JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
NTL-leder Kjersti Barsok og Fellesforbundet-nestleder Steinar Krogstad advarer mot koronakriminalitet. Fellesforbundet har fått inn flere tips om kriminelle i byggebransjen som utnytter regjeringens rause koronatiltak, forteller Krogstad. Her er de foran et byggeprosjekt i Storgata i Oslo. Dette konkrete prosjektet er ikke relatert til saken.

NTL-leder Kjersti Barsok og Fellesforbundet-nestleder Steinar Krogstad advarer mot koronakriminalitet. Fellesforbundet har fått inn flere tips om kriminelle i byggebransjen som utnytter regjeringens rause koronatiltak, forteller Krogstad. Her er de foran et byggeprosjekt i Storgata i Oslo. Dette konkrete prosjektet er ikke relatert til saken.

Mimsy Møller

Kriminalitet under koronakrisen:

LO-forbund advarer mot korona-kriminalitet: – Arbeidstilsynet må komme seg ut av hjemmekontoret

Kriminelle vil la seg friste til å utnytte rause kompensasjonsordninger når Arbeidstilsynet har fått beskjed om å holde seg hjemme, advarer Fellesforbundet og NTL.24.04.2020
09:51
30.04.2020 14:09

I flere uker har inspektørene i Arbeidstilsynet latt være å gå på fysiske tilsyn på arbeidsplasser for å unngå koronasmitte. 11. mars ble alle ansatte bedt om å ha hjemmekontor og samtlige tilsyn, utenom de helt nødvendige, ble avlyst, skriver tilsynet på sine nettsider.

Samtidig har regjeringen lagt fram redningspakker i milliardklassen for å berge et kriserammet næringsliv. Blant annet har staten tatt på seg å betale en større andel av regningen ved permitteringer.

Det er en farlig kombinasjon, mener LO-forbundene Fellesforbundet og Norsk Tjenestemannslag (NTL), som advarer arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) om en ny type koronakriminalitet:

Når ingen fra Arbeidstilsynet er ute og kontrollerer arbeidsplassen, kan kriminelle øyne sjansen til å misbruke de mange rause kompensasjonsordningene som er kommet på plass etter koronakrisen, mener de to forbundene.

– Useriøse aktører kommer ikke til å bli mindre useriøse i den tiden vi er i nå. Vi kan fort havne i en situasjon der katten er borte og musene danser på bordet, sier Fellesforbundets nestleder, Steinar Krogstad.

Les også: Stortinget stemte ned forslag om strengere straff for korona-juks

Falske permitteringer

Fellesforbundet har fått inn flere tips og meldinger om aktører som misbruker den nye permitteringsordningen, forteller Krogstad. Det skjer ved at arbeidsgiver sender inn et permitteringsvarsel for de ansatte, men lar dem fortsette å jobbe svart.

Ifølge Krogstad er flesteparten av tipsene Fellesforbundet får inn knyttet til byggebransjen, som lenge har slitt med svart arbeid og sosial dumping.

– Når staten gir muligheten til å få mer støtte uten for mye byråkrati, er det all grunn til å tro at det er aktører her som prøver seg, sier han.

Nav har fått inn 100 tips om misbruk av permitteringsordningen, skrev NTB forrige uke. Også Økokrim peker på utnyttelse av regjeringens koronatiltak i sin trusselvurdering for 2020. Svindel med dagpenger, utnyttelse av nasjonale strakstiltak og konkurskriminalitet er blant koronapunktene i trusselvurderingen.

Vil ut i felten igjen

Koronasituasjonen gjør det enda enklere å utnytte sårbare arbeidstakere, ifølge Krogstad i Fellesforbundet. Han forteller at meldingene forbundet får inn, hovedsakelig knytter seg til norske virksomheter med utenlandske arbeidstakere.

– Det er en del utenlandske arbeidstakere som verken kan eller vil reise hjem på grunn av karantenebestemmelsene. De befinner seg i en situasjon der det er enda lettere å utnytte dem, sier Krogstad.

