JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Lillian Bjerke er 75 år og fortsatt yrkesaktiv. – Jeg er ikke klar for å slutte enda, sier hun.

Lillian Bjerke er 75 år og fortsatt yrkesaktiv. – Jeg er ikke klar for å slutte enda, sier hun.

Ole Martin Wold

Pensjon:

Lillian er 75 år og jobber fortsatt. Det kan gi henne en økonomisk smell

Lillian Bjerke trengte jobben da mannen døde. Hun har derfor valgt å jobbe selv om det ikke nødvendigvis har lønt seg.04.09.2020
16:00
08.09.2020 07:25

hanna.skotheim@lomedia.no

Da Lillian Bjerke ble 68 år, hadde hun jobbet i Ringebu kommune i nesten 22 år. Hun hadde ingen planer om å pensjonere seg, men fikk likevel spørsmålet om hun ønsket å gå over til pensjonistlønn og beholde full pensjon eller om hun ønsket å fortsette med ordinær lønn. Valgte hun pensjonistlønn, hadde hun gått ned over 150.000 i lønn.

Pensjonistlønn er en fast timesats som arbeidsgiver utbetaler til alderspensjonister som vil jobbe på pensjonistvilkår ved siden av alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon. Hvis du jobber på pensjonistønn etter at du har fylt 67 år, unngår du at tjenestepensjonen blir redusert.

Likevel var valget for Bjerke enkelt: Hun ville fortsette på ordinær lønn.

– Det var mer verdt å gå på ordinær lønn for meg. Også ønsket jeg å sørge for meg selv heller enn å få pensjon, sier Bjerke.

I dag har vernepleier Bjerke fortsatt ikke pensjonert seg, men hun har jobbet redusert. Da hun bodde i Ringebu, måtte hun gå på kortere kontrakter etter hun fylte 70 år. I kommunen har man nemlig ikke krav på å jobbe etter man har fylt 70, eller 65 hvis det er særaldersgrense.

Trygdeoppgjøret: Minstepensjonister får 130 kroner mer i måneden. Her er alle de nye satsene

Gikk ned i lønn

Da Bjerke var 72 år, flyttet hun tilbake til hjemstedet Trondheim hvor hun begynte som tilkallingsvikar på Ranheim helse- og velferdssenter. Etter noen måneder fikk hun en midlertidig stilling på 60 prosent. Grunnen til at hun fikk ordinær lønn opptil da var fordi hun var vikar for en annen ansatt. Da vikariatet var ferdig, ble hun satt på pensjonistlønn.

Fontene har vært i kontakt med Ranheim helse- og velferdssenter som informerer om at de var i kontakt med kommunens personaltjeneste i forbindelse med dette. Avgjørelsen om at Bjerke skulle over på pensjonistlønn, ble tatt i samsvar med kommunens regler.

Selv mener Bjerke at hun ble tvunget til å skriver under på avtalen. Dette er Ranheim helse- og velferdssenter ukjent med. De opplyser Fontene om at det er beklagelig hvis Bjerke har følt det slik. Videre informerer de om at realiteten var enten at Bjerke måtte skrive under avtalen dersom hun ønsket å ta vakter eller så kunne hun la være å skrive under og dermed kunne hun ikke jobbet der lenger.

Da Bjerke gikk fra ordinær lønn til pensjonistlønn, gikk hun ned fra 487.000 til 371.000 i lønn. Pensjonistvilkårene har siden 1. januar 2020 vært på 214 kroner per time.

Svekket kjøpekraft for pensjonister og uføre: Trygdeoppgjøret har ikke flertall på Stortinget, men trer i kraft i dag

– Jobben redda meg

Det at Bjerke har valgt å jobbe på ordinær lønn fram til i fjor, gjør at tjenestepensjonen hennes fra Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er blitt redusert. I dag mottar hun ikke lenger pensjon fra KLP.

– Hvorfor har du valgt å jobbe så lenge når det ikke nødvendigvis lønner seg?

– Da mannen min døde, var det jobben min som redda meg. Jeg vet ikke hva jeg skulle gjort i dag uten jobben.

Bjerke er tilbake på Ranheim helse- og velferdssenter etter 30 år i Ringebu kommune.

Bjerke er tilbake på Ranheim helse- og velferdssenter etter 30 år i Ringebu kommune.

