JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Mer konkurranse i taxi-næringen: Hareide vil ikke utsette frislippet

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) gir ingen utstrakt hånd til drosjenæringen.
HOLDER SEG TIL PLANEN: Samferdselsminister Knut Arild Hareide kommer ikke med noen utstrakt hånd til drosjenæringen.

HOLDER SEG TIL PLANEN: Samferdselsminister Knut Arild Hareide kommer ikke med noen utstrakt hånd til drosjenæringen.

Martin Guttormsen Slørdal

helge@lomedia.no

En samlet taxi-næring har levert et opprop hvor de krever at frislippet utsettes enda en gang.

Regjeringen har allerede utsatt endringene i drosjereguleringen en gang - til 1. november 2020. LO, YS, NHO Transport, Fellesforbundet, Yrkestrafikkforbundet og Norges Taxiforbund har imidlertid alle et sterkt ønske om at lovendringen utsettes, eller i verste fall justeres.

Blant annet frykter drosjeeier Anne Karlsen Hove, som har kjørt drosje i 34 år, et mye mer uryddig drosjemarked med enda flere aktører. Hun tror det blir vanskeligere for kundene å orientere seg i bestillingsmarkedet, med nye konkurrenter som driver på en helt annen måte.

– Korona-pandemien har rammet oss sterkt. Loven skulle tre i kraft 1. juli, men ble utsatt til 1. november. Det er også for tidlig, mener Hove.

Les også: Anne har kjørt drosje i 34 år. Fra 1. november er det fritt fram for å konkurrere om jobben hennes

Vil du lytte?

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har spurt samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) om statsråden vil lytte til taxinæringa som han mener er i en fortvilet situasjon, og utsette regjeringens planlagte deregulering av taximarkedet.

Svaret er nei.

Hareide viser til at det i så tilfelle må bestemmes av Stortinget.

– Jeg mener regjeringen ga Stortinget et godt grunnlag for å vurdere spørsmålet om utsatt iverksettelse av den nye drosjereguleringen, og forholder meg til Stortingets lovvedtak fra juni i år om at endringene skal tre i kraft 1. november 2020, skriver han i svaret på det skriftlige spørsmålet til Trygve Slagsvold Vedum.

Hareide påpeker at drosjenæringen som mange andre næringer er i en vanskelig situasjon som følge av utbruddet av covid-19.

– Virusutbruddet førte til store fall i etterspørselen etter drosjetjenester. Jeg er oppmerksom på at etterspørselen etter drosjetjenester ikke er tilbake på nivået fra før utbruddet av covid-19, og at dette har innvirkning på aktørene i næringen, skriver han i svaret.

Samtidig viser han til at tidspunktet for iverksettelse av ny drosjeregulering er fastsatt i lov, og bare kan endres av Stortinget.

Les også: Sp-lederen krever at regjeringen utsetter frislippet av taxier: – Det er snakk om tusenvis av arbeidsplasser

Grundig vurdering

Regjeringen har ifølge Hareide gjort en grundig vurdering av hvor lang utsettelsen burde være.

– Høringsinstansene hadde ulike synspunkt på dette spørsmålet. Det var viktig for regjeringen å bidra til at drosjetilbudet ikke forvitret helt som følge av covid-19-utbruddet, og til at det også på sikt ville være et godt drosjetilbud i hele landet. Regjeringen la i vurderingen også vekt på å gi fylkeskommunene og Statens vegvesen tilstrekkelig tid til forberedelser, og på at utsettelsen ikke skulle få for store konsekvenser for aktører som hadde planlagt å gå inn i markedet under de nye reglene, skriver Knut Arild Hareide i svaret.

– I forslaget til Stortinget ble det vist til at en utsettelse på fire måneder ville gi en god balanse mellom hensynet til de som ønsker regelverket utsatt, og de som ønsker iverksettelse så snart som mulig. Det ble fremhevet at utsettelsen skulle ivareta både at det er usikkert hvor lenge tiltakene og virkningene av covid-19-utbruddet vil vare, og at det er ønskelig å legge til rette for nye aktører og for at de lovendringene Stortinget har vedtatt blir gjennomført så raskt som mulig, fastslår Knut Arild Hareide.

Annonse
Annonse