JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Bemanningsbyrå

Mange håper innleie-forbudet blir en ny start for byggebransjen

Stortinget vedtok mandag kraftige innstramminger for bemanningsbransjen, til jubel fra fagbevegelsen. Men regjeringspartiene og Høyre åpner for unntak i helseforetakene.
Kampen mot innleie i byggebransjen har pågått i årevis. Bildet er fra en politisk streik 15. november 2017.

Kampen mot innleie i byggebransjen har pågått i årevis. Bildet er fra en politisk streik 15. november 2017.

Eline Lønnå

torgny@lomedia.no

eline@lomedia.no

– En utrolig viktig seier for norsk arbeidsliv. Vi håper at dette er startskuddet for en ny kurs i byggebransjen.

Det sier fagforeningsleder for bygningsarbeiderne i Oslo, Joachim Espe, etter at Stortinget mandag kveld vedtok et forbud mot innleie i byggebransjen rundt Oslofjorden.

Vedtaket kommer etter en årelang kamp fra fagforeningenes side, inkludert flere runder med politiske streiker.

Bemanningsbransjen er forhatt av store deler av fagbevegelsen, mens arbeidsgiversiden har omfavnet den.

Fagbevegelsen mener at bemanningsbransjen gir utrygge ansettelser og usikker inntekt, at det er den enkelte ansatte som betaler en høy pris for «fleksibiliteten».

Arbeidsgiverne har omfavnet bransjen fordi den gir store muligheter for bedriftene til å opp- og nedbemanne raskt.

– Nå bør vi se en omlegging av sysselsettingsstrategien i byggebransjen. Vekk fra lavlønnskonkurranse og over til satsing på faste stillinger, produktivitet og kompetanse, sier Espe.

Fagforeningsleder Joachim Espe har stått på barrikadene for et forbud i mange år. Han var glad da vedtakene endelig kom i Stortinget mandag.

Fagforeningsleder Joachim Espe har stått på barrikadene for et forbud i mange år. Han var glad da vedtakene endelig kom i Stortinget mandag.

Håvard Sæbø

Han påpeker at et innleieforbud vil påvirke hele bransjen positivt, men sier at fagforeningene er forberedt på at det vil komme forsøk på omgåelser.

– Det vil vi i så fall være klare til å ta opp kampen mot, sier Espe.

– Rett forslag i rett tid

Under debatten i Stortinget mandag, delte salen seg klart i to. Det var Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Rødt som sørget for flertall for innstrammingene.

Mange representanter tok ordet, men det var bare én bygningsarbeider. Det var LOs 2. nestleder Steinar Krogstad som er vararepresentant for Arbeiderpartiet i Sør-Trøndelag.

Han avviste at et forbud mot innleie i byggebransjen i Oslo-regionen, kommer til å skape problemer.

– Jeg har sjøl 25 år i byggebransjen før innleien tok av i 2005. Det gikk det også. Vi klarte å håndtere det. Det var betydelig bedre da enn det var i ettertid. Det her er altså rett forslag til rett tid. Det skulle ha kommet før, men nå er dagen her, og det er bra.

Steinar Krogstad har mange års erfaring som tillitsvalgt i byggebransjen. Mandag var han med på å vedta forbud mot innleie i bransjen i Oslofjord-området.

Steinar Krogstad har mange års erfaring som tillitsvalgt i byggebransjen. Mandag var han med på å vedta forbud mot innleie i bransjen i Oslofjord-området.

Jan-Erik Østlie

Høyre-bekymring og rød glede

For Høyre og Frp, med støtte fra Venstre, Miljøpartiet De Grønne og KrF, advarte mot at innstrammingene ville legge stein til byrden for et allerede hardt prøvet næringsliv.

– Å forholde seg til virkeligheten bør være en viktig rettesnor for politikere, og det gjør ikke flertallet her, sa Høyres Anna Molberg. Hun mente det nå vil bli mye vanskeligere for bedrifter å planlegge hvis de har et variabelt arbeidskraftbehov. Frp påpekte at ansatte i bemanningsbyråer risikerer å miste tidligpensjonen AFP når de mister jobben i byrået som følge av forbudet.

Høyresidens bekymringer nådde imidlertid ikke opp da det kom til votering. Og på rødgrønn side var det mange som var glade.

– Et velordna arbeidsliv er en forutsetning for et trygt familieliv, sa Sps Per Olaf Lundteigen, som har vært saksordfører.

