JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Finansminister Siv Jensen (Frp) foreslår at Skatteetaten overtar skatteinnkreving fra kommunene. 227 skattekontor flyttes inn under den statlige forvaltningen.

Finansminister Siv Jensen (Frp) foreslår at Skatteetaten overtar skatteinnkreving fra kommunene. 227 skattekontor flyttes inn under den statlige forvaltningen.

Ole Palmstrøm

Norge kan tape milliarder på å legge ned skattekontorer, advarer kemnerne

De som utfører jobben i dag er ikke nådig mot forslaget fra finansminister Siv Jensen (Frp) i neste års statsbudsjett.11.10.2019
14:01
16.10.2019 09:23

helge@lomedia.no

Gerd Signe Eieland er leder i Norges Kemner- og Kommuneøkonomers Forbund (NKK). I en kronikk i Kommunal Rapport skrevet i 2014 hevder hun at forbundet «ikke med sin beste vilje forstår hvorfor skatteinnkrevingen skal behandles særskilt og i ekspressfart uavhengig av kommunereformen».

ph

Sikret arbeid uansett

227 kommunale skattekontorer skal bli til 56 fra 1. juni 2020. Regjeringen anslår at de vil tjene inn 429 årsverk på reformen. Innsparingen på 370 millioner kroner skal skje gjennom naturlig avgang.

Kemneren utfører viktige oppgaver og er i prinsippet kasserer for kommune, fylkeskommunen og staten. De krever inn skatten som staten har pålagt deg og meg og vår arbeidsgiver å betale. De krever inn arbeidsgiveravgift. Betaler du ikke for deg sørger de for at du må betale gjennom et inkassovarsel. Det er også en risiko for at du må møte i retten.

I årets statsbudsjett får altså regjeringen gjennomslag for noe de har ønsket siden 2014. Kemner- og kommuneøkonomene frykter ikke for sin egen framtid. De er sikret arbeid uansett organisering. De er imidlertid opptatt av at skatteinnkrevingen skal være så effektiv som mulig til det beste for det norske fellesskapet. De hevder at Norge er i verdenstoppen i skatteoppkreving.

ph

– Lokalkunnskap og nærhet til skyldnerne er vesentlig for de gode, lokale resultatene. Nærhet gir rett og slett bedre oppfølgning og økt betalingsmotivasjon for skyldnere, hevder hun i kronikken.

Både Fagforbundets leder Mette Nord og Eieland viser til erfaringene fra Danmark når de frykter at dette vil gi tapte inntekter.

Danmark statliggjorde sin skatteoppkreving i 2005 og opplevde et betydelig økonomisk tap på sentraliseringen. Restansene har økt hvert eneste år, og de forespeilede effektiviseringene er ikke fullt ut gjennomført. Ifølge den danske riksrevisjonen var myndighetens utestående skattekrav til bedrifter og personer ved utgangen av 2012 på 81,8 milliarder danske kroner. I 2006 var de på 50,1.

Viktige årsaker har ifølge riksrevisjonen vært massive problemer i utvikling av IT-systemer, utfordringer i planlegging av ny organisasjonsstruktur, samt personellmangel. For få medarbeidere ble overført fra kommunene.

– I spørsmål om skatt handler det fort om store beløp. Selv små endringer i effektivitet har betydelige økonomiske konsekvenser, mener hun.

Fanger opp avvik lokalt

På oppdrag fra Norsk Kemner og Kommuneøkonomers Forbund (NKK) gikk Oslo Economics gått gjennom tallmateriale fra Finansdepartementet og beregnet konsekvensene av en mulig endret innkrevingsprosent. Tallene viser at en redusert innkrevingsgrad på så lite som 0,05–0,15 prosentpoeng vil gjøre reformen ulønnsom, selv etter en eventuell betydelig bemanningsreduksjon.

ph

– Erfaringen viser at man lokalt, gjennom kemnerne, fanger opp avvik fra forventet skatteinngang langt raskere enn man klarer på nasjonalt plan. Dette gir kommunene mulighet for å justere driften tidligere enn dersom man skulle ventet på statens offisielle, justerte skattetall. Dette er særlig viktig for kommunene i perioder med sviktende skatteinngang, mener Eieland.

