JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Nav er bærebjelken i velferdsstaten

Nav scorer dårligst i innbyggerundersøkelsen over offentlige tjenester.
FORVENTNINGSPRESS: Nav ligger på bunn i innbyggerundersøkelsen over offentlige tjenester. Nav-direktør Joakim Lystad tror det først og fremst handler om innbyggernes forventninger til tjenestene.

FORVENTNINGSPRESS: Nav ligger på bunn i innbyggerundersøkelsen over offentlige tjenester. Nav-direktør Joakim Lystad tror det først og fremst handler om innbyggernes forventninger til tjenestene.

erik m sundt

nina.monsen@fagforbundet.no

I mange andre land må du flytte hjem til mor og far hvis du mister jobben eller blir syk, sier Lystad om innbyggerundersøkelsen for 2013. Den viser at nordmenn er misfornøyd med tjenester som folk i mange andre land bare kan drømme om.

– To ting særpreger Norge. Vi har lav arbeidsledighet og høy sysselsetting. De som ikke har lønnet arbeid, får ytelser fra det offentlige, sier Lystad.

Nav forvalter en tredel av statsbudsjettet. 2,8 millioner mennesker får økonomisk støtte fra Nav, gjennom alt fra barnetrygd og pensjon til dagpenger. Nav har også mange tiltak for å bistå folk som har falt utenfor arbeidslivet.

Tolv tusen kroner i sekundet

– Vi utbetaler rundt 12.000 kroner i sekundet, sier Nav-direktøren.

Likevel er folk flest mindre fornøyd med Nav enn med Statens innkrevingssentral, kemneren og skatteetaten.

En direkte sammenlikning av de offentlige tjenestene sier lite, mener Lystad. Folk har helt ulike forventninger og grunner til å oppsøke de ulike tjenestene.

– Det betyr ikke at vi er fornøyd med å ligge på bunn. Vi har fortsatt mye å gå på når det gjelder servicenivå og saksbehandlingstider, sier han, og legger til at det må ­skilles mellom serviceklager og forvaltningsklager.

– Vi forvalter eksisterende regelverk. Misnøye med reglene får vi i Nav ikke gjort noe med. Men hvis folk opplever å bli behandlet dårlig hos oss, så er det vårt ansvar å lære mest mulig av tilbakemeldingene og bli bedre, forklarer han.

– Brukerne av tjenestene våre er mer fornøyd enn innbyggerne generelt. Det omvendte ville vært ille, legger Lystad til.

Kutter utbetalingene?

Han har ingen mening om hva regjeringsskiftet vil bety for Nav.

– Det er bred politisk oppslutning om Navs oppgaver og viktighet, og Stortinget og regjeringen er våre oppdragsgivere, sier Lystad.

Han mener etaten skal tørre å gi tydelige råd om regelverksutvikling og foreslå endringer, men samtidig være lojal overfor de politiske beslutningene som er fattet.

– Vi bør være åpne for nye tiltak, samtidig som vi ikke skal være redd for å foreslå endringer i lover og regler som vi opplever at ikke fungerer, sier Lystad.

Han smiler før han legger til at Nav-ansatte leveretter utsagnet om å «arbeide energisk, men ikke entusiastisk overfor den til enhver tid sittende regjering».

Påvirker økonomien

Det å få folk ut i arbeid handler ikke bare om å spare penger for staten.

– I tillegg til at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt, ligger det mye personlig velferd i å få jobbe og tjene egne penger, sier Lystad.

Han eksemplifiserer dette gjennom å vise til ungdomsledigheten i Sør-Europa, som i noen land ligger på 50 prosent.

– Her snakker vi om mennesker som i sin mest sårbare alder føler at samfunnet ikke har bruk for dem, sier Lystad.

– Arbeidsledighet kan gi varige konsekvenser for selvtilliten. Ungdommer som går ledige i årevis, vil være mindre kvalifisert og stå bakerst i jobbkøen når ting går seg til, fortsetter han, og legger til at vi er heldige som har minimal arbeidsledighet.

Partnerskap med kommunen

I Norge fins det 660.000 årsverk utenfor arbeidslivet. Det er antall årsverk som går tapt fordi personer mellom 16 og 67 år på grunn av dårlig helse eller arbeidsløshet står helt eller delvis utenfor arbeidslivet.

– Hovedutfordringen er å sørge for at denne gruppa blir minst mulig, sier Lystad.

– I samarbeid med den kommunale delen av Nav, skole og barnevern, har vi en unik mulighet for å tenke helhetlig og sikre at folk mestrer å jobbe.

Dette er Nav

Etablert 1. juli 2006.

456 Nav-kontorer er etablert – i alle kommuner og mange bydeler.

Mer enn 100 forvaltningskontorer og spesialenheter.

2,8 millioner brukere på landsbasis.

Forvaltet ca 380 milliarder kroner i 2013, omtrent en treedel av statsbudsjettet.

Administrerer mer enn 50 ulike stønader.

Rundt 19.000 ansatte, hvorav ca. 5000 er kommunalt ansatt og resten er ansatt i staten.

Innbyggerundersøkelsen

Direktoratet for forvaltning og IKT står bak innbyggerundersøkelsen, som viser hvor fornøyd innbyggere og brukere er med sin kommune og med de store virksomhetene i forvaltningen. Hele undersøkelsen fins på www.difi.no.

Annonse
Annonse

Dette er Nav

Etablert 1. juli 2006.

456 Nav-kontorer er etablert – i alle kommuner og mange bydeler.

Mer enn 100 forvaltningskontorer og spesialenheter.

2,8 millioner brukere på landsbasis.

Forvaltet ca 380 milliarder kroner i 2013, omtrent en treedel av statsbudsjettet.

Administrerer mer enn 50 ulike stønader.

Rundt 19.000 ansatte, hvorav ca. 5000 er kommunalt ansatt og resten er ansatt i staten.

Innbyggerundersøkelsen

Direktoratet for forvaltning og IKT står bak innbyggerundersøkelsen, som viser hvor fornøyd innbyggere og brukere er med sin kommune og med de store virksomhetene i forvaltningen. Hele undersøkelsen fins på www.difi.no.