JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
– Jeg har ikke vunnet fram på alle punkter, men jeg er glad for hovedkonklusjonen, sier avdelingslederen i Nav Vestland om dommen. (Illustrasjonsfoto)

– Jeg har ikke vunnet fram på alle punkter, men jeg er glad for hovedkonklusjonen, sier avdelingslederen i Nav Vestland om dommen. (Illustrasjonsfoto)

Ole Palmstrøm

Arbeidsmiljøloven:

Nav dømt for å ha trakassert mellomleder

En avdelingsleder i Nav Vestland har gjennom en årrekke vært utsatt for trakassering og annen upassende atferd fra arbeidsgivers side, ifølge en dom fra Bergen tingrett.09.10.2020
15:05
09.10.2020 15:27

aurora@lomedia.no

I dommen som falt tirsdag denne uken, fikk avdelingslederen i Nav Vestland medhold i at han har «vært utsatt for trakassering eller annen utilbørlig atferd i sitt arbeidsforhold i Nav i strid med arbeidsmiljøloven». Staten ved Nav dømmes til å betale sakskostnader på drøyt 560.000 kroner. Retten konkluderte imidlertid med at mannen ikke hadde økonomisk tap og han fikk ikke erstatning.

I Bergen tingrett anførte LO-advokat Rune Lium på vegne av mannen, at det var 15 enkelthendelser av trakasserende art. I åtte av tilfellene har retten kommet til at det ikke er grunnlag for å rette kritikk mot Nav.

– Det har vært mye konflikt. Men retten har kommet fram til at to enkelthendelser isolert sett er trakassering, som blant annet innebærer utfrysing på arbeidsplassen, og at det i tillegg er en serie av hendelser med uforsvarlig saksbehandling, sier Lium.

– Jeg har ikke vunnet fram på alle punkter, men jeg er glad for hovedkonklusjonen, sier avdelingslederen i Nav Vestland om dommen til FriFagbevegelse. Avdelingslederen har bedt om å få være anonym av hensyn både til seg selv og kolleger på arbeidsplassen.

– Nav har mottatt dommen og sammen med Regjeringsadvokaten vil vi sette oss godt inn i rettens vurderinger før vi beslutter hva vi vil gjøre. Utover dette har vi ingen kommentar, sier Gunvor J. Sverdrup, avdelingsdirektør i HR-juridisk i Nav, i en epost til FriFagbevegelse.

Eskalerende konflikt

I dommen, som er på hele 51 sider, omtaler retten arbeidsmiljøet i mannens avdeling som uforsvarlig – både for saksøker, deler av ledelsen og for underordnede medarbeidere – med en stadig eskalerende konfliktsituasjon.

I dommen kommer det fram at mannen siden 2013 blant annet har opplevd forsøk på å frata ham avdelingslederstillingen, både i en omorganisering og ved bruk av ordensstraff. Han har blitt pålagt å bytte arbeidssted nesten umiddelbart, og han har blitt utsatt for det retten kaller utfrysing, med det resultat at han mistet den innflytelsen han som avdelingsleder skulle hatt.

– Det har vært mye konflikter på arbeidsplassen. Men når arbeidsgiver står i en konflikt, er det arbeidsgiver som har ansvar for å finne gode løsninger. Og når arbeidsgiver er en del av konflikten, som i dette tilfellet, er det problematisk, sier advokat Lium.

Overlege: – På sitt verste gjør Nav folk sykere

– Må være forsiktig hele tiden

Avdelingslederen forteller at det har vært krevende å stå i denne prosessen i sju år.

– Du vet aldri hva som skjer rundt neste hjørne, sier han.

Mannen som er medlem i Norsk Tjenestemannslag (NTL), har vært ansatt i ulike roller i Nav gjennom flere tiår, og fikk en avdelingslederstilling for mer enn ti år siden. Under hovedforhandlingen i retten er han av nesten alle vitnene beskrevet som en faglig dyktig, kunnskapsrik og engasjert medarbeider. Samtidig har både underordnede medarbeidere, ledere på samme nivå og hans overordnede beskrevet gjentakende og vedvarende utfordringer med kommunikasjonsform og samarbeidsevner.

Avdelingslederen forteller at han har vært opptatt av å skille mellom konflikten og den jobben han skal gjøre.

