JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
– Jeg har ikke vunnet fram på alle punkter, men jeg er glad for hovedkonklusjonen, sier avdelingslederen i Nav Vestland om dommen. (Illustrasjonsfoto)

– Jeg har ikke vunnet fram på alle punkter, men jeg er glad for hovedkonklusjonen, sier avdelingslederen i Nav Vestland om dommen. (Illustrasjonsfoto)

Ole Palmstrøm

Arbeidsmiljøloven:

Nav dømt for å ha trakassert mellomleder

En avdelingsleder i Nav Vestland har gjennom en årrekke vært utsatt for trakassering og annen upassende atferd fra arbeidsgivers side, ifølge en dom fra Bergen tingrett.09.10.2020
15:05
09.10.2020 15:27

aurora@lomedia.no

I dommen som falt tirsdag denne uken, fikk avdelingslederen i Nav Vestland medhold i at han har «vært utsatt for trakassering eller annen utilbørlig atferd i sitt arbeidsforhold i Nav i strid med arbeidsmiljøloven». Staten ved Nav dømmes til å betale sakskostnader på drøyt 560.000 kroner. Retten konkluderte imidlertid med at mannen ikke hadde økonomisk tap og han fikk ikke erstatning.

I Bergen tingrett anførte LO-advokat Rune Lium på vegne av mannen, at det var 15 enkelthendelser av trakasserende art. I åtte av tilfellene har retten kommet til at det ikke er grunnlag for å rette kritikk mot Nav.

– Det har vært mye konflikt. Men retten har kommet fram til at to enkelthendelser isolert sett er trakassering, som blant annet innebærer utfrysing på arbeidsplassen, og at det i tillegg er en serie av hendelser med uforsvarlig saksbehandling, sier Lium.

– Jeg har ikke vunnet fram på alle punkter, men jeg er glad for hovedkonklusjonen, sier avdelingslederen i Nav Vestland om dommen til FriFagbevegelse. Avdelingslederen har bedt om å få være anonym av hensyn både til seg selv og kolleger på arbeidsplassen.

– Nav har mottatt dommen og sammen med Regjeringsadvokaten vil vi sette oss godt inn i rettens vurderinger før vi beslutter hva vi vil gjøre. Utover dette har vi ingen kommentar, sier Gunvor J. Sverdrup, avdelingsdirektør i HR-juridisk i Nav, i en epost til FriFagbevegelse.

Eskalerende konflikt

I dommen, som er på hele 51 sider, omtaler retten arbeidsmiljøet i mannens avdeling som uforsvarlig – både for saksøker, deler av ledelsen og for underordnede medarbeidere – med en stadig eskalerende konfliktsituasjon.

I dommen kommer det fram at mannen siden 2013 blant annet har opplevd forsøk på å frata ham avdelingslederstillingen, både i en omorganisering og ved bruk av ordensstraff. Han har blitt pålagt å bytte arbeidssted nesten umiddelbart, og han har blitt utsatt for det retten kaller utfrysing, med det resultat at han mistet den innflytelsen han som avdelingsleder skulle hatt.

– Det har vært mye konflikter på arbeidsplassen. Men når arbeidsgiver står i en konflikt, er det arbeidsgiver som har ansvar for å finne gode løsninger. Og når arbeidsgiver er en del av konflikten, som i dette tilfellet, er det problematisk, sier advokat Lium.

Overlege: – På sitt verste gjør Nav folk sykere

– Må være forsiktig hele tiden

Avdelingslederen forteller at det har vært krevende å stå i denne prosessen i sju år.

– Du vet aldri hva som skjer rundt neste hjørne, sier han.

Mannen som er medlem i Norsk Tjenestemannslag (NTL), har vært ansatt i ulike roller i Nav gjennom flere tiår, og fikk en avdelingslederstilling for mer enn ti år siden. Under hovedforhandlingen i retten er han av nesten alle vitnene beskrevet som en faglig dyktig, kunnskapsrik og engasjert medarbeider. Samtidig har både underordnede medarbeidere, ledere på samme nivå og hans overordnede beskrevet gjentakende og vedvarende utfordringer med kommunikasjonsform og samarbeidsevner.

Avdelingslederen forteller at han har vært opptatt av å skille mellom konflikten og den jobben han skal gjøre.

– Det er sånn jeg har overlevd i hverdagen. Jeg har fokusert på at når du jobber i Nav, har du et samfunnsoppdrag. Det må du bidra til å løse, selv om du har en krevende situasjon med arbeidsgiver, sier han og fortsetter:

– Men det har vært krevende uansett. Når du står i en konflikt, må du være forsiktig hele tiden med tanke på det du sier og gjør, for det du sier blir gjerne oppfattet i verste mening og kan bli brukt mot deg.

Mye lest: Nav nektet alenepappa Rune AAP: – Det knekte økonomien min

Bør gis mulighet til å rette opp eventuelle feil

Saken som gikk over seks dager i Bergen tingrett, er den fjerde rettslige prosessen han er involvert i med arbeidsgiver.

Det hele skal ha startet i 2013 i forbindelse med at avdelingslederen var ansvarlig for å fronte en prosess med innstramninger i såkalte skjermede virksomheter, i Bergen kommune. Kommunen som var eier av disse virksomhetene, uttrykte misnøye med avdelingslederens måte å håndtere denne prosessen. Fylkesdirektøren i Nav gikk da inn og fjernet ham fra den rollen, og ifølge avdelingsdirektøren skjedde det uten forvarsel.

– Når noe slikt skal gjøres, er det krav om at man gjennomfører drøftinger og samtaler i forkant. Arbeidstaker bør også gis mulighet til å rette opp eventuelle feil. Det skjedde ikke, sier LO-advokaten.

Det neste som skal ha skjedd, var at ledelsen omorganiserte ham bort fra stillingen som avdelingsleder.

– Da dette skjedde i 2014, gikk han til sak, og gjennom et forlik fikk han beholde jobben som avdelingsleder og han fikk dekket saksomkostninger, sier Lium.

Fått med deg denne? Nav brukte over to år på å behandle AAP-saken til Irene (39)

Over grensen for hva han må tåle

Så i 2015 oppsto en konflikt mellom ham og nærmeste leder, som senere resulterte i at avdelingslederen ble «permittert med lønn», noe som i realiteten var en suspensjon, ifølge retten. I forbindelse med denne konflikten med nærmeste leder, ble det en fredag i oktober fattet vedtak om at avdelingslederen skulle flyttes til et annet arbeidssted, i lavere stilling – som såkalt ordensstraff, en form for straff som kan gis tjenestemenn i staten – med virkning påfølgende mandag.

– Men reglene i staten er at ordensstraff ikke har virkning før klagefristen er utløpt, før en eventuell klagesak er avgjort, eller om det blir rettssak, ikke før domstolen har avgitt dom, forklarer Lium.

Tillitsvalgte i NTL prøvde på vegne av avdelingslederen å informere om at ordensstraff ikke kunne iverksettes før klagen var ferdig behandlet, og varslet at han kom til å møte på sin vanlige arbeidsplass denne mandagen. Da avdelingslederen fulgte rådet fra NTL og møtte opp på sin arbeidsplass den dagen, ble han kalt inn til møte med fylkesdirektøren. I møtet fikk han vite at det ble ansett som ordrenekt at han møtte opp i den vanlige avdelingen, i stedet for på det nye arbeidsstedet.

– Da han i 2015 fikk varsel om ordensstraff og gikk til sak for å få kjent suspensjonen ugyldig, vant han fram i retten og ble tilkjent sakskostnader, sier Lium.

I den ferske dommen fra Bergen tingrett, kommer det fram at retten mener saksbehandlingen i dette tilfellet har vært uforsvarlig, og har karakter av så grove feilvurderinger at den objektivt sett har hatt til virkning å krenke avdelingslederen.

