JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Finansminister Siv Jensen (Frp) foreslår at Skatteetaten overtar skatteinnkreving fra kommunene. 227 skattekontor flyttes inn under den statlige forvaltningen.

Finansminister Siv Jensen (Frp) foreslår at Skatteetaten overtar skatteinnkreving fra kommunene. 227 skattekontor flyttes inn under den statlige forvaltningen.

Ole Palmstrøm

Norge kan tape milliarder på å legge ned skattekontorer, advarer kemnerne

De som utfører jobben i dag er ikke nådig mot forslaget fra finansminister Siv Jensen (Frp) i neste års statsbudsjett.11.10.2019
14:01
16.10.2019 09:23

helge@lomedia.no

Gerd Signe Eieland er leder i Norges Kemner- og Kommuneøkonomers Forbund (NKK). I en kronikk i Kommunal Rapport skrevet i 2014 hevder hun at forbundet «ikke med sin beste vilje forstår hvorfor skatteinnkrevingen skal behandles særskilt og i ekspressfart uavhengig av kommunereformen».

ph

Sikret arbeid uansett

227 kommunale skattekontorer skal bli til 56 fra 1. juni 2020. Regjeringen anslår at de vil tjene inn 429 årsverk på reformen. Innsparingen på 370 millioner kroner skal skje gjennom naturlig avgang.

Kemneren utfører viktige oppgaver og er i prinsippet kasserer for kommune, fylkeskommunen og staten. De krever inn skatten som staten har pålagt deg og meg og vår arbeidsgiver å betale. De krever inn arbeidsgiveravgift. Betaler du ikke for deg sørger de for at du må betale gjennom et inkassovarsel. Det er også en risiko for at du må møte i retten.

I årets statsbudsjett får altså regjeringen gjennomslag for noe de har ønsket siden 2014. Kemner- og kommuneøkonomene frykter ikke for sin egen framtid. De er sikret arbeid uansett organisering. De er imidlertid opptatt av at skatteinnkrevingen skal være så effektiv som mulig til det beste for det norske fellesskapet. De hevder at Norge er i verdenstoppen i skatteoppkreving.

ph

– Lokalkunnskap og nærhet til skyldnerne er vesentlig for de gode, lokale resultatene. Nærhet gir rett og slett bedre oppfølgning og økt betalingsmotivasjon for skyldnere, hevder hun i kronikken.

Både Fagforbundets leder Mette Nord og Eieland viser til erfaringene fra Danmark når de frykter at dette vil gi tapte inntekter.

Danmark statliggjorde sin skatteoppkreving i 2005 og opplevde et betydelig økonomisk tap på sentraliseringen. Restansene har økt hvert eneste år, og de forespeilede effektiviseringene er ikke fullt ut gjennomført. Ifølge den danske riksrevisjonen var myndighetens utestående skattekrav til bedrifter og personer ved utgangen av 2012 på 81,8 milliarder danske kroner. I 2006 var de på 50,1.

Viktige årsaker har ifølge riksrevisjonen vært massive problemer i utvikling av IT-systemer, utfordringer i planlegging av ny organisasjonsstruktur, samt personellmangel. For få medarbeidere ble overført fra kommunene.

– I spørsmål om skatt handler det fort om store beløp. Selv små endringer i effektivitet har betydelige økonomiske konsekvenser, mener hun.

Fanger opp avvik lokalt

På oppdrag fra Norsk Kemner og Kommuneøkonomers Forbund (NKK) gikk Oslo Economics gått gjennom tallmateriale fra Finansdepartementet og beregnet konsekvensene av en mulig endret innkrevingsprosent. Tallene viser at en redusert innkrevingsgrad på så lite som 0,05–0,15 prosentpoeng vil gjøre reformen ulønnsom, selv etter en eventuell betydelig bemanningsreduksjon.

ph

– Erfaringen viser at man lokalt, gjennom kemnerne, fanger opp avvik fra forventet skatteinngang langt raskere enn man klarer på nasjonalt plan. Dette gir kommunene mulighet for å justere driften tidligere enn dersom man skulle ventet på statens offisielle, justerte skattetall. Dette er særlig viktig for kommunene i perioder med sviktende skatteinngang, mener Eieland.