Mer tilsyn må til for å bekjempe koronakriminalitet og utnyttelse av sårbare arbeidstakere, mener både Krogstad og leder Kjersti Barsok i NTL. De krever at arbeidsministeren sørger for at Arbeidstilsynet kommer seg ut i felten igjen.

Artikkelen fortsetter under bildet

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Håvard Sæbø

– Når vi nå er i ferd med å gå over i en mer normal fase i samfunnet, mener vi at tilsynet må komme seg ut av hjemmekontoret og ut på arbeidsplassene igjen, sier Krogstad.

Barsok i NTL, som organiserer ansatte i Arbeidstilsynet, forteller at hennes medlemmer er ivrige etter å komme seg ut igjen. Ifølge NTL-lederen er det fullt mulig å gjennomføre tilsyn på en måte som er sikker og trygg.

– Vi kan ikke la den svarte økonomien bli vinneren i koronakrisen. Da er det kjempeviktig at inspektørene kommer seg ut igjen, og de er klare for det, sier Barsok.

Les også: Økokrim advarer mot at bemanningsbransjen skal få ta med seg folk fra land utenfor EØS på oppdrag i Norge

Ap: Misbruk må straffes hardt

Mangelen på tilsyn bekymrer også Arbeiderpartiets Rigmor Aasrud, som tirsdag denne uken sendte et skriftlig spørsmål til arbeidsministeren hvor hun ber ham redegjøre for hvordan Arbeidstilsynet organiserer kontrollen med at bedrifter ikke misbruker permitteringsordningene.

– Hvis det er én situasjon der vi er helt avhengige av at Arbeidstilsynet er ute og kontrollerer at folk ikke jukser med permitteringsregelverket, så er det nå, sier Aasrud.

Hun mener det er urovekkende å høre at Nav, Skatteetaten og Arbeidstilsynet får inn tips om misbruk av denne og andre koronaordninger.

– Det er helt uakseptabelt at bedrifter permitterer ansatte og lar dem jobbe svart. Det må slås hardt ned på, men da er vi avhengige av at noen følger opp de henvendelsene som kommer inn, sier Aasrud.

Artikkelen fortsetter under bildet

Rigmor Aasrud i Arbeiderpartiet har bedt arbeidsministeren redegjøre for hvordan Arbeidstilsynet sørger for at ingen jukser med permitteringsregelverket.

Rigmor Aasrud i Arbeiderpartiet har bedt arbeidsministeren redegjøre for hvordan Arbeidstilsynet sørger for at ingen jukser med permitteringsregelverket.

Nanna Aanes Wolden

Bedrifter som utnytter permitteringsordningen må straffes hardt, mener Aasrud.

Sammen med SV la Ap forrige uke fram et forslag for Stortinget om å skjerpe straffene for koronakriminalitet, men ble nedstemt.

– Dette må slås hardt ned på. Bøtene må bli større og fengselsstraffene lengre, sier Aasrud.

– Ingen skal sitte igjen med store fortjenester på fellesskapets midler. Når fellesskapet stiller opp for næringslivet, forventer jeg at de ikke jukser, sier Aasrud.

Arbeidstilsynet: – Kriminelle er ikke «fredet»

Direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim, bekrefter at omfanget av kontroller er blitt betydelig redusert sammenliknet med de foregående månedene.

Hun kan imidlertid ikke svare på hvor stor reduksjonen har vært.

«Arbeidstilsynet har i denne situasjonen ikke ønsket å unødig belaste virksomhetene ekstra, og valgte derfor som strakstiltak å bare gjennomføre a-krimtilsyn og tilsyn ved mistanke om betydelig fare for liv og helse», skriver Vollheim i en epost til Dagsavisen.

Ifølge Vollheim pågår arbeidet ved de såkalte a-krimsentrene som normalt. Disse sentrene driver hovedsakelig med analyse- og etterretningsarbeid og er et samarbeid mellom Arbeidstilsynet, politiet, Nav og skatte- og tolletatene.