– Det er sånn jeg har overlevd i hverdagen. Jeg har fokusert på at når du jobber i Nav, har du et samfunnsoppdrag. Det må du bidra til å løse, selv om du har en krevende situasjon med arbeidsgiver, sier han og fortsetter:

– Men det har vært krevende uansett. Når du står i en konflikt, må du være forsiktig hele tiden med tanke på det du sier og gjør, for det du sier blir gjerne oppfattet i verste mening og kan bli brukt mot deg.

Mye lest: Nav nektet alenepappa Rune AAP: – Det knekte økonomien min

Bør gis mulighet til å rette opp eventuelle feil

Saken som gikk over seks dager i Bergen tingrett, er den fjerde rettslige prosessen han er involvert i med arbeidsgiver.

Det hele skal ha startet i 2013 i forbindelse med at avdelingslederen var ansvarlig for å fronte en prosess med innstramninger i såkalte skjermede virksomheter, i Bergen kommune. Kommunen som var eier av disse virksomhetene, uttrykte misnøye med avdelingslederens måte å håndtere denne prosessen. Fylkesdirektøren i Nav gikk da inn og fjernet ham fra den rollen, og ifølge avdelingsdirektøren skjedde det uten forvarsel.

– Når noe slikt skal gjøres, er det krav om at man gjennomfører drøftinger og samtaler i forkant. Arbeidstaker bør også gis mulighet til å rette opp eventuelle feil. Det skjedde ikke, sier LO-advokaten.

Det neste som skal ha skjedd, var at ledelsen omorganiserte ham bort fra stillingen som avdelingsleder.

– Da dette skjedde i 2014, gikk han til sak, og gjennom et forlik fikk han beholde jobben som avdelingsleder og han fikk dekket saksomkostninger, sier Lium.

Fått med deg denne? Nav brukte over to år på å behandle AAP-saken til Irene (39)

Over grensen for hva han må tåle

Så i 2015 oppsto en konflikt mellom ham og nærmeste leder, som senere resulterte i at avdelingslederen ble «permittert med lønn», noe som i realiteten var en suspensjon, ifølge retten. I forbindelse med denne konflikten med nærmeste leder, ble det en fredag i oktober fattet vedtak om at avdelingslederen skulle flyttes til et annet arbeidssted, i lavere stilling – som såkalt ordensstraff, en form for straff som kan gis tjenestemenn i staten – med virkning påfølgende mandag.

– Men reglene i staten er at ordensstraff ikke har virkning før klagefristen er utløpt, før en eventuell klagesak er avgjort, eller om det blir rettssak, ikke før domstolen har avgitt dom, forklarer Lium.

Tillitsvalgte i NTL prøvde på vegne av avdelingslederen å informere om at ordensstraff ikke kunne iverksettes før klagen var ferdig behandlet, og varslet at han kom til å møte på sin vanlige arbeidsplass denne mandagen. Da avdelingslederen fulgte rådet fra NTL og møtte opp på sin arbeidsplass den dagen, ble han kalt inn til møte med fylkesdirektøren. I møtet fikk han vite at det ble ansett som ordrenekt at han møtte opp i den vanlige avdelingen, i stedet for på det nye arbeidsstedet.

– Da han i 2015 fikk varsel om ordensstraff og gikk til sak for å få kjent suspensjonen ugyldig, vant han fram i retten og ble tilkjent sakskostnader, sier Lium.

I den ferske dommen fra Bergen tingrett, kommer det fram at retten mener saksbehandlingen i dette tilfellet har vært uforsvarlig, og har karakter av så grove feilvurderinger at den objektivt sett har hatt til virkning å krenke avdelingslederen.

«Etter rettens vurdering har ledelsen i Nav ved sin opptreden her opptrådt utilbørlig overfor [saksøker] på en måte som overskrider grensen for hva han som arbeidstaker må tåle. En samlet rett finner derfor at dette tilfellet overstiger terskelen for trakasserende eller utilbørlig atferd alene … »

Stort intervju: Ulikhet er farlig, sier Harald Eia. Og forskjellene er større enn vi har trodd

Frosset ut på arbeidsplassen

– Da han kom tilbake til sin vanlige avdeling etter perioden på annet arbeidssted, begynte ledelsen med en utfrysningstaktikk, der han blant annet ble utelatt av en ansettelsesprosess og ikke fikk være med i møter i avdelingen. Han opplevde å bli vingeklipt som leder, sier advokat Lium.

