JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Leif Martin Kirknes

Nå skal det svi mer å si opp jobben

Arbeidstakerorganisasjonen YS og opposisjonen på Stortinget reagerer kraftig på at regjeringen igjen kutter i ytelsene til arbeidsledige.22.10.2020
15:04
22.10.2020 15:04

– Regjeringen innførte for litt siden strengere regler for arbeidsavklaringspenger. I tillegg ble feriepengeopptjeningen på dagpenger fjernet. Nå opplever de arbeidsledige en ytterligere innstramming. Dette gjør det enda vanskeligere for dem som befinner seg i ytterkanten av arbeidslivet, sier YS-leder Erik Kollerud og legger til:

– Regjeringen demonstrerer nok en gang en overdreven tro på at økonomiske sanksjoner og innstramminger skal dytte folk riktig vei. Det mener vi er feil strategi.

Regjeringen vil endre reglene for særaldersgrenser: – Det kan tvinge mange over på uførepensjon, mener LO-topper

Skal svi mer økonomisk

YS reagerer sterkt på innstrammingen i dagpengeordningen som regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2021. Av budsjettet går det fram at det nå skal svi mer økonomisk å si opp jobben. I dag er det slik at om du sier opp jobben selv, kan du motta dagpenger når det har gått tre måneder. Nå vil regjeringen forlenge denne perioden til fire og en halv måned.

YS mener det fortsatt bør være slik at man ikke kan gå rett over på dagpenger om man sier opp jobben selv, men de er sterkt imot innstrammingen og mener den kan gi uheldige konsekvenser.

– Noen ganger ender man rett og slett opp i feil jobb. Hvis man ser at man ikke får utrettet noe særlig i den jobben man har, kan alle være tjent med at man sier opp, søker nye jobber og kommer seg videre. Straffes folk for hardt for å si opp selv, vil de bli gående lenger i arbeidsforhold som ikke fungerer. Det er lite produktivt for samfunnet, sier Kollerud.

Feriepengene er utrygge, det haster å endre loven, mener LO

I budsjettet står det: «Det er rimelig at de som selv kan lastes for at de er blitt arbeidsløse, eller for at de forblir uten arbeid, selv bærer en stor del av den økonomiske byrden ved å være uten arbeidsinntekt. For å ytterligere understreke ansvaret for egen arbeidsløshet, foreslår regjeringen å skjerpe sanksjonene i dagpengeordningen fra 1. januar 2021.»

Kollerud skjønner ikke hva regjeringen vil oppnå med forslaget, foruten å spare penger.

– Arbeidskonflikter er også en viktig årsak til helseproblemer og sykefravær. Vi skulle selvfølgelig gjerne ha sett at alle konflikter lar seg løse på arbeidsplassen, men slik er det altså ikke alltid. For strenge regler ved frivillig oppsigelse kan føre til at flere enn nødvendig mottar helserelaterte ytelser, sier Kollerud.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

YS-leder Erik Kollerud

YS-leder Erik Kollerud

YS

YS skjønner heller ikke hvorfor regjeringen i budsjettet «legger vekt på» at det såkalte mobilitetsskravet i dagpengeregelverket «skal håndheves strengt og konsekvent».

– Regelen er der i dag, og praktiseres skjønnsmessig, sier Kollerud.

Nav-sjefen ber langtidspermitterte vurdere nytt yrkesvalg

Ministeren oppklarer

Mobilitetskravet innebærer at du som mottaker av dagpenger må være villig til å ta ethvert arbeid hvor som helst i landet. Det finnes unntak fra denne regelen. Er du over 60 år eller har helseproblemer, er det ikke et krav at du må flytte over store avstander. Dette gjelder også om du har ansvar for barn under ett år, har eneansvar for barn til og med sjuende klasse eller har pleietrengende i nær familie.

Arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H) understreker overfor Dagsavisen at ordlyden i budsjettet ikke innebærer noen innskjerping i praksis når det gjelder mobilitetskravet.

– Reglene for å motta dagpenger er strenge i dag, ved at man skal være reell arbeidssøker. Det er et mål at regler blir praktisert konsekvent. Samtidig har regjeringen gjort dagpengereglene mer fleksible på andre områder, for eksempel ved at det er blitt mulig å kombinere studier og dagpenger fram til sommeren, mens vi jobber med permanente endringer i dagpengeregelverket, skriver Asheim i en epost til Dagsavisen.