Ole Martin Wold

– Bør behandles individuelt

Bjerke lever godt på pensjonistlønnen hun får i dag. Det er ikke derfor hun engasjerer seg i denne saken. Det er av prinsipp.

– Jeg mener pensjonssystemet bør revolusjoneres. Det er klart at grensa må settes et sted, men siden det ikke er snakk om så mange som ønsker å jobbe over aldersgrensen, mener jeg de som ønsker det bør behandles individuelt.

– Hvis systemet hadde endret seg, tror du ikke flere hadde valgt å jobbe lenger da og at konsekvensen kunne blitt at yngre arbeidskraft hadde blitt fortrengt?

– Jeg har mange kollegaer som valgte å gå av med AFP da de var 62 år, så det tror jeg ikke. Men jeg mener man må ha muligheten til å jobbe hvis man har husken og er orientert. Der jeg jobber virker det som at de har et utømmelig behov for arbeidskraft. Da mener jeg all arbeidskraft trengs, uansett alder. Jeg opplever ikke at jeg tar jobben fra folk.

Steinar Fuglevaag, spesialrådgiver i Fagforbundet og en av de fremste pensjonseksperten, forstår at de som har helse og mulighet til å jobbe vil jobbe etter de har passert aldersgrensen på 70 år.

– Samtidig skal tariffavtalen ivareta mange andre hensyn også, blant annet de som må slutte i jobben på grunn av helse og alder. Vi som skal beskytte arbeidstakere med tariffavtaler, må tenke gjennom hvem som trenger mest beskyttelse.

Trygdeoppgjøret: Pensjonistene taper år etter år. Her er LOs forslag til løsning

Steinar Fuglevaag er spesialrådgiver i Fagforbundet.

Steinar Fuglevaag er spesialrådgiver i Fagforbundet.

Anita Arntzen

Ulik praksis

Det at Bjerke fikk beskjed om at hun måtte over på pensjonistlønn hvis hun skulle fortsette å jobbe, er ikke rart. Pensjonistlønn er noe en kommune kan tilby, men det er ikke en rettighet du har som arbeidstaker.

– Pensjonistlønn er ment for dem som går i kortere og midlertidige engasjement. Det er ikke meningen at det skal brukes i lengre tilsetningsforhold, og det skal ikke fortrenge yngre arbeidskraft. Det skal kunne tas i bruk hvis en kommune har bruk for ressursene, sier Torfinn Thomassen, spesialrådgiver ved avdeling for Arbeidsliv Forhandling i Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS).

Han understreker at det er ulik praksis fra kommune til kommune og at de må ta en vurdering i hvert enkelt tilfelle.

– Men KS ønsker at det skal være like retningslinjer for når man skal tilby pensjonistlønn, sier Thomassen.

Jonas Gahr Støre: Pensjonistene bør aldri gå i minus

Fikk ikke velge selv

Hadde Bjerke fortsatt å bo i Ringebu, hadde hun enda hatt ordinær lønn slik hun selv ønsket. Det bekrefter kommunen overfor Fontene. Bjerke valgte imidlertid å flytte tilbake til hjemstedet Trondheim og fikk beskjed om at hun måtte gå over på pensjonistlønn. Fontene har vært i kontakt med Trondheim kommune om dette stemmer og om kommuner har ulik praksis.

Organisasjonsdirektøren i Trondheim kommune, Elin Rognes Solbu, svarte følgende på epost:

«Slik vi ser det, stemmer det ikke at det er ulik praksis i kommunene. Det er i utgangspunktet arbeidstaker selv som må gjøre et valg ut fra det tilbudet man får. Velger arbeidstaker å arbeide på ordinære vilkår medfører det trekk i pensjonen. Velger arbeidstaker pensjonistvilkår berører det ikke pensjonen».

Videre skriver hun:

«Dersom kommunen tilbyr en pensjonist å arbeide på pensjonistvilkår, kan den aktuelle personen takke ja eller nei. Da foreligger det ikke valgmuligheter om å jobbe på ordinær lønn. Det er viktig at dette avtales ved inngåelse av arbeidskontrakten».

Fontene har sett kontraktene Bjerke har hatt på Ranheim helse- og velferdssenter, og i den siste som er inngått framgår det at Bjerke skal jobbe på pensjonistlønn.