«Flertallet … finner det påfallende at [saksøker] med sin lange erfaringsbakgrunn fra Nav generelt, og med tiltak/anskaffelser spesielt, ikke ble inkludert i de ovennevnte møtene. Flere av vitnene … har forklart at [saksøker] ikke ble involvert og inkludert i møter, og dette fremstår som en utfrysing av ham som har skjedd i flere sammenhenger. Flertallet finner at ekskluderingen har hatt til virkning å krenke verdighet, og at det ikke kan anses påregnelig at han ble utelatt fra disse møtene.»

Denne ekskluderingen kan isolert sett regnes som utilbørlig atferd, mener flertallet i retten.

Tom (62) kan ikke lenger leve av å være drosjesjåfør: – Jeg har kommet i den alderen der man ikke er til noen nytte mer. Alternativet å bli sosialklient eller minstepensjonist

Tror de fleste ville gitt opp

I tillegg til å vurdere om de enkelte forholdene isolert sett innebærer trakassering eller utilbørlig atferd, har tingretten vurdert om personalhåndteringen av og de ulike forholdene som det kan rettes kritikk for, samlet sett utgjør trakassering.

I dommen kommer det fram at retten ikke under noen av hendelsene har funnet at ledelsen i fylkeskontoret i Nav har hatt til hensikt å krenke saksøkeren.

Retten konkluderer likevel med at den samlede personalhåndteringen, når de kritikkverdige forholdene på arbeidsgivers side sees under ett, «har hatt til virkning å krenke verdighet utover det som kan anses påregnelig» og «overstiger terskelen for hva som kan anses som trakassering eller annen utilbørlig atferd etter arbeidsmiljøloven».

– Retten bruker sterke ord. Dette er en omfattende sak med mange detaljer, men det som er gjennomgående, er at når arbeidsgiver har truffet beslutninger, har de brutt grunnleggende saksbehandling om forhåndsvarsling og involvering. De har besluttet ting uten å involvere arbeidstaker, sier Lium.

– Jeg tenker at de fleste av oss ville gitt opp i en slik prosess, sier advokaten.

Avdelingslederen tror det kan være viktig også for andre som opplever vanskelige konflikter på arbeidsplassen, at han har stått i det.

– Jeg mener dette er en viktig sak. Jeg tror kanskje andre som opplever noe tilsvarende, bukker under og blir sykemeldt. Derfor kommer ikke flere slike saker opp for dagen. Så jeg tenker at denne saken har en misjon, og at jeg har stått i det og tatt denne kampen, kanskje har betydning for andre, sier han og fortsetter:

– Det andre kan lære av det jeg har opplevd, er hvor viktig det er å skille mellom konflikten og den jobben man skal utføre. Det er viktig å huske på at du har et oppdrag hvor du skal tjene andre.

Dommen er ikke rettskraftig. Staten v/Arbeids- og velferdsetaten har en måned fra dommen ble avsagt 6. oktober til å anke.

Pandemiforsker: – Det er alltid de som har minst fra før, som rammes hardest under kriser

09.10.2020
15:05
09.10.2020 15:27Mest lest

Sammenbrudd i de lokale lønnsforhandlingene utløste gå sakte-aksjon fra klubbleder Christoffer Heggholmen og bilmekanikere, bilpleiere og delelageransatte ved Bertel O. Steens tre personbilverksteder i Bergen.  – Hvis ikke noe endrer seg nå, kan vi ikke jobbe i denne bransjen, sier Heggholmen.

Sammenbrudd i de lokale lønnsforhandlingene utløste gå sakte-aksjon fra klubbleder Christoffer Heggholmen og bilmekanikere, bilpleiere og delelageransatte ved Bertel O. Steens tre personbilverksteder i Bergen. – Hvis ikke noe endrer seg nå, kan vi ikke jobbe i denne bransjen, sier Heggholmen.

Arne Ristesund

Christoffer og kollegaene har gått til et uvanlig skritt for å få høyere lønn

VIL UTVIKLE SEG: Helsefagarbeider Therese Madelen Nord-Kongskog vil gjerne ta en bachelorgrad for å kunne få mer ansvar og faglig utvikling i jobben.

VIL UTVIKLE SEG: Helsefagarbeider Therese Madelen Nord-Kongskog vil gjerne ta en bachelorgrad for å kunne få mer ansvar og faglig utvikling i jobben.