Kravene er delt i to

Kommunenes innkreving av misligholdte krav er i dag delt i to. Betaling for barnehage, SFO, hjemmetjenester med mer (privatrettslige krav) kreves inn etter reglene i inkassoloven. Denne innkrevingen vil ikke berøres av statliggjøring.

Den andre delen av kommunal innkreving gjelder krav som parkeringsbøter og betaling for vann og avløp, feiing, renovasjon og eiendomsskatt.

I tillegg vil endringen innebære dyrere innkreving for skyldneren, med høy gebyrbelastning, og kommunen vil ikke lenger kunne se innbyggerens totale økonomiske situasjon i sammenheng, mener forbundet.

– Statliggjøring vil være et sjansespill. Dagens system er svært effektivt, og de kommunale kemnerne og skatteoppkreverne er viktige for god lokal økonomistyring. Ørsmå endringer i innfordringsprosenten vil medføre at den høyst usikre gevinsten ved å spare noen hundre årsverk vil være borte, skriver Gerd Signe Eieland i kronikken.

Arbeidslivskriminalitet

I 2014 foreslo regjeringen å redusere antall skatteoppkrevingskontorer fra 288 til omkring 30 og gjøre skatteoppkrevingen til en statlig oppgave. Forslaget fikk ikke flertall i Stortinget. Nå får regjeringen altså flertall for reformen, men må øke antall kontorer til 56. Statsminister Erna Solberg avviser at dette er en sentraliseringsreform.

– Det er 56 kraftsamlende steder som nå kan gå mer systematisk til verks for å bekjempe arbeidslivskriminalitet og useriøse arbeidsgivere, mener Erna Solberg.

– Målet er å skape større fagmiljøer. Det handler ikke om noe annet, sier Frps Bård Hoksrud til FriFagbevegelse.

Han er ikke overrasket over at kemnerforbundet er usikre på om dette er riktig.

– Du blir fort litt usikker når det er endringer på gang, legger han til.

– Ressursene skal brukes på en annen og bedre måte, blant annet for å styrke kampen mot arbeidslivskriminalitet, poengterer han.

Han viser til at det er få høringsinstanser som har vært negative til dette. Også Venstres parlamentariske leder, Terje Breivik forsvarer reformen. Tore Storehaug, finanspolitisk talsperson for KrF, innrømmer at dette er en tapt sak for KrF.

Dette er oppgavene til kommunale skatteoppkrevere

Arbeidsoppgavene til den kommunale skatteoppkrever (kemner, bykasserer, kommunekasserer) er:

Innkreving av inntekts- og formuesskatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift. Dette er en fellesinnkreving på vegne av alle skattekreditorene (staten, fylkeskommunen og kommunene).

Arbeidsgiverkontroll – omfatter primært kontroll av lønnsområder. Påse at skattetrekk, påleggstrekk og arbeidsgiveravgift blir beregnet, oppbevart, innberettet og innbetalt i samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser.

Føring av skatteregnskapet - føre skatteregnskapet for den enkelte kommune i Skatteregnskapssystemet.

Kommunale oppgaver:

Regnskapsføring og innkreving av kommunale avgifter og parkeringsgebyr

Kommunal inkasso, som for eksempel kommunale barnehager, SFO, legevakt med mer.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
11.10.2019
14:01
16.10.2019 09:23Mest lest

TAPER: Sjømannen Anna Ruud er permittert fra Color Line. Hun taper penger hvis hun jobber under permisjonen.

TAPER: Sjømannen Anna Ruud er permittert fra Color Line. Hun taper penger hvis hun jobber under permisjonen.

Asle Rowe

Anna risikerer å tape 14.730 kroner i måneden hvis hun jobber

LØNNSØKNING: Oljearbeidere lander på heliporten på Sola etter å ha vært på jobb offshore. Nå får de lønnsøkning.

LØNNSØKNING: Oljearbeidere lander på heliporten på Sola etter å ha vært på jobb offshore. Nå får de lønnsøkning.

