JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Den borgerlige regjeringen stoppet flere streiker med bruk av tvungen lønnsnemnd i fjor. Rødt vil gjøre det vanskeligere å ta i bruk virkemiddelet.

Den borgerlige regjeringen stoppet flere streiker med bruk av tvungen lønnsnemnd i fjor. Rødt vil gjøre det vanskeligere å ta i bruk virkemiddelet.

Frank Holtschlag/nyebilder

Tvungen lønnsnemnd

Rødt vil sikre reell streikerett for alle – men forslaget må ligge til høsten

En forslags-bonanza rett før påske gjør at Stortinget har fanget fullt av saker før sommerferien. Fristen for å få saker behandlet før sommerferien gikk nemlig ut til påske. Men én sak er allerede utsatt.21.04.2022
10:54
21.04.2022 14:00

helge@lomedia.no

Fram til sommerferien skal arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget behandle en haug med saker. Rødts representantforslag om å sikre reell streikerett skal imidlertid ikke behandles før til høsten.

Saksordfører for forslaget i arbeids- og sosialkomiteen er Trine Lise Sundnes (Ap).

– Stortinget kan ikke sitte å diskutere denne saken samtidig som forhandlingene pågår og mekleren har hendene fulle. Vi har en oppgavefordeling mellom partene i arbeidslivet og den lovgivende forsamlingen i Norge. Det er mest ryddig å utsette den til høsten, sier Trine Lise Sundnes til FriFagbevegelse.

Rødt hadde et lignende forslag til behandling i Stortinget våren 2021. Da mente Rødt-leder Bjørnar Moxnes at det er helt grunnleggende for den norske modellen at streikeretten er reell. Han foreslo blant annet å endre systemet for tvungen lønnsnemnd. Forslaget fikk ikke flertall.

Streikeretten: LO mener domstolene bør avgjøre tvungen lønnsnemnd

Tvungen lønnsnemnd

På vårsesjonens siste dag i 2021, 18. juni, vedtok Stortinget tvungen lønnsnemnd i to Unio-streiker – arbeidstvisten mellom Unio og KS og mellom Unio og Oslo kommune.

Tvungen lønnsnemnd innebærer at Rikslønnsnemnda avgjør det endelige utfallet av lønnsoppgjøret i kroner og øre. Rikslønnsnemndas behandling i september endte med en lønnsramme på 2,82 prosent, tilsvarende det KS tilbød før streiken. Rikslønnsnemnda bruker i 99 prosent av alle tilfeller den anbefalingen riksmekleren skisserer.

Rødt mener begrunnelsen for å bruke tvungen lønnsnemnd ved streikene under lønnsoppgjøret i 2021 var svært diskutabel.

De viser blant annet til bruken av tvungen lønnsnemnd i følgende tilfeller fjor:

• Brannfare på et prosessanlegg for avfall og gjenvinning stoppet streiken i arbeidstvisten mellom Unio og KS, selv om dispensasjonssøknader ble innvilget.

I Oslo kommune ble streiken avblåst med begrunnelse i at bemanningen ikke var forsvarlig, til tross for at Sykepleierforbundet hadde tatt ut streikende tilsvarende helgebemanning og godtatt alle dispensasjonssøknader.

• Fjorårets streik i regi av Fagforbundet og Parat i private velferdsbedrifter ble stoppet av Helsetilsynet og regjeringen. Fagforbundet mente i tillegg streikene til Fagforbundet og YS ble blandet sammen, uten at man vurderte den enkelte streiken for seg.

Kommentar: «Derfor bør du elske streik» (2020)

Vaskeristreiken

Da NHO gikk til lockout under sykepleierstreiken i 2018, stoppet også regjeringen streiken gjennom bruk av tvungen lønnsnemnd.

Under vaskeristreiken til Industri Energi i 2014, ble tvungen lønnsnemnd begrunnet med fare for at streiken kunne gå ut over liv og helse. Sammen med LO klaget forbundet dette inn for ILO, som ga medhold i klagen og sa at norske myndigheter hadde opptrådt i strid med ILOs regler.