«Etter rettens vurdering har ledelsen i Nav ved sin opptreden her opptrådt utilbørlig overfor [saksøker] på en måte som overskrider grensen for hva han som arbeidstaker må tåle. En samlet rett finner derfor at dette tilfellet overstiger terskelen for trakasserende eller utilbørlig atferd alene … »

Stort intervju: Ulikhet er farlig, sier Harald Eia. Og forskjellene er større enn vi har trodd

Frosset ut på arbeidsplassen

– Da han kom tilbake til sin vanlige avdeling etter perioden på annet arbeidssted, begynte ledelsen med en utfrysningstaktikk, der han blant annet ble utelatt av en ansettelsesprosess og ikke fikk være med i møter i avdelingen. Han opplevde å bli vingeklipt som leder, sier advokat Lium.

«Flertallet … finner det påfallende at [saksøker] med sin lange erfaringsbakgrunn fra Nav generelt, og med tiltak/anskaffelser spesielt, ikke ble inkludert i de ovennevnte møtene. Flere av vitnene … har forklart at [saksøker] ikke ble involvert og inkludert i møter, og dette fremstår som en utfrysing av ham som har skjedd i flere sammenhenger. Flertallet finner at ekskluderingen har hatt til virkning å krenke verdighet, og at det ikke kan anses påregnelig at han ble utelatt fra disse møtene.»

Denne ekskluderingen kan isolert sett regnes som utilbørlig atferd, mener flertallet i retten.

Tom (62) kan ikke lenger leve av å være drosjesjåfør: – Jeg har kommet i den alderen der man ikke er til noen nytte mer. Alternativet å bli sosialklient eller minstepensjonist

Tror de fleste ville gitt opp

I tillegg til å vurdere om de enkelte forholdene isolert sett innebærer trakassering eller utilbørlig atferd, har tingretten vurdert om personalhåndteringen av og de ulike forholdene som det kan rettes kritikk for, samlet sett utgjør trakassering.

I dommen kommer det fram at retten ikke under noen av hendelsene har funnet at ledelsen i fylkeskontoret i Nav har hatt til hensikt å krenke saksøkeren.

Retten konkluderer likevel med at den samlede personalhåndteringen, når de kritikkverdige forholdene på arbeidsgivers side sees under ett, «har hatt til virkning å krenke verdighet utover det som kan anses påregnelig» og «overstiger terskelen for hva som kan anses som trakassering eller annen utilbørlig atferd etter arbeidsmiljøloven».

– Retten bruker sterke ord. Dette er en omfattende sak med mange detaljer, men det som er gjennomgående, er at når arbeidsgiver har truffet beslutninger, har de brutt grunnleggende saksbehandling om forhåndsvarsling og involvering. De har besluttet ting uten å involvere arbeidstaker, sier Lium.

– Jeg tenker at de fleste av oss ville gitt opp i en slik prosess, sier advokaten.

Avdelingslederen tror det kan være viktig også for andre som opplever vanskelige konflikter på arbeidsplassen, at han har stått i det.

– Jeg mener dette er en viktig sak. Jeg tror kanskje andre som opplever noe tilsvarende, bukker under og blir sykemeldt. Derfor kommer ikke flere slike saker opp for dagen. Så jeg tenker at denne saken har en misjon, og at jeg har stått i det og tatt denne kampen, kanskje har betydning for andre, sier han og fortsetter:

– Det andre kan lære av det jeg har opplevd, er hvor viktig det er å skille mellom konflikten og den jobben man skal utføre. Det er viktig å huske på at du har et oppdrag hvor du skal tjene andre.

Dommen er ikke rettskraftig. Staten v/Arbeids- og velferdsetaten har en måned fra dommen ble avsagt 6. oktober til å anke.

Pandemiforsker: – Det er alltid de som har minst fra før, som rammes hardest under kriser

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
09.10.2020
15:05
09.10.2020 15:27Mest lest

TETT PÅ: Regionsekretær Nils-Olav Nøss i HK har fulgt Monica C. Furuberg og saken hennes i et år.

TETT PÅ: Regionsekretær Nils-Olav Nøss i HK har fulgt Monica C. Furuberg og saken hennes i et år.