Bjørn A. Grimstad

Helsefagarbeider Therese Madelen (33) vil bli sykepleier, men fagbrevet gir null poeng

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Jan-Erik Østlie

Industri-topp: Norge burde sagt nei til de siste utenlandskablene

Kommentar

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Brian Cliff Olguin

«Årets lønnsoppgjør var det beste på mange år. Nå er det snudd på hodet»

Colourbox

Familier taper flere tusen kroner i måneden på prisveksten. Se tallene

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

Jan-Erik Østlie

Her er LOs fire krav til bedrifter som skal få strømstøtte

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

Ole Palmstrøm

– Å se en kollega bli skadet på denne måten, er voldsomt og påvirker arbeidsmiljøet

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Jan-Erik Østlie

Nå er Høyre større enn Ap og Sp til sammen

Debatt

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Sissel M. Rasmussen

«Hva gjør LO hvis ikke regjeringen øker strømstøtten?» spør LO-medlem Bjørn

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Privat

Lærerstreiken trappes opp fra neste uke

MEKLING: For ansatte i prosessindustrien kan det bli streik fra mandag morgen, dersom partene ikke blir enige hos Riksmekleren. Bildet er fra Alcoa Mosjøen, der er ingen tatt ut i første streikeuttak,

MEKLING: For ansatte i prosessindustrien kan det bli streik fra mandag morgen, dersom partene ikke blir enige hos Riksmekleren. Bildet er fra Alcoa Mosjøen, der er ingen tatt ut i første streikeuttak,

Arkivbilde: Petter Pettersen

Over 1.400 industriarbeidere gjør seg klar til å gå ut i streik

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Simen Aker Grimsrud

Arbeidsledigheten er rekordlav, men Nav-tillitsvalgt Steinar vil ha mer penger til å få folk ut i arbeid

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Hanna Skotheim

Nav praktiserer nok en trygderegel feil, fastslår domstol

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Jan Kåre Ness / NTB

Lederen i Aps energiutvalg vil utjevne strømprisene mellom nord og sør

Matvareprisen skyter i været.

Matvareprisen skyter i været.

Heiko Junge / NTB

Sjokktall: Aldri før har prisene på matvarer økt raskere enn nå

NY KRAFT: – Først og fremst må Norge få fortgang på utbygginga av ny, fornybar kraft. Og vi må få fart på energieffektivisering, sier forbundsleder Jan Olav Andersen.

NY KRAFT: – Først og fremst må Norge få fortgang på utbygginga av ny, fornybar kraft. Og vi må få fart på energieffektivisering, sier forbundsleder Jan Olav Andersen.

Knut Viggen

Klima må gå foran strømpriskrise, mener EL og IT-lederen. Her er hans beskjed til politikerne

Debatt

Norge bruker 50 ganger mer på strømstøtte enn på strømsparing. Da skyver Norge problemene foran seg, skriver Truls Gulowsen.

Norge bruker 50 ganger mer på strømstøtte enn på strømsparing. Da skyver Norge problemene foran seg, skriver Truls Gulowsen.

Leif Martin Kirknes

«Et alvorlig problem at det går 50 ganger mer til strømstøtte enn tiltak som får ned forbruket»

Kommentar

Høyreleder Erna Solberg kan garantere at hun ville ha fått på plass strømstøtte til næringslivet. Men snakker mindre om hva annet hun vil gjøre med strømmen. 

Høyreleder Erna Solberg kan garantere at hun ville ha fått på plass strømstøtte til næringslivet. Men snakker mindre om hva annet hun vil gjøre med strømmen. 

Ole Berg Rusten / NTB

«Høyre vil ha mye mer av en politikk folket sier tydelig nei til. Og flyr høyt på det»

INNSYN: Har telefonen din ein MDM`app har du god grunn til å sjekke kva arbeidsgjevar sjekkar av informasjon om deg. Du har også krav på å få vite kva informasjon appen samlar inn og korleis den blir brukt.

INNSYN: Har telefonen din ein MDM`app har du god grunn til å sjekke kva arbeidsgjevar sjekkar av informasjon om deg. Du har også krav på å få vite kva informasjon appen samlar inn og korleis den blir brukt.

Øystein Windstad

Har du jobbtelefon? Du anar ikkje kva sjefen kan finne ut om deg

KONKURRANSEUTSATT: Dag-Arne Johansen sier de som rengjør og vedlikeholder togene er glemt i debatten om konkurranseutsettingen. – Vi er like mye konkurranseutsatt som før, sier han.

KONKURRANSEUTSATT: Dag-Arne Johansen sier de som rengjør og vedlikeholder togene er glemt i debatten om konkurranseutsettingen. – Vi er like mye konkurranseutsatt som før, sier han.

Morten Hansen

Debatt om regjeringens togpolitikk: – Vi som jobber med vedlikehold og renhold, er usynlige


Flere saker