JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Arbeidslivsbarometeret 2021:

Robert måtte kjempe mot ledelsen: – Respekten for en tillitsvalgt er ikke som før

Stadig færre tillitsvalgte føler seg respektert av ledelsen, ifølge en ny undersøkelse. Robert Ball opplevde det samme i de fem årene han var tillitsvalgt og klubbleder i Securitas.
Posisjonen til de tillitsvalgt i bedriftene er under press, hevder tidligere hovedtillitsvalgt Robert Ball i Securitas.

Posisjonen til de tillitsvalgt i bedriftene er under press, hevder tidligere hovedtillitsvalgt Robert Ball i Securitas.

Brian Cliff Olguin

aslak@lomedia.no

Da det årlige arbeidslivsbarometeret til YS ble presentert under Arendalsuka nylig, var ett av funnene nedslående lesning for fagbevegelsen: I år svarer 55 prosent av de tillitsvalgte at de føler seg respektert av ledelsen i bedriften eller virksomheten. For ti år siden lå denne andelen på 77 prosent.

– Jeg er ikke overrasket. Det er blitt en hardere kamp for tilværelsen. Inntrykket mitt er at posisjonen til de tillitsvalgte i bedriftene er under press, hevder Robert Ball overfor FriFagbevegelse.

Unngår tillitsvalgte

Mindre enn et halvt år etter at han sa fra seg vervet som hovedtillitsvalgt i et av landet største vaktselskaper, er Robert Ball pessimistisk på de tillitsvalgtes vegne.

Han har også flere års erfaring som regionstillitsvalgt og klubbleder i samme selskap. YS-undersøkelsen bekrefter skepsisen hans.

– Respekten for en tillitsvalgt er ikke den samme som før. Jeg tror, bevisst eller ubevisst, at arbeidsgiver prøver å unngå tillitsvalgte i enkelte situasjoner. Jeg tror de foretrekker å snakke direkte med de ansatte framfor å involvere et tillitsmannsapparat, sier Ball.

– Dette er med på å svekke partsforholdet og den gjensidige respekten og anerkjennelsen som må ligge til grunn for at arbeidsgiver og tillitsvalgte skal ha et fornuftig og godt samarbeid, mener han.

Regjeringen er bekymret

Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) var selv til stede da funnene ble avdekket under Arendalsuka. Han er bekymret over at det er færre tillitsvalgte nå enn for ti år siden som føler seg respektert av ledelsen. Denne andelen gikk ned hele ti prosentpoeng fra fjorårets barometer.

– Dette er et problem og definitivt ikke den norske måten å gjøre det på, sa Røe Isaksen.

Robert Ball overtok som hovedtillitsvalgt for Janita Blomvik i mars 2020 etter åtte år som vekter i selskapet, den siste tiden som regiontillitsvalgt for Stor – Oslo og Innlandet, og begynte i en ny jobb ett år senere.

– Partsforholdet foregikk på premissene til Securitas. De gangene ledelsen hadde behov for meg, tok de kontakt. Men i stedet for at vi likestilte begge partenes behov, måtte jeg til enhver tid hjelpe bedriften med å finne løsninger. Forholdet besto for det meste av enveiskommunikasjon, sier han.

Les også: Arbeidsgiverssida har blitt mer aggressiv de siste åtte årene, mener NTL-lederen: Dette vil forbundet gjøre nå

Problemer med arbeidstøy

Når private klær eller for eksempel brillene til en vekter i tjeneste blir ødelagt, må det skaffes til veie nytt utstyr. Det skjedde opptil flere ganger i løpet av Balls tid som hovedtillitsvalgt. Hver gang møtte han motbør fra ledelsen.

– Jeg måtte jobbe hardt for å få på plass en kompensasjonsavtale for utstyret som var ødelagt. Hvorfor kunne ikke ledelsen ha vært mer framoverlent og anerkjent en slik sak som man måtte få i orden?

– I et godt partssamarbeid kunne arbeidsgiver like godt ha tatt opp dette for å vise de ansatte respekt og sikre en løsning på noe som er helt opplagt, mener Robert Ball.

– Jeg følte at ledelsen verken tok de ansatte på alvor eller respekterte rollen min som regionstillitsvalgt på det tidspunktet, sier han.

Ball opplevde at mønsteret gjentok seg når det gjaldt arbeidstidsordninger for de ansatte i selskapet.

– I stedet for å bruke god tid på å evaluere, vurdere og komme styrket ut av det med verdifulle erfaringer, kom ledelsen til meg med avtalen én uke før fristens utløp. Innen den tid måtte alt være på plass. Derfor føler jeg at de tillitsvalgtes rolle er under press, sier Robert Ball.

Forståelse av hovedavtalen

Selv måtte han kjempe en innbitt kamp for å få brukt det som står i hovedavtalen mellom LO og NHO på en riktig måte. Avtalen er med på å sørge for kjørereglene i arbeidslivet.

– Hvis man forstår hovedavtalen og partssamarbeidet, er man også bedre skikket til å lykkes. Da er det lettere å opprettholde et godt forhold mellom tillitsvalgte og ledelse, sier Ball.

– Det handler om å møte hverandre på like vilkår framfor å måtte oppleve skjevfordeling av makt og kunnskap. Først når den gjensidige forståelsen og respekten er på plass, er bordet dekket for å spille det beste spillet, sier tidligere hovedtillitsvalgt Robert Ball.

I Securitas var han hovedtillitsvalgt for rundt 2.200 fagorganiserte vektere i Norsk Arbeidsmandsforbund. Etter at den over 11 uker lange vekterstreiken var over i desember i fjor, så partene seg nødt til å sette ned et utvalg for å bedre samarbeidet i framtida.

– Både hovedorganisasjonene og Securitas har en vei å gå før vi kan kalle det samarbeid, sa Ball den gang.

Oppgave delt i to

Nå har Stian Tveitan og Frank Ivar Aamo overtatt etter Ball. Bedriften har splittet oppgaven i to. Tveitan er valgt som ansvarlig for Securitas AS, mens Aamo er valgt for flyplassdelen av selskapet, STAS (Securitas Transport Aviation Security).

I den nye samarbeidsavtalen med bedriften slås det fast at de hovedtillitsvalgte ikke lenger skal være hundre prosent frikjøpt for oppgaven. Hovedtillitsvalgt i Securitas frikjøpes 75 prosent, mens hovedtillitsvalgt i STAS frikjøpes 45 prosent.

– Vi kjenner oss igjen i at de tillitsvalgtes kår er svekket. Etter oppsplittelsen har vi ikke lenger en felles tillitsvalgtorganisasjon. Det er synd, sier Stian Tveitan til FriFagbevegelse.

– Det blir også vanskeligere å drive fagforeningsarbeid når bedriften splitter opp i flere selskaper, sier Tveitan, som opplevde at samarbeidsavtalen med de tillitsvalgte ble sagt opp av bedriften i 2020.

– I de tøffe forhandlingene etter streiken, opplevde vi at bedriftens holdning og intensjon var å svekke de tillitsvalgtes kår, arbeidsforhold og rettigheter, sier Tveitan.

Slik svarer Securitas

Securitas forholder seg til henvendelser fra media på epost. HR-direktør Gert Erik Engelien svarer ikke direkte på kritikken fra Ball og Tveitan, men medgir at «det har vært utfordringer i samarbeidet».

– Den langvarige streiken og forhandlingene rundt samarbeidsformen har vært utfordrende for begge parter, skriver han til FriFagbevegelse.

Selskapet ser framover og opplever at dialogen mellom partene er god på alle nivåer i bedriften.

– Det vil selvsagt være slik at vi ikke er enige om alt, men jeg opplever at vi alle respekterer hverandres roller og ser nytten av godt samarbeid for å finne gode løsninger på utfordringer vi måtte ha, skriver Engelien.

På spørsmål om Securitas anerkjenner partssamarbeidet, de tillitsvalgtes rolle og ikke minst hovedavtalens betydning, svarer han følgende:

– Vi anerkjenner og verdsetter kompetansen som de ansattes fagorganisasjoner utgjør, og vårt mål har alltid vært å bygge gode relasjoner med de ulike fagorganisasjonene i bedriften. Hovedavtalen er i den forbindelse viktig for å regulere dette samarbeidet.

Les også: Merethe, Irene og Bjørn sier at jobben på Ikea nesten tok livet av dem: – En brutal verden

Warning
Annonse
Annonse