JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
– Jeg har ikke vunnet fram på alle punkter, men jeg er glad for hovedkonklusjonen, sier avdelingslederen i Nav Vestland om dommen. (Illustrasjonsfoto)

– Jeg har ikke vunnet fram på alle punkter, men jeg er glad for hovedkonklusjonen, sier avdelingslederen i Nav Vestland om dommen. (Illustrasjonsfoto)

Ole Palmstrøm

Arbeidsmiljøloven:

Nav dømt for å ha trakassert mellomleder

En avdelingsleder i Nav Vestland har gjennom en årrekke vært utsatt for trakassering og annen upassende atferd fra arbeidsgivers side, ifølge en dom fra Bergen tingrett.


09.10.2020
15:05
09.10.2020 15:27

aurora@lomedia.no

I dommen som falt tirsdag denne uken, fikk avdelingslederen i Nav Vestland medhold i at han har «vært utsatt for trakassering eller annen utilbørlig atferd i sitt arbeidsforhold i Nav i strid med arbeidsmiljøloven». Staten ved Nav dømmes til å betale sakskostnader på drøyt 560.000 kroner. Retten konkluderte imidlertid med at mannen ikke hadde økonomisk tap og han fikk ikke erstatning.

I Bergen tingrett anførte LO-advokat Rune Lium på vegne av mannen, at det var 15 enkelthendelser av trakasserende art. I åtte av tilfellene har retten kommet til at det ikke er grunnlag for å rette kritikk mot Nav.

– Det har vært mye konflikt. Men retten har kommet fram til at to enkelthendelser isolert sett er trakassering, som blant annet innebærer utfrysing på arbeidsplassen, og at det i tillegg er en serie av hendelser med uforsvarlig saksbehandling, sier Lium.

– Jeg har ikke vunnet fram på alle punkter, men jeg er glad for hovedkonklusjonen, sier avdelingslederen i Nav Vestland om dommen til FriFagbevegelse. Avdelingslederen har bedt om å få være anonym av hensyn både til seg selv og kolleger på arbeidsplassen.

– Nav har mottatt dommen og sammen med Regjeringsadvokaten vil vi sette oss godt inn i rettens vurderinger før vi beslutter hva vi vil gjøre. Utover dette har vi ingen kommentar, sier Gunvor J. Sverdrup, avdelingsdirektør i HR-juridisk i Nav, i en epost til FriFagbevegelse.

Eskalerende konflikt

I dommen, som er på hele 51 sider, omtaler retten arbeidsmiljøet i mannens avdeling som uforsvarlig – både for saksøker, deler av ledelsen og for underordnede medarbeidere – med en stadig eskalerende konfliktsituasjon.

I dommen kommer det fram at mannen siden 2013 blant annet har opplevd forsøk på å frata ham avdelingslederstillingen, både i en omorganisering og ved bruk av ordensstraff. Han har blitt pålagt å bytte arbeidssted nesten umiddelbart, og han har blitt utsatt for det retten kaller utfrysing, med det resultat at han mistet den innflytelsen han som avdelingsleder skulle hatt.

– Det har vært mye konflikter på arbeidsplassen. Men når arbeidsgiver står i en konflikt, er det arbeidsgiver som har ansvar for å finne gode løsninger. Og når arbeidsgiver er en del av konflikten, som i dette tilfellet, er det problematisk, sier advokat Lium.

Overlege: – På sitt verste gjør Nav folk sykere

– Må være forsiktig hele tiden

Avdelingslederen forteller at det har vært krevende å stå i denne prosessen i sju år.

– Du vet aldri hva som skjer rundt neste hjørne, sier han.

Mannen som er medlem i Norsk Tjenestemannslag (NTL), har vært ansatt i ulike roller i Nav gjennom flere tiår, og fikk en avdelingslederstilling for mer enn ti år siden. Under hovedforhandlingen i retten er han av nesten alle vitnene beskrevet som en faglig dyktig, kunnskapsrik og engasjert medarbeider. Samtidig har både underordnede medarbeidere, ledere på samme nivå og hans overordnede beskrevet gjentakende og vedvarende utfordringer med kommunikasjonsform og samarbeidsevner.

Avdelingslederen forteller at han har vært opptatt av å skille mellom konflikten og den jobben han skal gjøre.

– Det er sånn jeg har overlevd i hverdagen. Jeg har fokusert på at når du jobber i Nav, har du et samfunnsoppdrag. Det må du bidra til å løse, selv om du har en krevende situasjon med arbeidsgiver, sier han og fortsetter:

– Men det har vært krevende uansett. Når du står i en konflikt, må du være forsiktig hele tiden med tanke på det du sier og gjør, for det du sier blir gjerne oppfattet i verste mening og kan bli brukt mot deg.

Mye lest: Nav nektet alenepappa Rune AAP: – Det knekte økonomien min

Bør gis mulighet til å rette opp eventuelle feil

Saken som gikk over seks dager i Bergen tingrett, er den fjerde rettslige prosessen han er involvert i med arbeidsgiver.

Det hele skal ha startet i 2013 i forbindelse med at avdelingslederen var ansvarlig for å fronte en prosess med innstramninger i såkalte skjermede virksomheter, i Bergen kommune. Kommunen som var eier av disse virksomhetene, uttrykte misnøye med avdelingslederens måte å håndtere denne prosessen. Fylkesdirektøren i Nav gikk da inn og fjernet ham fra den rollen, og ifølge avdelingsdirektøren skjedde det uten forvarsel.

– Når noe slikt skal gjøres, er det krav om at man gjennomfører drøftinger og samtaler i forkant. Arbeidstaker bør også gis mulighet til å rette opp eventuelle feil. Det skjedde ikke, sier LO-advokaten.

Det neste som skal ha skjedd, var at ledelsen omorganiserte ham bort fra stillingen som avdelingsleder.

– Da dette skjedde i 2014, gikk han til sak, og gjennom et forlik fikk han beholde jobben som avdelingsleder og han fikk dekket saksomkostninger, sier Lium.

Fått med deg denne? Nav brukte over to år på å behandle AAP-saken til Irene (39)

Over grensen for hva han må tåle

Så i 2015 oppsto en konflikt mellom ham og nærmeste leder, som senere resulterte i at avdelingslederen ble «permittert med lønn», noe som i realiteten var en suspensjon, ifølge retten. I forbindelse med denne konflikten med nærmeste leder, ble det en fredag i oktober fattet vedtak om at avdelingslederen skulle flyttes til et annet arbeidssted, i lavere stilling – som såkalt ordensstraff, en form for straff som kan gis tjenestemenn i staten – med virkning påfølgende mandag.

– Men reglene i staten er at ordensstraff ikke har virkning før klagefristen er utløpt, før en eventuell klagesak er avgjort, eller om det blir rettssak, ikke før domstolen har avgitt dom, forklarer Lium.

Tillitsvalgte i NTL prøvde på vegne av avdelingslederen å informere om at ordensstraff ikke kunne iverksettes før klagen var ferdig behandlet, og varslet at han kom til å møte på sin vanlige arbeidsplass denne mandagen. Da avdelingslederen fulgte rådet fra NTL og møtte opp på sin arbeidsplass den dagen, ble han kalt inn til møte med fylkesdirektøren. I møtet fikk han vite at det ble ansett som ordrenekt at han møtte opp i den vanlige avdelingen, i stedet for på det nye arbeidsstedet.

– Da han i 2015 fikk varsel om ordensstraff og gikk til sak for å få kjent suspensjonen ugyldig, vant han fram i retten og ble tilkjent sakskostnader, sier Lium.

I den ferske dommen fra Bergen tingrett, kommer det fram at retten mener saksbehandlingen i dette tilfellet har vært uforsvarlig, og har karakter av så grove feilvurderinger at den objektivt sett har hatt til virkning å krenke avdelingslederen.

«Etter rettens vurdering har ledelsen i Nav ved sin opptreden her opptrådt utilbørlig overfor [saksøker] på en måte som overskrider grensen for hva han som arbeidstaker må tåle. En samlet rett finner derfor at dette tilfellet overstiger terskelen for trakasserende eller utilbørlig atferd alene … »

Stort intervju: Ulikhet er farlig, sier Harald Eia. Og forskjellene er større enn vi har trodd

Frosset ut på arbeidsplassen

– Da han kom tilbake til sin vanlige avdeling etter perioden på annet arbeidssted, begynte ledelsen med en utfrysningstaktikk, der han blant annet ble utelatt av en ansettelsesprosess og ikke fikk være med i møter i avdelingen. Han opplevde å bli vingeklipt som leder, sier advokat Lium.

«Flertallet … finner det påfallende at [saksøker] med sin lange erfaringsbakgrunn fra Nav generelt, og med tiltak/anskaffelser spesielt, ikke ble inkludert i de ovennevnte møtene. Flere av vitnene … har forklart at [saksøker] ikke ble involvert og inkludert i møter, og dette fremstår som en utfrysing av ham som har skjedd i flere sammenhenger. Flertallet finner at ekskluderingen har hatt til virkning å krenke verdighet, og at det ikke kan anses påregnelig at han ble utelatt fra disse møtene.»

Denne ekskluderingen kan isolert sett regnes som utilbørlig atferd, mener flertallet i retten.

Tom (62) kan ikke lenger leve av å være drosjesjåfør: – Jeg har kommet i den alderen der man ikke er til noen nytte mer. Alternativet å bli sosialklient eller minstepensjonist

Tror de fleste ville gitt opp

I tillegg til å vurdere om de enkelte forholdene isolert sett innebærer trakassering eller utilbørlig atferd, har tingretten vurdert om personalhåndteringen av og de ulike forholdene som det kan rettes kritikk for, samlet sett utgjør trakassering.

I dommen kommer det fram at retten ikke under noen av hendelsene har funnet at ledelsen i fylkeskontoret i Nav har hatt til hensikt å krenke saksøkeren.

Retten konkluderer likevel med at den samlede personalhåndteringen, når de kritikkverdige forholdene på arbeidsgivers side sees under ett, «har hatt til virkning å krenke verdighet utover det som kan anses påregnelig» og «overstiger terskelen for hva som kan anses som trakassering eller annen utilbørlig atferd etter arbeidsmiljøloven».

– Retten bruker sterke ord. Dette er en omfattende sak med mange detaljer, men det som er gjennomgående, er at når arbeidsgiver har truffet beslutninger, har de brutt grunnleggende saksbehandling om forhåndsvarsling og involvering. De har besluttet ting uten å involvere arbeidstaker, sier Lium.

– Jeg tenker at de fleste av oss ville gitt opp i en slik prosess, sier advokaten.

Avdelingslederen tror det kan være viktig også for andre som opplever vanskelige konflikter på arbeidsplassen, at han har stått i det.

– Jeg mener dette er en viktig sak. Jeg tror kanskje andre som opplever noe tilsvarende, bukker under og blir sykemeldt. Derfor kommer ikke flere slike saker opp for dagen. Så jeg tenker at denne saken har en misjon, og at jeg har stått i det og tatt denne kampen, kanskje har betydning for andre, sier han og fortsetter:

– Det andre kan lære av det jeg har opplevd, er hvor viktig det er å skille mellom konflikten og den jobben man skal utføre. Det er viktig å huske på at du har et oppdrag hvor du skal tjene andre.

Dommen er ikke rettskraftig. Staten v/Arbeids- og velferdsetaten har en måned fra dommen ble avsagt 6. oktober til å anke.

Pandemiforsker: – Det er alltid de som har minst fra før, som rammes hardest under kriser

09.10.2020
15:05
09.10.2020 15:27Mest lest

De to 1969-modellene Tor Rønning og Roger Olsen kan ikke gå av når de blir 62 år. De må vente et halvt år til, mens yngstemann på lageret må vente til han er 65,5 år.

De to 1969-modellene Tor Rønning og Roger Olsen kan ikke gå av når de blir 62 år. De må vente et halvt år til, mens yngstemann på lageret må vente til han er 65,5 år.

