JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Heltid og turnus

Forsker om heltidskultur: – Kommer ikke utenom at flere må jobbe mer helg

– Det blir litt vrient at enkelte fagforbund motsetter seg at medlemmene skal jobbe mer enn sju og en halv timers vakter hver tredje eller fjerde helg, sier Fafo-forsker Leif Moland.
– Vi ser at avdelingsledere og fagansvarlige vernepleiere og sykepleiere jobber mindre helg. De må nok også bidra med mer helgejobbing, sier Fafo-forsker Leif Moland.

– Vi ser at avdelingsledere og fagansvarlige vernepleiere og sykepleiere jobber mindre helg. De må nok også bidra med mer helgejobbing, sier Fafo-forsker Leif Moland.

Bjørn A. Grimstad

simen@lomedia.no

Det florerer av ansatte i lave deltidsstillinger i norske kommuner. I den kommunale helse- og omsorgssektoren er bare tre av ti ansatt i en 100 prosent stilling. For mange er det umulig å få lån i banken med en liten deltidsstilling.

Tønsberg er en av kommunene som nå tar grep. Forrige uke vedtok kommunen en heltidsstrategi som skal sørge for at kommunen når målet om at 80 prosent av stillingene i kommunen er heltidsstillinger.

– Umulig å få til uten mer helgejobbing

En nøkkel for å få til det, er at flere må jobbe mer helg. Kommunestyret i Tønsberg vedtok at med hver stilling i en turnus, følger 325 timer med helgejobbing per år. Det er 86 flere timer enn i dag. Det har skapt rabalder. Fellesorganisasjonen (FO), som organiserer vernepleiere, sosionomer og barnevernspedagoger, frykter at ansatte må jobbe annenhver helg, eller bli tvunget inn i langvakter på 12,5 timer.

Men er det nødvendig at de ansatte må ofre enda flere helgetimer på jobb? Fafo-forsker Leif Moland har jobbet mye med spørsmål om heltid. Han er klar i sin sak:

– Det er umulig å få til heltidskultur uten at flere må jobbe mer helg. Da blir det litt vrient at enkelte fagforbund motsetter seg at medlemmene skal jobbe mer enn sju og en halv timers vakter hver tredje eller fjerde helg.

Små stillinger skaper utfordringer

Tønsberg har bestemt at de ansatte skal jobbe 325 timer helg i snitt. Dette mener Moland er et teoretisk timetall hvis samtlige ansatte skal jobbe heltid på et tjenestested hvor arbeidsmengden er den samme i helger og ukedager.

– Utviklingen er slik at forskjellen på helg og ukedager blir mindre og mindre. Vi kommer ikke utenom at noen må jobbe helg. Til nå har studenter og ekstravakter i små stillinger bidratt til få turnusene til å gå opp, men mange ansatte i små stillinger, ofte ufaglærte, skaper en del utfordringer for tjenesteavviklingen i helgenene, sier Moland.

Han har en oppklaring å komme med: Heltidskultur betyr ikke at alle skal jobbe i 100 prosent stillinger. Noen klarer det ikke av helsemessige årsaker, noen har andre grunner.

– Det holder kanskje at 80 prosent jobber heltid. Vi trenger også helgestillinger for studenter. Det er en viktig rekrutteringsmulighet for kommunene. I praksis betyr det at ikke alle må jobbe 325 timer per år, sier forskeren.

Bakgrunn: Elin frykter at kollegene må jobbe annenhver helg: – Mange vil finne seg en annen kommune å jobbe i

Vernepleiere jobber mindre helg

For at kvaliteten på tjenestene skal bli god nok, mener forskeren det er viktig at flere faste ansatte er på jobb også i helgene. Det vil gi mer forutsigbarhet for brukerne, men også gjøre det enklere å gå på jobb.

– Når flere faste er på jobb, er det ikke like tungt å jobbe helg.

Han sier at helgejobbingen i dag er svært ujevnt fordelt mellom de ansatte. Mens noen slipper unna med en helg i måneden, jobber andre langt mer enn 325 timer helg i året.

– Vi ser at avdelingsledere og fagansvarlige vernepleiere og sykepleiere jobber mindre helg. De må nok også bidra med mer helgejobbing. Det har vi også sett at skjer i enkelte kommuner, sier han.

– Må alle ansatte jobbe annenhver helg eller langturnus for at en kommune skal få til en heltidskultur?

– Det er veldig få mennesker som synes det er greit å jobbe annenhver helg et helt yrkesliv, så det kan man ikke satse på. Vi har sett at ansatte som har krav om å få 100 prosent stilling i en kommune blir plassert i en turnus med jobbing annenhver helg. De slutter gjerne etter en tid fordi de ikke orker det, og går tilbake til deltidsstillingen de hadde, sier han.

Mye lest: Vernepleier Anne Grete kjører 15 minutter – tjener 30.000 kroner mer

– Mange trives med langvakter

Moland mener langvakter – enten 11, 12 eller 13 timer – er en bedre løsning. Langvakter gjør at turnusene enklere går opp matematisk, ifølge forskeren.

– Du får gjerne roligere vakter, og det kan faktisk være et godt seniortiltak. Mange trives med langvakter bare det blir gjort på riktig måte. Det vil si at partene blir enige lokalt og at det er en grad av frivillighet. Man oppnår tilfredse brukerne og kanskje mindre turnover blant de ansatte.

Mye delt: Vernepleier Sven Tomas fikk 50.000 mer i startlønn i hjemkommunen enn nyutdannede i Oslo

Må se på mer enn turnusordning

At alle kommuner kommer til å følge Tønsbergs eksempel og innføre heltidskultur og mer helgejobbing, som Ap-politiker Trude Viola Nordli uttalte til Fontene, er han mer usikker på. Moland synes det er fint at Tønsberg vil utvikle heltidskultur, men tror det er en vei å gå dersom Tønsberg skal oppfattes som en foregangskommune. I dag befinner de seg blant den nedre tredjedelen når man rangerer kommunene etter heltidsandeler i helse- og omsorgstjenestene.

– Det er flere og flere kommuner som har satt dette på dagsorden, men det tar forferdelig lang tid før resultatene kommer. Heltidsandelen i denne sektoren lå på ca. 24 prosent i 25 år, men de siste årene har den steget med ett prosentpoeng i året og nærmer seg nå 30 prosent, så det går jo framover, da.

– Er kommunene på vei til å løse deltidsutfordringen?

– Det er 10–15 kommuner som har kommet ganske langt, men de har satt i verk et bredt spekter av tiltak, ikke bare nye turnusløsninger. Det handler blant annet om hvordan man organiserer arbeidsoppgavene, hvilke faggrupper som kan gjøre hva, størrelsen på stillingene som lyses ut og bemanningsnormer som reduserer vikarbehovet.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om og for helse- og sosialarbeidere.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse