JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Lillian Bjerke er 75 år og fortsatt yrkesaktiv. – Jeg er ikke klar for å slutte enda, sier hun.

Lillian Bjerke er 75 år og fortsatt yrkesaktiv. – Jeg er ikke klar for å slutte enda, sier hun.

Ole Martin Wold

Pensjon:

Lillian er 75 år og jobber fortsatt. Det kan gi henne en økonomisk smell

Lillian Bjerke trengte jobben da mannen døde. Hun har derfor valgt å jobbe selv om det ikke nødvendigvis har lønt seg.04.09.2020
16:00
08.09.2020 07:25

hanna.skotheim@lomedia.no

Da Lillian Bjerke ble 68 år, hadde hun jobbet i Ringebu kommune i nesten 22 år. Hun hadde ingen planer om å pensjonere seg, men fikk likevel spørsmålet om hun ønsket å gå over til pensjonistlønn og beholde full pensjon eller om hun ønsket å fortsette med ordinær lønn. Valgte hun pensjonistlønn, hadde hun gått ned over 150.000 i lønn.

Pensjonistlønn er en fast timesats som arbeidsgiver utbetaler til alderspensjonister som vil jobbe på pensjonistvilkår ved siden av alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon. Hvis du jobber på pensjonistønn etter at du har fylt 67 år, unngår du at tjenestepensjonen blir redusert.

Likevel var valget for Bjerke enkelt: Hun ville fortsette på ordinær lønn.

– Det var mer verdt å gå på ordinær lønn for meg. Også ønsket jeg å sørge for meg selv heller enn å få pensjon, sier Bjerke.

I dag har vernepleier Bjerke fortsatt ikke pensjonert seg, men hun har jobbet redusert. Da hun bodde i Ringebu, måtte hun gå på kortere kontrakter etter hun fylte 70 år. I kommunen har man nemlig ikke krav på å jobbe etter man har fylt 70, eller 65 hvis det er særaldersgrense.

Trygdeoppgjøret: Minstepensjonister får 130 kroner mer i måneden. Her er alle de nye satsene

Gikk ned i lønn

Da Bjerke var 72 år, flyttet hun tilbake til hjemstedet Trondheim hvor hun begynte som tilkallingsvikar på Ranheim helse- og velferdssenter. Etter noen måneder fikk hun en midlertidig stilling på 60 prosent. Grunnen til at hun fikk ordinær lønn opptil da var fordi hun var vikar for en annen ansatt. Da vikariatet var ferdig, ble hun satt på pensjonistlønn.

Fontene har vært i kontakt med Ranheim helse- og velferdssenter som informerer om at de var i kontakt med kommunens personaltjeneste i forbindelse med dette. Avgjørelsen om at Bjerke skulle over på pensjonistlønn, ble tatt i samsvar med kommunens regler.

Selv mener Bjerke at hun ble tvunget til å skriver under på avtalen. Dette er Ranheim helse- og velferdssenter ukjent med. De opplyser Fontene om at det er beklagelig hvis Bjerke har følt det slik. Videre informerer de om at realiteten var enten at Bjerke måtte skrive under avtalen dersom hun ønsket å ta vakter eller så kunne hun la være å skrive under og dermed kunne hun ikke jobbet der lenger.

Da Bjerke gikk fra ordinær lønn til pensjonistlønn, gikk hun ned fra 487.000 til 371.000 i lønn. Pensjonistvilkårene har siden 1. januar 2020 vært på 214 kroner per time.

Svekket kjøpekraft for pensjonister og uføre: Trygdeoppgjøret har ikke flertall på Stortinget, men trer i kraft i dag

– Jobben redda meg

Det at Bjerke har valgt å jobbe på ordinær lønn fram til i fjor, gjør at tjenestepensjonen hennes fra Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er blitt redusert. I dag mottar hun ikke lenger pensjon fra KLP.