Kravene er delt i to

Kommunenes innkreving av misligholdte krav er i dag delt i to. Betaling for barnehage, SFO, hjemmetjenester med mer (privatrettslige krav) kreves inn etter reglene i inkassoloven. Denne innkrevingen vil ikke berøres av statliggjøring.

Den andre delen av kommunal innkreving gjelder krav som parkeringsbøter og betaling for vann og avløp, feiing, renovasjon og eiendomsskatt.

I tillegg vil endringen innebære dyrere innkreving for skyldneren, med høy gebyrbelastning, og kommunen vil ikke lenger kunne se innbyggerens totale økonomiske situasjon i sammenheng, mener forbundet.

– Statliggjøring vil være et sjansespill. Dagens system er svært effektivt, og de kommunale kemnerne og skatteoppkreverne er viktige for god lokal økonomistyring. Ørsmå endringer i innfordringsprosenten vil medføre at den høyst usikre gevinsten ved å spare noen hundre årsverk vil være borte, skriver Gerd Signe Eieland i kronikken.

Arbeidslivskriminalitet

I 2014 foreslo regjeringen å redusere antall skatteoppkrevingskontorer fra 288 til omkring 30 og gjøre skatteoppkrevingen til en statlig oppgave. Forslaget fikk ikke flertall i Stortinget. Nå får regjeringen altså flertall for reformen, men må øke antall kontorer til 56. Statsminister Erna Solberg avviser at dette er en sentraliseringsreform.

– Det er 56 kraftsamlende steder som nå kan gå mer systematisk til verks for å bekjempe arbeidslivskriminalitet og useriøse arbeidsgivere, mener Erna Solberg.

– Målet er å skape større fagmiljøer. Det handler ikke om noe annet, sier Frps Bård Hoksrud til FriFagbevegelse.

Han er ikke overrasket over at kemnerforbundet er usikre på om dette er riktig.

– Du blir fort litt usikker når det er endringer på gang, legger han til.

– Ressursene skal brukes på en annen og bedre måte, blant annet for å styrke kampen mot arbeidslivskriminalitet, poengterer han.

Han viser til at det er få høringsinstanser som har vært negative til dette. Også Venstres parlamentariske leder, Terje Breivik forsvarer reformen. Tore Storehaug, finanspolitisk talsperson for KrF, innrømmer at dette er en tapt sak for KrF.

Dette er oppgavene til kommunale skatteoppkrevere

Arbeidsoppgavene til den kommunale skatteoppkrever (kemner, bykasserer, kommunekasserer) er:

Innkreving av inntekts- og formuesskatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift. Dette er en fellesinnkreving på vegne av alle skattekreditorene (staten, fylkeskommunen og kommunene).

Arbeidsgiverkontroll – omfatter primært kontroll av lønnsområder. Påse at skattetrekk, påleggstrekk og arbeidsgiveravgift blir beregnet, oppbevart, innberettet og innbetalt i samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser.

Føring av skatteregnskapet - føre skatteregnskapet for den enkelte kommune i Skatteregnskapssystemet.

Kommunale oppgaver:

Regnskapsføring og innkreving av kommunale avgifter og parkeringsgebyr

Kommunal inkasso, som for eksempel kommunale barnehager, SFO, legevakt med mer.

11.10.2019
14:01
16.10.2019 09:23Mest lest

VIL UTVIKLE SEG: Helsefagarbeider Therese Madelen Nord-Kongskog vil gjerne ta en bachelorgrad for å kunne få mer ansvar og faglig utvikling i jobben.

VIL UTVIKLE SEG: Helsefagarbeider Therese Madelen Nord-Kongskog vil gjerne ta en bachelorgrad for å kunne få mer ansvar og faglig utvikling i jobben.