Kollerud understreker at det er summen av alle innstrammingene regjeringen har gjort de siste årene, som gjør at arbeidstakerorganisasjonen nå reagerer.

– Den nordiske modellen bygger på at vi har en omfattende velferdsstat som gir trygghet og hjelper folk som blir arbeidsledige. Det fører til fleksibilitet og høy grad av omstillingsevne. Den siste innskjerpelsen føyer seg inn i en trend som fører til at hele velferdsmodellen blir mindre trygg for den enkelte, sier YS-lederen.

Mens topplønte i staten fikk 5.700 kroner mer i lønn, fikk resepsjonsvakt Marit 1.700: – Jeg ble så irritert

Rødt og SV reagerer

Flere av opposisjonspartiene på Stortinget er også sterkt imot regjeringens nye innstramming i dagpengeordningen.

– Regjeringen er påfallende kreative når de øker straffen for de såkalt selvforskyldt ledige i en tid der arbeidsløsheten er rekordhøy. Det er rimelig drøyt å stramme til arbeidslinja i en tid der det mangler arbeid, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes og legger til:

– Regelverket er allerede veldig strengt i dag. Tre måneder uten lønn er et dramatisk kutt i inntekt for de fleste. Det er vanskelig å se for seg hvordan vanlige folk skal klare seg i fire og en halv måned uten inntekt.

Han mener det er et problem at regelverket ikke tar hensyn til alle dem som av ulike grunner ser seg nødt til å si opp jobben.

– For eksempel fordi de er utsatt for sosial dumping eller trakassering. Denne innstrammingen kommer på toppen av alle andre kutt for arbeidsledige, sier Moxnes.

SV reagerer også på regjeringens kutt i dagpengeordningen.

– Vi er helt enige med YS. Det strammes til litt og litt, og nå ser hele systemet for dagpenger ganske annerledes ut enn tidligere. Det er ikke lenger et system som støtter opp om folk, sier SVs Solfrid Lerbrekk.

Kompetanse Norge foreslår blå resept for folk uten jobb

– Berører ikke det store flertallet

På spørsmål om hvorfor regjeringen forlenger ventetida før man kan motta dagpenger, svarer arbeids- og sosialminister Asheim:

– Regjeringen mener det er rimelig at de som er frivillig arbeidsledige, eller som uten rimelig grunn takker nei til jobb eller arbeidsmarkedstiltak, bærer en større del av inntektstapet knyttet til dette. Dette er noe regjeringen gjør for at det skal lønne seg litt mindre over litt lengre tid å ikke delta i verken jobb eller alle de arbeidstiltakene vi har. Forslaget gjelder personer som for eksempel selv sier opp og som deretter søker dagpenger, og endringen berører ikke det store flertallet av dagpengemottakerne.

I tillegg til å forlenge ventetida for dem som har sagt opp jobben, vil regjeringen også skjerpe sanksjonene overfor dem som uten rimelig grunn ikke følger kravene for å motta dagpenger. Det kan for eksempel være å si nei til en jobb eller ikke å delta på et arbeidsmarkedstiltak. Arbeidstakeren vil da miste dagpengene i tre måneder, såkalt tidsbegrenset bortfall. Regjeringen foreslår nå at denne tidsbegrensede perioden økes til fire og en halv måned.

22.10.2020
15:04
22.10.2020 15:04Mest lest

I lønnsoppgjøret skal de største tilleggene gis til de som har lavest lønn, ifølge LO.

I lønnsoppgjøret skal de største tilleggene gis til de som har lavest lønn, ifølge LO.

colourbox.com

Om lønna di er lav nok, kan du vente deg ekstra penger

Erfarne butikkansatte som Nadine Tomi får 15.600 kroner mer i året fra 1. februar.

Erfarne butikkansatte som Nadine Tomi får 15.600 kroner mer i året fra 1. februar.

Brian Cliff Olguin

Kraftig lønnshopp for butikkansatte FØR lønnsoppgjøret

Colourbox.com

33.000 pensjonister taper tusenvis av kroner: – Det holder bare ikke

Hugo Lorentsen, som har jobbet i Drytech i 17 år, anbefaler mest husets kylling i karri. Maten pakkes for hånd og alt er nøye sjekket.