Roy Ervin Solstad

Lagerarbeidere advarer: – Mange kommer til å få pensjonssjokk

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

Brian Cliff Olguin

Tipset Arne fikk av en kollega, var verdt over en million i pensjon

PENSJON: Går du av med pensjon tidlig, vil du få et nytt tillegg. (illustrasjonsfoto).

PENSJON: Går du av med pensjon tidlig, vil du få et nytt tillegg. (illustrasjonsfoto).

Anna Granqvist

Ny pensjon: Økes med nesten 30.000 kroner

Etter pandemien hadde ikke tillitsvalgt Gro Enger og kollegene noe kontor å komme tilbake til.

Etter pandemien hadde ikke tillitsvalgt Gro Enger og kollegene noe kontor å komme tilbake til.

Herman Bjørnson Hagen

Nå har Gro og 49 kolleger jobbet hjemmefra i nesten fire år

Hjelpepleier May Brit Bang (f.v.), helsefagarbeider Silje Eike og lærling Madelen Mæland henter ut medisin. Det er tre ansatte på vakt på natta. I dag får de hjelp av en lærling i tillegg.

Hjelpepleier May Brit Bang (f.v.), helsefagarbeider Silje Eike og lærling Madelen Mæland henter ut medisin. Det er tre ansatte på vakt på natta. I dag får de hjelp av en lærling i tillegg.

Jan Kåre Næss

På dette sykehjemmet må alle ansatte jobbe nattevakt

– Jeg møter mange unge som er redde for å om de har råd til å bli gamle, sier NTL Ung-leder John Magne Pedersen Tangen.

– Jeg møter mange unge som er redde for å om de har råd til å bli gamle, sier NTL Ung-leder John Magne Pedersen Tangen.

Guro Gulstuen Nordhagen

– Mange blir utbrent før de passerer 35. Det skremmer vettet av meg

To oljearbeidere jobbet store deler av arbeidstiden sin som innleid på et flerbruksfartøy, men fikk ikke like vilkår som de fast ansatte. Nå har de fått medhold i retten om at de skulle fått det. Bildet er av flerbruksfartøyet «North Sea Gigant» og er kun ment som illustrasjon.

To oljearbeidere jobbet store deler av arbeidstiden sin som innleid på et flerbruksfartøy, men fikk ikke like vilkår som de fast ansatte. Nå har de fått medhold i retten om at de skulle fått det. Bildet er av flerbruksfartøyet «North Sea Gigant» og er kun ment som illustrasjon.

Arkivfoto: Vigdis Askjem (Illustrasjon)

To oljearbeidere fikk lavere lønn enn kollegaene. Nå får de flere hundre tusen i erstatning

– Sosialarbeidere kan godt være en litt stoltere profesjon, sier Hilma Nikolaisen.

– Sosialarbeidere kan godt være en litt stoltere profesjon, sier Hilma Nikolaisen.

Fartein Rudjord

«Systemet» har ikke gjort det lett for alenemor Hilma

KREVER MER LØNN: Nå er det vår tur, sier NTL-erne Jorid Ness (f.v.), Nina Nygård, Therese Aune Nøtnes og Gard Grande på Ørland flystasjon.

KREVER MER LØNN: Nå er det vår tur, sier NTL-erne Jorid Ness (f.v.), Nina Nygård, Therese Aune Nøtnes og Gard Grande på Ørland flystasjon.

Nina Hanssen

Ansatte i Forsvaret: – Det er vår tur nå. Lønna må opp

En butikk i Lillestrøm holdt ulovlig søndagsåpent, men skal nå ha rettet opp i forholdet. Illustrasjonsbilde.

En butikk i Lillestrøm holdt ulovlig søndagsåpent, men skal nå ha rettet opp i forholdet. Illustrasjonsbilde.