Forslagsstillerne ønsker at bruken av tvungen lønnsnemnd gjennomgås, med mål om å unngå at dette virkemiddelet kan brukes på en måte som kan undergrave streikeretten.

Stenge uførefella

Fire andre saker ligger gryteklare til behandling i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget for senere behandling i vårsesjonen:

• Representantforslag om å rette opp i regelverket for uføre og stenge uførefelle har Kirsti Bergstø, Kari Elisabeth Kaski, Marian Hussein, Grete Wold og Kathy Lie (alle SV) som forslagsstillere. Forslaget har ment å skulle tette hullene i uførereformen som Høyre/Frp-regjeringen gjennomførte i 2015, etter at Stoltenberg-regjeringen hadde vedtatt selve reformen i 2011.

– Hensikten var å gjøre det lettere å kunne jobbe noe, samtidig som man fikk uføretrygd. Man skulle senke terskelen for deltakelse i arbeidslivet. Så har ikke blitt resultatet, har komiteens leder, Kirsti Bergstø uttalt til FriFagbevegelse tidligere.

• Representantforslag om å sikre tilgang til helsepersonell i primæromsorgen i hele Norge gjennom å sikre fortsatt adgang til å ta i bruk bemanningsbyrå, står André N. Skjelstad og Sveinung Rotevatn (begge Venstre) bak. Venstre har for øvrig ingen representanter i arbeids- og sosialkomiteen.

• Endringer i folketrygdloven med videre (synliggjøring av folkerettslige forpliktelser og trygdekoordinering) skal også behandles.

• Samt representantforslag fra Mimir Kristjánsson (Rødt) om harmonisering av rentesatser ved etterbetaling av ytelser og tilbakekreving av feilutbetalinger fra Nav.

Flere representantforslag

En rekke representantforslag ble levert inn før fristen for behandling i vårsesjonen gikk ut før påske. Ikke alle disse er sendt til komité ennå.

• Løsning for kontantutbetaling til befolkningen, fra Kari Elisabeth Kaski, Ingrid Fiskaa, Lars Haltbrekken og Marian Hussein.

• Om bemanning i barnevernet, fra Kathy Lie, Kari Elisabeth Kaski og Grete Wold (alle SV).

• Om å fjerne plikten til å gå av med særaldersgrense i Forsvaret, fra Anna Molberg, Henrik Asheim, Aleksander Stokkebø, Margret Hagerup (alle Høyre), Sveinung Rotevatn (Venstre) og Dag-Inge Ulstein (KrF).

• Om kutt i lederlønningene i helseforetakene, fra Seher Aydar og Tobias Drevland Lund (Rødt).

• Om et bedre arbeidsliv for ansatte i varehandelen, fra Kirsti Bergstø, Ingrid Fiskaa, Torgeir Knag Fylkesnes, Freddy A. Øvstegård, Marian Hussein og Andreas Sjalg Unneland (SV).

• Om å ta alle gode krefter i bruk for å få folk i jobb, fra Henrik Asheim, Anna Molberg, Margret Hagerup, Aleksander Stokkebø (alle Høyre), Sveinung Rotevatn (Venstre), Dagfinn Henrik Olsen, Gisle Meininger Saudland (alle Frp).

Andre saker

En rekke saker fra regjeringen fremmes også på Stortinget.

• Fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet: Endringer i sosialtjenesteloven og arbeidsmiljøloven (statsforvalterens tilsynsvirksomhet, økonomisk stønad, forskriftshjemmel med mer.

• Årsmelding 2021 for pensjonsordningen for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer

• Regulering av pensjoner i 2022 og pensjonisters inntektsforhold

• Pensjoner av statskassa

• Forslag til endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger

• Endringer i sosialtjenesteloven og arbeidsmiljøloven (statsforvalterens tilsynsvirksomhet, økonomisk stønad, forskriftshjemmel, m.m.)

21.04.2022
10:54
21.04.2022 14:00Mest lest

Butikken utlyste fire stillinger på 20 prosent. Da slo Grethe alarm

ORDNA FORHOLD: Med tariffavtale fikk Lars Hansen bedre lønn og ulempetillegg for å jobbe kvelder og helger.

