JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Statsbudsjettet 2022

Regjeringen har hatt et år på budsjettet. Den nye regjeringen har kun 25 dager på å endre det

Nesten et år har Erna Solberg brukt på å forberede statsbudsjettet som legges fram tirsdag. 25 dager har Jonas Gahr Støres nye regjering på seg til å endre budsjettet.
Den nye finansministeren 25 dager på seg til å endre budsjettet, etter at Erna Solberg har pusset og flikket i ett år.

Den nye finansministeren 25 dager på seg til å endre budsjettet, etter at Erna Solberg har pusset og flikket i ett år.

Jan-Erik Østlie

helge@lomedia.no

Innen 25 dager må altså den nye regjeringen, som blir utpekt torsdag, utarbeide en såkalt tilleggsproposisjon til statsbudsjettet hvor man kan gjøre endringer. Man kan ikke gjøre alt man egentlig ønsker på 25 dager. Men det kan være snakk om å flytte på et titalls milliarder kroner.

Det lå fortsatt snø på bakken i midten av mars da regjeringen var samlet til den store regjeringskonferansen på Hurdalsjøen. Hit kom statsråd etter statsråd i sine regjeringsbiler, med forhåpninger og krav. Her gjelder det å bruke «vokabularet fra infanteriet» for å kjempe for sine saker. Her er det finansministeren mot resten. Men fagstatsrådene slåss om akkurat sine saker.

Aktuelt: Lite penger å flytte på for ny regjering, mener økonomiprofessor Ola Grytten

Her står den største kampen

På budsjettkonferansen starter man med det som går av seg selv – penger som er låst. De store pengene går til Folketrygden, helse, stat, fylke, kommuner, barnehager og skoler.

Så kjempes det om en symbolpott, penger regjeringen kan markere seg litt med. Så kommer debatten om satsinger. Her står den største, interne, kampen.

Tirsdag presenteres resultatet av årets statsbudsjett-arbeid for Stortinget og allmennheten, men det blir altså ikke vedtatt. Torsdag får nemlig landet en ny regjering som skal legge fram betydelige endringer. Regjeringen Støre får imidlertid langt kortere tid til å forberede seg.

Etter at statsbudsjettet legges fram tirsdag, har den nye finansministeren 25 dager på seg til å endre budsjettet. Og ennå er ikke den nye finansministeren utpekt.

Aktuelt: Her er Støre-regjeringens planer for arbeidslivet

Etter at statsbudsjettet legges fram tirsdag, har den nye finansministeren 25 dager på seg til å endre budsjettet. Og ennå er ikke Jan Tore Sanners etterfølger utpekt. (Arkivfoto)

Etter at statsbudsjettet legges fram tirsdag, har den nye finansministeren 25 dager på seg til å endre budsjettet. Og ennå er ikke Jan Tore Sanners etterfølger utpekt. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

Langvarig tautrekking

Det som blir like spennende som under Erna Solbergs mindretallsregjeringer, er hva som skjer når finanskomiteen i Stortinget starter behandlingen i slutten av november. Etter at SV forlot sonderingene på Hurdalsjøen, hjelper det ikke hva Arbeiderpartiet og Senterpartiet er enige om. Budsjettet må ha oppslutning fra mer enn halve Stortinget. For å få til det, er man blant annet avhengig av støtte fra SV.

Først vedtar Stortinget en ramme for hele budsjettet. Deretter skal komiteene på Stortinget jobbe videre med hver sine budsjetter, innen blant annet næring, forsvar, arbeid og sosial.

Alle komiteene kan omfordele penger på sitt felt så lenge de holder seg innenfor rammen på sitt budsjett. Det betyr at det trolig vil bli tautrekking i hver eneste komité om fordeling av penger.

I fjor ble ikke finanskomiteens innstilling vedtatt i Stortinget før 19. desember.

Prøv vår flertallskalkulator: Hjelp Støre med å finne et stortingsflertall

Viktige datoer for høstens budsjettprosess

* 12. oktober: Finansminister Jan Tore Sanner (H) legger fram regjeringens forslag til budsjett for 2022 i Stortinget.

* Solberg-regjeringen søker deretter avskjed, men fortsetter som forretningsministerium inntil Ap-leder Jonas Gahr Støres regjering er klar til å ta over.

* Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum vil legge fram sin regjeringsplattform i Hurdal onsdag og danne regjering torsdag.

* Støre-regjeringen legger fram sin regjeringserklæring i Stortinget, etterfulgt av erklæringsdebatt. Dette kan skje 18.–19. oktober.

* 10. november: Siste frist for Støre-regjeringen til å legge fram sin tilleggsproposisjon til statsbudsjettet for Stortinget.

* 20. november: Finanskomiteen skal etter planen levere sin innstilling til statsbudsjettet. Budsjettdebatten i Stortinget holdes vanligvis i begynnelsen av desember.

* 15. desember: De enkelte fagkomiteene skal ha gjort sine budsjettvedtak.

* 21. desember: Siste dag i Stortinget før juleferien.

Mye delt: Det offentlige kjøper for rundt 600 milliarder i året. Pengebruken skal følges opp med strengere krav

Ny stortingspresident varsler opprydding: – Jeg tror vi må jobbe hardt for å gjenreise tilliten

Lekkasjer fra forslaget til statsbudsjett 2022

Den avtroppende borgerlige regjeringen har lekket flere punkter fra budsjettforslaget som legges fram tirsdag.

* Regjeringen foreslår en oljepengebruk på 322,4 milliarder kroner (strukturelt oljekorrigert underskudd), 84,4 milliarder kroner mindre enn i år. Uttaket fra oljefondet blir dermed 2,6 prosent.

* Bistandsbudsjettet økes med 3,8 milliarder kroner. I tillegg settes det av 2 milliarder til et klimafond som skal støtte omlegging til fornybar energi i utviklingsland.

* 2 milliarder kroner i økte frie inntekter til kommunene, som også får varig økte skatteinntekter på 3,2 milliarder kroner.

* Rundt 1,5 milliarder kroner i skattelette til unge i jobber med lav og middels inntekt.

* Et milliardløft for barn og unge: 200 millioner kroner til psykisk helse, 403 millioner kroner for å sikre at unge fullfører videregående skole, 104,2 millioner kroner til ekstra timer i naturfag og 20,5 millioner kroner til lærerspesialister.

* Husbanken får en milliard kroner som skal brukes til boliglån i distriktene.

* Én milliard til ny låneordning til Nye Veiers arbeid med Ringeriksbanen.

* 400 millioner kroner til fritidskortordningen.

* 451 millioner kroner til å satse på Garnisonen i Porsanger, opplyser forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

* Elavgiften reduseres med 1,5 øre. Det tilsvarer et kutt på 9 prosent.

* 200 millioner kroner av totalt 3,1 milliarder staten har lovet til ny flyplass i Bodø

* 40 millioner kroner til et nytt distriktsprogram for kompetanseutvikling og en søknadsbasert ordning for studiesentre og lignende.

* Bostøtteordningen styrkes med 70 millioner kroner. Dette skal brukes til å senke egenandelen for husstander med flere enn én person.

* Skatt på opsjoner utsettes til aksjene selges. De skattes da som kapitalskatt, ikke som lønnsskatt, som er dagens ordning.

* Opsjonsskatteordningen utvides til å gjelde selskaper med opptil 50 ansatte (25 nå), 80 millioner i omsetning (25 nå), og 10 år gamle selskaper (6 år nå).

* Startbevilgning på 110 millioner kroner til Blått bygg ved Nord universitet i Bodø og 10 millioner kroner til brukerutstyr i statsbudsjettet for 2022.

* 330 millioner kroner til kommuner med næringsliv som fortsatt sliter som følge av pandemien.

* 162 millioner kroner settes av til å få på plass et skreimuseum i Lofoten.

* 100 millioner kroner skal brukes til å følge opp deler av rusreformen.

* 100 millioner til ny E16 mellom Arna og Voss

* 50 millioner ekstra i investeringstilskudd til trygghetsboliger for eldre i distriktskommuner

* Momsfritaket for elbiler videreføres.

* Inntektsgrensa for fri rettshjelp heves med 10 prosent.

* Større skattefradrag for reisekostnader for de som bor i de minst sentrale 300 kommunene.

* Klimainvesteringsfondet Nysnø får 900 millioner kroner, noe som er 200 millioner kroner mer enn i årets budsjett.