Hugo Lorentsen, som har jobbet i Drytech i 17 år, anbefaler mest husets kylling i karri. Maten pakkes for hånd og alt er nøye sjekket.

Erlend Angelo

«Magisk» norsk mat har mettet soldater og turgåere i tre tiår

Bredtveit fengsel ble nok en gang åsted for selvmord sist helg.

Bredtveit fengsel ble nok en gang åsted for selvmord sist helg.

Eirik Dahl Viggen

Fengselsbetjent etter selvmord på Bredtveit: – Dette er traumatisk

USIKRE TIDER: Martin Rask, Anne Sofie Ovesen, Hans-Petter Løksti, Inger Berit Ludvigsen, Eirik Føre, Martin Andreassen, Titajoa Kaeeyoo, Terje Olsen, Rita Jakobsen og Inger Andreassen håper de som ønsker å fortsette i Posten, får tilbud om ny jobb.

USIKRE TIDER: Martin Rask, Anne Sofie Ovesen, Hans-Petter Løksti, Inger Berit Ludvigsen, Eirik Føre, Martin Andreassen, Titajoa Kaeeyoo, Terje Olsen, Rita Jakobsen og Inger Andreassen håper de som ønsker å fortsette i Posten, får tilbud om ny jobb.

Alf Ragnar Olsen

Bodø-terminalen har skrumpet inn fra 80 til 13 årsverk på to år

Veien fram til i dag har vært lang og full av skam og vonde følelser for Martine. Nå føler hun at hun kan puste.

Veien fram til i dag har vært lang og full av skam og vonde følelser for Martine. Nå føler hun at hun kan puste.

Eivind Senneset

Martines første dag på jobb på jentenavn

I fjor streika ansatte i mange private barnehager for å bli med i tidligpensjonsordninga Fellesordninga for avtalefestet pensjon.

I fjor streika ansatte i mange private barnehager for å bli med i tidligpensjonsordninga Fellesordninga for avtalefestet pensjon.

Bjørn A. Grimstad

Flere skal få tidligpensjon – men ny AFP kommer heller ikke i år

– Norge er ikke vaksinert mot splittelse. Vi kan ikke ta demokratiet og våre verdier for gitt, sier kvinnen som nesten ble drept for det hun tror på. Terroristen på Utøya skjøt Libak i hendene, i kjeven og i brystet.

– Norge er ikke vaksinert mot splittelse. Vi kan ikke ta demokratiet og våre verdier for gitt, sier kvinnen som nesten ble drept for det hun tror på. Terroristen på Utøya skjøt Libak i hendene, i kjeven og i brystet.

Hanna Skotheim

Ina Libak hørte folk si Nav møtte dem med mistillit. Da hun selv måtte ringe, fikk hun en aha-opplevelse

– Det er synd at vi måtte ut i media for at de skulle bestemme seg for å gjennomføre et tilsyn, sier Joakim Johnsen.

– Det er synd at vi måtte ut i media for at de skulle bestemme seg for å gjennomføre et tilsyn, sier Joakim Johnsen.

Brian Cliff Olguin

Sjefen trakasserte Joakim og kollegaene i fylla: Nå ser Arbeidstilsynet på saken

Arbeidsmiljøloven sier at nattarbeid, som defineres som arbeid mellom klokka 21 og 06, ikke er tillatt med mindre «arbeidets art gjør det nødvendig». Men det gjelder ikke ansatte i varehandelen. (Illustrasjonsfoto)

Arbeidsmiljøloven sier at nattarbeid, som defineres som arbeid mellom klokka 21 og 06, ikke er tillatt med mindre «arbeidets art gjør det nødvendig». Men det gjelder ikke ansatte i varehandelen. (Illustrasjonsfoto)

André Kjernsli

Skal vurdere om butikkansatte kan jobbe etter klokka 21 om kvelden

«Mrs. Chatterjee vs. Norway» har premiere 17. mars. Bufdir forbereder seg på debatten

«Mrs. Chatterjee vs. Norway» har premiere 17. mars. Bufdir forbereder seg på debatten

Skjermdump

Bollywood-film om norsk barnevernssak drar fagfolk til kinoen

Klubbleder Mohammed Malik ved Tine i Oslo mener det er oppsiktsvekkende at noen må streike for tariffravtale i 2023. Derfor er klubben klar for sympatistreik.

