JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Lovforslag om heltid på høring:

LO vil ha strengere regler for deltidsansettelser enn regjeringen. Se forslagene

LO mener at arbeidsgiver må dokumentere at det er saklig behov for deltid før ansettelser. Forslaget sier bare at det må foreligge behov.
FOR HELTIDSKULTUR: LO støtter regjeringens lovforslag om heltidskultur, men vil gjøre det strengere: Behovet for en deltidsansettelse må være saklig dokumentert, mener LO.

FOR HELTIDSKULTUR: LO støtter regjeringens lovforslag om heltidskultur, men vil gjøre det strengere: Behovet for en deltidsansettelse må være saklig dokumentert, mener LO.

Anna Granqvist (illustrasjonsfoto)

helge@lomedia.no

Regjeringen ønsker å redusere omfanget av uønsket deltid og fremme en heltidskultur. Hele, faste stillinger skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv. Forslag til endring i arbeidsmiljøloven er nå ute på høring.

«Selv om det er gjennomført flere tiltak for å styrke deltidsansattes rettigheter, er likevel antallet deltidsansatte i enkelte bransjer fortsatt høyt. Det utgjør et problem for den enkelte og for samfunnet», skriver Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

LO støtter lovforslaget som nå er sendt ut på høring.

«Å redusere omfanget av deltid og å fremme heltidskultur er et mål for LO. Dette kan skje gjennom å bygge en heltidsnorm som styrker arbeidstakernes rettigheter. Faste, hele stillinger skal være hovedregelen i arbeidslivet. Det vil skape større stabilitet i arbeidslivet og trygghet for arbeidstakerne. Og er i tråd med LOs handlingsplan», heter det i høringsuttalelsen som er vedtatt i Sekretæriatet i LO.

LO mener lovforslaget må legge til grunn at også bransjer i naturlige sesongvariasjoner i størst mulig grad er forpliktet av en heltidsnorm, der hvor sesongvariasjoner i størst mulig grad løses ved organisering og planlegging av arbeidet.

Forsker om heltidskultur: – Kommer ikke utenom at flere må jobbe mer helg

Noen innvendinger

LO har imidlertid noen innvendinger og forslag til endringer:

• Før ansettelser på deltid skal arbeidsgiver dokumentere at det er saklig behov for dette. Forslaget sier bare at det må foreligge behov.

«Der behovet begrunnes i hensyn til arbeidsplass, skal det dokumenteres at heltid ikke kan oppnås med alternative arbeidsplaner», skriver LO i høringsuttalelsen.

• Regjeringen foreslår at «deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling framfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse eller innleie i virksomheten».

Her vil LO ha et nytt punkt: Fortrinnsretten skal også gjelde en del av stillingen.

• LO vil også stryke et punkt som sier at det skal gjelde ved enheter med minst 50 ansatte som en egen virksomhet.

«Fortrinnsretten må knyttes til virksomheten som sådan uten begrensning, med mindre det blir umulig på grunn av manglende kvalifikasjoner eller geografisk plassering av tjenestested», mener LO.

Kommentar: «Heltid må være hovedregelen»

Arbeidsorganiseringen

LO påpeker at mulighetene til endring for å fremme en heltidskultur ligger i arbeidsorganiseringen i deltidsbransjer.

«Deltid avler deltid. Når en jobber i halv stilling, må en annen dekke den resterende halve stillingen. En deltidspraksis opprettholdes også av en rik tilgang på ekstravakter», påpeker LO i høringsuttalelsen.

Samtidig påpekes det også at det kan være rom for noe deltid. Blant annet når arbeid er kombinert med studier, omsorg for barm, syke eller eldre. Eller ved behov for tilpasning og tilrettelegging av helsemessig årsak.

Warning
Annonse
Annonse