringsfrihetskommisjonen ble nedsatt fikk den et svært vidt mandat. Men kommisjonen ble ikke spurt om å vurdere situasjonen i arbeidslivet.

Kommisjonen syntes at spørsmålet var så viktig at det tok arbeidslivet med i drøftingen. Da kommisjonens Løken Stavrum la fram utredningen første dag under Arendals-uka, var ytringsfrihetens kår i arbeidslivet, blitt et eget kapittel.

Og ikke nok med det. Kommisjonen har utarbeidet egne bud for ytringsfriheten i arbeidslivet, ni bud til arbeidsgivere og ni bud til arbeidstakere.

Må bruke sin faglighet

– Dere fikk ikke til oppgave å utrede ytringsfriheten i arbeidslivet. Hvorfor tok dere arbeidslivet inn i utvalgets arbeid?

– Det er helt avgjørende at arbeidstakere kan ytre seg fritt. Det er avgjørende at de får bruke sin faglighet i det offentlige ordskiftet. En kan ikke bare overlate det offentlige ordskiftet til omdømmeeksperter. Det er viktig at også fagfolk får ytre seg, sa utvalgsleder Stavrum til FriFagbevegelse etter at hun hadde presentert utredningen og overrakt den til kulturminister Anette Trettebergstuen.

Les også: Undersøkelse: Begrenset ytringsfrihet for norske arbeidstakere

Ikke instruks

– Alle mennesker har ytringsfrihet, også arbeidstakere, sa Stavrum. Hun føyer til at det er et alvorlig tegn at mange i undersøkelsen som kommisjonen har gjennomført, svarer at det ikke bør være ytringsfrihet i arbeidslivet.

Kulturminister Trettebergstuen sier til FriFagbevegelse at hun har vært opptatt av at arbeidslivet måtte med i kommisjonens arbeid da hun tok over for snart et år siden. Men siden det har vært en uavhengig kommisjon, har hun ikke instruert dem.

Lederens ni bud

1.       Du skal kjenne lovgivning og rettspraksis som regulerer arbeidstakeres ytringsfrihet.

2.       Du skal huske at ytringsfriheten er grunnlovsfestet, og i konkrete saker selv demonstrere at du er lojal til dine medarbeidere og grunnprinsippet for ytringer.

3.       Du skal informere og gi opplæring også om arbeidstakerens ytringsfrihet dersom du informerer om styringsretten, lojalitetsplikt til virksomheten og den enkeltes omdømmeansvar.

4.       Du har som leder, også etter arbeidsmiljøloven, et spesielt ansvar for å skape en god ytringskultur. En lav terskel for å ytre seg skaper en tillitskultur som kan forhindre at problemer vokser til varslingssaker eller unødige konflikter.

5.       Du skal respektere at arbeidstakeren er en demokratisk borger som på egne vegne har rett til å delta i den offentlige samtalen. Lojale arbeidstakere bruker kompetanse tilegnet på arbeidsplassen til å berike samfunnets ordskifte. De viser lojalitet også når de fremmer forslag, motforestillinger og kritikk.

6.       Du skal bruke kommunikasjonsavdelingen til beste for offentligheten, for eksempel ved åpenhet, raus tilgjengeliggjøring av informasjon og mer offentlighet enn det lovverkets minimumskrav forutsetter for offentlige eller private virksomheter.

7.       Du skal unngå at en samtale med en medarbeider om offentlige ytringer kan oppfattes som en represalie.

8.       Du kan gjerne gi støtte til arbeidstakere som står i et krevende offentlig ordskifte.

9.       Du skal være varsom med å gi en jobbsøker negativ vurdering ut fra offentlig engasjement eller aktivitet i sosiale medier.

 

Ni bud for arbeidstakere

1.     Grunnloven, Den europeiske menneskerettskonvensjon og internasjonale konvensjoner gir deg ytringsfrihet. Denne ytringsfriheten gjelder også når du er på jobb.

2.     Ytringsfrihet skal bidra til en åpen og opplyst offentlig samtale. Meninger og fakta om faglige og administrative spørsmål er viktig for en slik opplyst samtale, også dersom arbeidsgiver oppfatter disse som uønskede eller uheldige.

3.     Selv om arbeidsgiver har styringsrett, kan vedkommende ikke bestemme hva eller hvordan du skal ytre deg.

4.     Som ansatt har du en ulovfestet plikt til å opptre lojalt og ikke påføre arbeidsgiver unødvendig skade. Andre bestemmelser som begrenser din ytringsfrihet, er bl.a. lovbestemt taushetsplikt, sikkerhets- og konkurransehensyn. Disse begrensningene skal alltid vurderes opp mot ytringsfriheten.