Erlend Angelo

Politiet stoppet ulovlig søndagshandel

Debatt

Mange av LOs medlemmer klarer så vidt å være i arbeid til fylte 62 år. Disse medlemmene står nå i fare for å bli presset over på den lange og tunge vegen til uføretrygd, skriver Steinar Rasmussen. (Illustrasjonsfoto)

Mange av LOs medlemmer klarer så vidt å være i arbeid til fylte 62 år. Disse medlemmene står nå i fare for å bli presset over på den lange og tunge vegen til uføretrygd, skriver Steinar Rasmussen. (Illustrasjonsfoto)

Tormod Ytrehus

Uforståelig at ledelsen i LO godtar en økning av pensjonsalderen

UT AV VESTBREDDEN: UNI Global Union-leder Christy Hoffman vil ha Oljefondet ut av okkuperte områder.

UT AV VESTBREDDEN: UNI Global Union-leder Christy Hoffman vil ha Oljefondet ut av okkuperte områder.

Brian Cliff Olguin

20 millioner arbeidere fra 150 land med Palestina-krav til Oljefondet

Drytech er best kjent gjennom produktet Real Turmat: Frysetørkede middagsmåltider til å ha i tursekken. Nå varsler bedriften permitteringer. – Surt, sier tillitsvalgt i den lokale NNN-klubben, Patrik Solberg.

Drytech er best kjent gjennom produktet Real Turmat: Frysetørkede middagsmåltider til å ha i tursekken. Nå varsler bedriften permitteringer. – Surt, sier tillitsvalgt i den lokale NNN-klubben, Patrik Solberg.

Erlend Angelo

Turmat-produsent må permittere når Forsvaret ikke fornyer kontrakten

Kommentar

Her er vi vitne til en prosess hvor det er svært vanskelig å reversere arven etter Erna Solberg, skriver Kjell Werner.

Her er vi vitne til en prosess hvor det er svært vanskelig å reversere arven etter Erna Solberg, skriver Kjell Werner.

Leif Martin Kirknes

Erna splittet fagbevegelsen

ORGANISERT: Philip Rein er tillitsvalgt i Foodora, og ønsker at også Wolt skal få tariffavtale. Her i samtale med et bud som jobber både for Wolt og Foodora.

ORGANISERT: Philip Rein er tillitsvalgt i Foodora, og ønsker at også Wolt skal få tariffavtale. Her i samtale med et bud som jobber både for Wolt og Foodora.

Håvard Sæbø

– Frustrasjonen hos budene er stor, så vi blir godt mottatt

– Takk til dere ni som tok denne kampen - med store personlige belastninger, sier forbundsleder Frode Alfheim.

– Takk til dere ni som tok denne kampen - med store personlige belastninger, sier forbundsleder Frode Alfheim.

Jan-Erik Østlie

Oljearbeidere vant fram i historisk streik

Hamid Norouzi slet med norsken, og sier han ikke skjønte digitale systemer eller forsto hvordan næringslivet fungerte. Han har anmeldt sin tidligere sjef for svindel. Saken ble henlagt

Hamid Norouzi slet med norsken, og sier han ikke skjønte digitale systemer eller forsto hvordan næringslivet fungerte. Han har anmeldt sin tidligere sjef for svindel. Saken ble henlagt

Ronja Sagstuen Larsen

Hamid ble lurt av sjefen. Nå skylder han staten 200.000 kroner

Kristiansund snur om kravet til bedrifter med skjenkebevilling.

Kristiansund snur om kravet til bedrifter med skjenkebevilling.

Sissel M. Rasmussen

Ansatte i utelivet skulle få bedre kår. Nå snur kommunen

Hovedtillitsvalgt i Store Norske, Rune Mjelde (t.v.), og Svein Jonny Albrigtsen har kjempet for å bevare kullarbeidsplasser på Svalbard i årevis. Mjelde etterlyser en plan for hva som vil skje når Gruve 7 etter planen skal stenges neste år. (Arkivfoto)

Hovedtillitsvalgt i Store Norske, Rune Mjelde (t.v.), og Svein Jonny Albrigtsen har kjempet for å bevare kullarbeidsplasser på Svalbard i årevis. Mjelde etterlyser en plan for hva som vil skje når Gruve 7 etter planen skal stenges neste år. (Arkivfoto)

Katharina Dale Håkonsen

– Regjeringen tar bort livsgrunnlaget til 70 ansatte

Colourbox

Hjemmekontor på heltid ga symptomer på depresjon og angst


Flere saker