ORDNA FORHOLD: Med tariffavtale fikk Lars Hansen bedre lønn og ulempetillegg for å jobbe kvelder og helger.

Brian Cliff Olguin

Lars ble tilbudt 100.000 kroner i bonus, men sa nei. Han angrer ikke

UTSLITTE: – Arbeidspresset har bare økt og økt, og pakkene er blitt flere og tyngre. Men det er folk som har det verre enn meg. Noen kommer hjem helt utslitt, og klarer ingenting, sier Vigdis Pedersen. Nå ser hun frem til å gå av med pensjon til sommeren.

UTSLITTE: – Arbeidspresset har bare økt og økt, og pakkene er blitt flere og tyngre. Men det er folk som har det verre enn meg. Noen kommer hjem helt utslitt, og klarer ingenting, sier Vigdis Pedersen. Nå ser hun frem til å gå av med pensjon til sommeren.

Alf Ragnar Olsen

Vigdis har jobba i Posten siden 1981. Nå blir hun sett på som en byrde

 Elisabeth Thoresen i AAP-aksjonen forteller at karensåret har ført

 Elisabeth Thoresen i AAP-aksjonen forteller at karensåret har ført

Nanna Aanes Wolden

Regjeringen skroter «året uten penger» for syke og skadde som ikke er ferdig avklart i Nav

LEI AV Å BLI LURT: Sylwester Niznik sier han må sjekke alt, og kjempe for seg selv.  Han skulle gjerne byttet ut jobben i bemanningsbyrå med fast jobb hos en stor entreprenør.  

LEI AV Å BLI LURT: Sylwester Niznik sier han må sjekke alt, og kjempe for seg selv. Han skulle gjerne byttet ut jobben i bemanningsbyrå med fast jobb hos en stor entreprenør.  

Håvard Sæbø

Sylwester (34) vet bare når han har ferie, ikke om han skal jobbe i morgen eller neste uke

SKANDINAVISK FENGSEL: Arnett og Eddie bor på den nye avdelingen i fengselet i Pennsylvania i over to år, og førstnevnte sier det har vært en drastisk endring av livet bak murene.

SKANDINAVISK FENGSEL: Arnett og Eddie bor på den nye avdelingen i fengselet i Pennsylvania i over to år, og førstnevnte sier det har vært en drastisk endring av livet bak murene.

Nina Hanssen

Arnett og Eddie soner i «norsk» fengsel i USA. De mener livet har forandret seg helt

– Dagens pensjonssystem rammer dem med de tyngste jobbene, fastslår NNN-leder Anne Berit Aker Hansen.

– Dagens pensjonssystem rammer dem med de tyngste jobbene, fastslår NNN-leder Anne Berit Aker Hansen.

Helge Rønning Birkelund

Folk med de tyngste jobbene har ikke råd til å gå av med pensjon, mener forbundsleder

– Følg opp ansatte som har opplevd dramatiske ting. Ledelsen må vite hva som trengs, for de vet ikke selv hva de trenger, råder Gunnar.

– Følg opp ansatte som har opplevd dramatiske ting. Ledelsen må vite hva som trengs, for de vet ikke selv hva de trenger, råder Gunnar.

Werner Juvik

Gunnar så to kollegaer bli drept av en brannstifter med hagle. Det tok sju år før han fikk hjelp

Ifølge valgforsker Johannes Bergh har Ap og Sp mistet oppslutning mye raskere enn det som er vanlig etter et regjeringsskifte.

Ifølge valgforsker Johannes Bergh har Ap og Sp mistet oppslutning mye raskere enn det som er vanlig etter et regjeringsskifte.

Tri Nguyen Dinh

Ny måling: Velgerne svikter de rødgrønne – flertallet ryker

KLUBBLEDER. Kim Olav Johansen er klubbleder for EL og IT Forbundet ved el- og automasjonsavdelinga ved Norske Skogs fabrikk i Skogn.

KLUBBLEDER. Kim Olav Johansen er klubbleder for EL og IT Forbundet ved el- og automasjonsavdelinga ved Norske Skogs fabrikk i Skogn.