Pensjons-rot: Ståle (50) må jobbe flere år ekstra om ikke feilene rettes opp

Risikerer å få lavere pensjon

Steinar Fuglevaag i Fagforbundet, forteller at det er ment å være en fordel å gå på pensjonistlønn fordi du da beholder full pensjon. Han forstår imidlertid at en arbeidstaker velger å fortsette på ordinær lønn hvis det betyr en betydelig høyere sum med penger i måneden.

– Men går du på ordinær lønn og meldes inn i pensjonsordning til arbeidsgiver, blir pensjonen redusert. Det betyr at du kan risikere å få lavere pensjon når du slutter å jobbe, sier Fuglevaag og legger til:

– Du har et individuelt ansvar for å sette deg inn i reglene.

Ekstrapensjon: Truls (61) ble sagt opp etter 40 år i industrien. Nå ryker AFP-millionen på målstreken

Null kroner i tjenestepensjon

Ettersom Bjerke er født i 1945, kan hun også risikere å bli rammet av den såkalte samordningsfellen. Den rammer nemlig de som er født mellom 1944 og 1953. Også de som er født mellom 1954 og 1962 rammes, men på en litt mildere måte.

Bjerke er en av flere offentlige ansatte som rammes av samordningsfellen.

Bjerke er en av flere offentlige ansatte som rammes av samordningsfellen.

Ole Martin Wold

Samordningsloven regulerer fordelingen av utbetaling av pensjon fra folketrygden og offentlig tjenestepensjon. Alle som har bodd eller arbeidet i en viss tid i Norge, har rett til alderspensjon fra folketrygden. Offentlig tjenestepensjon får du av arbeidsgiver hvis du jobber i offentlig sektor.

Samordning betyr at pensjon og andre ytelser fra folketrygden alltid utbetales i sin helhet, og at den offentlige tjenestepensjonen reduseres til man får det riktige samlede nivået. Uten ordningen ville mange fått høyere inntekt som pensjonist enn som yrkesaktiv, og det hadde resultert i at de offentlige utgiftene hadde vokst ut av kontroll.

Fella rammer også de som fortsetter å jobbe ut over pensjonsalderen sin samtidig som de tar ut pensjon fra folketrygden. Da Bjerke ble enke og var alene om alt, valgte hun å ta ut pensjon fra folketrygden etter at hun fylte 68 år.

Samordningsfellen rammer på den måten at for hver eneste måned du arbeider etter 67 år i tillegg til levealdersjusteringen, vil du bli fratatt din offentlige tjenestepensjon. Arbeider du lenge nok er tjenestepensjonen kroner 0 den dagen du går av med pensjon fra offentlig stilling.

Ønsker en slutt på samordningen

Nå ønsker Senterpartiet en slutt på ordningen som kom i forbindelse med pensjonsreformen i 2011. Reformen skulle få folk til å jobbe lenger. I stedet kan den resultere i det motsatte.

Med forslaget vil Senterpartiet rette opp «den urett som offentlige ansatte som har arbeidet lenger allerede har lidt». Videre i forslaget skriver de at de vil: «forhindre at framtidige aldersgrupper født fram til 1962 lider samme urett, og fjerne den negative virkningen for arbeidslinjen, altså hovedmålet for pensjonsreformen, som samordningsfellen medfører».

Forslaget kom før sommeren og behandles nå av arbeids- og sosialkomiteen.

Pensjonistlønn

• Pensjonistlønn er en fast timesats som arbeidsgiver utbetaler til alderspensjonister som vil jobbe på pensjonistvilkår ved siden av alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon.

• Lønna er normalt lavere enn ordinær timelønn, men du kan få tillegg for ubekvem arbeidstid.

• Det er ikke alle arbeidsgivere som tilbyr arbeid på pensjonistvilkår og det må inngås en individuell avtale mellom deg og din arbeidsgiver om du ønsker å jobbe på pensjonistvilkår.

• Arbeid på pensjonistlønn er ment for arbeid i mindre omfang enn full stilling. Det vil primært si vikarer på timelønn som ansettes på pensjonistvilkår.

(Kilde: KLP)

Særaldersgrense

• I Norge kan en arbeidsgiver velge å si deg opp etter at du har fylt 70 eller 72 år. Men det er noen stillinger som har lavere aldersgrense, altså en såkalt særaldersgrense på 65, 63 eller 60.

• Grensen er nedjustert for de yrkene som stiller særlige krav til fysiske og psykiske egenskaper.

• Dersom du har en stilling med lavere aldersgrense enn 70 år, kan du få pensjon inntil tre år før aldersgrensa. Forutsetningen for å få det, er at summen av alderen din og opptjeningstiden din er minst 85 år.