Rødts Mimir Kristjansson og SVs Kirsti Bergstø takket begge regjeringa for å ha drevet fram innstrammingene i arbeidsmiljøloven.

– Vi tar veldig mange skritt i riktig retning i dag. Et fantastisk grasrotarbeid har gjort at dette historiske forbudet nå kommer på plass, sa Bergstø.

– Veldig viktige innstramminger som legger grunnlaget for et tryggere og mer stabilt arbeidsliv, sa Kristjansson.

Innleieforbud

Begrensninger av bemanningsbransjen var en kampsakene den rødgrønne sida vant stortingsvalget på.

Fram til nå har det vært lov å leie inn arbeidskraft fra bemanningsbyrå hvis det er et midlertidig behov. Denne muligheten blir nå fjernet.

En annen viktig del av vedtaket, er altså å forby bemanningsbransjen i byggebransjen i Oslofjordområdet.

Skille mellom innleie og entreprise

Videre blir det gjort tydeligere hvor grensa går mellom innleie og entreprise.

Det kan være en utydelig grense mellom å leie inn arbeidskraft fra et bemanningsbyrå, og det å leie inn et firma som underentreprenør.

Enkelte kreative selskap har utviklet det som kalles en «bemanningsentreprise». Hvor underentreprisen går ut på å leie inn arbeidskraft.

Dette blir det slutt på nå. I en ny paragraf i arbeidsmiljøloven blir det spesifisert at for at et oppdrag skal kalles entreprise, må arbeidsgiver ha ledelsen av arbeidet og ansvaret for resultatet.

Mye lest: Her er de nye satsene for kjøregodtgjørelse

Høyre og Frp imot

Det ble også vedtatt at en utleid arbeidstaker kan ha rett til fast stilling i bedriften hen er utleid til etter tre år.

SV og Rødt støtter regjeringas forslag.

Videre skal det opprettes en egen godkjenningsordning for bemanningsbyrå. I dag er det kun en registreringsordning for bemanningsbyråer.

Departementet har gått inn for at det blir innført en godkjenningsordning tilsvarende den som er i bilpleie- og renholdsbransjen. Dette vil innebære at bemanningsbyråene vil få krav om bedriftshelsetjeneste, skriftlige arbeidsavtaler, vernetjeneste og yrkesskadeforsikringer.

Ja til utleie av helsepersonell

Det forslaget som har vært mest omstridt fram mot stortingsbehandlinga er forslaget om å gi dispensasjon for å leie inn helsepersonell og tidsbegrenset spesialkompetanse.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Høyre sikret flertall for dette forslaget.

Dette er et forslag som fagbevegelsen har reagert på.

– Det blir ikke flere helsearbeidere i Norge om noen av dem ansettes i et bemanningsbyrå, sa leder i Fagforbundet Mette Nord nylig til FriFagbevegelse.

Hun forteller om aggressive bemanningsbyråer som rekrutterer helsearbeidere fra det offentlige. De lokker med bonuser og muligheten for å jobbe når de selv ønsker. Slik tappes det offentlige for arbeidskraft, som må leies tilbake for dyre penger.

Strammet inn

Gjennom stortingsbehandlingen er muligheten for innleie til helseforetakene og fra konsulentbransjen blitt strammet inn.            

– Muligheten for slik innleie skal være strengt avgrenset, og bare skje etter drøfting med de tillitsvalgte, sier stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Trine Lise Sundnes.

Sundnes er ellers svært glad for helheten i de nye bestemmelsene.

– Det blir gjennomført store endringer, som styrker arbeidstakerens rettigheter til å bli direkte ansatt hos sin arbeidsgiver.

Bør tråkke på bremsen

– Det er uforståelig at regjeringa ikke vil sette en stopper for at det offentlige er storforbruker av kommersielle bemanningsbyråer. Å åpne for unntak i helse er helt feil vei å gå, sier Rødts stortingsrepresentant Seher Aydar.

Hun er medlem i helse- og omsorgskomiteen.

Aydar viser til at helsevesenet altfor lenge har lent seg på innleie fra bemanningsbyråer.

– Nå hadde regjeringa muligheten til å tråkke ned bremsen, men i stedet åpner de opp for unntak for helse i de nye innleiebestemmelsen.

Kommentar: «Få renholderne ut av bøttekottene og inn i fellesskapet»

Annonse

Flere saker

Annonse