* Etter kjempeinvasjonen av pukkellaks i sommer settes 15,3 millioner kroner av til flere feller i elvene i Finnmark.

* 5 millioner kroner til etablering av barnehus for samiske barn.

* 4 millioner kroner til å styrke arbeidet mot rasisme.

* Stiftelsen Human Rights Service mister statsstøtten.

* Regjeringen vil bruke 6,2 millioner kroner på et nasjonalt kompetansemiljø for anvendt kryptologi.

Warning
Annonse
Annonse

Lekkasjer fra forslaget til statsbudsjett 2022

Den avtroppende borgerlige regjeringen har lekket flere punkter fra budsjettforslaget som legges fram tirsdag.

* Regjeringen foreslår en oljepengebruk på 322,4 milliarder kroner (strukturelt oljekorrigert underskudd), 84,4 milliarder kroner mindre enn i år. Uttaket fra oljefondet blir dermed 2,6 prosent.

* Bistandsbudsjettet økes med 3,8 milliarder kroner. I tillegg settes det av 2 milliarder til et klimafond som skal støtte omlegging til fornybar energi i utviklingsland.

* 2 milliarder kroner i økte frie inntekter til kommunene, som også får varig økte skatteinntekter på 3,2 milliarder kroner.

* Rundt 1,5 milliarder kroner i skattelette til unge i jobber med lav og middels inntekt.

* Et milliardløft for barn og unge: 200 millioner kroner til psykisk helse, 403 millioner kroner for å sikre at unge fullfører videregående skole, 104,2 millioner kroner til ekstra timer i naturfag og 20,5 millioner kroner til lærerspesialister.

* Husbanken får en milliard kroner som skal brukes til boliglån i distriktene.

* Én milliard til ny låneordning til Nye Veiers arbeid med Ringeriksbanen.

* 400 millioner kroner til fritidskortordningen.

* 451 millioner kroner til å satse på Garnisonen i Porsanger, opplyser forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

* Elavgiften reduseres med 1,5 øre. Det tilsvarer et kutt på 9 prosent.

* 200 millioner kroner av totalt 3,1 milliarder staten har lovet til ny flyplass i Bodø

* 40 millioner kroner til et nytt distriktsprogram for kompetanseutvikling og en søknadsbasert ordning for studiesentre og lignende.

* Bostøtteordningen styrkes med 70 millioner kroner. Dette skal brukes til å senke egenandelen for husstander med flere enn én person.

* Skatt på opsjoner utsettes til aksjene selges. De skattes da som kapitalskatt, ikke som lønnsskatt, som er dagens ordning.

* Opsjonsskatteordningen utvides til å gjelde selskaper med opptil 50 ansatte (25 nå), 80 millioner i omsetning (25 nå), og 10 år gamle selskaper (6 år nå).

* Startbevilgning på 110 millioner kroner til Blått bygg ved Nord universitet i Bodø og 10 millioner kroner til brukerutstyr i statsbudsjettet for 2022.

* 330 millioner kroner til kommuner med næringsliv som fortsatt sliter som følge av pandemien.

* 162 millioner kroner settes av til å få på plass et skreimuseum i Lofoten.

* 100 millioner kroner skal brukes til å følge opp deler av rusreformen.

* 100 millioner til ny E16 mellom Arna og Voss

* 50 millioner ekstra i investeringstilskudd til trygghetsboliger for eldre i distriktskommuner

* Momsfritaket for elbiler videreføres.

* Inntektsgrensa for fri rettshjelp heves med 10 prosent.

* Større skattefradrag for reisekostnader for de som bor i de minst sentrale 300 kommunene.

* Klimainvesteringsfondet Nysnø får 900 millioner kroner, noe som er 200 millioner kroner mer enn i årets budsjett.

* Etter kjempeinvasjonen av pukkellaks i sommer settes 15,3 millioner kroner av til flere feller i elvene i Finnmark.

* 5 millioner kroner til etablering av barnehus for samiske barn.

* 4 millioner kroner til å styrke arbeidet mot rasisme.

* Stiftelsen Human Rights Service mister statsstøtten.

* Regjeringen vil bruke 6,2 millioner kroner på et nasjonalt kompetansemiljø for anvendt kryptologi.