Knut Viggen

Nestleder i elektriker-fagforening risikerer å få sparken i Norske Skog

NY LØNN: Økt kjøpekraft var et hovedkrav da forhandlingene startet for over 3 200 industriarbeidere. Bildet er tatt hos Trelleborg Offshore.

NY LØNN: Økt kjøpekraft var et hovedkrav da forhandlingene startet for over 3 200 industriarbeidere. Bildet er tatt hos Trelleborg Offshore.

Arkivfoto: Tonje Paulsen Solem

Her er den nye lønna til industriarbeiderne

Rentenivået vil påvirke alle som har boliglån. Her er et knippe boliger på Grefsen i Oslo

Rentenivået vil påvirke alle som har boliglån. Her er et knippe boliger på Grefsen i Oslo

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Revidert nasjonalbudsjett: Slik påvirker det lommeboken

Solfrid Alstad opplevde ikke at ledelsen var interessert i det hun hadde å si.

Solfrid Alstad opplevde ikke at ledelsen var interessert i det hun hadde å si.

Hanna Skotheim

Etter 40 år i barnevernet gikk Solfrid til lokalavisa og slo alarm. Så sa hun opp jobben

Krister Sørbø, VG/NTB

Ut mot lønninger i næringslivet: – Grådigheten nærmer seg et nivå vi ikke har sett før

Pål Lønseth, sjef for Økokrim, viser til flere eksempler der flyktninger arbeider svart.

Pål Lønseth, sjef for Økokrim, viser til flere eksempler der flyktninger arbeider svart.

Guro Gulstuen Nordhagen

Ukrainske flyktninger havner i kriminelle nettverk når de skal skaffe seg jobb, frykter politiet

Kommentar

Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) vil ikke love økte bostøtte.

Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) vil ikke love økte bostøtte.

Leif Martin Kirknes

«Det er på høy tid å forbedre ordningen med bostøtte»

OLJESERVICE: Forhandlingene for oljeserviceansatte starter i dag. Blant dem er de ansatte ved Aker Solutions i Ågotnes. Bildet er fra Aker Solutions i Egersund, og er kun en illustrasjon.

OLJESERVICE: Forhandlingene for oljeserviceansatte starter i dag. Blant dem er de ansatte ved Aker Solutions i Ågotnes. Bildet er fra Aker Solutions i Egersund, og er kun en illustrasjon.

Arkivfoto: Erlend Angelo

Brudd i forhandlingene for flere tusen oljearbeidere

Debatt

Nå må LO svare på om det er greit at utdanningsgruppene i staten sakker akterut, for sjette lønnsoppgjør på rad, skriver Guro Elisabeth Lind.

Nå må LO svare på om det er greit at utdanningsgruppene i staten sakker akterut, for sjette lønnsoppgjør på rad, skriver Guro Elisabeth Lind.

Ole Palmstrøm

«Fortjener ikke utdanningsgruppene i staten et lønnsløft, LO?»

LYNGEN-GJENG I TROMSØ: Unge fra Lyngen har fast treffpunkt i Tromsø gjennom Aktiv Lyngen. Sindre Nyseth (foran). Bak fra venstre: Oddbjørn Strand, Runar Strand, Anna Wangemert og Mathias Lind. Bak står Thomas Wedege som er fast ansatt i prosjektet på sjuende året.

LYNGEN-GJENG I TROMSØ: Unge fra Lyngen har fast treffpunkt i Tromsø gjennom Aktiv Lyngen. Sindre Nyseth (foran). Bak fra venstre: Oddbjørn Strand, Runar Strand, Anna Wangemert og Mathias Lind. Bak står Thomas Wedege som er fast ansatt i prosjektet på sjuende året.

Kari Kløvstad

Nær halvparten av elevene droppet ut av videregående – så snudde kommunen trenden

KRAV OG MOTKRAV: Sånn så det ut da Handel og Kontor og NHO møttes til forhandlinger om Standardoverenskomsten mandag formiddag.

KRAV OG MOTKRAV: Sånn så det ut da Handel og Kontor og NHO møttes til forhandlinger om Standardoverenskomsten mandag formiddag.

André Kjernsli

Her er den nye lønna til kontoransatte


Flere saker