– Hvorfor har du valgt å jobbe så lenge når det ikke nødvendigvis lønner seg?

– Da mannen min døde, var det jobben min som redda meg. Jeg vet ikke hva jeg skulle gjort i dag uten jobben.

Bjerke er tilbake på Ranheim helse- og velferdssenter etter 30 år i Ringebu kommune.

Bjerke er tilbake på Ranheim helse- og velferdssenter etter 30 år i Ringebu kommune.

Ole Martin Wold

– Bør behandles individuelt

Bjerke lever godt på pensjonistlønnen hun får i dag. Det er ikke derfor hun engasjerer seg i denne saken. Det er av prinsipp.

– Jeg mener pensjonssystemet bør revolusjoneres. Det er klart at grensa må settes et sted, men siden det ikke er snakk om så mange som ønsker å jobbe over aldersgrensen, mener jeg de som ønsker det bør behandles individuelt.

– Hvis systemet hadde endret seg, tror du ikke flere hadde valgt å jobbe lenger da og at konsekvensen kunne blitt at yngre arbeidskraft hadde blitt fortrengt?

– Jeg har mange kollegaer som valgte å gå av med AFP da de var 62 år, så det tror jeg ikke. Men jeg mener man må ha muligheten til å jobbe hvis man har husken og er orientert. Der jeg jobber virker det som at de har et utømmelig behov for arbeidskraft. Da mener jeg all arbeidskraft trengs, uansett alder. Jeg opplever ikke at jeg tar jobben fra folk.

Steinar Fuglevaag, spesialrådgiver i Fagforbundet og en av de fremste pensjonseksperten, forstår at de som har helse og mulighet til å jobbe vil jobbe etter de har passert aldersgrensen på 70 år.

– Samtidig skal tariffavtalen ivareta mange andre hensyn også, blant annet de som må slutte i jobben på grunn av helse og alder. Vi som skal beskytte arbeidstakere med tariffavtaler, må tenke gjennom hvem som trenger mest beskyttelse.

Trygdeoppgjøret: Pensjonistene taper år etter år. Her er LOs forslag til løsning

Steinar Fuglevaag er spesialrådgiver i Fagforbundet.

Steinar Fuglevaag er spesialrådgiver i Fagforbundet.

Anita Arntzen

Ulik praksis

Det at Bjerke fikk beskjed om at hun måtte over på pensjonistlønn hvis hun skulle fortsette å jobbe, er ikke rart. Pensjonistlønn er noe en kommune kan tilby, men det er ikke en rettighet du har som arbeidstaker.

– Pensjonistlønn er ment for dem som går i kortere og midlertidige engasjement. Det er ikke meningen at det skal brukes i lengre tilsetningsforhold, og det skal ikke fortrenge yngre arbeidskraft. Det skal kunne tas i bruk hvis en kommune har bruk for ressursene, sier Torfinn Thomassen, spesialrådgiver ved avdeling for Arbeidsliv Forhandling i Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS).

Han understreker at det er ulik praksis fra kommune til kommune og at de må ta en vurdering i hvert enkelt tilfelle.

– Men KS ønsker at det skal være like retningslinjer for når man skal tilby pensjonistlønn, sier Thomassen.

Jonas Gahr Støre: Pensjonistene bør aldri gå i minus

Fikk ikke velge selv

Hadde Bjerke fortsatt å bo i Ringebu, hadde hun enda hatt ordinær lønn slik hun selv ønsket. Det bekrefter kommunen overfor Fontene. Bjerke valgte imidlertid å flytte tilbake til hjemstedet Trondheim og fikk beskjed om at hun måtte gå over på pensjonistlønn. Fontene har vært i kontakt med Trondheim kommune om dette stemmer og om kommuner har ulik praksis.