Vollheim understreker at det langt fra er fritt fram for kriminelle å gjøre som de vil selv om antallet kontroller fra Arbeidstilsynet er redusert.

«Det er viktig i denne sammenhengen å understreke at Arbeidstilsynet følger nøye med på situasjonen og følger opp når vi får tips om ulovligheter. De kriminelle er altså ikke på noen måte «fredet» i denne situasjonen», skriver Vollheim.

Hun bekrefter samtidig at tilsynet får inn tips om koronakriminalitet og at disse vil bli fulgt opp.

Ifølge Vollheim jobber nå Arbeidstilsynet med å komme i gang med tilsynsarbeidet igjen på en trygg måte.

«Det er viktig å få gjennomført tilsyn, men vi må ta smittevernhensyn, slik at vi ikke risikerer smitte verken på egne ansatte eller virksomhetene vi er ute hos», skriver Vollheim.

Departementet: Ikke Arbeidstilsynets jobb

«Misbruk av permitteringsordninger er å stjele fra fellesskapet, og noe som vil bli slått hardt ned på og forfulgt når det avdekkes», skriver statssekretær Vegard Einan i Arbeids- og sosialdepartementet i en epost til Dagsavisen.

Han viser til at Nav og Skatteetaten har styrket samarbeidet gjennom en felles analyse- og etterretningsgruppe. Ifølge Einan er det disse etatene som skal følge opp statens kompensasjonsordninger og dagpengeregelverket. Arbeidstilsynet skal føre tilsyn med at arbeidsmiljøloven blir ivaretatt, skriver han.

Artikkelen fortsetter under bildet

Statssekretær Vegard Einan i Arbeids- og sosialdepartementet

Statssekretær Vegard Einan i Arbeids- og sosialdepartementet

Nanna Aanes Wolden

Statssekretæren har like fullt forståelse for ønsket fra partene i arbeidslivet om mer tilsyn, skriver han i e-posten.

«Tilsynet vurderer hele tiden om og når de kan gjenoppta aktiviteten, men også statlige etater må følge råd og gjøre risikovurderinger med bakgrunn bl.a. i smittevern både for ansatte i virksomhetene de fører tilsyn med og sine egne ansatte», skriver han.

Også Vollheim i Arbeidstilsynet viser til at det er flere myndigheter som fører tilsyn med ulike forhold på arbeidsplassene, som for eksempel brudd på karantenebestemmelser eller permitteringsregler. I slike tilfeller gjør tilsynet en vurdering av om de er riktig myndighet, skriver hun.

24.04.2020
09:51
30.04.2020 14:09Mest lest

I lønnsoppgjøret skal de største tilleggene gis til de som har lavest lønn, ifølge LO.

I lønnsoppgjøret skal de største tilleggene gis til de som har lavest lønn, ifølge LO.

colourbox.com

Om lønna di er lav nok, kan du vente deg ekstra penger

Erfarne butikkansatte som Nadine Tomi får 15.600 kroner mer i året fra 1. februar.

Erfarne butikkansatte som Nadine Tomi får 15.600 kroner mer i året fra 1. februar.

Brian Cliff Olguin

Kraftig lønnshopp for butikkansatte FØR lønnsoppgjøret

Hugo Lorentsen, som har jobbet i Drytech i 17 år, anbefaler mest husets kylling i karri. Maten pakkes for hånd og alt er nøye sjekket.

Hugo Lorentsen, som har jobbet i Drytech i 17 år, anbefaler mest husets kylling i karri. Maten pakkes for hånd og alt er nøye sjekket.

Erlend Angelo

«Magisk» norsk mat har mettet soldater og turgåere i tre tiår

Veien fram til i dag har vært lang og full av skam og vonde følelser for Martine. Nå føler hun at hun kan puste.

Veien fram til i dag har vært lang og full av skam og vonde følelser for Martine. Nå føler hun at hun kan puste.