• Særaldersgrenser for kommunale stillinger: Ambulansesjåfør: 60, avdelingssykepleier: 65, brannkonstabel: 60, hjelpepleier/helsefagarbeider: 65, klinisk vernepleier: 65, miljøterapeut: 65, miljøarbeider: 65, psykiatrisk sykepleier: 65

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
04.09.2020
16:00
08.09.2020 07:25Mest lest

TØFT PÅ IKEA: Bjørn Høgberg, Irene Nilssen og Merethe Solberg (til høyre) hadde mange konflikter med ledelsen da de var tillitsvalgte for Fellesforbundet på Ikea. For alle tre gikk jobben som tillitsvalgt hardt utover helsa.

TØFT PÅ IKEA: Bjørn Høgberg, Irene Nilssen og Merethe Solberg (til høyre) hadde mange konflikter med ledelsen da de var tillitsvalgte for Fellesforbundet på Ikea. For alle tre gikk jobben som tillitsvalgt hardt utover helsa.

Håvard Sæbø

Merethe, Irene og Bjørn sier at jobben på Ikea nesten tok livet av dem: – En brutal verden

Hovedstillitsvalgte Alexander Jordnes i montørklubben i Schindler fikk avskjed på dagen i november. Men hva har skjedd etterpå?

Hovedstillitsvalgte Alexander Jordnes i montørklubben i Schindler fikk avskjed på dagen i november. Men hva har skjedd etterpå?

Leif Martin Kirknes

Alexander fikk avskjed på dagen. Det nektet kollegene hans å akseptere

Brian Cliff Olguin

Ingvild (24): – Jeg er hyggelig fordi det er jobben min, ikke fordi jeg er interessert i deg

Hvis lønnsforhandlingene drar ut i tid, vil du få etterbetalt lønnstillegg fra virkningsdatoen, altså datoen det står i tariffavtalen at satsene skal reguleres.

Hvis lønnsforhandlingene drar ut i tid, vil du få etterbetalt lønnstillegg fra virkningsdatoen, altså datoen det står i tariffavtalen at satsene skal reguleres.

Colourbox

Når får du din nye lønn? Her er de viktigste datoene i lønnsoppgjøret

INFLUENCER: Victoria Rummelhoff håper hun kan inspirere andre kvinner til å jobbe i industrien. Bildene er hentet fra Instagram-kontoen hennes.

INFLUENCER: Victoria Rummelhoff håper hun kan inspirere andre kvinner til å jobbe i industrien. Bildene er hentet fra Instagram-kontoen hennes.

privat

Victoria (23) fikk beskjed om å ikke «jåle seg» da hun skulle på jobbintervju

Maja og Simon Lotric ble permittert i mars. Det gikk 15 uker, og kanskje 15 uker til? Foto: Ylva Seiff Berge

Maja og Simon Lotric ble permittert i mars. Det gikk 15 uker, og kanskje 15 uker til? Foto: Ylva Seiff Berge

Ylva Seiff Berge

Maja og Simon har hatt redusert inntekt i ett år. Slik har det gått

TØFT: - Det blir tøft økonomisk, sier Linn Wognild. Både hun og samboeren ble rammet da nær halvparten av de ansatte i Widerøe Ground Handling på Trondheim Lufthavn Værnes mistet jobben.

TØFT: - Det blir tøft økonomisk, sier Linn Wognild. Både hun og samboeren ble rammet da nær halvparten av de ansatte i Widerøe Ground Handling på Trondheim Lufthavn Værnes mistet jobben.

Line Mette Finnøy

Linn en av mange som har mistet jobben: – Jeg føler det er rett at jeg er blant dem som skal gå

Illustrasjonsbilde

Illustrasjonsbilde

Anna Granqvist

Skal aldersgrensa for ansatte i staten økes? Nei, sier LO Stat

GRØNT FLAGG FOR MER KONKURRANSE: Jernbanedirektorat har lagt  strekninger på Østlandet ut på anbud.

GRØNT FLAGG FOR MER KONKURRANSE: Jernbanedirektorat har lagt strekninger på Østlandet ut på anbud.

Morten Hansen

Flere togstrekninger skal ut på anbud før valget. Se lista

Koronapandemien har satt flere utfordringer for arbeidslivet på spissen, mener Venstres Terje Breivik.