Organisasjonsdirektøren i Trondheim kommune, Elin Rognes Solbu, svarte følgende på epost:

«Slik vi ser det, stemmer det ikke at det er ulik praksis i kommunene. Det er i utgangspunktet arbeidstaker selv som må gjøre et valg ut fra det tilbudet man får. Velger arbeidstaker å arbeide på ordinære vilkår medfører det trekk i pensjonen. Velger arbeidstaker pensjonistvilkår berører det ikke pensjonen».

Videre skriver hun:

«Dersom kommunen tilbyr en pensjonist å arbeide på pensjonistvilkår, kan den aktuelle personen takke ja eller nei. Da foreligger det ikke valgmuligheter om å jobbe på ordinær lønn. Det er viktig at dette avtales ved inngåelse av arbeidskontrakten».

Fontene har sett kontraktene Bjerke har hatt på Ranheim helse- og velferdssenter, og i den siste som er inngått framgår det at Bjerke skal jobbe på pensjonistlønn.

Pensjons-rot: Ståle (50) må jobbe flere år ekstra om ikke feilene rettes opp

Risikerer å få lavere pensjon

Steinar Fuglevaag i Fagforbundet, forteller at det er ment å være en fordel å gå på pensjonistlønn fordi du da beholder full pensjon. Han forstår imidlertid at en arbeidstaker velger å fortsette på ordinær lønn hvis det betyr en betydelig høyere sum med penger i måneden.

– Men går du på ordinær lønn og meldes inn i pensjonsordning til arbeidsgiver, blir pensjonen redusert. Det betyr at du kan risikere å få lavere pensjon når du slutter å jobbe, sier Fuglevaag og legger til:

– Du har et individuelt ansvar for å sette deg inn i reglene.

Ekstrapensjon: Truls (61) ble sagt opp etter 40 år i industrien. Nå ryker AFP-millionen på målstreken

Null kroner i tjenestepensjon

Ettersom Bjerke er født i 1945, kan hun også risikere å bli rammet av den såkalte samordningsfellen. Den rammer nemlig de som er født mellom 1944 og 1953. Også de som er født mellom 1954 og 1962 rammes, men på en litt mildere måte.

Bjerke er en av flere offentlige ansatte som rammes av samordningsfellen.

Bjerke er en av flere offentlige ansatte som rammes av samordningsfellen.

Ole Martin Wold

Samordningsloven regulerer fordelingen av utbetaling av pensjon fra folketrygden og offentlig tjenestepensjon. Alle som har bodd eller arbeidet i en viss tid i Norge, har rett til alderspensjon fra folketrygden. Offentlig tjenestepensjon får du av arbeidsgiver hvis du jobber i offentlig sektor.

Samordning betyr at pensjon og andre ytelser fra folketrygden alltid utbetales i sin helhet, og at den offentlige tjenestepensjonen reduseres til man får det riktige samlede nivået. Uten ordningen ville mange fått høyere inntekt som pensjonist enn som yrkesaktiv, og det hadde resultert i at de offentlige utgiftene hadde vokst ut av kontroll.

Fella rammer også de som fortsetter å jobbe ut over pensjonsalderen sin samtidig som de tar ut pensjon fra folketrygden. Da Bjerke ble enke og var alene om alt, valgte hun å ta ut pensjon fra folketrygden etter at hun fylte 68 år.

Samordningsfellen rammer på den måten at for hver eneste måned du arbeider etter 67 år i tillegg til levealdersjusteringen, vil du bli fratatt din offentlige tjenestepensjon. Arbeider du lenge nok er tjenestepensjonen kroner 0 den dagen du går av med pensjon fra offentlig stilling.

Ønsker en slutt på samordningen

Nå ønsker Senterpartiet en slutt på ordningen som kom i forbindelse med pensjonsreformen i 2011. Reformen skulle få folk til å jobbe lenger. I stedet kan den resultere i det motsatte.

Med forslaget vil Senterpartiet rette opp «den urett som offentlige ansatte som har arbeidet lenger allerede har lidt». Videre i forslaget skriver de at de vil: «forhindre at framtidige aldersgrupper født fram til 1962 lider samme urett, og fjerne den negative virkningen for arbeidslinjen, altså hovedmålet for pensjonsreformen, som samordningsfellen medfører».

Forslaget kom før sommeren og behandles nå av arbeids- og sosialkomiteen.

Pensjonistlønn

• Pensjonistlønn er en fast timesats som arbeidsgiver utbetaler til alderspensjonister som vil jobbe på pensjonistvilkår ved siden av alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon.

• Lønna er normalt lavere enn ordinær timelønn, men du kan få tillegg for ubekvem arbeidstid.

• Det er ikke alle arbeidsgivere som tilbyr arbeid på pensjonistvilkår og det må inngås en individuell avtale mellom deg og din arbeidsgiver om du ønsker å jobbe på pensjonistvilkår.

• Arbeid på pensjonistlønn er ment for arbeid i mindre omfang enn full stilling. Det vil primært si vikarer på timelønn som ansettes på pensjonistvilkår.

(Kilde: KLP)

Særaldersgrense

• I Norge kan en arbeidsgiver velge å si deg opp etter at du har fylt 70 eller 72 år. Men det er noen stillinger som har lavere aldersgrense, altså en såkalt særaldersgrense på 65, 63 eller 60.

• Grensen er nedjustert for de yrkene som stiller særlige krav til fysiske og psykiske egenskaper.

• Dersom du har en stilling med lavere aldersgrense enn 70 år, kan du få pensjon inntil tre år før aldersgrensa. Forutsetningen for å få det, er at summen av alderen din og opptjeningstiden din er minst 85 år.

• Særaldersgrenser for kommunale stillinger: Ambulansesjåfør: 60, avdelingssykepleier: 65, brannkonstabel: 60, hjelpepleier/helsefagarbeider: 65, klinisk vernepleier: 65, miljøterapeut: 65, miljøarbeider: 65, psykiatrisk sykepleier: 65

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
04.09.2020
16:00
08.09.2020 07:25Mest lest

Knut Arild Hareide får kritikk for å sponse sosial dumping i luftfarten.

Knut Arild Hareide får kritikk for å sponse sosial dumping i luftfarten.

Martin Guttormsen Slørdal

Litauisk lønn på statsstøttet flyrute i Norge: Her er Hareides forklaring

VESTLENDING: Espen Berntsen jobber i Bergen, men han kommer fra og bor på Askøy. Daglig tar han båten imellom.

VESTLENDING: Espen Berntsen jobber i Bergen, men han kommer fra og bor på Askøy. Daglig tar han båten imellom.

Helge Skodvin

Er du fagorganisert, spurte sjefen under intervjuet. Espen skjønte at det smarteste var å si nei

Sik oppsummerer LO-leder Peggy Hessen Følsvik 10-årsmarkeringen for terroraksjonen på Utøya og i regjeringskvartalet.

Sik oppsummerer LO-leder Peggy Hessen Følsvik 10-årsmarkeringen for terroraksjonen på Utøya og i regjeringskvartalet.

Jan-Erik Østlie

Nå bør det være slutt på beskyldningene om å dra Utøya-kortet, mener LOs leder

Bjørnar Moxnes

Bjørnar Moxnes

Jan-Erik Østlie

Rødt vil senke sperregrensa – Ap-politiker vil øke den

OPP I LØNN: HK-tillitsvalgt Tim Marius Kollerød er en av de ansatte ved Handshake Norway. Bildet ble tatt under en fanemarkering 9. juli.

OPP I LØNN: HK-tillitsvalgt Tim Marius Kollerød er en av de ansatte ved Handshake Norway. Bildet ble tatt under en fanemarkering 9. juli.

Jan-Erik Østlie

Her skal lønna opp: Ansatte jubler for tariffavtale etter tre uker i streik

Nytt om navn:

Farukh Qureshi vil bytte ut fengselsfunksjonær-uniformen med politiuniform. Til høsten tar han fatt på politiutdannelsen.

Farukh Qureshi vil bytte ut fengselsfunksjonær-uniformen med politiuniform. Til høsten tar han fatt på politiutdannelsen.

Eirik Dahl Viggen

Fengselsbetjent Farukh (35) bytter uniform. Men han nekter å melde seg ut av LO

Illustrasjon

Illustrasjon

Colourbox.com

Frislipp for drosjer: Nesten 3.000 nye sjåfører har registrert seg i Oslo

Trygve Slagsvold Vedum

Trygve Slagsvold Vedum

Senterpartiet

Vedum med frontalangrep på Ap i Nord-Norge

Roger Heimli

Roger Heimli

Jan-Erik Østlie

NHO og LO støtter ikke regjeringens skattelette for unge

Erna Solberg

Erna Solberg

Leif Martin Kirknes

Flere unge uføre under Erna Solbergs regjering. Her er hennes jobb-løsning

HJEMMEKONTOR: Koronaåret har ført til møtedager fra kjøkkenbordet, men Tuva Moflag er blant dem som bor kort vei fra Stortinget, så hun har også ofte jobbet derfra.

HJEMMEKONTOR: Koronaåret har ført til møtedager fra kjøkkenbordet, men Tuva Moflag er blant dem som bor kort vei fra Stortinget, så hun har også ofte jobbet derfra.

Per Flakstad

Ap-politiker og Fagforbundet-medlem Tuva: – Vi trenger SV

Debatt:

Roald Arentz

Roald Arentz

Tormod Ytrehus

Drosjesjåførene er blant Norges dårligst betalte arbeidstakere, skriver Roald Arentz

Kommentar:

Johan Sverdup-feltet vil produsere olje i mange tiår.

Johan Sverdup-feltet vil produsere olje i mange tiår.

Equinor

«Et fortsatt ja til oljeleting»

Arkivfoto fra VM i yrkesfag.

Arkivfoto fra VM i yrkesfag.

Leif Martin Kirknes

Nye tall: Yrkesfag er mer populært enn studieforberedende

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) presenterte tallene for hvor mange som har kommet inn på studier fredag. (Arkivfoto)

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) presenterte tallene for hvor mange som har kommet inn på studier fredag. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

Færre ferske lærerstudenter i rekordstort studieopptak

FESTIVALSJEFEN: En fornøyd Jan Lange alias Søppelmann Jansson, 60 år og noen dager.

FESTIVALSJEFEN: En fornøyd Jan Lange alias Søppelmann Jansson, 60 år og noen dager.

Jan-Erik Østlie

Søppelmann Jansson festival: Full av politikk og internasjonalt engasjement

Fabian Stang knallet til mot Ap-leder Jonas Gahr Støre på Facebook 22. juli, men slettet kort etter innlegget. (Arkivfoto)

Fabian Stang knallet til mot Ap-leder Jonas Gahr Støre på Facebook 22. juli, men slettet kort etter innlegget. (Arkivfoto)

Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

Kritikken hagler mot tidligere Høyre-ordførers 22. juli-utspill

PÅ NETT: Er det greit å sparke en ansatt som snoker i en helsejournal? Nå skal Høyesterett diskutere saken.

PÅ NETT: Er det greit å sparke en ansatt som snoker i en helsejournal? Nå skal Høyesterett diskutere saken.

Colourbox

Helsefagarbeideren fikk sparken etter å ha snoket i en pasientjournal. Nå går saken til Høyesterett

Tormod Ytrehus

Kabinansatte har både opplevd permitteringer og smittefare. Nå ser det litt lysere ut, ifølge forbundsleder

Jonas Gahr Støre

Jonas Gahr Støre

Helge Rønning Birkelund

Støre om Sp-angrep: – Vi er konkurrenter, men ikke motstandere


Flere saker