Eivind Senneset

Veien fram til i dag har vært lang og full av skam for Martine. Nå føler hun at hun kan puste

I fjor streika ansatte i mange private barnehager for å bli med i tidligpensjonsordninga Fellesordninga for avtalefestet pensjon.

I fjor streika ansatte i mange private barnehager for å bli med i tidligpensjonsordninga Fellesordninga for avtalefestet pensjon.

Bjørn A. Grimstad

Flere skal få tidligpensjon – men ny AFP kommer heller ikke i år

– Norge er ikke vaksinert mot splittelse. Vi kan ikke ta demokratiet og våre verdier for gitt, sier kvinnen som nesten ble drept for det hun tror på. Terroristen på Utøya skjøt Libak i hendene, i kjeven og i brystet.

– Norge er ikke vaksinert mot splittelse. Vi kan ikke ta demokratiet og våre verdier for gitt, sier kvinnen som nesten ble drept for det hun tror på. Terroristen på Utøya skjøt Libak i hendene, i kjeven og i brystet.

Hanna Skotheim

Ina Libak hørte folk si Nav møtte dem med mistillit. Da hun selv måtte ringe, fikk hun en aha-opplevelse

Arbeidsmiljøloven sier at nattarbeid, som defineres som arbeid mellom klokka 21 og 06, ikke er tillatt med mindre «arbeidets art gjør det nødvendig». Men det gjelder ikke ansatte i varehandelen. (Illustrasjonsfoto)

Arbeidsmiljøloven sier at nattarbeid, som defineres som arbeid mellom klokka 21 og 06, ikke er tillatt med mindre «arbeidets art gjør det nødvendig». Men det gjelder ikke ansatte i varehandelen. (Illustrasjonsfoto)

André Kjernsli

Skal vurdere om butikkansatte kan jobbe etter klokka 21 om kvelden

– Det er synd at vi måtte ut i media for at de skulle bestemme seg for å gjennomføre et tilsyn, sier Joakim Johnsen.

– Det er synd at vi måtte ut i media for at de skulle bestemme seg for å gjennomføre et tilsyn, sier Joakim Johnsen.

Brian Cliff Olguin

Sjefen trakasserte Joakim og kollegaene i fylla: Nå ser Arbeidstilsynet på saken

«Mrs. Chatterjee vs. Norway» har premiere 17. mars. Bufdir forbereder seg på debatten

«Mrs. Chatterjee vs. Norway» har premiere 17. mars. Bufdir forbereder seg på debatten

Skjermdump

Bollywood-film om norsk barnevernssak drar fagfolk til kinoen

Klubbleder Mohammed Malik ved Tine i Oslo mener det er oppsiktsvekkende at noen må streike for tariffravtale i 2023. Derfor er klubben klar for sympatistreik.

Klubbleder Mohammed Malik ved Tine i Oslo mener det er oppsiktsvekkende at noen må streike for tariffravtale i 2023. Derfor er klubben klar for sympatistreik.

Erlend Angelo

Stanser varelevering til Oslo-restaurant: – Ønsker å vise vår støtte til de streikende

Håvard Sæbø

Her skrur de ansatte av lysene i lunsjpausen for å spare strøm

Selv om det er mørke tall for befolkningen i Nord-Norge, tror fylkesdirektør Kristin Røymo i Nav troms og Finnmark at det finnes løsninger for bedre framtidsutsikter.

Selv om det er mørke tall for befolkningen i Nord-Norge, tror fylkesdirektør Kristin Røymo i Nav troms og Finnmark at det finnes løsninger for bedre framtidsutsikter.

Guro Gulstuen Nordhagen

Unge arbeidstakere forlater Nord-Norge: – Åpenbart at det krever endring

Det kan bli streik ved et av fartøyene som er tilknyttet Ekofisk-feltet i Nordsjøen. Industri Energi mener det foregår sosial dumping og krever tariffavtale.