Bjørn A. Grimstad

Helsefagarbeider Therese Madelen (33) vil bli sykepleier, men fagbrevet gir null poeng

DYRT: Det kan koste arbeidsgjevarar fleire hundre tusen kroner i bot, om dei får tilgang til epost dei ikkje har lov til. Datatilsynet har sett eksempel på arbeidsgjevarar som fekk tilgang til privat epost til tilsette.

DYRT: Det kan koste arbeidsgjevarar fleire hundre tusen kroner i bot, om dei får tilgang til epost dei ikkje har lov til. Datatilsynet har sett eksempel på arbeidsgjevarar som fekk tilgang til privat epost til tilsette.

Colourbox

Sjefen fekk alle e-postane til den sjukmelde: Det enda med 400.000 kroner i bot

ULOVLIG: – Det er ikke rett fram for en arbeidsgiver å trekke ansatte i lønn, sier Petter Dreier.

ULOVLIG: – Det er ikke rett fram for en arbeidsgiver å trekke ansatte i lønn, sier Petter Dreier.

André Kjernsli

Kiosksjef truet en ansatt med lønnstrekk ved mobilbruk

PEKER UT SYNDEBUKKER Enova har vært mer opptatt av å få folk til å spise mindre rødt kjøtt enn å få folk til å energieffektivisere, hevder Nelfo-direktør Tore  Strandskog. Han gir politikerne skylda for det han mener er Enovas vage mandat.

PEKER UT SYNDEBUKKER Enova har vært mer opptatt av å få folk til å spise mindre rødt kjøtt enn å få folk til å energieffektivisere, hevder Nelfo-direktør Tore Strandskog. Han gir politikerne skylda for det han mener er Enovas vage mandat.

Knut Viggen

Ut mot grønn strømavgift: Forbrukerne får lite tilbake

Kommentar

Under pandemien var det enklere for det gamle flertallet på Stortinget, som lå til høyre, å hente pengene til politikken sin med økt oljepengebruk. Det går ikke lenger, skriver Trygve Svensson.

Under pandemien var det enklere for det gamle flertallet på Stortinget, som lå til høyre, å hente pengene til politikken sin med økt oljepengebruk. Det går ikke lenger, skriver Trygve Svensson.

Ole Berg-Rusten/NTB

«Hvordan hadde det vært om Listhaug og Solberg styrte nå?»

HUSK: Du må ha sykmelding fra lege, og huske å si fra til sjefen din hvis du blir syk i ferien og ønsker deg ny ferie med lønn senere.

HUSK: Du må ha sykmelding fra lege, og huske å si fra til sjefen din hvis du blir syk i ferien og ønsker deg ny ferie med lønn senere.

Colourbox.com

Syk i ferien? Dette kreves for at du får ny ferie med lønn

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Simen Aker Grimsrud

Arbeidsledigheten er rekordlav, men Nav-tillitsvalgt Steinar vil ha mer penger til å få folk ut i arbeid

HEKTISK: For hovedtillitsvalgt Joachim Andersen ved Eramet Sauda bestod mandagen av mange telefoner og rigging til streik ved smelteverket.

HEKTISK: For hovedtillitsvalgt Joachim Andersen ved Eramet Sauda bestod mandagen av mange telefoner og rigging til streik ved smelteverket.

Petter Pettersen

Nå streiker de for første gang på 52 år

22. august er alle skolene i landet i gang. (Illustrasjonsfoto)

22. august er alle skolene i landet i gang. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox

Her tas lærerne i LO ut i streik. Se lista over uttaket

Deltidsarbeid gir lavere lønn og pensjon, og gjør det vanskeligere å søk boliglån. (Illustrasjonsfoto)

Deltidsarbeid gir lavere lønn og pensjon, og gjør det vanskeligere å søk boliglån. (Illustrasjonsfoto)

Brian Cliff Olguin

Rapport: Nesten halvparten av butikkansatte som jobber deltid har ikke valgt det selv

Håvard Haugen er ungdomstillitsvalgt og hovedtillitsvalgt for Industri Energi ved Hydro Årdal.