Klubbleder Mohammed Malik ved Tine i Oslo mener det er oppsiktsvekkende at noen må streike for tariffravtale i 2023. Derfor er klubben klar for sympatistreik.

Erlend Angelo

Stanser varelevering til Oslo-restaurant: – Ønsker å vise vår støtte til de streikende

Det kan bli streik ved et av fartøyene som er tilknyttet Ekofisk-feltet i Nordsjøen. Industri Energi mener det foregår sosial dumping og krever tariffavtale.

Det kan bli streik ved et av fartøyene som er tilknyttet Ekofisk-feltet i Nordsjøen. Industri Energi mener det foregår sosial dumping og krever tariffavtale.

ConocoPhillips Company

Det kan bli streik i Nordsjøen: – Dette er sosial dumping

– Jeg kan ikke si noe annet enn at jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven med å lede dette fantastiske forbundet med de beste folkene, sier Geir Ove Kulseth.

– Jeg kan ikke si noe annet enn at jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven med å lede dette fantastiske forbundet med de beste folkene, sier Geir Ove Kulseth.

Leif Martin Kirknes

Geir Ove Kulseth vant en uhyre jevn lederkamp. Her er reaksjonene

En kampklar Christopher Beckham er villig til å streike for at lønna skal øke mer enn prisene.

En kampklar Christopher Beckham er villig til å streike for at lønna skal øke mer enn prisene.

Leif Martin Kirknes

Beckham provosert etter lønnsfest-utspill. Nå varsles det streik

De to barnehagene ble drevet henholdsvis i andre etasje på bygningen til venstre og over garasjen til høyre. Leieforholdene ble avsluttet for over et år siden. Huseieren, som fortsatt benytter huset som bolig og også gjorde det i utleieperioden, har ikke fått kritikk i forbindelse med saken.

De to barnehagene ble drevet henholdsvis i andre etasje på bygningen til venstre og over garasjen til høyre. Leieforholdene ble avsluttet for over et år siden. Huseieren, som fortsatt benytter huset som bolig og også gjorde det i utleieperioden, har ikke fått kritikk i forbindelse med saken.

Bjørn A. Grimstad

Stengte «uforsvarlige» barnehager – eieren tjente millioner

De ansatte krever at klinikkleder Bjørn Bendz og avdelingsleder Arnt Fiane fratrer sine stillinger umiddelbart.

De ansatte krever at klinikkleder Bjørn Bendz og avdelingsleder Arnt Fiane fratrer sine stillinger umiddelbart.

Lise Åserud / NTB

Ansatte ved Oslo-sykehus krever at ledelsen går av

Randi Knutli (t.h) anbefaler andre som står i omstillingsprosesser å undersøke jobbmulighetene utenfor Posten. Posten har støtteordninger for de som tar ny jobb andre steder eller vil omskolere seg. – Det er et knallgodt råd, og ordningene er gode, sier leder Judith Olafsen i Fagforbundet Post Nord-Norge.

Randi Knutli (t.h) anbefaler andre som står i omstillingsprosesser å undersøke jobbmulighetene utenfor Posten. Posten har støtteordninger for de som tar ny jobb andre steder eller vil omskolere seg. – Det er et knallgodt råd, og ordningene er gode, sier leder Judith Olafsen i Fagforbundet Post Nord-Norge.

Alf Ragnar Olsen

Da jobben sto i fare, startet Randi på et helt nytt eventyr

SKURRER: – Det høres ikke ­veldig miljøvennlig ut å sende reklamen til Oslo for klarlegging og deretter tilbake hit for omdeling, sier Irene Kvammen på postreklamesenteret i Stavanger.

SKURRER: – Det høres ikke ­veldig miljøvennlig ut å sende reklamen til Oslo for klarlegging og deretter tilbake hit for omdeling, sier Irene Kvammen på postreklamesenteret i Stavanger.

Alf Ragnar Olsen

Irene sin jobb i Posten flyttes til Oslo: – Ikke særlig miljøvennlig


Flere saker