Brian Cliff Olguin

Monica påpekte feil og stilte spørsmål til sjefen. Så ble hun truet til å si opp

Ronja Jacobsson ønsker at flere arbeidsgivere skal satse på unge jobbsøkere, til tross for at de har mindre erfaring.

Ronja Jacobsson ønsker at flere arbeidsgivere skal satse på unge jobbsøkere, til tross for at de har mindre erfaring.

Emmie Olivia Kristiansen

Det siste året har Ronja (29) søkt på 379 jobber, men fått avslag på samtlige: – Jeg har følt meg verdiløs

Fremskrittspartiets førstekandidat i Oslo, Christian Tybring-Gjedde (arkivfoto).

Fremskrittspartiets førstekandidat i Oslo, Christian Tybring-Gjedde (arkivfoto).

Terje Pedersen, ANB

Katastrofe for Venstre og Frp i hovedstaden på fersk partimåling

Med Listhaug i lederstolen gjentar Frp-landsmøtet kravet fra Siv Jensens tale til landsstyret.

Med Listhaug i lederstolen gjentar Frp-landsmøtet kravet fra Siv Jensens tale til landsstyret.

Jan-Erik Østlie

Frp-landsmøtet «vedtok» å øke lønna for sykepleiere: – Ganske uvanlig, mener Fafo-forsker

OPP I LØNN: Vinmonopolet går så det suser. Nå går de ansatte opp i lønn.

OPP I LØNN: Vinmonopolet går så det suser. Nå går de ansatte opp i lønn.

Martin Guttormsen Slørdal

Vinmonopol-ansatte får betalt for rekordår

VINDU: Egle Rimdzuite og Mindaugas Giedraitis jobber sammen med vindusproduksjon i Nordland.

VINDU: Egle Rimdzuite og Mindaugas Giedraitis jobber sammen med vindusproduksjon i Nordland.

Tormod Ytrehus

Mange lokkes av norsk lønn, men Egle og Mindaugas ville ha mer fritid

Frode Alfheim mener tirsdagens debatt om tilknytningen til Acer er unødvendig.

Frode Alfheim mener tirsdagens debatt om tilknytningen til Acer er unødvendig.

Jan-Erik Østlie

Acer opp i Stortinget på nytt: – Det er nok omkamper nå, mener LO-topp

ØKT LØNN: LOs 1.sekretær Julie Lødrup og LO-leder Peggy Hessen Følsvik har fått lønna regulert med 2 prosent. Her fra det siste  digitale representantskapsmøte i LO.

ØKT LØNN: LOs 1.sekretær Julie Lødrup og LO-leder Peggy Hessen Følsvik har fått lønna regulert med 2 prosent. Her fra det siste digitale representantskapsmøte i LO.

Jan-Erik Østlie

Lønnsøkning for LO-ledelsen

FORBEREDELSER: Storbyuniversitetet Oslo Met står på listen over virksomheter som kan bli tatt ut i streik. Her fra forberedelsene i 2019; Ingvild Nordang (t.h.) som ledet LO Stats lokale streikekomité, sammen med Cecilia Novas (t.v.) og Amir Haghighi.

FORBEREDELSER: Storbyuniversitetet Oslo Met står på listen over virksomheter som kan bli tatt ut i streik. Her fra forberedelsene i 2019; Ingvild Nordang (t.h.) som ledet LO Stats lokale streikekomité, sammen med Cecilia Novas (t.v.) og Amir Haghighi.

Merete Jansen

Statsansatte henter fram streikevestene. Her er første streikeuttak

Målingen gjør SV-leder Audun Lysbakken optimistisk med tanke på høstens valg, selv om han vet at ikke noe kan tas for gitt.

Målingen gjør SV-leder Audun Lysbakken optimistisk med tanke på høstens valg, selv om han vet at ikke noe kan tas for gitt.