5.     Ifølge arbeidsmiljøloven skal arbeidsgiver legge til rette for et godt ytringsklima. Be om opplæring i ytringsfrihet når arbeidsgiveren din informerer om lojalitetsplikt og omdømmeansvar.

6.     Arbeidsgiver bestemmer hvem som kan uttale seg om hva på vegne av virksomheten.

7.     Lojale arbeidstakere bruker sin kompetanse til å berike samfunnsdebatten.

8.     Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen har en særlig sterk beskyttelse. Sett deg inn i bestemmelsene som gjelder for varsling.

9.     Snakk gjerne fra levra, men la budskapet gå om hjernen og hjertet før du formidler dem.

Les også: Har du blitt straffet av arbeidsgiver for noe du har sagt eller skrevet? Slik kan du klage

Best i verden

Arbeidslivet var bare et av mange temaer som kommisjonen har vært innom. De har i tillegg blant annet tatt for seg situasjonen i sosiale medier, hvordan ytringsfriheten er i kunsten, og ikke minst den forholdsvis nye situasjonen som har oppstått etter at internett ble en så viktig kanal for ytringer.

Men kommisjonslederen var klar på at ytringsfriheten har gode kår i Norge.

– Norge er verdens beste land for ytringsfriheten, vårt mål er at det skal bli enda bedre.

90 anbefalinger

Til sammen har kommisjonen kommet med 90 anbefalinger.

– Og de er ikke bare rettet mot myndighetene. De er rettet til alle, for det er ikke myndighetenes ytringsfrihet. Det er vår alles ytringsfrihet, slo Løken Stavrum fast overfor den fullsatte salen i Arendals største kinosal.

Eksempel på god ytringskultur

Kommisjonen trakk fram Lillesand kommune som et godt eksempel på hvordan en arbeidsgiver kan skape en god ytringskultur:

«Lillesand kommune kan trekkes fram som eksempel på en kommune med retningslinjer som imøtekommer de kravene ytringsfriheten stiller.»

I reglementet heter det:

«Ansatte har full rett til å kunne kontakte og uttale seg til media også i omstridte spørsmål innad i kommunen, hele tiden innenfor grenser satt av lovbestemt taushetsplikt.» Og videre:

«Hver ansatt skal lojalt gjennomføre kommunale vedtak, men må også når vedtak er fattet, kunne påtale kritikkverdige forhold eller utilsiktede virkninger.»

Mye lest: Christoffer og kollegaene har gått til et uvanlig skritt for å få høyere lønn

16.08.2022
11:15
16.08.2022 11:22Mest lest

– Hvis du lurer på hvorfor Norges største parti ikke lenger er Norges største parti, så kan dette være en av forklaringene, sier HK-lederen, med klar henvisning til Tonje Brennas siste uttalelse om matkøene i Norge. (Arkivfoto)

– Hvis du lurer på hvorfor Norges største parti ikke lenger er Norges største parti, så kan dette være en av forklaringene, sier HK-lederen, med klar henvisning til Tonje Brennas siste uttalelse om matkøene i Norge. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

LO-forbund etter Brennas uttalelser om matkøer: – Vi er sjokkert

Et flertall på Stortinget ønsker at uføre skal kunne tjene mer ved siden av trygden. (Illustrasjonsfoto)

Et flertall på Stortinget ønsker at uføre skal kunne tjene mer ved siden av trygden. (Illustrasjonsfoto)

Brian Cliff Olguin

Stortinget ønsker at uføre skal kunne tjene mer

Hanna Skotheim

Laila jobbet som lærer i 20 år: – Angrer på at jeg ikke gikk før

Leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, har tidligere argumentert for at uføre skal ha rettigheter i en AFP-ordning. Det har vedtaket på Fellesforbundets landsmøte satt en stopper for.

Leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, har tidligere argumentert for at uføre skal ha rettigheter i en AFP-ordning. Det har vedtaket på Fellesforbundets landsmøte satt en stopper for.

Håvard Sæbø

Det blir ingen AFP-pensjon for uføre, slår Eggum fast

Tore Kristiansen / VG

Fersk måling: Nedtur for Høyre og Erna Solberg

– Jeg føler meg ikke noe verdsatt. Om de ikke ville ha meg der, kunne de jo gitt beskjed tidligere – jeg har tre barn og regningene må betales, sier Siyyam.

– Jeg føler meg ikke noe verdsatt. Om de ikke ville ha meg der, kunne de jo gitt beskjed tidligere – jeg har tre barn og regningene må betales, sier Siyyam.