Arkivfoto: Jan Inge Haga

Dette er den nye lønna til oljearbeiderne

Ronja Jacobsson ønsker at flere arbeidsgivere skal satse på unge jobbsøkere, til tross for at de har mindre erfaring.

Ronja Jacobsson ønsker at flere arbeidsgivere skal satse på unge jobbsøkere, til tross for at de har mindre erfaring.

Emmie Olivia Kristiansen

Det siste året har Ronja (29) søkt på 379 jobber, men fått avslag på samtlige: – Jeg har følt meg verdiløs

Fremskrittspartiets førstekandidat i Oslo, Christian Tybring-Gjedde (arkivfoto).

Fremskrittspartiets førstekandidat i Oslo, Christian Tybring-Gjedde (arkivfoto).

Terje Pedersen, ANB

Katastrofe for Venstre og Frp i hovedstaden på fersk partimåling

En kvinne i 50-årene er avskjediget fra avdelingen ved Skjervum helse- og omsorgssenter fordi hun har brutt smittevernregler.

En kvinne i 50-årene er avskjediget fra avdelingen ved Skjervum helse- og omsorgssenter fordi hun har brutt smittevernregler.

Helge Rønning Birkelund

Fagforbundet vil ikke ta saken til medlem som fikk sparken for brudd på smittevernregler

Med Listhaug i lederstolen gjentar Frp-landsmøtet kravet fra Siv Jensens tale til landsstyret.

Med Listhaug i lederstolen gjentar Frp-landsmøtet kravet fra Siv Jensens tale til landsstyret.

Jan-Erik Østlie

Frp-landsmøtet «vedtok» å øke lønna for sykepleiere: – Ganske uvanlig, mener Fafo-forsker

Kronikk

Det er frivillig om den enkelte arbeidstaker ønsker vaksinering. Kan nei til vaksine være grunnlag for oppsigelse?  (Illustrasjonsfoto)

Det er frivillig om den enkelte arbeidstaker ønsker vaksinering. Kan nei til vaksine være grunnlag for oppsigelse? (Illustrasjonsfoto)

Colourbox.com

«Kan du få sparken av å si nei til koronavaksine?». Se hva Jussformidlingen svarer

OPP I LØNN: Vinmonopolet går så det suser. Nå går de ansatte opp i lønn.

OPP I LØNN: Vinmonopolet går så det suser. Nå går de ansatte opp i lønn.

Martin Guttormsen Slørdal

Vinmonopol-ansatte får betalt for rekordår

Håvard Sæbø

Halvparten av innleien hos Statsbygg var ulovlig

SEKRETARIATET: Rashid Nawaz sørger for at det blir servert kaffe til folket under møtene i sekretariatssalen i Folkets Hus.

SEKRETARIATET: Rashid Nawaz sørger for at det blir servert kaffe til folket under møtene i sekretariatssalen i Folkets Hus.

Sissel M. Rasmussen

Rashid startet som renholder i 1999. Nå er han «bydelsordfører» for 33.000 innbyggere

ØKT LØNN: LOs 1.sekretær Julie Lødrup og LO-leder Peggy Hessen Følsvik har fått lønna regulert med 2 prosent. Her fra det siste  digitale representantskapsmøte i LO.

ØKT LØNN: LOs 1.sekretær Julie Lødrup og LO-leder Peggy Hessen Følsvik har fått lønna regulert med 2 prosent. Her fra det siste digitale representantskapsmøte i LO.

Jan-Erik Østlie

Lønnsøkning for LO-ledelsen

NEDBEMANNET: Totalt 21 ansatte ble sagt opp, 30 ble omplassert, og mange ansatte måtte ned i lønn da forskningsinstituttet Norce nedbemannet. Det godtok ikke en oppsagt 58-årig kvinne med 34 års erfaring i jobben som saksøkte arbeidsgiveren for usaklig oppsigelse. Saken skulle kommet opp i tingretten mandag, men fredag ble det kjent at det var inngått forlik. Kvinnen fortsetter nå sitt arbeidsforhold ved Norce.