Jan-Erik Østlie

Opprykk for SV. Nå er partiet større enn Frp. Det gir solid rødgrønt flertall

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Jonas Gahr Støre (Ap) gjør det godt på spørreundersøkelsen blant Fellesforbundets medlemmer.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Jonas Gahr Støre (Ap) gjør det godt på spørreundersøkelsen blant Fellesforbundets medlemmer.

Leif Martin Kirknes og Jan-Erik Østli

Ap og Sp jevnstore blant Fellesforbundets medlemmer

Nye anslag sier at arbeidsledigheten vil bli på 3,5 prosent i år. Det er 0,4 prosentpoeng høyere enn det som ble anslått i fjor høst.

Nye anslag sier at arbeidsledigheten vil bli på 3,5 prosent i år. Det er 0,4 prosentpoeng høyere enn det som ble anslått i fjor høst.

Tormod Ytrehus

Regjeringen vil halvere permitteringstiden – tross anslag om høy ledighet

Den tidligere LO-lederen kan nevne flere eksempler på saker som er løst gjennom det fagligpolitiske samarbeidet.

Den tidligere LO-lederen kan nevne flere eksempler på saker som er løst gjennom det fagligpolitiske samarbeidet.

Martin Guttormsen Slørdal

– Borgerlige politikere er hyggelige, men det skjer liksom ikke noe

– Da Veivesenet utførte vedlikehold i egen regi, fikk man brukt maskinparken maksimalt, sier tillitsvalgt i Mesta Håkon Småbrekke. (Illustrasjonsfoto)

– Da Veivesenet utførte vedlikehold i egen regi, fikk man brukt maskinparken maksimalt, sier tillitsvalgt i Mesta Håkon Småbrekke. (Illustrasjonsfoto)

Dorthe Karlsen

– Mer vei for pengene om Statens vegvesen får tilbake ansvar for drift og vedlikehold, mener tillitsvalgt

Det er vanskelig å se for seg at man kan planlegge en arbeidsdag i hjemmetjenesten uten å ha en type beregning på hvor lang tid som går med ved det enkelte besøk, sier byråd for helse og eldre i Oslo, Robert Steen (Ap).

Det er vanskelig å se for seg at man kan planlegge en arbeidsdag i hjemmetjenesten uten å ha en type beregning på hvor lang tid som går med ved det enkelte besøk, sier byråd for helse og eldre i Oslo, Robert Steen (Ap).

Erlend Angelo

Kan man virkelig avskaffe stoppeklokkeomsorg? Her er de ulike erfaringene fra Oslo

LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Helge Rønning Birkelund

LO frykter revidert budsjett er politisk spill. Arbeidsminister Isaksen benekter det

Hans Sande, administrerende direktør i Norsk Sjøoffisersforbund.

Hans Sande, administrerende direktør i Norsk Sjøoffisersforbund.

Sissel M. Rasmussen

Sjøfolk er lei av å bo på karantenehotell. Nå raser de mot nye regler fra regjeringen

Debatt

Equinor minner litt om en hest uten rytter. Staten eier 70 prosent av aksjene, men vil ikke bestemme noe som helst., skriver Rødts Mímir Kristjánsson.

Equinor minner litt om en hest uten rytter. Staten eier 70 prosent av aksjene, men vil ikke bestemme noe som helst., skriver Rødts Mímir Kristjánsson.

Nadia Frantzen

«Gjenreis Statoil nå!», skriver Mímir Kristjánsson

– Revidert nasjonalbudsjett handler mye om veien ut av krisen og ikke minst at vi skal sørge for at alle blir med og ingen hengende etter fordi denne krisen har rammet skjevt, sier finansminster Jan Tore Sanner (H).

– Revidert nasjonalbudsjett handler mye om veien ut av krisen og ikke minst at vi skal sørge for at alle blir med og ingen hengende etter fordi denne krisen har rammet skjevt, sier finansminster Jan Tore Sanner (H).

Jan-Erik Østlie

Regjeringen vil bruke 402 milliarder kroner. Se hva opposisjonen mener om budsjettet

Colourbox.com

Mann omkom i arbeidsulykke i Tysvær i Rogaland


Flere saker