Jan-Erik Østlie

Siyyam føler seg presset ut av jobben: – Jeg ble for dyr

Ap- nestleder og statsråd Tonje Brenna forsvarer hun sosialhjelp som velferdsstatens «nødhjelp», sier en julekrisepakke ikke er rett lut mot matkøene. (Arkivfoto)

Ap- nestleder og statsråd Tonje Brenna forsvarer hun sosialhjelp som velferdsstatens «nødhjelp», sier en julekrisepakke ikke er rett lut mot matkøene. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

Brenna får kritikk for matkø-budskap: Arrogant og hjerterått

Fra lønnsoppgjøret 2023. (Arkivbilde)

Fra lønnsoppgjøret 2023. (Arkivbilde)

Tormod Ytrehus

De avgjorde din nye lønn. Se hva toppene i arbeidslivet tjener

I august 2017 fjernet Forsvaret et tillegg som ansatte med undervisningsplikt hadde, kalt «skoletillegget». 10. mars 2023 vant offiserene over Forsvaret i lagmannsretten, noe som resulterte i utbetalinger på 100 millioner kroner.

I august 2017 fjernet Forsvaret et tillegg som ansatte med undervisningsplikt hadde, kalt «skoletillegget». 10. mars 2023 vant offiserene over Forsvaret i lagmannsretten, noe som resulterte i utbetalinger på 100 millioner kroner.

Sebastian Christiansen / Forsvaret

Over 400 i Forsvaret får nå etterbetalt store summer

Jonas Gahr Støre og resten av Ap-ledelsen vil lytte til folket når de nå skal utvikle ny politikk.

Jonas Gahr Støre og resten av Ap-ledelsen vil lytte til folket når de nå skal utvikle ny politikk.

Jan-Erik Østlie

Ap ber om hjelp. Nå kan du si din mening

Plutselig dukker ikke lønna opp som avtalt. Da er det greit å vite hvilke steg man må ta.

Plutselig dukker ikke lønna opp som avtalt. Da er det greit å vite hvilke steg man må ta.

Colourbox

Seks råd til folk som ikke har fått lønna de har krav på

BESKYTTELSE: Ettersom Xofigo er en radioaktiv medisin, må den pakkes godt inn og fraktes trygt.

BESKYTTELSE: Ettersom Xofigo er en radioaktiv medisin, må den pakkes godt inn og fraktes trygt.

Espen Solli

Medisinen de lager her, skal redde pasienter over hele verden

TRIVES: Kommunen har kjøpt opp én bolig i hver blokk i dette området. – Det er dritlurt, for da blir det ikke så mye spetakkel, sier Berit. 

TRIVES: Kommunen har kjøpt opp én bolig i hver blokk i dette området. – Det er dritlurt, for da blir det ikke så mye spetakkel, sier Berit. 

Berit Baumberger

Skitbyen-Berit med ti råd til Nav

De ligger som oftest der, rett framfor sin eier, under møter, på konferanser, i lunsjen, på restauranten med venner og familie. Men er det alltid greit å plukke dem opp?

De ligger som oftest der, rett framfor sin eier, under møter, på konferanser, i lunsjen, på restauranten med venner og familie. Men er det alltid greit å plukke dem opp?

Hanna Skotheim

Kan arbeidsgiver nekte deg å bruke mobilen?

Ole Palmstrøm

FHI-ansatte får beholde jobben. – Nå kan jeg ta jul med senkede skuldre

Arild Martinsen (55) er bekymret for pensjonen: – Ingen kunne forestilt seg at endringene skulle skje så fort.

Arild Martinsen (55) er bekymret for pensjonen: – Ingen kunne forestilt seg at endringene skulle skje så fort.

Ylva Lie Bjerke

Arild har jobbet i kommunen i 14 år. Nå er han bekymret for pensjonen

Barnetrygden øker med 2400 kroner i året for barn over seks år.

Barnetrygden øker med 2400 kroner i året for barn over seks år.

Martin Guttormsen Slørdal

Enige om statsbudsjettet: Øker barnetrygden og minstesatsen for uføre

– Dette med rus og alkohol er fortsatt tabulagt og oppleves av mange som noe privat, sier rådgiver i Akan kompetansesenter.

– Dette med rus og alkohol er fortsatt tabulagt og oppleves av mange som noe privat, sier rådgiver i Akan kompetansesenter.

Sissel M. Rasmussen

Drikker du for mye med kollegaene dine?

Lina Winge

– Systemet er ikke bygget for å ivareta behovet til kvinner

Debatt

Utfallet av denne kampen vil avgjøre svært mange andre spørsmål i årene som kommer. Den er en skjebnekamp, skriver Jonas Bals.

Utfallet av denne kampen vil avgjøre svært mange andre spørsmål i årene som kommer. Den er en skjebnekamp, skriver Jonas Bals.

Håvard Sæbø

Tesla-streiken er en kamp vi ikke kan tape


Flere saker