Håvard Haugen er ungdomstillitsvalgt og hovedtillitsvalgt for Industri Energi ved Hydro Årdal.

Egil Brandsøy

Håvard (26) tar mer ansvar i arbeidslivet enn eldre: – Vi må kjempe for godene

INNSYN: Har telefonen din ein MDM`app har du god grunn til å sjekke kva arbeidsgjevar sjekkar av informasjon om deg. Du har også krav på å få vite kva informasjon appen samlar inn og korleis den blir brukt.

INNSYN: Har telefonen din ein MDM`app har du god grunn til å sjekke kva arbeidsgjevar sjekkar av informasjon om deg. Du har også krav på å få vite kva informasjon appen samlar inn og korleis den blir brukt.

Øystein Windstad

Har du jobbtelefon? Du anar ikkje kva sjefen kan finne ut om deg

En innsatt i Skien fengsel angrep nylig en fengselsbetjent med kokende olje. I etterkant har reaksjonene vært mange.

En innsatt i Skien fengsel angrep nylig en fengselsbetjent med kokende olje. I etterkant har reaksjonene vært mange.

NFF

Overfallet i Skien fengsel: – Uforståelig at en innsatt der får tilgang på kokende olje

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Jan Kåre Ness / NTB

Lederen i Aps energiutvalg vil utjevne strømprisene mellom nord og sør

Tidligere partitopp i Arbeiderpartiet, Trond Giske, er blitt leder av det største lokallaget i partiet – Nidaros Sosialdemokratiske Forum i Trondheim

Tidligere partitopp i Arbeiderpartiet, Trond Giske, er blitt leder av det største lokallaget i partiet – Nidaros Sosialdemokratiske Forum i Trondheim

Beate Oma Dahle / NTB

Giske går mot regjeringens planer om kraftutbygging

Olje- og energiminister Terje Aasland tror at vi ikke kommer til å oppleve dagens strømsituasjon i framtida.

Olje- og energiminister Terje Aasland tror at vi ikke kommer til å oppleve dagens strømsituasjon i framtida.

Torgny Hasås

Aldri mer strømkrise, lover energiminister Aasland

Debatt

Energimarkedet undergraver framtidas fellesskap, skriver Aslak Sira Myhre.

Energimarkedet undergraver framtidas fellesskap, skriver Aslak Sira Myhre.

Kai Hovden

«Nei, strøm er ikke vanskelig», skriver Aslak Sira Myhre

NTL-nestleder Ellen Dalen synes det er uheldig at mange sliter med å viske ut skillet mellom arbeid og hjem.

NTL-nestleder Ellen Dalen synes det er uheldig at mange sliter med å viske ut skillet mellom arbeid og hjem.

Ole Palmstrøm

Vi blander jobb og fritid mer etter pandemien: – Svært uheldig

Økonom Gøril Bjerkan fra LOs samfunnsavdeling går inn i utvalget som skal jobbe fram konkrete forslag for å stanse den økte kommersialiseringen innen velferden.

Økonom Gøril Bjerkan fra LOs samfunnsavdeling går inn i utvalget som skal jobbe fram konkrete forslag for å stanse den økte kommersialiseringen innen velferden.

Aslak Bodahl

LO-økonom skal hjelpe Støre med å stanse velferdsprofitørene

DYRT OG OMFATTENDE: En streik i «kjemisk» kan ikke sammenlignes med et ølbryggeri, hvor man kan slå av og på i løpet av kort tid, sier tidligere leder Olav Støylen (80)  i Norsk kjemisk Industriarbeiderforbund (populært kalt «Kjemisk»).

DYRT OG OMFATTENDE: En streik i «kjemisk» kan ikke sammenlignes med et ølbryggeri, hvor man kan slå av og på i løpet av kort tid, sier tidligere leder Olav Støylen (80)  i Norsk kjemisk Industriarbeiderforbund (populært kalt «Kjemisk»).

Industri Energi

Derfor blir det ekstra hett når lønna i smelteverkene skal forhandles. Veteran Støylen (80) forklarer


Flere saker