Det kan bli streik ved et av fartøyene som er tilknyttet Ekofisk-feltet i Nordsjøen. Industri Energi mener det foregår sosial dumping og krever tariffavtale.

ConocoPhillips Company

Det kan bli streik i Nordsjøen: – Dette er sosial dumping

En kampklar Christopher Beckham er villig til å streike for at lønna skal øke mer enn prisene.

En kampklar Christopher Beckham er villig til å streike for at lønna skal øke mer enn prisene.

Leif Martin Kirknes

Beckham provosert etter lønnsfest-utspill. Nå varsles det streik

– Jeg kan ikke si noe annet enn at jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven med å lede dette fantastiske forbundet med de beste folkene, sier Geir Ove Kulseth.

– Jeg kan ikke si noe annet enn at jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven med å lede dette fantastiske forbundet med de beste folkene, sier Geir Ove Kulseth.

Leif Martin Kirknes

Geir Ove Kulseth vant en uhyre jevn lederkamp. Her er reaksjonene

De to barnehagene ble drevet henholdsvis i andre etasje på bygningen til venstre og over garasjen til høyre. Leieforholdene ble avsluttet for over et år siden. Huseieren, som fortsatt benytter huset som bolig og også gjorde det i utleieperioden, har ikke fått kritikk i forbindelse med saken.

De to barnehagene ble drevet henholdsvis i andre etasje på bygningen til venstre og over garasjen til høyre. Leieforholdene ble avsluttet for over et år siden. Huseieren, som fortsatt benytter huset som bolig og også gjorde det i utleieperioden, har ikke fått kritikk i forbindelse med saken.

Bjørn A. Grimstad

Stengte «uforsvarlige» barnehager – eieren tjente millioner

Randi Knutli (t.h) anbefaler andre som står i omstillingsprosesser å undersøke jobbmulighetene utenfor Posten. Posten har støtteordninger for de som tar ny jobb andre steder eller vil omskolere seg. – Det er et knallgodt råd, og ordningene er gode, sier leder Judith Olafsen i Fagforbundet Post Nord-Norge.

Randi Knutli (t.h) anbefaler andre som står i omstillingsprosesser å undersøke jobbmulighetene utenfor Posten. Posten har støtteordninger for de som tar ny jobb andre steder eller vil omskolere seg. – Det er et knallgodt råd, og ordningene er gode, sier leder Judith Olafsen i Fagforbundet Post Nord-Norge.

Alf Ragnar Olsen

Da jobben sto i fare, startet Randi på et helt nytt eventyr

De ansatte krever at klinikkleder Bjørn Bendz og avdelingsleder Arnt Fiane fratrer sine stillinger umiddelbart.

De ansatte krever at klinikkleder Bjørn Bendz og avdelingsleder Arnt Fiane fratrer sine stillinger umiddelbart.

Lise Åserud / NTB

Ansatte ved Oslo-sykehus krever at ledelsen går av

Et passasjertog kolliderte med et møtende godstog i Hellas natt til 1. mars. 57 ble drept og flere titalls passasjerer ble skadet.

Et passasjertog kolliderte med et møtende godstog i Hellas natt til 1. mars. 57 ble drept og flere titalls passasjerer ble skadet.

Vaggelis Kousioras / AP / NTB

Det greske raseriet: Jernbaneulykken var en ventet katastrofe

SKURRER: – Det høres ikke ­veldig miljøvennlig ut å sende reklamen til Oslo for klarlegging og deretter tilbake hit for omdeling, sier Irene Kvammen på postreklamesenteret i Stavanger.

SKURRER: – Det høres ikke ­veldig miljøvennlig ut å sende reklamen til Oslo for klarlegging og deretter tilbake hit for omdeling, sier Irene Kvammen på postreklamesenteret i Stavanger.

Alf Ragnar Olsen

Irene sin jobb i Posten flyttes til Oslo: – Ikke særlig miljøvennlig


Flere saker