Koronapandemien har satt flere utfordringer for arbeidslivet på spissen, mener Venstres Terje Breivik.

stortinget.no

Dagens arbeidsmiljølov er overmoden for endring, mener Venstre

Laila Robert synes det er tøft å måtte gjennom kontroll på grensa mellom Norge og Sverige på vei til og fra jobb. Nå er hun sykmeldt.

Laila Robert synes det er tøft å måtte gjennom kontroll på grensa mellom Norge og Sverige på vei til og fra jobb. Nå er hun sykmeldt.

Privat

Vernepleier Laila ble syk av Sverige-pendling: – Du føler deg som en kjeltring

Trygve Slagsvold Vedum og Audun Lysbakken

Trygve Slagsvold Vedum og Audun Lysbakken

Martin Guttormsen Slørdal

Stadig større SV-motstand i Senterpartiet

Joakim Ahlström (t.h.) betaler skatt og ville fått sykepenger eller ledighetstrygd hvis han var syk eller ledig. Men han kan ikke få dekket tapt inntekt.

Joakim Ahlström (t.h.) betaler skatt og ville fått sykepenger eller ledighetstrygd hvis han var syk eller ledig. Men han kan ikke få dekket tapt inntekt.

Helge Rønning Birkelund

Joakim mistet en månedslønn da grensen ble stengt: – Reglene er like for alle, svarer regjeringen

Arild Grande vil nok en gang prøve å få ILOs kjernekonvensjoner inn i Menneskerettsloven. Han får ikke støtte fra Heidi Nordby Lunde og Høyre.

Arild Grande vil nok en gang prøve å få ILOs kjernekonvensjoner inn i Menneskerettsloven. Han får ikke støtte fra Heidi Nordby Lunde og Høyre.

Jan Erik Østlie og Høyre

Ap har et forslag for å stoppe fagforeningsknusing: – Bare vås, svarer Høyre

Kristin Oudmayer har skrever flere bøker om mobbing og utenforskap.

Kristin Oudmayer har skrever flere bøker om mobbing og utenforskap.

Anita Arntzen

Da Kristin fant ut at datteren ble mobbet, kjørte hun rett hjem og ringte læreren: – Det skulle jeg ikke ha gjort mens jeg var så sint

FANEMARKERING: – Selv om det nå er åpnet for at svenske dagpendlere kan komme på jobb i Norge, er ikke dette over, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

FANEMARKERING: – Selv om det nå er åpnet for at svenske dagpendlere kan komme på jobb i Norge, er ikke dette over, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Helge Rønning Birkelund

Grensene åpnet for svenske dagpendlere, men månedslønna er tapt inntil norske myndigheter bestemmer noe annet

Store folkemengder 8. mars, som her fra kvinnedagen i 2019, erstattes i år av digitale arrangementer på grunn av faren for koronasmitte.

Store folkemengder 8. mars, som her fra kvinnedagen i 2019, erstattes i år av digitale arrangementer på grunn av faren for koronasmitte.

Jan-Erik Østlie

Hva skjer på kvinnedagen 8. mars? Her er oversikten og parolene

VURDERER DANSKE REGLER: Danmark har innført strengere regler for utenlandske turbusser enn resten av Europa. Hvordan EU reagerer på de danske reglene vil få betydning for om Norge skal innføre de samme reglene, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

VURDERER DANSKE REGLER: Danmark har innført strengere regler for utenlandske turbusser enn resten av Europa. Hvordan EU reagerer på de danske reglene vil få betydning for om Norge skal innføre de samme reglene, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Martin Guttormsen Slørdal

Hareide vurderer å gjøre som danskene og innføre strengere regler for utenlandske turbusser

Jonas Gahr Støre har snakket med mange fagpersoner den siste tiden. Han mener vi må leve med dette lenge ette at siste vaksine er satt.

Jonas Gahr Støre har snakket med mange fagpersoner den siste tiden. Han mener vi må leve med dette lenge ette at siste vaksine er satt.

Jan-Erik Østlie

Støre er bekymret for folkehelsen. Jo mer Ap-lederen snakker med fagfolkene, jo mer uroet blir han

REDDET: Elin får fortsette læretida i fiskebutikk.

REDDET: Elin får fortsette læretida i fiskebutikk.

Øyvind Sætre

Lærling Elin ble permittert to ganger og kunne mistet fagbrevet. Så kom redningen


Flere saker