NEDBEMANNET: Totalt 21 ansatte ble sagt opp, 30 ble omplassert, og mange ansatte måtte ned i lønn da forskningsinstituttet Norce nedbemannet. Det godtok ikke en oppsagt 58-årig kvinne med 34 års erfaring i jobben som saksøkte arbeidsgiveren for usaklig oppsigelse. Saken skulle kommet opp i tingretten mandag, men fredag ble det kjent at det var inngått forlik. Kvinnen fortsetter nå sitt arbeidsforhold ved Norce.

Google Street View

Forskningsansatt (58) ble nedbemannet etter 34 år i jobben – så saksøkte hun arbeidsgiveren

Sylvi Listhaug overtar som Frp-leder når Siv Jensen takker av på landsmøtet.

Sylvi Listhaug overtar som Frp-leder når Siv Jensen takker av på landsmøtet.

Jan-Erik Østlie

Elbil, kontantstøtte og vindkraft: Her er sakene som skaper strid på Frps landsmøte

Frode Alfheim mener tirsdagens debatt om tilknytningen til Acer er unødvendig.

Frode Alfheim mener tirsdagens debatt om tilknytningen til Acer er unødvendig.

Jan-Erik Østlie

Acer opp i Stortinget på nytt: – Det er nok omkamper nå, mener LO-topp

– Mat er det mest grunnleggende av alt. Blir det uro rundt mat, så blir det uro rundt alle ting. Hvis du ser på historien, så har vi hatt matvarekriser til alle tider, sier Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

– Mat er det mest grunnleggende av alt. Blir det uro rundt mat, så blir det uro rundt alle ting. Hvis du ser på historien, så har vi hatt matvarekriser til alle tider, sier Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Jan-Erik Østlie

Vedum frykter matmangel i neste krise, Solberg mener vi kan spise fisk

VINDU: Egle Rimdzuite og Mindaugas Giedraitis jobber sammen med vindusproduksjon i Nordland.

VINDU: Egle Rimdzuite og Mindaugas Giedraitis jobber sammen med vindusproduksjon i Nordland.

Tormod Ytrehus

Mange lokkes av norsk lønn, men Egle og Mindaugas ville ha mer fritid

FORBEREDELSER: Storbyuniversitetet Oslo Met står på listen over virksomheter som kan bli tatt ut i streik. Her fra forberedelsene i 2019; Ingvild Nordang (t.h.) som ledet LO Stats lokale streikekomité, sammen med Cecilia Novas (t.v.) og Amir Haghighi.

FORBEREDELSER: Storbyuniversitetet Oslo Met står på listen over virksomheter som kan bli tatt ut i streik. Her fra forberedelsene i 2019; Ingvild Nordang (t.h.) som ledet LO Stats lokale streikekomité, sammen med Cecilia Novas (t.v.) og Amir Haghighi.

Merete Jansen

Statsansatte henter fram streikevestene. Her er første streikeuttak

Sylvi Listhaug har trolig en tung valgkamp i vente. I alle fall om man skal tro meningsmålingene.

Sylvi Listhaug har trolig en tung valgkamp i vente. I alle fall om man skal tro meningsmålingene.

Leif Martin Kirknes

Listhaug vil ha et skarpere Frp – men lokalpolitikere melder seg ut

Audun Lysbakken (SV), Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Jonas Gahr Støre (Ap) kan glede seg over tilskudd fra LO.

Audun Lysbakken (SV), Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Jonas Gahr Støre (Ap) kan glede seg over tilskudd fra LO.

Stortinget

LO vedtok en kraftig økning av pengegavene til de rødgrønne partiene

Nye anslag sier at arbeidsledigheten vil bli på 3,5 prosent i år. Det er 0,4 prosentpoeng høyere enn det som ble anslått i fjor høst.

Nye anslag sier at arbeidsledigheten vil bli på 3,5 prosent i år. Det er 0,4 prosentpoeng høyere enn det som ble anslått i fjor høst.

Tormod Ytrehus

Regjeringen vil halvere permitteringstiden – tross anslag om høy ledighet


Flere saker